Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4274/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gránit Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Zalakaros, Termál út. 4. szám 264/18. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gránit Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21314500
Postai cím: Thermál Utca 4
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cziráki László
Telefon: +36 303486548
E-mail: cziraki.laszlo@granitzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hellozalakaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szaunavilág kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001116742018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gránit Gyógyfürdő Zrt. Zalakaros, Termál út. 4. szám 264/18. hrsz. alatti ingatlanon létesítendő új szaunavilág kivitelezése a műszaki dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299680728 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szaunavilág kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211370-3
További tárgyak:45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalakaros, Termál út. 4. szám 264/18. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gránit Gyógyfürdő épületegyüttese több ütemben épült, alapvetően szabadonálló épület, amely több szinten kapcsolódik a jelenlegi terepszinthez, több ponton rendelkezik utcai vendégbejárattal, strandi kapcsolattal, személyzeti és gazdasági bejáratokkal, külső és belső szervizút kapcsolattal.Gránit Gyógyfürdő egész évben üzemelő szolgáltatásfejlesztést tervez a fedett fürdő bővítésével.Ennek első eleme új szaunavilág létestése, későbbi ütemben bővíthetően.A szauna épület a meglévő élményfürdő szárny strandkert felé történő bővítésével tervezett.A 2 szintes épület alsó szintje a strandkerttel azonos szinten lévő szaunakerthez kapcsolódik. Felső szintje az élményfürdő medenceteréhez kapcsolódik. Ebben az ütemben innen történik a vendégek érkeztetése. Az épület önálló szerkezeti rendszerrel fog rendelkezni, önálló tűzszakasz lesz.Parkoló-többlet nem jelentkezik, tekintettel arra, hogy a fürdő nyári üzemű befogadóképessége nem fog nőni.A vegyszer beszállítás a jelenlegi belső úthálózaton keresztül történik, onnan kézi vagy kézikocsis lesz a vegyszerszállítás. Erre a célra járda tervezett. Közműellátás: Vizi közművek a meglévő rendszerekhez kapcsolódnak, épületen belül a vízellátás és hőellátás gépészeti rendszer bővítésével, szennyvíz és csapadékvíz elvezetés épületen kívüli közmű-építéssel.A fejlesztéshez telken belüli, mért közművek kiváltása szükséges.Villamos energia ellátás új közművezeték létesítésével történik.A szaunakert lehatárolása palánkkerítéssel történik.
A helyszín: A közvetlen helyszín a strandkert Ny-i határa a fürdőépület mentén, ahol a terep hozzávetőleg K-ről Ny felé a fejlesztés szélességében ~ 3,0 m-t emelkedik. Ez ad lehetőséget több szintes kapcsolatra az épület és a strandkert vonatkozásában.Ennek Ny-i határán található a jelenlegi élményfürdő épülete, amely földszinti medenceteréhez kapcsolódik a tervezett magasföldszint, pinceszintjéhez az alagsor gépészeti helyisége.A tervezési terület jelenleg a strandkerttől kerítéssel lehatárolt fürdőkert, gyepfelülettel. A kert be nem épített része szaunakert marad, lehatárolva mindkét jelenlegi strandkerttől.
A tervezett épület alatt vízi közművek haladnak, amelyek kiváltásra kerülnek.A helyiségigények és funkcionális kapcsolatok:
A tervezett 2 szintes épületrész szintjei galériával kapcsolódnak egymáshoz, közbenső osztószinttel. 2 alsó szinten kerti, a felső szinten medencetéri kapcsolattal.A vendég a medencetér felől tudja megközelíteni a szaunaházat, betekintésgátlás biztosításával. A diszpécser – szauna mesteri pult előtti öltözőkabinokban levet(het)i fürdőruháját, majd beléptetés után eléri a felső szauna zónát.Innen 1-1 lépcsőkaron keresztül az alsóbb szinti közlekedő-pihenőtereket és szolgáltatásokat. A tervezett szolgáltatások:
- Galériaszint:
Gőzkabin
Aroma (bio)szauna
Fűtött padok
Testzuhanyok
- Alsó szint:
Szeánsz szauna
Testzuhanyok
Hidegvizes merülőmedence
Jacussi
Melegvizes merülőmedence
Fűtött padok
Infra pihenőtér
Összes attrakciós kapacitás: 120-130 férőhely
Személyzet létszáma. 5 – 8 fő:
Az építményben üzemelendő technológiák:
Az épület fűtését a meglévő hőellátó rendszerről biztosítjuk, az élményfürdő pinceszintjén keresztül szerelve.
A főhelyiségek szellőzése a padlástérben elhelyezett légkezelőről történik. A kislégterű kiszolgáló helyiségek kapcsolóra kötött elszívó ventilátorokkal működnek.
Technológiák:
- Jacussi - minősített termék, közösségi szolgáltatásra alkalmas, padlószint alá süllyesztett típus vízforgató és vegyszeradagoló rendszerrel rendelkezik, búvótér búvóajtón keresztül megközelíthető.
- Merülő medencék: töltő –ürítő rendszerűek, átfolyással. A hideg vizes medence ivóvízzel, a melegvizes termálvízzel lesz ellátva és ennek túlfolyó vize kapcsolódni fog a fürdő hulladékhő hasznosító rendszeréhez.
- Szaunák: technológiai terv szerint készülnek, hőellátásuk elektromos üzemű, szellőzésük a pihenőtérbe szellőztetett, gravitációs rendszerű.
További információk a csatolt AF-ben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szaunavilág kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 221000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 299680728
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felvonulási létesítmények részfeladatai, Zsaluzás és állványozás részfeladatai, Költségtérítések részfeladatai, Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai, folytatás a VI.1.10. pontban.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Első Dunántúli Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68516576
Postai cím: Helyrajzi szám
Város: Vásárosmiske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9552
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118816218

Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220

Hivatalos név: BERN Expert Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56325636
Postai cím: Külterület
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23549173202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Folytatás az V.2.8. pontból: Helyszíni beton és vasbeton
munkák részfeladatai, Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése részfeladatai, falazás és egyéb kőműves munkák
részfeladatai, ácsmunka részfeladatai, vakolás és rabicolás részfeladatai, szárazépítés részfeladatai, hideg- és melegburkolatok
készítése, ajzat előkészítés részfeladatai, bádogozás részfeladatai, fa- és műanyagszerkezet elhelyezés részfeladatai, fém nyílászáró és
épületlakat szerkezet elhelyezés részfeladatai, üvegezés részfeladatai, felületképzés részfeladatai, szigetelés részfeladatai, beépített
berendezési tárgyak elhelyezése részfeladatai, kőburkolat készítés részfeladatai, épületgépészeti szerelvények és berendezések
szerelése részfeladatai, szellőztető berendezések részfeladatai, költségtérítések részfeladatai, közműcsővezetékek és szerelvények
részfeladatai, szerelési munkák részfeladatai, víz-, csatorna szerelése részfeladatai, szellőzés szerelés részfeladatai, védőcsövezés,
alapszerelés részfeladatai, videó megfigyelő, CCTV rendszer részfeladatai, vészjelző rendszer részfeladatai, struktúrált hálózat
részfeladatai, hangosító rendszer részfeladatai, víztelenítés részfeladatai, síkalapozás részfeladatai, külső villamos munkák
részfeladatai, belső szerelés részfeladatai, járulákos ktg részfeladatai, berendezések részfeladatai, vegyszerezés részfeladatai,
csőszerelés részfeladatai, szerelési segédanyagok részfeladatai, üzemviteli műszerek részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai,
villamosság részfeladatai, villamos felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges