Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:4263/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:1. rész tekintetében: - 8999 Zalalövő, Kossuth Lajos utca. helyrajzi szám: 936/5 - 8921 Zalaszentiván Kossuth Lajos utca 21, helyrajzi szám : 180/2 2. rész tekintetében: - 8925 Búcsúszentlás zló Arany János utca 17, helyrajzi szám: 305
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka-Tóth Beáta
Telefon: +36 12251229
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 12005005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00028 jelű pályázat keretében 2 részben”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00028 jelű pályázat keretében 2 részben”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 1. rész tekintetében:
- 8999 Zalalövő, Kossuth Lajos utca. helyrajzi szám: 936/5
- 8921 Zalaszentiván Kossuth Lajos utca 21, helyrajzi szám : 180/2
2. rész tekintetében:
- 8925 Búcsúszentlás zló Arany János utca 17, helyrajzi szám: 305
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db szolgáltató központ létrehozása belső átalakítással, felújítással.
Valamennyi rész tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rö gzíti, hogy az
ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő
feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes , árazatlan költségvetés
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00028

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15603 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00028 jelű pályázat keretében 2 részben”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő utca 4 . 2.em.1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: szabau@szabau.hu
Telefon: +36 92708152
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92708153
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26331531
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45100000-8
45400000-1
45421153-1
45421151-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8925 Búcsúszentlászló Arany János utca 17, helyrajzi szám: 305
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db szolgáltató központ létrehozása belső átalakítással, felújítással.
Valamennyi rész tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rö gzíti, hogy az
ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő
feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes , árazatlan költségvetés
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26331531
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő utca 4 . 2.em.1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: szabau@szabau.hu
Telefon: +36 92708152
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92708153
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek az eredeti szerződés 5.27. pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:
Eredeti szerződéses rendelkezés:
A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 39. § (3) bekezdése szerinti építőipari kivitelezési tevékenységről szóló nyilvántartásban, nyilvántartási száma 34A00663
Módosuló szerződéses rendelkezés:
A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 39. § (3) bekezdése szerinti építőipari kivitelezési tevékenységről szóló nyilvántartásban, nyilvántartási száma 34A00662
Szerződő felek az eredeti szerződés 5.40. pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:
Eredeti szerződéses rendelkezés:
A Felek rögzítik, hogy a nyertes Vállalkozó megajánlása alapján a felhívás 14. pontjában megjelölt 3. értékelési részszempontja szerinti, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezető szakember Nagy Tibor 60 hónap többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik, aki a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni. Ezen előírás megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
Módosuló szerződéses rendelkezés:
A Felek rögzítik, hogy a nyertes Vállalkozó megajánlása alapján a felhívás 14. pontjában megjelölt 3. értékelési részszempontja szerinti, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezető szakember Fullér László 60 hónap többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik, aki a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni. Ezen előírás megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
Szerződő felek az eredeti szerződés 6.10. pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:
Eredeti szerződéses rendelkezés:
A Vállalkozó a jelen szerződés 6.6. pontjában meghatározottak szerint jogosult számla kiállítására, az ellenszolgáltatás kifizetésére csak a (rész)teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. Vállalkozó a (rész)teljesítésigazolás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül számlát állít ki a Megrendelő részére. A Vállalkozó a Megrendelő által kiállított (rész)teljesítésigazolást köteles a számla mellékleteként csatolni. Valamennyi kibocsátott számlához minden esetben csatolni kell egy olyan részletezést, mely meghatározza, hogyan oszlik meg az adott költség az egyes épületek/építmények között, továbbá a számlához csatolt részletezőn fel kell tüntetni az épületek/építmények pontos címét és helyrajzi számát.
Vállalkozó bankszámlaszáma, melyre az ellenszolgáltatás teljesítendő: 11749008-20189464-00000000
Módosuló szerződéses rendelkezés:
A Vállalkozó a jelen szerződés 6.6. pontjában meghatározottak szerint jogosult számla kiállítására, az ellenszolgáltatás kifizetésére csak a (rész)teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. Vállalkozó a (rész)teljesítésigazolás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül számlát állít ki a Megrendelő részére. A Vállalkozó a Megrendelő által kiállított (rész)teljesítésigazolást köteles a számla mellékleteként csatolni. Valamennyi kibocsátott számlához minden esetben csatolni kell egy olyan részletezést, mely meghatározza, hogyan oszlik meg az adott költség az egyes épületek/építmények között, továbbá a számlához csatolt részletezőn fel kell tüntetni az épületek/építmények pontos címét és helyrajzi számát.
Vállalkozó bankszámlaszáma, melyre az ellenszolgáltatás teljesítendő: 11749008-20189464-00000000
Szerződő felek az eredeti szerződés 11.7. pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:
Eredeti szerződéses rendelkezés:
Valamely fél által a másik félnek a jelen szerződéssel összefüggésben küldött értesítések vagy más kommunikáció céljára a következő címek, e-mail cím és fax számok szolgálnak:
Megrendelő képviselete:
cégnév: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Zala Megyei Kirendeltsége
postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
tel.: + 36 92 500 782
fax: + 36 92 501 291
e-mail: zala@szgyf.gov.hu
Vállalkozó:
cégnév: Szabau Invest Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft
postacím: 8900. Zalaegerszeg, Sütő utca 4. 2. em. 1.
tel.: +36 92 708 152
fax: +36 92 708 153
e-mail: szabau@szabau.hu
Joghatályos nyilatkozattételnek minősül továbbá az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzés is.
M
ódosuló szerződéses rendelkezés:
Valamely fél által a másik félnek a jelen szerződéssel összefüggésben küldött értesítések vagy más kommunikáció céljára a következő címek, e-mail cím és fax számok szolgálnak:
Megrendelő képviselete:
cégnév: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Zala Megyei Kirendeltsége
postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
tel.: + 36-92-500-782
fax: + 36-92-501-291
e-mail: zala@szgyf.gov.hu
Vállalkozó:
cégnév: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
postacím: 8749. Zalakaros,Jegenye sor 3.
tel.: +36 93 541 920
fax: +36 93 541 925
e-mail: info@szabadics.hu
Joghatályos nyilatkozattételnek minősül továbbá az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzés is.
Szerződő felek az eredeti szerződés 11.8. pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:
Eredeti szerződéses rendelkezés:
Kapcsolattartó személyek:
Megrendelő részéről:
kapcsolattartó neve, beosztása: Györe Edina igazgató
mobil telefonszám: + 36-30-884-2825
e-mail: gyore.edina@szgyf.gov.hu
Vállalkozó részéről:
kapcsolattartó neve, beosztása: Zeller Richárd cégvezető
mobil telefonszám: +36 20 914 9397
e-mail: szabau@szabau.hu
Módosuló szerződéses rendelkezés:
Kapcsolattartó személyek:
Megrendelő részéről:
kapcsolattartó neve, beosztása: Györe Edina igazgató
mobil telefonszám: + 36-30-884-2825
e-mail: gyore.edina@szgyf.gov.hu
Vállalkozó részéről:
kapcsolattartó neve, beosztása: Varga Ignác magasépítési üzletágigazgató
mobil telefonszám: + 36 70 709 2705
e-mail: varga.ignac@szabadics.hu
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A jogutódlásra figyelemmel szükségessé vált a Vállalkozási szerződés tartalmának módosítása egyes rendelkezések vonatkozásában.
Felek rögzítik, hogy jelen 2. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (6) bekezdésének, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem lényeges, és nem állnak fenn az alábbi körülmények:
- olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
Mindezekre tekintettel Felek a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerint állapítják meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 26331531 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 26331531 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben