Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4209/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dunamelléki Református Egyházkerület
Teljesítés helye:2340 Kiskunlacháza, Kossuth u. 38. hrsz: 1741/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ócsai Sándor ev.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunamelléki Református Egyházkerület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15389431
Postai cím: Ráday Utca 28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takaró András
Telefon: +36 306373203
E-mail: delpest.ref@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.raday28.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kiskunlacházi Református templom felújítása 2
Hivatkozási szám: EKR000766452018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kiskunlacházi Református templom felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212360-7
További tárgyak:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth u. 38. hrsz: 1741/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kiskunlacházi Református templom felújítása keretében: - a toronysüveg felújítása: a régi fémlemez-fedés bontása a toronysüveg
felületéről, új rézlemez fedés készítése 0,55 mm vörösréz lemezzel 196 m2 felületen; a toronysüveg tagolt tetődeszkázatának
átszegelése, a károsodott faszerkezetek bontása, a megmaradó szerkezet állékonyságának biztosításával; a csúcsdísz leszerelése,
felújítása;a süvegen levő ablak helyreállítása zárt kivitelben; - villámvédelem: LPS III védelmi fokozatú villámvédelmi rendszer
kiépítése, - toronylépcső fa szerkezetének felújítása 4,6 x 1 m + 4,8 x 1 m lépcső korláttal; 4,1 x 1 m forduló korláttal a műszaki
dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19891 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kiskunlacházi Református templom felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ócsai Sándor ev.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46161013
Postai cím: Becsei Út 84
Város: Ráckeve
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2300
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.korne@hunep.hu
Telefon: +36 302175845
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61343375
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212360-7
További tárgyak:45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth u. 38. hrsz: 1741/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kiskunlacházi Református templom felújítása keretében: - a toronysüveg felújítása: a régi fémlemez-fedés bontása a toronysüveg
felületéről, új rézlemez fedés készítése 0,55 mm vörösréz lemezzel 291 m2 felületen; a toronysüveg tagolt tetődeszkázatának
átszegelése, a károsodott faszerkezetek bontása, a megmaradó szerkezet állékonyságának biztosításával; a csúcsdísz leszerelése,
felújítása;a süvegen levő ablak helyreállítása zárt kivitelben; - villámvédelem: LPS III védelmi fokozatú villámvédelmi rendszer
kiépítése, - toronylépcső fa szerkezetének felújítása 4,6 x 1 m + 4,8 x 1 m lépcső korláttal; 4,1 x 1 m forduló korláttal a műszaki
dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/26 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 73145464
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ócsai Sándor ev.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46161013
Postai cím: Becsei Út 84
Város: Ráckeve
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2300
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.korne@hunep.hu
Telefon: +36 302175845
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. Megrendelő megrendeli a Vállalkozási szerződés 1. számú mellékletét képező ajánlatkérés ajánlattételi felhívásában és a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában rögzített mennyiségeken felül a következő munkálatok elvégzését:
• a toronysüveg tagolt tetődeszkázatának átszegelése további 153 m2 felületen, azaz összesen 291 m2 felületen;
• a toronysüveg régi fémlemez-fedésének bontását és új rézlemez fedés készítését 0,55 mm vörösréz lemezzel további 95 m2 felületen, azaz összesen 291 m2 felületen.
2.2. Megrendelő megrendeli a Vállalkozási szerződés 1. számú mellékletét képező ajánlatkérés ajánlattételi felhívásában és a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában rögzített munkákon felül a következő munkálatok elvégzését:
• a harangszinten lévő 4 db zsalugáteres hangablak esztétikai felújítását alpin technikával.
2.3. Szerződő Felek az 1.1. pontban megnevezett Vállalkozási szerződésnek 3.3. pontjában rögzített vállalkozói díj összegét:
• a 2.1. pontban meghatározott munkák esetében nettó 10 458 005 Ft -tal;
• a 2.2. pontban meghatározott munkák esetében nettó 1 344 084 Ft -tal megnövelik.
A Szerződő Felek a 2.1. pontban megnevezett munkák ellenértékét a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának egységáraival határoztak meg és fogadtak el, míg a 2.2. pontban megnevezett munkák ellenértékét a Vállalkozó által készített és a Megrendelő műszaki ellenőre által ellenőrzött és jóváhagyott költségvetés szerint.
A vállalkozói díj nettó 61 343 375 Ft -ról nettó 73 145 464 Ft-ra, bruttó 77 906 086 Ft -ról bruttó 92 894 739 Ft–ra változik.
2.4. Figyelembe véve a jelen szerződésmódosítás aláírása napjáig kiszámlázott és kifizetett összegeket Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás 2.3. pontjában meghatározott vállalkozói díj emelését a végszámlában érvényesítheti.
2.5. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 8.2. pontjában meghatározott késedelmi kötbér összegét a vállalkozói díj megváltozása miatt 219 436 Ft/késedelmes nap értékre, a késedelmi kötbér maximális összegét 14 629 093 Ft -ra módosítják.
2.6. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 8.4. pontjában meghatározott meghiúsulási kötbér összegét a vállalkozói díj megváltozása miatt 14 629 093 Ft értékre módosítják.
2.7. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 4.3. pontjában meghatározott teljesítés határidőt a jelen szerződésmódosítás 2.1. és 2.2. pontjaiban meghatározott további munkák elvégzése miatt 2019. április 26. napjára módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 3.3. A 2.1. és 2.2. pontokban meghatározott további építési munkák más kivitelező általi megvalósítása a nagy összegű felvonulási, állványozási költségek következtében előálló gazdasági ok miatt nem megvalósítható, a 2.3. pontban meghatározott költségnövekedés 19,2%, így a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott maximális 50% -os növekedés mértékét nem éri el.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 61343375 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 73145464 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A 2.1. pontban meghatározott módosítás indoklása:
Megrendelő az ajánlattételi felhívásában és a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában rögzítette, hogy megrendeli a Kiskunlacházi Református templom felújítása keretében a toronysüveg tagolt tetődeszkázatának átszegelését 138 m2 felületen, valamint a toronysüveg régi fémlemez-fedésének bontását és új rézlemez fedés készítését 0,55 mm vörösréz lemezzel 196 m2 felületen.
Vállalkozó a kivitelezési munkálatok végzését megkezdte, a torony felállványozása után a közbeszerzési eljárásban kiírt mennyiségű munkák végzése során tapasztalta, hogy az eredetileg felújításra tervezett mennyiségen felül műszakilag további felületen indokolt a toronysüveg tetődeszkázatának és a lemezfedésének a felújítása, mert a régi fémlemez fedés állapota sokkal nagyobb felületen rossz, mint az a közbeszerzési eljárásban kiírásra került. Erről a 2019. február 5. napján kelt építési napló bejegyzésében értesítette a Megrendelőt. Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr a 2019. február 22 -én kelt építési napló bejegyzésében kérte a teljes toronysüveg felületére kiterjedő mértékben felmérni a toronysüveg tagolt tetődeszkázatának átszegelését és a toronysüveg régi fémlemez fedésének bontását, valamint új rézlemez fedés készítését. Vállalkozó a jelzett további munkaszükségletet felmérte, az árajánlatát elkészítette. Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett árajánlatában szereplő egységárakkal készítette el a költségvetést, a meghatározott mennyiségeket a műszaki ellenőr tételesen ellenőrizte, azokat rendben találta.
A 2.2. pontban meghatározott módosítás indoklása:
Megrendelő a műszaki ellenőrének javaslatára rendeli meg a közbeszerzési eljárásban elvégzendő feladatként ki nem írt, de a templom összképét jelen állapotában erősen rontó 4 db, a harangszinten lévő zsalugáteres hangablak esztétikai felújítását.Az ablakok nagy arányú állagromlása a közbeszerzési eljárás megindítása utáni időszakban lesújtó viharok miatt következett be
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben