Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4213/2019
CPV Kód:45212120-3;45223700-3
Ajánlatkérő:Parádsasvár Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3242 Parádsasvár, II. Rákóczi Ferenc út 31. HRSZ 105
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Parádsasvár Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67258815
Postai cím: Kristály Tér 3.
Város: Parádsasvár
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3242
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Holló Henrik
Telefon: +36 36364058
E-mail: polgarmester@paradhiv.t-online.hu
Fax: +36 36364058
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paradsasvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ősjuhar szabadidőpark kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000007702019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212120-3
További tárgyak:45223700-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A jelenleg beépítetlen telekre készül a tervezett Ősjuhar Tanösvény, a kialakított gyalogos út a domboldalon található telken szerpentin-szerű kialakításban fut végig az utcától a völgyben futó patakpartig. A telken kialakításra kerül egy játszótér esőbeállóval, illetve egy kerti építmény.
Tanösvény látszóbeton járófelületei: A járófelületek állnak vízszintes szakaszokból és rámpákból (max. 15%-os lejtéssel). Szélességük 150 vagy 180 cm, építészeti tervek alapján. Rétegrendje 12 cm látszóbeton C20/25 minőségű vasalt beton, alatta 10 cm tömörített ágyazat (osztályozatlan kavics vagy zúzottkő), Trg=95%-os tömörséggel. Minden járófelületet a lejtő felé 1 %-kal lejtetni kell, hogy semmi esetre se álljon meg rajta a víz.
Tanösvény támfalai: A támfalrendszer is ferde és vízszintes felületekből tevődik össze, általános szélessége 30 cm. A vízszintes felületek, ha pad kerül a tetejére 40 vagy 35 cm magasak, ha információs tábla, akkor 80 cm magasak. A ferde felületek ezeket kötik össze. A pontos méretek az építészeti tervlapokról leolvashatóak. A vasalás, a betonminőség és a támfalak alsó síkja a statikai munkarészben szerepelnek.
Szivárgórendszer: A támfalak hegyhát felőli oldalán a víz zavartalan elvezetése érdekében szivárgórendszer kiépítése szükséges. A támfalak alsó síkjának vonalába egy 5 cm vastag 50 cm széles soványbeton kerül elhelyezésre lejtésben, valamint egy 10 cm átmérőjű dréncső. Erre kerül a geotextillel körbevett kulékavicsos szivárgó. A támfal oldalán dombornyomott drénlemez segíti a víz lejutását a dréncsőig (polipropilén geotextíliával kasírozva, dombormagasság kb 4 mm). A dréncsövek a telekhatárnál kialakított kavicsos szikkasztóba vezetik a vizet. Ez 1,5 m3 térfogatú geotextillel körbevett kavicsos szikkasztó. A kavicsos szivárgó és szikkasztó is elkészülte után földtakarást, majd növénytakarót kap. A hosszabb dréncsövek beépítésénél 8-10 méterenként szükséges tisztító aknákat elhelyezni.
Az esőbeálló hegyhát felőli oldalán eresz nélküli vízelvezetés történik egy 50 cm széles szivárgórendszerben. Ez attól különbözik a fent leírt rendszertől, hogy nem kerül rá földtakarás.
A járófelületek töréseinél felszíni kavicsszvárgó kerül kialakításra átlagosan 50 cm szélességben és 50 cm mélységben. Ezek pontos helye az építészeti tervdokumunetáción láthatóak.
Infótábla: A grafikai tervek alapján készülő /tájépítészeti munkarész/ 80/100 cm nagyságú infótábla digitális nyomtatással kerül rá a 8 mm vastag rétegelt alumínium lapra. Ennek rögzítése a támfalakon 8/25-ös méretre vágott és hajlított laposacéllal történik. Padok: A padokból két fajta készül. A tanösvény járdáját szegélyező 40 cm magas 30 cm széles támfalakra 5/5 cm-es deszkázatú ülőfelület készül. A deszkákat 8/25-ös laposacélok tartják össze a hátsó oldalon lévő rejtett rögzítéssel és ezen keresztül történik a támfalhoz való rögzítés is. Az esőbeálló, a játszótér és a ligetes részen 35 cm magas 46 cm széles támfalak készülnek, amikre 10/10 cm-es deszkázatú ülőfelület kerül. A deszkák rögzítése a fent leírt módon történik. Pontos tervek a konszignációs lapokon szerepelnek.
Járólapos járdák: A tanösvény lerövidítésére járdák lettek kialakítva. Ezek 5 cm vastag 60x40 cm-es beton járólapokból (pl.: Leier beton járólap) vannak kialakítva. A nagy lejtésű területeken 60 cm-es tengelyközzel, a kisebb lejtésnél 70 cm-es tengelyközzel. A járólapok alatt a föld tömörítése után 3 cm homok szükséges. A járólapok közötti részen fű van.
Esőbeálló: Az esőbeálló 30 cm vastag 260 cm magas látszóbeton fallal van kialakítva. A tetőn körbefutó 15/15 cm-es gerenda teletére egy 23 cm magas gerenda kerül, ami adja az 5°-os os lejtést. Ezen 60 cm-enként 5/10-es szarufák vannak, majd egy 2,5 cm vastag teljes felületű deszkázat A deszkázatra egy alátétszőnyeg majd az állókorcos fémlemez fedés sötétszürke RAL 7011 színben. A víz levezetésére cseppentő van kialakítva a lejtésnél, mivel eresz nem készül.
A részletes mennyiségek a dokumentációban találhatóak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ősjuhar szabadidőpark kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212120-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3242 Parádsasvár, II. Rákóczi Ferenc út 31. HRSZ 105
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelenleg beépítetlen telekre készül a tervezett Ősjuhar Tanösvény, a kialakított gyalogos út a domboldalon található telken szerpentin-szerű kialakításban fut végig az utcától a völgyben futó patakpartig. A telken kialakításra kerül egy játszótér esőbeállóval, illetve egy kerti építmény.
Tanösvény látszóbeton járófelületei: A járófelületek állnak vízszintes szakaszokból és rámpákból (max. 15%-os lejtéssel). Szélességük 150 vagy 180 cm, építészeti tervek alapján. Rétegrendje 12 cm látszóbeton C20/25 minőségű vasalt beton, alatta 10 cm tömörített ágyazat (osztályozatlan kavics vagy zúzottkő), Trg=95%-os tömörséggel. Minden járófelületet a lejtő felé 1 %-kal lejtetni kell, hogy semmi esetre se álljon meg rajta a víz.
Tanösvény támfalai: A támfalrendszer is ferde és vízszintes felületekből tevődik össze, általános szélessége 30 cm. A vízszintes felületek, ha pad kerül a tetejére 40 vagy 35 cm magasak, ha információs tábla, akkor 80 cm magasak. A ferde felületek ezeket kötik össze. A pontos méretek az építészeti tervlapokról leolvashatóak. A vasalás, a betonminőség és a támfalak alsó síkja a statikai munkarészben szerepelnek.
Szivárgórendszer: A támfalak hegyhát felőli oldalán a víz zavartalan elvezetése érdekében szivárgórendszer kiépítése szükséges. A támfalak alsó síkjának vonalába egy 5 cm vastag 50 cm széles soványbeton kerül elhelyezésre lejtésben, valamint egy 10 cm átmérőjű dréncső. Erre kerül a geotextillel körbevett kulékavicsos szivárgó. A támfal oldalán dombornyomott drénlemez segíti a víz lejutását a dréncsőig (polipropilén geotextíliával kasírozva, dombormagasság kb 4 mm). A dréncsövek a telekhatárnál kialakított kavicsos szikkasztóba vezetik a vizet. Ez 1,5 m3 térfogatú geotextillel körbevett kavicsos szikkasztó. A kavicsos szivárgó és szikkasztó is elkészülte után földtakarást, majd növénytakarót kap. A hosszabb dréncsövek beépítésénél 8-10 méterenként szükséges tisztító aknákat elhelyezni.
Az esőbeálló hegyhát felőli oldalán eresz nélküli vízelvezetés történik egy 50 cm széles szivárgórendszerben. Ez attól különbözik a fent leírt rendszertől, hogy nem kerül rá földtakarás.
A járófelületek töréseinél felszíni kavicsszvárgó kerül kialakításra átlagosan 50 cm szélességben és 50 cm mélységben. Ezek pontos helye az építészeti tervdokumunetáción láthatóak.
Infótábla: A grafikai tervek alapján készülő /tájépítészeti munkarész/ 80/100 cm nagyságú infótábla digitális nyomtatással kerül rá a 8 mm vastag rétegelt alumínium lapra. Ennek rögzítése a támfalakon 8/25-ös méretre vágott és hajlított laposacéllal történik. Padok: A padokból két fajta készül. A tanösvény járdáját szegélyező 40 cm magas 30 cm széles támfalakra 5/5 cm-es deszkázatú ülőfelület készül. A deszkákat 8/25-ös laposacélok tartják össze a hátsó oldalon lévő rejtett rögzítéssel és ezen keresztül történik a támfalhoz való rögzítés is. Az esőbeálló, a játszótér és a ligetes részen 35 cm magas 46 cm széles támfalak készülnek, amikre 10/10 cm-es deszkázatú ülőfelület kerül. A deszkák rögzítése a fent leírt módon történik. Pontos tervek a konszignációs lapokon szerepelnek.
Járólapos járdák: A tanösvény lerövidítésére járdák lettek kialakítva. Ezek 5 cm vastag 60x40 cm-es beton járólapokból (pl.: Leier beton járólap) vannak kialakítva. A nagy lejtésű területeken 60 cm-es tengelyközzel, a kisebb lejtésnél 70 cm-es tengelyközzel. A járólapok alatt a föld tömörítése után 3 cm homok szükséges. A járólapok közötti részen fű van.
Esőbeálló: Az esőbeálló 30 cm vastag 260 cm magas látszóbeton fallal van kialakítva. A tetőn körbefutó 15/15 cm-es gerenda teletére egy 23 cm magas gerenda kerül, ami adja az 5°-os os lejtést. Ezen 60 cm-enként 5/10-es szarufák vannak, majd egy 2,5 cm vastag teljes felületű deszkázat A deszkázatra egy alátétszőnyeg majd az állókorcos fémlemez fedés sötétszürke RAL 7011 színben. A víz levezetésére cseppentő van kialakítva a lejtésnél, mivel eresz nem készül.
A részletes mennyiségek a dokumentációban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama (hónap) (minimum 36 hónap) 15
2 A szerződés teljesítésben résztvevő műszaki vezető szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00019
II.2.9) További információ:
A II.2.6) pont nem a valós becsült értéket jelöli. A II.2.5) ponthoz: Az értékelés módszere az 1. és 2. „Minőségi kritérium” „Arányosítás”, míg az „Ár kritérium” esetében „Fordított arányosítás”, pontszám alsó határa 0,000 pont, felső határa 10,000 pont. A bevontszakembernek szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell MV-É v. MV-M, v. MV-VZ, v. MV-VZ-R, v.egyenértékű FMV jogosultsággal.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ősjuhar szabadidőpark kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján eredménytelen, mert az ajánlattételi határidő lejártáig nem nyújtottak be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges