Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:0420/2019
CPV Kód:33182100-0
Ajánlatkérő:Országos Mentőszolgálat
Teljesítés helye:HU11;HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EMD Hungary Kft.;EMD Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44156895
Postai cím: Markó Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Barbara
Telefon: +36 13503737
E-mail: kozbeszerzes@mentok.hu
Fax: +36 13506917
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mentok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Defibrillátorok és fogyóanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000186672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33182100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzés tárgya:„Defibrillátorok és fogyó anyagok beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére 2018”.
Adásvételi keretszerződés keretében defibrillátorok és azokhoz tartozó fogyóanyagok beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére.
2 részajánlati körben:
1. rész: Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor és fogyóanyagok beszerzése
2. rész: AED defibrillátorok és fogyóanyagok beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1051830000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Defibrillátor/EKG többfunkciós monitor, fogyóanyag
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33182100-0
További tárgyak:33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Országos Mentőszolgálat Központi Raktára (1135 Budapest, Mohács utca 24.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor és ahhoz tartozó fogyóanyagok beszerzése adásvételi keretszerződés keretében nettó 811 750 000 Ft keretösszeg erejéig az alábbi tervezett mennyiségekben:
120 db Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor
17 600 db (tekercs) Gyári (Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor gyártójának a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközhöz ajánlott) regisztráló papír
5 600 db Gyári (Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor gyártójának a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközhöz ajánlott) felnőtt PM/AED elektródapár (transztor.)
2 000 db Gyári (Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor gyártójának a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközhöz ajánlott) gyerek PM/AED elektródapár (transztor.)
23 000 db Gyári (Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor gyártójának a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközhöz ajánlott) kapnográf szerelék intubált betegekhez felnőtt, gyermek
4 000 db Gyári (Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor gyártójának a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközhöz ajánlott) kapnográf szerelék nem intubált betegekhez felnőtt
2 000 db Gyári (Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor gyártójának a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközhöz ajánlott) kapnográf szerelék nem intubált betegekhez gyerek
10 000 db Gyári (Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor gyártójának a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor eszközhöz ajánlott) hőmérőszenzor (mag hőmérséklet mérésre alkalmas legyen)
A megadott mennyiségek a szerződés 24 hónapos időtartamára tervezett mennyiségek. Ajánlatkérő a keretösszeg 80%-ára vállal megrendelési kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevő (AT) feladata a mért, rögzített paraméterek letöltését és az OMSZ MIR-hez való integrálását, oda az adatok bevitelét lehetővé tevő interfész szoftver kialakítására, kifejlesztésére alkalmas, arra jogosultságot biztosító ún. Software Development Kit (Szoftverfejlesztési jogosultság) licenc szállítása a megajánlott mennyiségre. Az ajánlati ár magában foglalja a licenc díjat. Az eszköznek képesnek kell lennie a mért adatok wireless protokolokon ( WiFi, BT) történő továbbítására, feldolgozására és megjelenítésére. Támogatnia kell a Windows 10 operációs rendszerű Intelligens Fedélzeti Terminálokkal történő kommunikációt és adatkapcsolatot.
Nyertes AT feladata az eszköz felhasználói szinten történő használatának elsajátításához szükséges oktatás biztosítása orvosoknak, szakszemélyzetnek.
Nyertes AT-nek a garancia időtartam alatt 10 db cserekészüléket térítésmentesen kell biztosítania AK telephelyén a műszaki leírásban előírtak szerint.
A részletes műszaki leírást, beleértve a Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor tartozékainak felsorolását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Bekapcsoláskori konfiguráció programozható (setup) (igen/nem) 2
2 3. Páciens-mozgás érzékelés AED üzemmódban (igen/nem) 1
3 4. Defibrillátor energiaszintek száma (db, min. 20 db, legkedvezőbb megajánlás: 25 db) 3
4 5. Kijelző mérete [(átló, "- ban megadva ), min. 5", legkedvezőbb megajánlás: 8"] 6
5 6. A gépbe egyidejűleg behelyezhető akkumulátor(ok) esetén az üzemidő monitorozás alatt (perc, min. 300 perc, legkedvezőbb megajánlás: 360 perc) 2
6 7. A készülék által teljesíthető maximális energiával történő kisütések száma a készülékbe egyidejűleg behelyezhető, feltöltött akkumulátor(ok) esetén (min.100 kisütés,a legkedvezőbb megajánlás: 300) 6
7 8. Akkumulátor garantált élettartama (év, legalább 2 év, a legkedvezőbb megajánlás: 5 év) 2
8 9. A kézi lapátok a készülékvázban kialakított lapát tároló rekeszben rögzíthetők (igen/nem) 2
9 10. Defibrillátor / EKG többfunkciós monitor jótállása (garancia) (hónap; min. 12 hónap; legkedvezőbb megajánlás: 60 hónap) 5
10 11. Az akkumulátor lítium akkumulátor (igen/nem) 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: AED defibrillátor, fogyóanyag
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
További tárgyak:33182100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Országos Mentőszolgálat Központi Raktára (1135 Budapest, Mohács utca 24.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AED defibrillátor és ahhoz tartozó fogyóanyagok beszerzése adásvételi keretszerződés keretében nettó 240 080 000 Ft keretösszeg erejéig az alábbi tervezett mennyiségekben:
265 db AED defibrillátor
4000 db Gyári (AED defibrillátor gyártójának az AED defibrillátor eszközhöz ajánlott) felnőtt PM/AED elektródapár (transztor.)
2000 db Gyári (AED defibrillátor gyártójának az AED defibrillátor eszközhöz ajánlott) gyerek PM/AED elektródapár (transztor.)
A megadott mennyiségek a szerződés 24 hónapos időtartamára tervezett mennyiségek. Ajánlatkérő a keretösszeg 80%-ára vállal megrendelési kötelezettséget.
Nyertes ajánlattevő (AT) feladata a mért, rögzített paraméterek letöltését és az OMSZ MIR-hez való integrálását, oda az adatok bevitelét lehetővé tevő interfész szoftver kialakítására, kifejlesztésére alkalmas, arra jogosultságot biztosító ún. Software Development Kit (Szoftverfejlesztési jogosultság) licenc szállítása a megajánlott mennyiségre. Az ajánlati ár magában foglalja a licenc díjat. Az eszköznek képesnek kell lennie a mért adatok USB, vagy vezeték nélküli IRDA vagy Bluetooth vagy Wi-Fi technológiával történő továbbítására, feldolgozására és megjelenítésére. Támogatnia kell a Windows 10 operációs rendszerű Intelligens Fedélzeti Terminálokkal történő kommunikációt és adatkapcsolatot.
A garancia időtartam alatt 10 db cserekészüléket térítésmentesen kell biztosítania nyertes AT-nek AK telephelyén a műszaki leírásban előírtak szerint.
Nyertes AT feladata az eszköz felhasználói szinten történő használatának elsajátításához szükséges oktatás biztosítása orvosoknak, szakszemélyzetnek.
A részletes műszaki leírást, beleértve az AED defibrillátor tartozékainak felsorolását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Bekapcsoláskori konfiguráció programozható (setup) (igen/nem) 2
2 3. Kijelző mérete (átló méret cm-ben megadva , min 7 cm, a legkedvezőbb megajánlás: 10 cm) 3
3 5. Akkumulátor töltöttségi szint kijelzése kikapcsolt állapotban is (igen/nem)  2
4 6. Ütésszám (leadott shock) kijelzése (igen/nem) 2
5 7. Az újraélesztés kezdetétől (a készülék bekapcsolásától) eltelt idő kijelzése (igen/nem) 2
6 8. Adatátviteli lehetőség beépített Wi-Fi modul segítségével (igen/nem) 2
7 9. 200J energiával történő kisütések maximális száma telepcsere nélkül (min. 250 kisütés, a legkedvezőbb megajánlás:400) 3
8 10. AED defibrillátor jótállása (garancia) (hónap, min. 12 hónap; legkedvezőbb megajánlás: 60 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 51
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 112 - 254407
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Defibrillátor/EKG többfunkciós monitor, fogyóanyag
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EMD Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64497370
Postai cím: Benczúr Utca 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: terpal@emd-company.hu
Telefon: +36 14130636
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14130637
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 811750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: AED defibrillátor, fogyóanyag
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EMD Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64497370
Postai cím: Benczúr Utca 47
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: terpal@emd-company.hu
Telefon: +36 14130636
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14130637
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 240080000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A II.1.7., valamint V.2.4. pontokban szereplő értékek a keretszerződések keretösszegei.
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. részben:
EMD Hungary Kft. (1068 Budapest,Benczúr utca 47.;14837137-2-42) - nyertes;
ALLEGRO Kft. (1045 Budapest, Berlini utca 47-49.; 10361863-2-41);
SPEEDING Kft. (1126 Budapest, Ugocsa utca 5. fszt. 8.; 10705775-2-43)
2. részben:
EMD Hungary Kft. (1068 Budapest,Benczúr utca 47.;14837137-2-42) - nyertes;
ALLEGRO Kft. (1045 Budapest, Berlini utca 47-49.; 10361863-2-41);
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)