Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4223/2019
CPV Kód:79212000-3
Ajánlatkérő:Fejér Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.;HK Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10357
Postai cím: Szent István tér 9.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fekete-Csabina Judit
Telefon: +36 22526964
E-mail: fekete-csabina.judit@fejer.gov.hu
Fax: +36 22514769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálói szolgáltatás nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal részére (GINOP-5.1.1-15-2015-00001)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Könyvvizsgálói szolgáltatás nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal részére (GINOP-5.1.1-15-2015-00001)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a könyvvizsgálói
feladatok ellátása a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű projekttel kapcsolatosan, 2019. március 31-ig.
6 db közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék kiállítása, majd a program zárását követően auditori zárójelentés készítése. A feladatok ellátása során nyertes ajánlattevőnek a fentieken túl a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben és az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. kormányrendeletben meghatározottak szerint kell eljárnia. A részletes elvárásokat és mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/12/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
684 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: megbízási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/12/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 9. 1/7.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: HK Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hársfa u. 10
Város: Felsőlajos
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6055
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3850000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79212000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a könyvvizsgálói
feladatok ellátása a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű projekttel kapcsolatosan, 2019. március 31-ig.
6 db közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék kiállítása. A feladatok ellátása során nyertes ajánlattevőnek a fentieken túl a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben és az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. kormányrendeletben meghatározottak szerint kell eljárnia. A részletes elvárásokat és mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/12/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3850000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 9. 1/7.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: HK Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hársfa u. 10.
Város: Felsőlajos
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6055
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás indoka: A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, Út a munkaerőpiacra megnevezésű projekt megvalósítási időszaka 2018. december 31. napjáról meghosszabbításra került 2021. október 31. napjáig. Tekintettel a projekt megvalósítási időszakának meghosszabbítására, Megbízott a 2018. augusztus 1. és 2019. március 31. közötti időszakról is közbenső könyvvizsgálói jelentést állít ki, a teljes projekt zárásáról a hosszabbítás okán zárójelentés kibocsátására a Megbízási szerződés teljesítése során nem kötelezett.
A módosítás nem minősül lényegesnek, mert
a) egyfelől a módosítás lehetősége, annak körülményei már a közbeszerzési eljárásban ismertek voltak ajánlattevők számára, ugyanis a közbeszerzési dokumentumok csupán a végső audit tervezett időpontját (2019. március 31.) tartalmazták, másfelől a módosított feltétel nincs kihatással az ajánlatok értékelési sorrendjére;
b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát és nem jár együtt ellenérték-változással, ugyanis a projekt megvalósítási időszakának meghosszabbítása eredményeképpen zárójelentés kibocsátása helyett Megbízott a 2019. január 1. és a 2019. március 31. közötti időszakról is közbenső könyvvizsgálói jelentés kiállítására köteles;
c) a módosítás nem érinti a szerződés tárgyát (könyvvizsgálói szolgáltatás nyújtása).
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján került sor. A módosítás részletes indokait a VI.2.1) pont tartalmazza.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 3850000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 3850000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben