Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4234/2019
CPV Kód:03000000-1
Ajánlatkérő:Sárándi Almatermesztő Kft. Szathmári Sándorné;Harsányiné Kállai Éva;Pápai István;Szombati Istvánné
Teljesítés helye:Sáránd hrsz. 052/53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 66, 67, 73, 74, 76, 77, 78; Derecske hrsz. 072/17
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FRUTTAMAS Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárándi Almatermesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24729
Postai cím: Köztársaság út 114.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markovics Anikó
Telefon: +36 54548067
E-mail: info.sarandialmatermeszto@gmail.com
Fax: +36 54410004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Szathmári Sándorné
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szél utca 22.
Város: Létavértes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4283
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szathmári Sándorné
Telefon: +36 54548067
E-mail: info.sarandialmatermeszto@gmail.com
Fax: +36 54410004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Harsányiné Kállai Éva
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilfás Harsányi Major 8/16.hrsz.
Város: Furta
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4141
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markovics Anikó
Telefon: +36 54548067
E-mail: info.sarandialmatermeszto@gmail.com
Fax: +36 54410004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Pápai István
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet u. 6.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markovics Anikó
Telefon: +36 54548067
E-mail: info.sarandialmatermeszto@gmail.com
Fax: +36 54410004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Szombati Istvánné
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hétvezér u. 7.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markovics Anikó
Telefon: +36 54548067
E-mail: info.sarandialmatermeszto@gmail.com
Fax: +36 54410004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Sárándi Almatermesztő Kft. facsemeték beszerzése, telepítéssel”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:03000000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Sárándi Almatermesztő Kft. facsemeték beszerzése, telepítéssel”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:03000000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Sáránd hrsz. 052/53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 66, 67, 73, 74, 76,
77, 78;
Derecske hrsz. 072/17
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás keretében beszerzendő facsemetékre
vonatkozó követelmények:
Nemes fajta Alany fajta Darabszám
alma/Fuji Zen M.9 24 032
alma/ Shnico M.9 26 993
alma/ Buckeye M.9 13 065
alma/Red Topaz M.9 5 965
Darabszám összesen: 70 055
Facsemete 2017. év a szerződés hatálybalépését követő 21. nap 2018 március 2019 március Összesen
072/17 052/53-56, 57,59,60 052/73, 74, 76, 77, 78, 66, 67
Buckeye 13 065 13 065 db
Schnico 26 993 26 993 db
Red Topaz 5 965 5 965 db
Fuji Zen 24 032 24 032 db
Összesen 70 055 db
Valamennyi előírt nemes fajtára vonatkozó követelmény: minimálisan 5+-os. licenszdíjas.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal
egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
A termékek nettó egységárának tartalmaznia kell a termékek telepítési költségeit is.
A Kbt. 53. § (6) bek. alapján tájékoztatjuk ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő támogatásra irányuló
igényt nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltél kisebb
összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/06/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-2-4.1.3.2.-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9060 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: Elnevezés: Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/06/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FRUTTAMAS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Péterfia u. 4. II. emelet 214.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: HU
E-mail: tamas.szentpeteri@gmail.com
Telefon: +36 204785172
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52310752
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 114.890.200
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:03000000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:03000000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Sáránd hrsz. 052/53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 66, 67, 73, 74, 76,
77, 78;
Derecske hrsz. 072/17
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás keretében beszerzendő facsemetékre
vonatkozó követelmények:
Nemes fajta Alany fajta Darabszám
alma/Fuji Zen M.9 24 032
alma/ Shnico M.9 26 993
alma/ Buckeye M.9 13 065
alma/Red Topaz M.9 5 965
Darabszám összesen: 70 055
Facsemete 2017. év a szerződés hatálybalépését követő 21. nap 2018 március 2019 március Összesen
072/17 052/53-56, 57,59,60 052/73, 74, 76, 77, 78, 66, 67
Buckeye 13 065 13 065 db
Schnico 26 993 26 993 db
Red Topaz 5 965 5 965 db
Fuji Zen 24 032 24 032 db
Összesen 70 055 db
Valamennyi előírt nemes fajtára vonatkozó követelmény: minimálisan 5+-os. licenszdíjas.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
A termékek nettó egységárának tartalmaznia kell a termékek telepítési költségeit is.
A Kbt. 53. § (6) bek. alapján tájékoztatjuk ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/06/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 114.890.200
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FRUTTAMAS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Péterfia u. 4. II.em. 214.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: HU
E-mail: tamas.szentpeteri@gmail.com
Telefon: +36 204785172
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52310752
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapszerződés
IV. Szállítási feltételek és határidők:
A. Eladó a jelen szerződés tárgyát képező I. pontban meghatározott feladatok elvégzését az alábbi határidőkre vállalja:
1. ütem vonatkozásában a szerződés hatálybalépésétől számított 11 nap.
2. ütem: 2018. június 30.
3. ütem: 2019. június 30.
Az alábbiak szerint módosul:
IV. Szállítási feltételek és határidők:
A. Eladó a jelen szerződés tárgyát képező I. pontban meghatározott feladatok elvégzését az alábbi határidőkre vállalja:
1. ütem vonatkozásában a szerződés hatálybalépésétől számított 11 nap.
2. ütem: 2018. június 30.
3. ütem: 2020. június 30.
Indoklás: Eladó jelezte, hogy 2018-as évben fellépett aszály és a szokatlanul magas hőmérséklet miatt a facsemeték nem érték el azt a minimális minőségi követelményt, amit a Vevő elvár, azaz a 120 cm-es csemete magasságot, és a szemzési pont feletti cm-rel nem érte el a 18 mm-es törzsátmérőt. Emiatt az alábbi közös megegyezésre jutott Vevő és Eladó. A facsemetéket a faiskolában tovább nevelik, hogy az Eladó teljesíteni tudja a fent leírt minőségi paramétereket. A szerződésben foglalt 3. ütem teljesítési határideje 2020. június 30.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt. szerinti:
A Szerződésmódosítás megfelel a jogszabályi [vö. 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja] követelményeknek, figyelemmel az alábbiakra:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
Nem volt előre látható, hogy az időjárás nem lesz megfelelő a facsemeték megfelelő fejlődéséhez, az 5+-os állapot eléréséhez.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
A szerződés általános jellege nem változik.
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A szerződés ellenértéke nem változik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 114.890.200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 114.890.200 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben