Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4225/2019
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02796
Postai cím: Mátyás király utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vargáné Biró Zsuzsanna
Telefon: +36 99577480
E-mail: zsbiro@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GYSEV Zrt. részére közúti gépjárművek tartós bérlete és teljes körű flottarendszerű üzemeltetése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: GYSEV Zrt. részére közúti gépjárművek tartós bérlete és teljes körű flottarendszerű üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50111000-6
További tárgyak:50111100-7
50112000-3
66514110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. telephelye: 9400 Sopron, Iparkörút 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
GYSEV Zrt. részére új közúti gépjárművek tartós bérlete és teljes körű flottarendszerű üzemeltetése. Új gépjárműnek minősül az a jármű, amely sem Magyarországon, sem külföldön nem volt forgalomba helyezve, bemutató illetve próbajárműként nem használták, továbbá a gyártás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 6 hónapnál.
Ajánlatkérő a gépjárműveket csak bérelni kívánja, azok sem a futamidő alatt, sem azt követően nem kerülnek a tulajdonába.
Mennyisége: 36 db alapmennyiség + 25 db opcióban
Kategória / Alapmennyiség:
I/1. Személygépjármű 6 db
I/3. Személygépjármű 2 db
II. Egyterű személygépjármű 2 db
III. 4X4 személygépjármű 2 db
IV/1. Tárgyaló mikrobusz 1 db
IV/2. Mikrobusz (4X4) 9 db
V/2. Szimpla fülke, plató (4,4 m) haszongépjármű 1 db
VII/1. Dupla fülkés zárt haszongépjármű (4x2) 1 db
VIII/2. Zárt áruszállító nagy (4X4) 1 db
IX. Kisáruszállító 1 db
X. Pick up (4X4) 8 db
XI. Kisbusz (17 főig) 2 db
Kategória / Opció:
I/2. Személygépjármű 1 db
I/3. Személygépjármű 4 db
IV/2. Mikrobusz (4X4) 1 db
V/1. Szimpla fülke, plató (3,7 m) haszongépjármű 1 db
VI/1. Dupla fülke plató haszongépjármű (4x2) 2 db
VI/2. Dupla fülke plató haszongépjármű (4x4) 2 db
VII/1. Dupla fülkés zárt haszongépjármű (4x2) 1 db
VII/2. Dupla fülkés zárt haszongépjármű (4x4) 2 db
VIII./1. Zárt áruszállító nagy 2 db
X. Pick up (4X4) 8 db
XII. Elektromos (kizárólag) személygépjármű 1 db
Részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A flottakezelés megszervezésével kapcsolatos szolgáltatások:
A) Gépjármű megrendelés, forgalomba helyezés és átadás bonyolítása
B) Gépjármű tartós bérletbe adása
C) Biztosítás ügyintézése, díjfizetés a biztosítótársaság felé
D) Káresemények biztosítási ügyintézése
E) Téli-nyári gumicserék szervezése, gumiabroncsok karbantartása, javítása
F) Karbantartás, javításszolgáltatás
G) Csereautó biztosítása
H) Assistance-szolgáltatás
I) Riportolás
J) Adó és illetékfizetés
A szolgáltatásokat részletesen a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, hogy a részajánlat tétel lehetősége gazdaságilag nem ésszerű, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Ajánlatkérő számára gazdasági és munkaszervezési szempontból a legelőnyösebb, ha az általa használt gépjármű egy flottakezelő szervezet kezelésében áll. Az egységes flottaállomány mellett szól a volumenből adódó árelőny, az egységes kapcsolattartás, és karbantartás lehetősége. Az egységes járműpark kezelése, vezénylése, Társaságon belüli átszervezése, cseréje sokkal könnyebben valósítható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 030 - 066212

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: GYSEV Zrt. részére közúti gépjárművek tartós bérletére és teljes körű flottarendszerű üzemeltetésére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Komáromi út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: HU
E-mail: info@mercarius.hu
Telefon: +36 14600783
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14600783
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 527596800 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Bérlő a Keretszerződés hatálybalépésétől számított 48 naptári hónap utolsó napjáig rendelhet meg gépjárműveket úgy,hogy EBSZ megkötését kezdeményezi.Az EBSZ-függetlenül attól,hogy a Keretsz. hatályának fennállta alatt mikor jön létre-a gépjármű Bérlő részére történő átadásától számított 48 hó.,vagy ezen időtartamon belül az adott gépjárműre vonatkozó maximális futásteljesítmény eléréséig hatályos.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34100000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50111000-6
További tárgyak:50111100-7
50112000-3
66514110-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. telephelye: 9400 Sopron, Iparkörút 21.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
GYSEV Zrt. részére új közúti gépjárművek tartós bérlete és teljes körű flottarendszerű üzemeltetése. Új gépjárműnek minősül az a jármű, amely sem Magyarországon, sem külföldön nem volt forgalomba helyezve, bemutató illetve próbajárműként nem használták, továbbá a gyártás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 6 hónapnál.
Ajánlatkérő a gépjárműveket csak bérelni kívánja, azok sem a futamidő alatt, sem azt követően nem kerülnek a tulajdonába.
Mennyisége: 36 db alapmennyiség + 25 db opcióban
Kategória / Alapmennyiség:
I/1. Személygépjármű 6 db
I/3. Személygépjármű 2 db
II. Egyterű személygépjármű 2 db
III. 4X4 személygépjármű 2 db
IV/1. Tárgyaló mikrobusz 1 db
IV/2. Mikrobusz (4X4) 9 db
V/2. Szimpla fülke, plató (4,4 m) haszongépjármű 1 db
VII/1. Dupla fülkés zárt haszongépjármű (4x2) 1 db
VIII/2. Zárt áruszállító nagy (4X4) 1 db
IX. Kisáruszállító 1 db
X. Pick up (4X4) 8 db
XI. Kisbusz (17 főig) 2 db
Kategória / Opció:
I/2. Személygépjármű 1 db
I/3. Személygépjármű 4 db
IV/2. Mikrobusz (4X4) 1 db
V/1. Szimpla fülke, plató (3,7 m) haszongépjármű 1 db
VI/1. Dupla fülke plató haszongépjármű (4x2) 2 db
VI/2. Dupla fülke plató haszongépjármű (4x4) 2 db
VII/1. Dupla fülkés zárt haszongépjármű (4x2) 1 db
VII/2. Dupla fülkés zárt haszongépjármű (4x4) 2 db
VIII./1. Zárt áruszállító nagy 2 db
X. Pick up (4X4) 8 db
XII. Elektromos (kizárólag) személygépjármű 1 db
Részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A flottakezelés megszervezésével kapcsolatos szolgáltatások:
A) Gépjármű megrendelés, forgalomba helyezés és átadás bonyolítása
B) Gépjármű tartós bérletbe adása
C) Biztosítás ügyintézése, díjfizetés a biztosítótársaság felé
D) Káresemények biztosítási ügyintézése
E) Téli-nyári gumicserék szervezése, gumiabroncsok karbantartása, javítása
F) Karbantartás, javításszolgáltatás
G) Csereautó biztosítása
H) Assistance-szolgáltatás
I) Riportolás
J) Adó és illetékfizetés
A szolgáltatásokat részletesen a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, hogy a részajánlat tétel lehetősége gazdaságilag nem ésszerű, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Ajánlatkérő számára gazdasági és munkaszervezési szempontból a legelőnyösebb, ha az általa használt gépjármű egy flottakezelő szervezet kezelésében áll. Az egységes flottaállomány mellett szól a volumenből adódó árelőny, az egységes kapcsolattartás, és karbantartás lehetősége. Az egységes járműpark kezelése, vezénylése, Társaságon belüli átszervezése, cseréje sokkal könnyebben valósítható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 527596800
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Komáromi út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: HU
E-mail: info@mercarius.hu
Telefon: +36 14600783
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14600783
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés módosítás időpontja: 2019.02.27.
Szerződő Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Gépjárműflotta flottakezelési keretszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
A szerződés 1.számú melléklete szerinti Részletes műszaki tartalomban szereplő X. Pick up (4x4) kategória vonatkozásában a részletes műszaki előírások között meghatározott Fehér fényezés: „x” megjelölés törlésre kerül.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Bérlő élni kíván a szerződés 1.2. pontja szerint az 1. számú melléklet X. Pick up (4x4) kategória vonatkozásában meghatározott opciós mennyiségből 7 db személygépjármű lehívásával.
Bérbeadó írásbeli tájékoztatása szerint a X. Pick up (4x4) kategóriában szereplő Ford Ranger XLT dupla kabinos 2.2 TDCi 160 LE M6 4x4 típusú gépjármű esetében modellváltás következett be, így már csak a raktárkészleten lévő gépjárművekkel lehet biztosítani a szerződésben vállalt 180 napos szállítási határidőt, valamint az előírt műszaki paramétereket a fehér szín kivételével.
A fentiekre tekintettel szerződés módosítás vált szükségessé, melyet a Bérlő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, valamint a módosítás szükségességét előidéző körülmény nem a Bérbeadó hibájából ered.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 527596800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 527596800 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben