Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4255/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sárándi Almatermesztő Kft. Szathmári Sándorné;Harsányiné Kállai Éva;Pápai István;Szombati Istvánné
Teljesítés helye:Sáránd hrsz. 052/53,54,55,56,57,59,60, 66, 67, 73, 74, 76, 77, 78; Derecske hrsz. 072/17
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FRUTTAMAS Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárándi Almatermesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24729
Postai cím: Köztársaság út 114.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markovics Anikó
Telefon: +36 54548067
E-mail: info.sarandialmatermeszto@gmail.com
Fax: +36 54410004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Szathmári Sándorné
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szél utca 22.
Város: Létavértes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4283
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markovics Anikó
Telefon: +36 54548067
E-mail: info.sarandialmatermeszto@gmail.com
Fax: +36 54410004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Harsányiné Kállai Éva
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilfás Harsányi Major 8/16 hrsz.
Város: Furta
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4141
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markovics Anikó
Telefon: +36 54548067
E-mail: info.sarandialmatermeszto@gmail.com
Fax: +36 54410004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Pápai István
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet u. 6.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markovics Anikó
Telefon: +36 54548067
E-mail: info.sarandialmatermeszto@gmail.com
Fax: +36 54410004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Szombati Istvánné
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hétvezér u. 7.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markovics Anikó
Telefon: +36 54548067
E-mail: info.sarandialmatermeszto@gmail.com
Fax: +36 54410004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Sárándi Almatermesztő Kft. betonoszlopos támrendszer kiépítése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Sárándi Almatermesztő Kft. betonoszlopos támrendszer kiépítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Sáránd hrsz. 052/53,54,55,56,57,59,60, 66, 67, 73, 74, 76, 77, 78;
Derecske hrsz. 072/17
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Sárándi Almatermesztő Kft. betonoszlopos támrendszer kiépítése” című projekt kivitelezése keretében:
Betonoszlopos támrendszer 2017. év, szerződés hatályba lépésétől számított 30. nap 2018
február 28. 2019
február 28. Összesen
hrsz.: 072/17 hrsz.: 052/53-56, 57,59,60 hrsz.: 052/73, 74, 76, 77, 78, 66, 67
betonoszlop (4,5 m 7x7, 12 huzalos) 1 086 2 321 2 620 6 027 db
betonoszlop (4,7 m 9x9,5, 18 huzalos) 200 256 246 702 db
betonoszlop (4,7 m 8-10x12, 18 huzalos) 144 102 246 db
süllyedés gátló talapzat (szögacél, 100 mm x 50 mm x 6 mm) 154 400 348 902 db
anker csiga (154 cm x 8 mm x 40 cm, átmérő 26 cm, 14,6 kg) 155 401 348 904 db
3,8 mm átmérőjű acélhuzal 1 350 2 100 2 350 5 800 kg
5 mm átmérőjű drótkötél 11 400 12 000 23 400 m
8 mm átmérőjű drótkötél 1 300 3 600 3 400 8 300 m
8 mm sodronyszorító bilincs 1 450 2 950 2 900 7 300 db
oszlopsapka sorközi oszlophoz 1 086 2 321 2 620 6 027 db
oszlopsapka szerelő eszköz 4 4 6 14 db
oszlopsapka fül 29 29 db
oszlopsapka végoszlopokhoz 154 256 246 656 db
oszlopsapka szélső oszlopokhoz 144 102 246 db
2,2 mm átmérőjú acélhuzal 1 140 1 140 kg
huzalfeszítő max 3mm 312 312 db
vasdrót (gyümölcstartó drót rögzítéséhez, 2,2 mmx500mm) 10 10 kg
6 mm átmérőjű drótkötél 400 400 m
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
A Kbt. 53. § (6) bek. alapján tájékoztatjuk ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/05/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-2-4.1.3.2.-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8097 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkotási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/05/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FRUTTAMAS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Péterfia u. 4. II. emelet 214.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: HU
E-mail: tamas.szentpeteri@gmail.com
Telefon: +36 204785172
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52310752
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 90.489.526
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Sáránd hrsz. 052/53,54,55,56,57,59,60, 66, 67, 73, 74, 76, 77, 78;
Derecske hrsz. 072/17
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Sárándi Almatermesztő Kft. betonoszlopos támrendszer kiépítése” című projekt kivitelezése keretében:
Betonoszlopos támrendszer 2017. év, szerződés hatályba lépésétől számított 30. nap 2018
február 28. 2019
február 28. Összesen
hrsz.: 072/17 hrsz.: 052/53-56, 57,59,60 hrsz.: 052/73, 74, 76, 77, 78, 66, 67
betonoszlop (4,5 m 7x7, 12 huzalos) 1 086 2 321 2 620 6 027 db
betonoszlop (4,7 m 9x9,5, 18 huzalos) 200 256 246 702 db
betonoszlop (4,7 m 8-10x12, 18 huzalos) 144 102 246 db
süllyedés gátló talapzat (szögacél, 100 mm x 50 mm x 6 mm) 154 400 348 902 db
anker csiga (154 cm x 8 mm x 40 cm, átmérő 26 cm, 14,6 kg) 155 401 348 904 db
3,8 mm átmérőjű acélhuzal 1 350 2 100 2 350 5 800 kg
5 mm átmérőjű drótkötél 11 400 12 000 23 400 m
8 mm átmérőjű drótkötél 1 300 3 600 3 400 8 300 m
8 mm sodronyszorító bilincs 1 450 2 950 2 900 7 300 db
oszlopsapka sorközi oszlophoz 1 086 2 321 2 620 6 027 db
oszlopsapka szerelő eszköz 4 4 6 14 db
oszlopsapka fül 29 29 db
oszlopsapka végoszlopokhoz 154 256 246 656 db
oszlopsapka szélső oszlopokhoz 144 102 246 db
2,2 mm átmérőjú acélhuzal 1 140 1 140 kg
huzalfeszítő max 3mm 312 312 db
vasdrót (gyümölcstartó drót rögzítéséhez, 2,2 mmx500mm) 10 10 kg
6 mm átmérőjű drótkötél 400 400 m
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
A Kbt. 53. § (6) bek. alapján tájékoztatjuk ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/05/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 90.489.526
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FRUTTAMAS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Péterfia u. 4. II.em. 214.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: HU
E-mail: tamas.szentpeteri@gmail.com
Telefon: +36 204785172
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52310752
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapszerződés
IV. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje:
1. ütem a szerződés hatálybalépésétől számított 30 nap.
2. ütem: 2018. február 28.
3. ütem: 2019. február 28.
Az alábbiak szerint módosul:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje:
1. ütem a szerződés hatálybalépésétől számított 30 nap.
2. ütem: 2018. február 28.
3. ütem: 2020. március 31.
Indoklás: Eladó jelezte, hogy a betonoszlopokat beszállító vállalatnál alapanyag hiány lépett fel, a támrendszer gyártásához felhasznált cement nem megfelelő. Ezért a megfelelő alapanyag megérkezéséig Eladó és Gyártó késlelteti a gyártást.
A szerződésben foglalt 3. ütem teljesítési határideje 2020. március 31.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt. szerinti:
A Szerződésmódosítás megfelel a jogszabályi [vö. 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja] követelményeknek, figyelemmel az alábbiakra:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
Nem volt előre látható, hogy a Gyártó által vásárolt alapanyag nem megfelelő minőségű, így a kifogástalan alapanyag beszerzése miatt az oszlopok legyártását késleltetni szükséges.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
A szerződés általános jellege nem változik.
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A szerződés ellenértéke nem változik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 90.489.526 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 90.489.526 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben