Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4195/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gondos Miklós főigazgató
Telefon: +36 13561573
E-mail: foigtitk@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aeek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DBC - Orvostechnikai eszközök
Hivatkozási szám: EKR001064122018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződések az „Egészséges Budapest Program” megvalósításához szükséges orvostechnikai és konyhatechnológiai eszközök beszerzésére a Dél-Budai Centrumkórház intézményei számára

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 24354 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 250 - 576950
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző három évben a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, az alábbi eszközök szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal:
- I. rész esetében összességében legalább 7 db endoszkópos orvostechnikai eszköz;
- II. rész esetében összességében legalább 80 db aneszteziológiai és intenzív terápiás orvostechnikai eszköz;
- III. rész esetében összességében legalább 500 db kórházi bútor;
- IV. rész esetében összességében legalább 18 db elektronikus diagnosztikus orvostechnikai eszköz;
- V. rész esetében összességében legalább 8 db műtői orvostechnikai eszköz;
- VI. rész esetében összességében legalább 15 db képalkotó orvostechnikai eszköz;
- VII. rész esetében összességében legalább 2 db sterilizáló orvostechnikai eszköz;
- VIII. rész esetében összességében legalább 7 db laboratóriumi orvostechnikai eszköz;
- IX. rész esetében összességében legalább 20 db műtőberendezés orvostechnikai eszköz;
- X. rész esetében összességében legalább 3 db fizikoterápiás orvostechnikai eszköz;
- XI. rész esetében legalább 1 db legalább 400 fős kapacitású konyhaüzem és legalább 1db 300 fő kapacitású egyéni tálcás tálalási rendszer.
Ajánlatkérő orvostechnikai eszköz alatt az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 2. § szakaszában meghatározott eszközt ért.
Egy azon referencia kizárólag egy rész tekintetében mutatható be.
M.2/Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
- az I-II. és IV-X. részek vonatkozásában: legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik villamos- vagy gépészmérnök végzettséggel és a végzettségének megszerzését követően legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal elektronikus orvostechnikai eszközök üzembehelyezése és javítása területén.
- a III. rész vonatkozásában: legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább középfokú végzettséggel és legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal a kórházi bútorok telepítése és javítása területén.
- a XI. rész vonatkozásában: legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább középfokú végzettséggel és legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal konyhatechnológiai eszközök telepítése és javítása területén.
Egy szakember kizárólag egy M.2/ pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatható be azzal, hogy egy azon szakember több ajánlattétellel érintett rész tekintetében is bemutatható.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Helyesen:
M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző három évben a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, az alábbi eszközök szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal:
- I. rész esetében összességében legalább 7 db endoszkópos orvostechnikai eszköz;
- II. rész esetében összességében legalább 80 db aneszteziológiai és intenzív terápiás orvostechnikai eszköz;
- III. rész esetében összességében legalább 500 db kórházi bútor;
- IV. rész esetében összességében legalább 18 db elektronikus diagnosztikus orvostechnikai eszköz;
- V. rész esetében összességében legalább 8 db műtői orvostechnikai eszköz;
- VI. rész esetében összességében legalább 15 db képalkotó orvostechnikai eszköz;
- VII. rész esetében összességében legalább 2 db sterilizáló orvostechnikai eszköz;
- VIII. rész esetében összességében legalább 7 db laboratóriumi orvostechnikai eszköz;
- IX. rész esetében összességében legalább 20 db műtőberendezés orvostechnikai eszköz;
- X. rész esetében összességében legalább 3 db fizikoterápiás orvostechnikai eszköz;
- XI. rész esetében legalább 1 db legalább 400 fős kapacitású konyhaüzem és legalább 1db 300 fő kapacitású egyéni tálcás tálalási rendszer.
Ajánlatkérő orvostechnikai eszköz alatt az I-II; IV-VII. és IX-X. részek esetében az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 2. § szakaszában, a VIII. rész esetében pedig az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eszközt ért.
Egy azon referencia kizárólag egy rész tekintetében mutatható be.
M.2/Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
- az I-II. és IV-X. részek vonatkozásában: legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik villamos- vagy gépészmérnök végzettséggel és a végzettségének megszerzését követően legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal elektronikus orvostechnikai eszközök üzembehelyezése és javítása területén.
- a III. rész vonatkozásában: legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább középfokú végzettséggel és legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal a kórházi bútorok telepítése és javítása területén.
- a XI. rész vonatkozásában: legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább középfokú végzettséggel és legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal konyhatechnológiai eszközök telepítése és javítása területén.
Egy szakember kizárólag egy M.2/ pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatható be azzal, hogy egy azon szakember több ajánlattétellel érintett rész tekintetében is bemutatható.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/05/07
Helyesen:
2019/06/07
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolnia cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdései vonatkozásában.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.
3) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
5) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Miski György (00020)
6) Ajánlattevő köteles szakmai ajánlatot (többek között CE megfelelőség értékelési tanúsítványt) csatolni az ajánlattételi információkban meghatározottak szerint.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját nem alkalmazza.
8) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-7. Pontkiosztás módszerei: Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempontok (nettó forintban megadott teljes ajánlati ár a 3. rész esetében opció nélkül) esetében a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Útmutatója szerinti fordított arányosítás, a 3. értékelési részszempontok (megajánlott eszközök műszaki paraméterei) esetében a fenti útmutató szerinti közvetlen pontkiosztás és a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve a legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti arányosítások, a 2. szempontok (jótállás) tekintetében pedig a Miniszterelnökség fenti útmutatója szerinti arányosítást alkalmazza az ajánlattételi információkban részletezettek szerint.
9) Ajánlatkérő részenként 1 000 000 forint ajánlati biztosíték benyújtását írja elő az ajánlattételi információkban foglaltak szerint melyet ajánlattevő a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint köteles
teljesíteni (átutalási megbízás esetében az összeget a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01490576-30005228 számú számlára kell befizetni).
10) A Kbt 77. § (1) bekezdése szerint a lehetséges megajánlások legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintjei a 2. értékelési részszempontok esetében 12-36 hónap a 3. értékelési részszempontok esetében ezen értékeket a felhívás II.2.5) pontja, illetve adott esetben a karakterkorlátra tekintettel a felhívás II.2.4) és II.2.11) pontjai tartalmazzák.
11) A jelen közbeszerzés tárgyát képező szerződések az aláírást követő 30 nap elteltével lépnek hatályba, a hirdetmény II.2.7) pontjaiban megadott időtartamok a hatálybalépéstől értendőek azzal, hogy a 6. rész esetében bizonyos eszközök esetében 2, míg más eszközök esetében 3 hónap a teljesítési határidő.
Helyesen:
1) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolnia cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdései vonatkozásában.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.
3) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
5) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Miski György (00020)
6) Ajánlattevő köteles szakmai ajánlatot (többek között CE megfelelőség értékelési tanúsítványt) csatolni az ajánlattételi információkban meghatározottak szerint.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját nem alkalmazza.
8) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-7. Pontkiosztás módszerei: Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempontok (nettó forintban megadott teljes ajánlati ár a 3. rész esetében opció nélkül) esetében a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Útmutatója szerinti fordított arányosítás, a 3. értékelési részszempontok (megajánlott eszközök műszaki paraméterei) esetében a fenti útmutató szerinti közvetlen pontkiosztás és a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve a legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti arányosítások, a 2. szempontok (jótállás) tekintetében pedig a Miniszterelnökség fenti útmutatója szerinti arányosítást alkalmazza az ajánlattételi információkban részletezettek szerint.
9) Ajánlatkérő az eljárás I-IX. és XI. részei esetében ajánlati biztosíték benyújtását írja elő az ajánlattételi információkban foglaltak szerint melyet ajánlattevő a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint köteles teljesíteni (átutalási megbízás esetében az összeget a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01490576-30005228 számú számlára kell befizetni). A biztosíték mértéke: V; VII. és VIII. részek esetében: 500.000,- forint; I-IV; VI; IX. és XI. részek esetében 1.000.000,- forint.
10) A Kbt 77. § (1) bekezdése szerint a lehetséges megajánlások legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintjei a 2. értékelési részszempontok esetében 12-36 hónap a 3. értékelési részszempontok esetében ezen értékeket a felhívás II.2.5) pontja, illetve adott esetben a karakterkorlátra tekintettel a felhívás II.2.4) és II.2.11) pontjai tartalmazzák.
11) A jelen közbeszerzés tárgyát képező szerződések az aláírást követő 30 nap elteltével lépnek hatályba, a hirdetmény II.2.7) pontjaiban megadott időtartamok a hatálybalépéstől értendőek azzal, hogy a 6. rész esetében bizonyos eszközök esetében 2, míg más eszközök esetében 3 hónap a teljesítési határidő.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumokat 2019. március 4. napján módosította.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ