Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4231/2019
CPV Kód:24962000-5
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:Gellért Fürdő , Széchenyi Fürdő , Lukács Fürdő , Rudas Fürdő, Király Fürdő, Római Fürdő, Palatinus , Dandár , Csillaghegyi Fürdő,Pünkösdfürdői Strand,Paskál Fürdő,Dagály ,Pesterzsébeti Fürdő,Kp.raktár;Gellért Fürdő , Széchenyi Fürdő , Lukács Fürdő , Rudas Fürdő, Király Fürdő, Római Fürdő, Palatinus , Dandár , Csillaghegyi Fürdő,Pünkösdfürdői Strand,Paskál Fürdő,Dagály ,Pesterzsébeti Fürdő,Kp.raktár;Gellért Fürdő , Széchenyi Fürdő , Lukács Fürdő , Rudas Fürdő, Király Fürdő, Római Fürdő, Palatinus , Dandár , Csillaghegyi Fürdő,Pünkösdfürdői Strand,Paskál Fürdő,Dagály ,Pesterzsébeti Fürdő,Kp.raktár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balatoni Zoltán
Telefon: +36 14524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000230562019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000230562019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Uszodavegyszerek beszerzése BGYH Zrt. részére 2019
Hivatkozási szám: EKR000230562019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24962000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. részfeladat: A keretszerződés futamideje alatt nettó 19.000.000,- forint keretösszegen belül Klórgáz szállítása a dokumentáció részeként közreadott ártáblázatban és műszaki leírásban meghatározottak szerint.
2. részfeladat: A keretszerződés futamideje alatt nettó 80.000.000,- forint keretösszegen belül vízkezelő vegyszerek szállítása a dokumentáció részeként közreadott ártáblázatban és műszaki leírásban meghatározottak szerint.

3. részfeladat: A keretszerződés futamideje alatt nettó 40.000.000,- forint keretösszegen belül vízminőség őrző vegyszerek szállítása a dokumentáció részeként közreadott ártáblázatban és műszaki leírásban meghatározottak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 139000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Klórgáz beszerzése 2019
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24110000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Gellért Fürdő , Széchenyi Fürdő , Lukács Fürdő , Rudas Fürdő, Király Fürdő, Római Fürdő, Palatinus , Dandár , Csillaghegyi Fürdő,Pünkösdfürdői Strand,Paskál Fürdő,Dagály ,Pesterzsébeti Fürdő,Kp.raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. részfeladat: A keretszerződés futamideje alatt nettó 19.000.000,- forint keretösszegen belül Klórgáz szállítása a dokumentáció részeként közreadott ártáblázatban és műszaki leírásban meghatározottak szerint. Tervezett mennyiség: 45000 kg. ( tervezetten 1000 db ,45 kg-os töltősúlyú palackban)
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő vállalása….. nap (az értékeléskor a 2 nap mint legkedvezőbb ajánlatot és 10 nap mint legkedvezőtlenebb ajánlat közötti intervallumon belüli ajánlatot értékeli) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 19000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Az ajánlatkérő nyilatkozatával a szerződés változatlan feltételekkel, a keretösszeg le nem hívott részének erejéig, egy alkalommal legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Ajánlatkérő a tervezett mennyiség 70%-nak lehívására vállal kötelezettséget.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az Ajánlatkérő az tervezett mennyiség 70%-a lehívására vállal kötelezettséget, de jogosult a teljes keretösszeg erejéig lehívni az opciós értéket.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vízkezelő vegyszerek beszerzése 2019
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24962000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Gellért Fürdő , Széchenyi Fürdő , Lukács Fürdő , Rudas Fürdő, Király Fürdő, Római Fürdő, Palatinus , Dandár , Csillaghegyi Fürdő,Pünkösdfürdői Strand,Paskál Fürdő,Dagály ,Pesterzsébeti Fürdő,Kp.raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. részfeladat: A keretszerződés futamideje alatt nettó 80.000.000,- forint keretösszegen belül Uszodavegyszerek (savak, lúgok) szállítása a dokumentáció részeként közreadott ártáblázatban és műszaki leírásban meghatározottak szerint. Tervezett mennyiség: 1180000 kg. (tervezetten két féle töménységű HYPO, sósav és kénsav eltérő kiszerelésekben)
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő vállalása….. nap (az értékeléskor a 2 nap mint legkedvezőbb ajánlatot és 10 nap mint legkedvezőtlenebb ajánlat közötti intervallumon belüli ajánlatot értékeli) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 80000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Az ajánlatkérő nyilatkozatával a szerződés változatlan feltételekkel, a keretösszeg le nem hívott részének erejéig, egy alkalommal legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Ajánlatkérő a tervezett mennyiség 70%-nak lehívására vállal kötelezettséget.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az tervezett mennyiség 70%-a lehívására vállal kötelezettséget, de jogosult a teljes keretösszeg erejéig lehívni az opciós értéket.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vízminőség őrző vegyszerek beszerzése 2019
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24962000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Gellért Fürdő , Széchenyi Fürdő , Lukács Fürdő , Rudas Fürdő, Király Fürdő, Római Fürdő, Palatinus , Dandár , Csillaghegyi Fürdő,Pünkösdfürdői Strand,Paskál Fürdő,Dagály ,Pesterzsébeti Fürdő,Kp.raktár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. részfeladat: A keretszerződés futamideje alatt nettó 40.000.000,- forint keretösszegen belül pelyhesítő anyagok, algamentesítő vegyszerek szállítása a dokumentáció részeként közreadott ártáblázatban és műszaki leírásban meghatározottak szerint. Tervezett mennyiség: 31900 kg. (tervezetten 5 féle vízminőség megőrző vegyszer eltérő kiszerelésben)
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási határidő vállalása….. nap (az értékeléskor a 2 nap mint legkedvezőbb ajánlatot és 10 nap mint legkedvezőtlenebb ajánlat közötti intervallumon belüli ajánlatot értékeli) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 40000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Az ajánlatkérő nyilatkozatával a szerződés változatlan feltételekkel, a keretösszeg le nem hívott részének erejéig, egy alkalommal legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Ajánlatkérő a tervezett mennyiség 70%-nak lehívására vállal kötelezettséget.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az tervezett mennyiség 70%-a lehívására vállal kötelezettséget, de jogosult a teljes keretösszeg erejéig lehívni az opciós értéket.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-8., 10., 12-16. § szerint.
A Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 64. §-a szerint az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; az nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében előzetes igazolásként az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésére.
P/1: Az ajánlattevő csatolja a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően lezárt három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, beszámoló csatolása nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban) utalni kell.
Az együttes megfelelés a P/1 pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P/1 pontban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor alkalmatlannak minősül, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (1. rész: klórgáz forgalmazása; 2. rész: vízkezelő vegyszerek ( savak lúgok) forgalmazása; 3. rész: vízminőség őrző (pelyhesítő anyagok , algamentesítők) vegyszerek, forgalmazásából származó legalább:
1. részfeladat: nettó 10 millió Ft árbevétellel
2. részfeladat: nettó 55 millió Ft árbevétellel
3. részfeladat: nettó 25 millió Ft árbevétellel
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében előzetes igazolásként az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (1. rész: klórgáz forgalmazása; 2. rész: ; 3. rész:vizkezelő vegyszerek vizminőség megőrző vegyszerek forgalmazása; vonatkozó igazolást és referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:
- a szállítás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:
- teljesítés mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap);
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;
- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége; kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe)
1. részfeladat: legalább 20000 kg klórgáz forgalmazására vonatkozó, a szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával;
2. részfeladat: legalább 600000 kg Vízkezelő vegyszerek (savak lúgok) forgalmazására vonatkozó, a szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával;
3. részfeladat: legalább 20000 kg Vízminőség őrző (pelyhesítő anyagok, algamentesítők) vegyszerek forgalmazására vonatkozó, a szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával;
Az előírt alkalmassági követelmény egy vagy több referenciával is teljesíthető, amennyiben abból/azokból egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelmény teljesítése.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül, figyelembe véve Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben foglaltakat.
Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
A kifizetésre irányadó még: Art., Áht., Ávr., Áfa tv.
Kötbér valamennyi rész szerződésében:
a) késedelmi: késedelemmel érintett árutétel nettó vételárának ajánlat szerinti 5%-a/nap,max 30 %;
b) hibás teljesítés:hibás teljesítéssel érintett termék nettó vételárának 3%-a/nap, max 30%-a;
c) meghiúsulási: nem teljesít, ill. késedelem meghaladja a 7 napot a meghiúsulással érintett termék nettó vételárának 30%-a.
Részletes szabályok a szerződés-tervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az EKR elektronikus felületén
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot az AT nek ajánlatát a regisztrációt követően az EKR elektronikus felületen keresztül kell benyújtania https://ekr.gov.hu/portal
2. AT-nek ajánlatában EKR elektronikus felületén nyilatkoznia kell
- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil.;
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
AT ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
- a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti EKR felületén elérhető felolvasó lapot a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalommal;
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot (ESPD)
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet köteles benyújtani a változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát, ajánlattevő a nemleges nyilatkozatot is köteles csatolni
- árazott költségvetést (excel formátumban is)
- ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldánya, vagy aláírás mintája
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás
3. Az AK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását (P/1, M/1).
4. Bármely gazd.-i szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a dokumentációban foglaltak szerint.
5. Hiánypótlás: a Kbt.71.§ (1)-(10) bek-ben foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bek-ben meghat. körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
7. Nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
8. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.
9. Az AK az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza egyik részben sem.
10. Az AK az ajánlattételhez árazatlan ártáblázatot is rendelkezésre bocsát, amelyet szakmai ajánlatként kér beárazni és az ajánlathoz csatolni.
11. A felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban a beszerezni kívánt anyagok típusának, gyártójának megadása csak a műszaki paraméterek egyértelmű beazonosíthatósága érdekében történik azzal, hogy az ajánlatkérő más gyártó termékét is elfogadja, azonban ebben az esetben az egyenértékűség alátámasztása érdekében az adott termék megnevezését, típusát, gyártmányát, műszaki adatait és az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t teljes körűen rendelkezésre kell bocsátani az ajánlat részeként annak beadásával egyidőben. Az ajánlatkérő az ebben a körben benyújtott dokumentumok körében az általános szabályok szerint teszi lehetővé a hiánypótlást.
12. FAKSZ: dr. Balatoni Zoltán, lajstromszám 00433.
13. Az AK az ajánlatok értékelése során alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat.
14. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
15. AK valamennyi ajánlati részben a nettó ajánlati árat és a szállítási határidőt a KH 2016. december 21-én KÉ 147/2016 számú útmutatója alapján a fordított arányosítás módszerével értékeli.Az értékelési szempontok során adható pontszámok alsó határa 1 pont felső határa 100 pont. AK számára a legalacsonyabb értékek a legkedvezőbbek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt 148.§-ban meghatározottak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák