Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4266/2019
CPV Kód:09134220-5
Ajánlatkérő:VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3;HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság;MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81559343
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gábora Zoltán
Telefon: +36 14655613
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Fax: +36 14557904
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62814311
Postai cím: Fuvar Utca 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göbölös András
Telefon: +36 209782616
E-mail: gobolos.andras@dakk.hu
Fax: +36 76496992
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dakk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60265397
Postai cím: Nagysándor József Út 24
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Ottó
Telefon: +36 305838005
E-mail: szabo.otto@kmkk.hu
Fax: +36 56514564
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79287870
Postai cím: József Attila U. 70.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kasztovszky Szabolcs
Telefon: +36 305251869
E-mail: kasztovszky.szabolcs@emkk.hu
Fax: +36 46343251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörüen müködö Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36882522
Postai cím: Csaba Utca 19.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füzi Sándor
Telefon: +36 34515221
E-mail: fuzi.sandor@knykk.hu
Fax: +36 34515212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.knykk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90519721
Postai cím: Körmendi Út 92
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pákai Péter
Telefon: +36 208028459
E-mail: pakai.peter@enykk.hu
Fax: +36 94517625
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.enykk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70280373
Postai cím: Füredi Utca 180.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dörnyei Gábor
Telefon: +36 309029409
E-mail: dornyeig@ddkk.hu
Fax: +36 82419832
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ddkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59877480
Postai cím: Nyugati Ipari Út 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schnell Gábor
Telefon: +36 304850226
E-mail: schnell.gabor@tukebusz.hu
Fax: +36 72512037
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tukebusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Vértes Humán Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68272946
Postai cím: Csaba Utca 19.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár István
Telefon: +36 34515218
E-mail: molnar.istvan@knykk.hu
Fax: +36 34515212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.knykk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: VOLÁNTRANS Fuvarozó, Járműjavító és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27989025
Postai cím: Bátyai út 4
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili Gábor
Telefon: +36 78561433
E-mail: volantrans@sysdsl.hu
Fax: +36 78561433
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volantrans.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: PARTISCUM BUSZ Személyszállítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87295021
Postai cím: Bakay Nándor Utca 48.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fejes Miklós
Telefon: +36 62421245
E-mail: partiscumbusz@partiscumbusz.hu
Fax: +36 62421245
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.partiscumbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Üzemanyag beszerzés 2019
Hivatkozási szám: EKR001023462018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09134220-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán portfólióba tartozó társaságok üzemanyaggal történő ellátása tartálykocsis kiszolgálással
2. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán portfólióba tartozó társaságok üzemanyaggal történő ellátása közforgalmú üzemanyag kutaknál történő kiszolgálással
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 113611196000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Üzemanyag ellátás tartálykocsis kiszolgálással
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09132100-4
További tárgyak:09134220-5
30163100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Volán portfólióba tartozó társaságok (Közlekedési Központok, a VOLÁNTRANS Kft., a Partiscum Busz Kft., a Vértes Humán Kft., a Tüke Busz Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt.) autóbusszal végeznek közszolgáltatói közúti személyszállítási tevékenységet, illetve a társaságok működéséhez belszolgálati járműveket üzemeltetnek. A gépjárműveik üzemanyaggal történő ellátását egyik részben saját telephelyeiken üzemeltetett üzemanyagkútjaikon, másik részben pedig közlekedési és gazdaságossági okok miatt közforgalmú üzemanyagkutaknál oldják meg.
A Közlekedési Központok, a VOLÁNTRANS Kft., a Partiscum Busz Kft., a Vértes Humán Kft., Tüke Busz Zrt. és saját nevében a VOLÁNBUSZ Zrt. jár el ajánlatkérőként a közbeszerzési eljárásban. Az ajánlatkérő a feladatot részekre bontva kér ajánlatot az eljárás során, a jelen pontban és a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Az eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevők a Közlekedési Központokkal, a VOLÁNTRANS Kft-vel, a Partisum Busz Kft-vel, a Vértes Humán Kft-vel., a Tüke Busz Zrt-vel és a VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötnek szerződést. A szerződést kötő társaságokat a továbbiakban felhasználóknak nevezzük.
1. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátása tartálykocsis kiszolgálással
A nyertes ajánlattevő üzemanyagot ad el a felhasználóknak az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás szerinti mennyiségben és minőségben, külön költségtérítés nélkül leszállítva a megadott telephelyekre, vagy a felhasználók saját szállítóeszközébe töltve, a felhasználók által igényelt térbeli, időbeli és mennyiségi ütemezés szerint a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. melléklete figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint. A felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás 3. sz. melléklete tartalmazza. Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntése szerint, az alapmennyiségre vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellet jogosult.
Éves keretmennyiségek:
- Gázolaj: 124.351.538 liter, valamint a felhasználás ingadozása függvényében opcionálisan további 37.305.462 liter.
- A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 16.165.700 liter.
- Motorbenzin ESZ 95: 6.269.231 liter, valamint a felhasználás ingadozása függvényében opcionálisan további 1.880.769 liter.
- Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 373.077 liter, valamint a felhasználás ingadozása függvényében opcionálisan további 111.923 liter.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhasználás ingadozása függvényében az alábbi opciós mennyiségek hívhatók le évente:
Gázolaj: 37.305.462 liter
Motorbenzin ESZ 95: 1.880.769 liter
Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 111.923 liter
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár az alábbiakból tevődik össze:
MOL nettó nagyker. motorikus gázolaj listaárából nyújtott kedvezmény(Ft/l): 7,2
MOL nettó nagyker. extra téli gázolaj listaárából nyújtott kedvezmény(Ft/l): 7,2
MOL nettó nagyker. ESZ 95 motorbenzin listaárából nyújtott kedvezmény(Ft/l): 7,2
MOL nettó nagyker. ESZ 98(vagy magasabb oktánszámú)motorbenzin listaárából nyújtott kedvezmény(Ft/l): 7,2

II.2.1)
Elnevezés: Üzemanyag ellátás közforgalmú üzemanyag kutaknál
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09132100-4
További tárgyak:09134220-5
30163100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Volán társaságok (Közlekedési Központok, a Partiscum Busz Kft., Tüke Busz Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt.) autóbusszal végeznek közszolgáltatói közúti személyszállítási tevékenységet, illetve a társaságok működéséhez belszolgálati járműveket üzemeltetnek. A gépjárműveik üzemanyaggal történő ellátását egyik részben saját telephelyeiken üzemeltetett üzemanyagkútjaikon, másik részben pedig közlekedési és gazdaságossági okok miatt közforgalmú üzemanyagkutaknál oldják meg.
A Közlekedési Központok, a Partiscum Busz Kft., a Tüke Busz Zrt. és saját nevében a VOLÁNBUSZ Zrt. jár el ajánlatkérőként a közbeszerzési eljárásban. Az ajánlatkérő a feladatot részekre bontva kér ajánlatot az eljárás során, a jelen pontban és a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Az eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevők a Közlekedési Központokkal, a Partiscum Busz Kft-vel, a Tüke Busz Zrt-vel és a VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötnek szerződést.
2. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátása közforgalmú üzemanyag kutaknál történő kiszolgálással
A nyertes ajánlattevő magyarországi közforgalmú üzemanyagkút-hálózatában szolgálja ki üzemanyaggal a felhasználók ott megjelenő gépjárműveit az alábbiak, az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint.
Az üzemanyag kutaknak alkalmasaknak kell lenniük szóló- és csuklós autóbuszok mindkét oldali kiszolgálására is. Az üzemanyag kutak nyitvatartási idejének az év minden napján legalább 06-18 óra közöttinek kell lennie.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a műszaki leírás 4. sz. mellékletében részletezett autóbusz pályaudvaroktól/ állomásoktól/telephelyektől (a továbbiakban: kiemelt autóbusz-állomások) legfeljebb 15 km távolságra-csuklós autóbusz közlekedésére alkalmas útvonalon mérve, földutakat és fizetős autópályákat nem érintve-magyarországi közforgalmú üzemanyagkúttal.
A felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás 4. sz. melléklete tartalmazza.
Éves keretmennyiségek:
- Gázolaj: 17.173.462 liter, valamint a felhasználás ingadozása függvényében opcionálisan további 5.152.038 liter.
- A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 2.232.550 liter.
- Motorbenzin ESZ 95: 295.769 liter, valamint a felhasználás ingadozása függvényében opcionálisan további 88.731 liter.
- Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 1.538 liter, valamint a felhasználás ingadozása függvényében opcionálisan további 462 liter.
A szerződések teljesítése során a teljesítendő éves mennyiség a jelen pontban és a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. mellékletben meghatározott mennyiségektől eltérhet, a jelen pontban és mellékletekben meghatározott tartományokban. Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntése szerint, az alapmennyiségre vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellet jogosult.
A nyertes ajánlattevőnek a közforgalmú üzemanyag kutaknál történő kiszolgálási módhoz, a felhasználók által igényelt mennyiségű és kódolású, a nyertes ajánlattevő (és esetleges alvállalkozója) teljes belföldi és külföldi közforgalmú üzemanyagkút-hálózatában történő tankolásra alkalmas üzemanyag kártyát is külön költségtérítés nélkül a felhasználók rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemanyag kártyák a felhasználók igényei szerint lehetnek rendszámra szólók, vagy nem rendszámra szóló ún. biankó üzemanyag kártyák, és alkalmasaknak kell lenniük valamennyi - a pályázatban szereplő - üzemanyag vásárlására, illetve a közforgalmú üzemanyagkút boltjában történő egyéb, a gépjárművek működéséhez szükséges termékek vásárlására, valamint a jövedéki adó visszaigénylésére. Az igényelt üzemanyag kártyák mennyiségét felhasználónként az 5. sz. melléklet tartalmazza. Üzemanyag tankolást követően az ajánlattevőnek a jövedéki adó visszaigényléshez megfelelő számlát kell kibocsátania, amely az alapadatokon kívül minden esetben tartalmazza a tankoló gépkocsi km-óra állását
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhasználás ingadozása függvényében az alábbi opciós mennyiségek hívhatók le évente:
Gázolaj: 5.152.038 liter
Motorbenzin ESZ 95: 88.731 liter
Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 462 liter
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár az alábbiakból tevődik össze:
MOL nettó nagyker. motorikus gázolaj listaárhoz adandó összeg(árrés)(Ft/l): 7,93
MOL nettó nagyker. extra téli gázolaj listaárhoz adandó összeg(árrés)(Ft/l): 28,7
MOL nettó nagyker. ESZ 95 motorbenzin listaárhoz adandó összeg(árrés)(Ft/l): 6,89
MOL nettó nagyker. ESZ 98 motorbenzin(vagy magasabb oktánszámú) listaárhoz adandó összeg(árrés)(Ft/l): 32,3

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 236 - 540088
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Üzemanyag ellátás tartálykocsis kiszolgálással
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19027803
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzeskiiras@mol.hu
Telefon: +36 703730950
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99572650000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tankautós kiszállítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
11
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Üzemanyag ellátás közforgalmú üzemanyag kutaknál
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19027803
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzeskiiras@mol.hu
Telefon: +36 703730950
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14038546000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
11
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. részben a nyertes ajánlattevő által megadott ár az alábbi:
MOL nettó nagyker. motorikus gázolaj listaárából nyújtott kedvezmény(Ft/l): 7,2
MOL nettó nagyker. extra téli gázolaj listaárából nyújtott kedvezmény(Ft/l): 7,2
MOL nettó nagyker. ESZ 95 motorbenzin listaárából nyújtott kedvezmény(Ft/l): 7,2
MOL nettó nagyker. ESZ 98(vagy magasabb oktánszámú)motorbenzin listaárából nyújtott kedvezmény(Ft/l): 7,2
A 2. részben a nyertes ajánlattevő által megadott ár az alábbi:
MOL nettó nagyker. motorikus gázolaj listaárhoz adandó összeg(árrés)(Ft/l): 7,93
MOL nettó nagyker. extra téli gázolaj listaárhoz adandó összeg(árrés)(Ft/l): 28,7
MOL nettó nagyker. ESZ 95 motorbenzin listaárhoz adandó összeg(árrés)(Ft/l): 6,89
MOL nettó nagyker. ESZ 98 motorbenzin(vagy magasabb oktánszámú) listaárhoz adandó összeg(árrés)(Ft/l): 32,3
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ szerinti információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma: MOL Nyrt (adószám: 10625790-4-44)
Ajánlattevők az 1. részben:
MOL Nyrt (cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., adószám: 10625790-4-44)
Ajánlattevők a 2. részben:
MOL Nyrt (cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., adószám: 10625790-4-44)
Az eljárás során nem vettek figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)