Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/62
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.03.29.
Iktatószám: 4227/2019
CPV Kód: 45212120-3
Ajánlatkérő: Fővárosi Állat- és Növénykert
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Közös ajánlattevő (vezető tag): Market Építő Zrt.;Közös ajánlattevő (tag): vilati Szerelő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Állat- és Növénykert
Nemzeti azonosítószám: AK16926
Postai cím: Állatkerti körút 6-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kozó László, operatív igazgató
Telefon: +36 12734936
E-mail: dr.kozo@zoobudapest.com
Fax: +36 12734986
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoobudapest.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.zoobudapest.com

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében” - 1.sz. szerzm
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212120-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében” - 1.sz. szerzm
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212120-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., 29753. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
Előzmények:
A Fővárosi Állat-és Növénykert fejlesztésének Pannon Park és Mesepark projektjeihez kapcsolódóberuházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek a 48/2015. (III.12.) Korm. rendeletet módosító 289/2015. (X.7.) Korm. rendelet szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősülnek.
Az Ajánlatkérő 24.4.2015-én jogerőre emelkedett KTF: 7581-3/2015. számú határozatban foglaltak szerint, a Pannon Park létesítésére vonatkozó, jogerős előzetes (környezetvédelmi) vizsgálati eljárásról szóló határozattal rendelkezik.
Az Ajánlatkérő a 29753 helyrajzi számú ingatlanok jogerős építési engedéllyel rendelkezik (ügyiratszám: BP-05/07/00048-2/2016, ÉTDR azonosító: 201500067847, jogerőre emelkedés ügyiratszáma: BP-05/07/00048-6/2016).
Közbeszerzés mennyisége:
Munkagödör kiemelés kb. 114 600 m³.
Alapozási munkák készítése: kb. 1 515 darab cölöpalap készítése melynek átlaghossza 10-11 méter.
Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m³ mennyiségben.
Acél térrács tartószerkezetek gyártása kb. 961 tonna mennyiségben, helyszíni szerelése kb. 10-15 tonnásegységekben beemelve és egymáshoz illesztve. Minimális fesztávolság 40 méter, a térrács legmagasabb pontjai az ősvadon fölött 36 méter, az akvárium fölött 24,5 méter.
Tetőlefedés 3 rétegű EFTE fólia párna (3 rétegű) alkalmazásával kb. 17 100 m² felületen.
Lakatos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 780 db.
Asztalos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 35 db.
Állattartására alkalmas édesvizes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 510 m³.
Állattartására alkalmas sósvizes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 2 280 m³.
Gépészeti szerelés kb. 33 000 m²-en, körülbelül 7200 kW összesített, számított hűtési hőteljesítménnyel és körülbelül 400 000 m³/h befújandó légmennyiséggel.
Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m³ mennyiségben, körülbelül 4 000 m² vízzáró vasbetonszerkezettel.
Erősáramú szerelés kb. 33 000 m²-en.
Gyengeáramú szerelés és/vagy előkészítő szerelés kb. 33 000 m²-en.
Az épület hasznos nettó alapterületei (kb.):
Mélyszint (- 4,8 m): 7 397 m².
Akvárium - 1 szint (- 2 m): 2 013 m².
Földszint (± 0 m): 14 911 m².
1. emelet (+ 3,6 m): 2 100 m².
2. emelet (+ 7,2 m): 5 786 m².
3. emelet (lombkorona): 501 m².
Biodóm összesen 32 709 m².
Jegyárusító épület 312 m².
Mindösszesen: 33 021 m².
A kivitelezési feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 160 - 329768

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/08/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Közös ajánlattevő (vezető tag): Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Internetcím(ek): (URL) http://www.market.hu/hu/
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Közös ajánlattevő (tag): vilati Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: vilati@vilati.hu
Telefon: +36 18804700
Internetcím(ek): (URL) http://www.vilati.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 32698551169 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I) a Fővállalkozási szerződés 1. sz. módosítás aláírásának dátuma: 2018.12.21.
II) VII.2.2) Folyt.
A Szerződésben rögzítettekkel ellentétben azonban a BGYH jelezte,hogy nem tudja biztosítani a Megrendelő által a vállalkozó számára rögzített, a Közbeszerzési Dokumentumokban lenyilatkozott hőmérsékletű vizet,annál jóval magasabb hőmérsékletű felmelegedett kútvizet tud csak rendelkezésre bocsátani.A témában-amely mindkét Fél érdekkörén kívül eső, a szerződéskötéskor előre nem látható probléma volt.Felek az egyeztetések során arra jutottak, hogy alternatív megoldással kell biztosítani a vizet,mivel a közüzemi vízről történő ellátás nem költséghatékony.
Az adott körülmények a Szerződésben foglalt kötelezettségeken felüli további tervezési és kivitelezési feladatokat tettek szükségessé, szükséges volt egyrészt áttervezési feladatokat végrehajtani,továbbá a Szerződés szerinti műszaki tartalmat bővíteni, egyes pótmunkákat a Tartalékkeret terhére elvégezni.
Vállalkozó 2018. november 6. és 2018. december 13. napja közötti időtartamban (38 nap) a teljesítési részhatáridő meghosszabbítására jogosult.
Az adott akadályoztatás véghatáridőre gyakorolt hatása a vonatkozó áttervezések,kút-bekötővezetékek, víztisztítási technológia részletes kiviteli tervei elkészültét követően értékelhető,melyre tekintettel a Fővállalkozási Szerződés további módosítása válhat szükségessé különösen a véghatáridő tekintetében.
A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek.
Szerződés 5.1. pontja szerinti Vállalkozási Díj nem változik, a tervezési pótmunka a Szerződés 6.15. pontja szerinti, a nettó Vállalkozási Díj 1%-a mértékében meghatározott tartalékkeret terhére kerül lehívásra.
A Megrendelői a Vállalkozó felé előírta, hogy 100 fős szociális blokk kerüljön kiépítésre, megtervezésre. E műszaki tartalom nem volt része a Szerződésnek, annak alapját képező Közbeszerzési Dokumentumok szerinti műszaki tartalomnak, megrendelői követelményeknek. E körülményre tekintettel több terv átdolgozása, valamint pótmunkák elvégzése vált szükségessé.
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által elrendelt a szociális blokk építéssel kapcsolatos áttervezések a jelen Szerződésmódosításig megrendelésre kerültek a tartalékkeret terhére nettó 3.418.800,- Ft értékben (a továbbiakban ’Vállalkozási Díjnövekedés Értéke’).
A Szerződés vállalkozási díj és műszaki tartalom tekintetében történő módosulása a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján megalapozott, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozási Díjnövekedés Értéke nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződéses érték 15%-át.
A módosítás továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Az ellenérték növekedéssel jár különösen a szociális blokk miatti tervezési munka, ezzel összefüggésben is vált szükségessé és indokolttá a teljesítési részhatáridő fentiek szerinti meghosszabbítása, melyre tekintettel a részhatáridő módosítás a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján is megalapozott.
A jelen Szerződésmódosítás a Vállalkozási díjat nem módosítja, azonban a megrendelő által fizetendő ellenértéket növeli a tartalékkeret terhére, mely ellenérték növekedés nettó értéke nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződéses érték.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212120-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212120-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., 29753. hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya - Építési beruházás: „A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projektkulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozásiszerződés keretében”.
Az építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
Előzmények:
A Fővárosi Állat-és Növénykert fejlesztésének Pannon Park és Mesepark projektjeihez kapcsolódóberuházásokmegvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek a 48/2015. (III.12.) Korm. rendeletet módosító289/2015. (X.7.) Korm. rendelet szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősülnek.
Az Ajánlatkérő 24.4 2015-én jogerőre emelkedett KTF: 7581-3/2015. számú határozatban foglaltak szerint, aPannon Park létesítésére vonatkozó, jogerős előzetes (környezetvédelmi) vizsgálati eljárásról szóló határozattalrendelkezik.
Az Ajánlatkérő a 29753 helyrajzi számú ingatlanok jogerős építési engedéllyel rendelkezik (ügyiratszám:BP-05/07/00048-2/2016, ÉTDR azonosító: 201500067847, jogerőre emelkedés ügyiratszáma:BP-05/07/00048-6/2016).
Közbeszerzés mennyisége:
Munkagödör kiemelés kb. 114 600 m3.
Alapozási munkák készítése: kb. 1 515 darab cölöpalap készítése melynek átlaghossza 10-11 méter.
Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m3 mennyiségben.
Acél térrács tartószerkezetek gyártása kb. 961 tonna mennyiségben, helyszíni szerelése kb. 10-15 tonnásegységekben beemelve és egymáshoz illesztve. Minimális fesztávolság 40 méter, a térrács legmagasabbpontjai az ősvadon fölött 36 méter, az akvárium fölött 24,5 méter.
Tetőlefedés 3 rétegű EFTE fólia párna (3 rétegű) alkalmazásával kb. 17 100 m2 felületen.
Lakatos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 780 db.
Asztalos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 35 db.
Állattartására alkalmas édesvizes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 510 m3.
Állattartására alkalmas sósvizes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 2 280 m3.
Gépészeti szerelés kb. 33 000 m2-en, körülbelül 7200 kW összesített, számított hűtési hőteljesítménnyel éskörülbelül 400 000 m3/h befújandó légmennyiséggel.
Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m3 mennyiségben, körülbelül 4 000 m2 vízzáró vasbetonszerkezettel.
Erősáramú szerelés kb. 33 000 m2-en.
Gyengeáramú szerelés és/vagy előkészítő szerelés kb. 33 000 m2-en.
Az épület hasznos nettó alapterületei (kb.):
Mélyszint (- 4,8 m): 7 397 m2.
Akvárium - 1 szint (- 2 m): 2 013 m2.
Földszint (± 0 m): 14 911 m2.
1. emelet (+ 3,6 m): 2 100 m2.
2. emelet (+ 7,2 m): 5 786 m2.
3. emelet (lombkorona): 501 m2.
Biodóm összesen 32 709 m2.
Jegyárusító épület 312 m2.
Mindösszesen: 33 021 m2.
+ Pótmunka (többlet vízgépészeti rendszer, vízgépház, többlet víztározó kialakítása, 100 fős szociális blokk kiépítése)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 32698551169
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Közös ajánlattevő (vezető tag): Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Internetcím(ek): (URL) http://www.market.hu/hu/
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Közös ajánlattevő (tag): Vilati Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: vilati@vilati.hu
Telefon: +36 18804700
Internetcím(ek): (URL) http://www.vilati.hu
Fax: vilati@vilati.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 4.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Szerződésben, illetőleg az annak részét képező Részletes Projekt Ütemtervben meghatározott részhatáridő és a véghatáridő is kötbérterhes határidőnek minősül.
Kötbérterhes részhatáridő: a tető acél tartószerkezetének elkészülte a munkaterület átadás-átvételtől számított 65 hét és további 38 nap időtartam.
Kötbérterhes véghatáridő: a munkaterület átadás-átvételtől számított 27 hónap.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés módosítása a feleken kívül álló, előre nem látható körülmények alapján felmerülő akadályok, továbbá a felmerülő pótmunkák megvalósítási időigénye miatt vált szükségessé a teljesítési határidő tekintetében.
A Szerződés 4.1. valamint 4.8. pontja a Szerződés aláírásától számított 27 hónapban határozta meg a szerződés teljesítési véghatáridejét, részhatáridőként pedig a tető acél tartószerkezetének elkészültére a munkaterület átadás-átvételtől számított 65. hetéig történő teljesítést ír elő.
A szerződés 4.8. pontja részhatáridőként a tető acél tartószerkezetének elkészültére a munkaterület átadás-átvételétől számított 65. hetéig történő teljesítést ír elő.
A tervezés és kivitelezés során azonban több akadályozó tényező merült fel, melyek hatással vannak a teljesítés időpontjára, a részhatáridőre, és előre láthatóan a későbbiekben, a jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint a véghatáridő tartására is az alábbiak szerint: Folyt VI.3)
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 32698551169 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 32698551169 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben