Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0427/2019
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi Sándor utca 13/b. (hrsz: 1720)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szarvák Mihály egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61578746
Postai cím: Fő Út 53/A.
Város: Jászalsószentgyörgy
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kornél
Telefon: +36 57556025
E-mail: jegyzo@jaszalsoszentgyorgy.hu
Fax: +36 57556025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jaszalsoszengyorgy.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés Jászalsószentgyörgyön
Hivatkozási szám: EKR000937982018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nemzetiségi Önkormányzat 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi Sándor utca 13/b. (hrsz: 1720) alatti épületének felújítása 1 db az alábbi paraméterek szerint:
1. Az épület fűtött teret határoló falainak külső oldali hőszigetelése
Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, előkészített felületre,(150 mm vtg.,EPS hőszigetelő tábla felhasználásával, TERRANOVA weber.therm15 vagy ezzel egyenértékű homlokzati hőszigetelő rendszerrel, a homlokzati alapfelületeken.
Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, előkészített felületre, 30 mm vtg. EPS hőszigetelő tábla felhasználásával, TERRANOVA weber.therm15 vagy ezzel egyenértékű homlokzati hőszigetelő rendszerrel, ablaknyílások külső káváin, 23 cm szélességig, az előírások betartásával. Lábazati hőszigetelési rendszer készítése, fagyálló lábazati hőszigetelő rendszer alkalmazásával, zártcellás hőszigetelés 70 mm vtg-ban, lábazati alapfelületekre.
2. Zárófödém hőszigetelése a megfelelő értékre
A zárófödémre 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés (pl. :URSA HF-HL vagy Rockwool Airrock LD (40kg/m3) kőzetgyapot hőszigetelés, illetve ezzel egyenértékű) terítés készül. A tetőn bejutó csapadékvizek elleni védelemként a hőszigetelés páraáteresztő fólia terítést kap.
3. Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje eredeti méretekben 5 kamrás, műanyag ablak, 70 mm-es profil. A kapcsolódó falszerkezethez dübeles befogással,tömítéssel, takarásokkal kompletten. Uw• 1,15 W/m2K. Üvegezés: 4+16 argon+4 super low-e üveg Ug• 1,0 W/m2K. 5 légkamrás 70 mm vtg profil. Kívül-belül fehér színben, horganyzott acél merevítéssel, kettős EPDM anyagú szürke színű tömítéssel, ROTO NT (ezüst színű) vasalattal, fehér színű kilincsekkel, hőszigetelt stadúr panellel. Nyílászárók hő átbocsátási tényezője: Uw<1,35 W/m2K, léghang gátlás: LH 4 kategória.
4. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS: Az épület fűtésére az eddig használt gázkazán teljes egészében elbontásra kerülnek, helyére 1 db Viessmann Vitodens Gázüzemű kondenzációs földgáz tüzelésű, 26 kW névleges egységteljesítményű kazán kerül elhelyezésre. A kazán külső időjárásfüggő vezérlésére szabályozó és kiegészítő berendezések kerülnek beépítésére. Kicserélésrekerülnek a raditárorok ill új termosztátfejes szelepek kerülnek fel.
5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS: Komplett 3 kW-os napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése
6. Az épület projektarányos akadálymentesítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30041014 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés Jászalsószentgyörgyön
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi Sándor utca 13/b. (hrsz: 1720)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nemzetiségi Önkormányzat 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi Sándor utca 13/b. (hrsz: 1720) alatti épületének felújítása 1 db az alábbi paraméterek szerint:
1. Az épület fűtött teret határoló falainak külső oldali hőszigetelése
Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, előkészített felületre,(150 mm vtg.,EPS hőszigetelő tábla felhasználásával, TERRANOVA weber.therm15 vagy ezzel egyenértékű homlokzati hőszigetelő rendszerrel, a homlokzati alapfelületeken.
Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, előkészített felületre, 30 mm vtg. EPS hőszigetelő tábla felhasználásával, TERRANOVA weber.therm15 vagy ezzel egyenértékű homlokzati hőszigetelő rendszerrel, ablaknyílások külső káváin, 23 cm szélességig, az előírások betartásával. Lábazati hőszigetelési rendszer készítése, fagyálló lábazati hőszigetelő rendszer alkalmazásával, zártcellás hőszigetelés 70 mm vtg-ban, lábazati alapfelületekre.
2. Zárófödém hőszigetelése a megfelelő értékre
A zárófödémre 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés (pl. :URSA HF-HL vagy Rockwool Airrock LD (40kg/m3) kőzetgyapot hőszigetelés, illetve ezzel egyenértékű) terítés készül. A tetőn bejutó csapadékvizek elleni védelemként a hőszigetelés páraáteresztő fólia terítést kap.
3. Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje eredeti méretekben 5 kamrás, műanyag ablak, 70 mm-es profil. A kapcsolódó falszerkezethez dübeles befogással,tömítéssel, takarásokkal kompletten. Uw• 1,15 W/m2K. Üvegezés: 4+16 argon+4 super low-e üveg Ug• 1,0 W/m2K. 5 légkamrás 70 mm vtg profil. Kívül-belül fehér színben, horganyzott acél merevítéssel, kettős EPDM anyagú szürke színű tömítéssel, ROTO NT (ezüst színű) vasalattal, fehér színű kilincsekkel, hőszigetelt stadúr panellel. Nyílászárók hő átbocsátási tényezője: Uw<1,35 W/m2K, léghang gátlás: LH 4 kategória.
4. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS: Az épület fűtésére az eddig használt gázkazán teljes egészében elbontásra kerülnek, helyére 1 db Viessmann Vitodens Gázüzemű kondenzációs földgáz tüzelésű, 26 kW névleges egységteljesítményű kazán kerül elhelyezésre. A kazán külső időjárásfüggő vezérlésére szabályozó és kiegészítő berendezések kerülnek beépítésére. Kicserélésrekerülnek a raditárorok ill új termosztátfejes szelepek kerülnek fel.
5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS: Komplett 3 kW-os napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése
6. Az épület projektarányos akadálymentesítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje(V .2.6szerint) 20
2 A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónapos jótállás időtartamát meghaladó többlet jótállás (hónap)(min.0 hónap – max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00005
II.2.9) További információ:
Projekt címe: A Jászalsószentgyörgyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyének energetikai korszerűsítése
Projekt az.sz:: TOP-3.2.1-16-JN1TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00005
A támogatás int.: 100 %.A fin. formája: utófinanszírozás
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontsz. alsó-felső határa:0-10.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Energetikai korszerűsítés Jászalsószentgyörgyön
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szarvák Mihály egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18028782
Postai cím: Petőfi Út 32
Város: Jászalsószentgyörgy
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5054
Ország: Magyarország
E-mail: mszarvak@freemail.hu
Telefon: +36 703335319
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 63911682236
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30041014
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szarvák Mihály egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18028782
Postai cím: Petőfi Út 32
Város: Jászalsószentgyörgy
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 63911682236

Hivatalos név: Boserép Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83555680
Postai cím: Halász Utca 3/a
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11943628216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges