Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:4230/2019
CPV Kód:45432110-8
Ajánlatkérő:Eötvös Loránd Tudományegyetem Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület
Teljesítés helye:9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. szám (HRSZ: 5555)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihucz Bernadett
Telefon: +36 14116700
E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.elte.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.elte.hu/
 
Hivatalos név: Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81298455
Postai cím: Károlyi Gáspár Tér 4.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kívés István
Telefon: +36 207774294
E-mail: kives.istvan@sek.elte.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szoese.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://szoese.hu/hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Eötvös Loránd Tudományegyetem (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyetem
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "ELTE-SZoESE-parkettacsere"
Hivatkozási szám: EKR000139852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45432110-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A csarnok teljes, 1450 m2-es sportparkett cseréje
Meglévő lelátó szerkezet visszabontása és szakszerű deponálása.
Parketta és alépítmény bontása, hulladék elszállítása.
Részletesen II.2.4) pontban és KD VI. fejezet Műszaki leírás
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: "ELTE-SZoESE-parkettacsere"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45432100-5
További tárgyak:45432110-8
45212290-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. szám (HRSZ: 5555)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Munka és költségtételek a csarnok teljes, 1450 m2-es sportparketta cseréjéhez
(A munkafolyamat pontos leírását és a szükséges technológiai tartalmakat a kiválasztott Sportparkettarendszer előírásai határozzák meg)
Meglévő lelátó szerkezet visszabontása és szakszerű deponálása
Parketta és alépítmény bontása, deponálása, hulladék elszállítása
Meglévő beton aljazat szükség szerinti kiegyenlítése technikai nemez, vagy gumibak elhelyezése a rácsszerkezet alá.
Technikai nemez, vagy gumibak elhelyezése a rácsszerkezet alá.
Vakpadló szerkezet kiépítése: Hálós szerkezet kiépítése 3 rétegben 60x60 cm-es egymáshoz képest 90 fokban elforgatva. A 4. réteg, a sportparketta alá: ritkított deszkázat 1 cm-es hézagokkal. Anyagminőség: szárított, csírátlanított (3-6 mX120-150x23-27 között) egyenlő szélességű lucfenyő deszkázatból, min. egalizált vagy négyoldalon gyalult kivitelben.
Meglévő 5 db padlókampó és röplabda tartó állványhüvely keret és fedél elhelyezése mágnes rögzítéssel.
Tömör csaphornyos parketta lerakása, 450/500x65/70x22 mm I. osztályú TÖLGY NATÚR minőségű parkettából
Parketták közötti hézagtömörítés Murexin LV15 fatapaszoldattal
Sportlakk 4 rétegben (1 réteg alap+3 réteg sportlakk). Anyag: Murexin alapozó, Murexin NTS 95 sportlakk, vagy műszakilag azzal egyenértékű
Vonalazás: 3db kosárlabda, 1 db röplabda, 1db kézilabda és futsal pálya
Lelátó szerkezet visszaépítése
Az árajánlat tartalmazzon minden olyan költséget (anyag és díj), amely a teljeskörű megvalósításhoz szükséges, így a piperetakarítás, portalanítás, hulladék elszállításának, a szükséges segédanyagoknak (szeg, ragasztó, csiszolópapír, lakkozó hengerek, egyebek), szegélyléc, burkolatváltó költségeit is.
Részletesen: KD VI. fejezet Műszaki leírás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min.: 12 hónap, max.: 36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
1. Összesített nettó ajánlati ár – 70 – Fordított arányosítás
2. (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min.: hónap, max.: hónap) – 30 – Egyenes arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: "ELTE-SZoESE-parkettacsere"
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NÉMETH PARKETT ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70370791
Postai cím: KŐSZEGI ÚT 36.
Város: KŐSZEGSZERDAHELY
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11318246218

Hivatalos név: ECHO SPORT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52295911
Postai cím: Szilágyság Utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13295684209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevő ajánlata érvénytelen az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Németh Parkett és Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Adószáma: 11318246218
(9725 Kőszegszerdahely, Kőszegi út 36.)
Ajánlattételi felhívás: V.2.17. pontja
„AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetést. Az árazatlan költségvetést AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ KD-ban.”
Közbeszerzési dokumentumok II. fejezet Útmutató: 6.3. pontja
„Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell részletes beárazott költségvetést. A részletes árazatlan költségvetést Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. A felolvasólapon a beárazott költségvetés nettó végösszegét kell feltüntetni közbeszerzési részenként külön-külön az „Összesített nettó ajánlati ár” rovatban.
A részletes árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, az egyes tételekhez tartozó mennyiséget, mennyiségi egységet megváltoztatni. Az árazatlan költségvetés valamennyi tételét be kell árazni.„
Indoklás:
Ajánlattevő nem megfelelő árazott költségvetést nyújtott be. Ajánlattevő az ajánlat részeként az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés árazott főösszesítőjét csatolta, azonban a főösszesítő alátámasztásául szolgáló beárazott költségvetés a közbeszerzési eljárásban kiadott árazatlan költségvetéstől eltérő tartalmú. Továbbá a rendelkezésre bocsátott árazott költségvetés nem tartalmazza a következő költségvetési tételeket sem:
átadás előtti pipere takarítás (17 x 100 m2)
- a meglévő lelátó szerkezet szakszerű deponálása, és 20-40 m-es kézi mozgatással a sportcsarnok parkettszintben lévő előterében (a bontás és deponálás közötti távolság 20-50 m)
- Építési törmelék lerakása, lerakóhelyi díjjal (22 db 8 m3-es konténer)
- munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül (176 m3)
- továbbá nincs jelöve az ajánlatában a meglévő parketta cseréjével kapcsolatban a vakpadló alépítmény mennyisége (1450 m2), parkettafektetés mennyisége (1450 m2), valamint a parketta csiszolásának és lakkozásának mennyisége (1450 m2)
Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetés a fentiek okán nem felel meg a közbeszerzési dokumentumok által támasztott követelményeknek. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a szakmai ajánlat kizárólag szűk keretek között hiánypótoltatható és abban csak nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető. Tekintettel arra, hogy a benyújtott költségvetés hibái a Közbeszerzési Döntőbizottság következetes joggyakorlata alapján is olyan hibának minősülnek, melyek hiánypótlás útján nem orvosolhatók és az ajánlat érvénytelenségét vonják maga után, Ajánlatkérőnek nincsen lehetősége a szakmai ajánlatra vonatkozóan hiánypótlási felhívást kiküldeni.
A fenti indoklás szerint nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges