Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4279/2019
CPV Kód:45453000-7
Ajánlatkérő:Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Teljesítés helye:1156 Budapest, Pattogós u. 6-8. HRSZ: 91158/121
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Morpheus 48 Építőipari és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56270466
Postai cím: Mindszenty hercegprímás Tere 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyarmati Krisztina
Telefon: +36 12252590
E-mail: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Fax: +36 12025458
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.esztergomi-ersekseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Salkaházi Iskola C épület komplex felújítása
Hivatkozási szám: EKR000712862018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola 3 épületben helyezkedik el. A tervezéssel érintett „C” jelű épület jelenleg csak részben használható az ingatlan állapota rossz állapota miatt. Az iskola az épületet teljes egészében használná, további tantermeket, tornaszobát hozna létre, a jelenleg teremszám bővítéseként. A funkciók változása és megújulása miatt szükség van az épület teljes átalakítására, illetve gépészeti és elektromos korszerűsítésére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 377904643 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Salkaházi Iskola C épület komplex felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45311200-2
További tárgyak:45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 1156 Budapest, Pattogós u. 6-8. HRSZ: 91158/121
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beruházási program:
A Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola 3 épületben helyezkedik el. A tervezéssel érintett „C” jelű épület jelenleg csak részben használható az ingatlan állapota rossz állapota miatt. Az iskola az épületet teljes egészében használná, további tantermeket, tornaszobát hozna létre, a jelenleg teremszám bővítéseként. A funkciók változása és megújulása miatt szükség van az épület teljes átalakítására, illetve gépészeti és elektromos korszerűsítésére.
Fő munka folyamatok:
Bontási feladatok
- a teljes épület lapostető rétegrendjének visszabontása a körüreges palló födémig
- az épület válaszfalainak, burkolatainak teljes kibontása
- padló rétegeinek visszabontása az alaplemezig
- meglévő külső nyílászárók és lakatos szerkezeteik kibontása
- az épület körüli járdák, teraszok, előtetők visszabontása
- egyes kerítés szakaszok elbontása
Építési feladatok
- lapostető körüreges palló födémet hőszigeteljük, PVC –vel vízszigeteljük, attika tetjét bádogozzuk
- a padló rétegrendeket vízszigetelve, hőszigetelve visszaépítjük
- a funkciónak megfelelően kiépítésre kerülnek a válaszfalak
- nyílászárókat újra cseréljük
- új üveg előtetők készülnek
- teljes gépészet, villamosság újra lesz megépítve, a főtáv marad melegvíz és fűtés szempontjából /hőközpont területe a nyílászárókat leszámítva érintetlen marad/
- kültéri járdák, teraszok készülnek
- új kerítés szakaszok kerülnek kiépítésre a meglévővel azonos kialakításban, a telekhatár mentén /a tűzcsapot kikerülve/, új kerítéskapukkal
- új gazdasági udvar/kukatároló készül
- a homlokzatot lehőszigeteljük, terv szerinti homlokzatburkolattal látjuk el /mészkő és téglaburkolat/
- új bejárati konzol kialakítása, iskola feliratával ellátva
A beruházás fő műszaki tartalma és tájékoztató adatai:
- Sittelszállítás 1372 m3
- Térburkolat bontása 483 m2
- Padló rétegrend bontása 229 m3
- Beltéri válaszfalak bontása 977 m2
- Tetőn lévő szigetelés bontása 1477 m2
- Homlokzati nyílászárók bontása 266 m2
- Tömörített homokágy 298,8 m3
- Aljzatbeton készítése 1271,8 m2
- Térkő lerakása 160 m2
- Előregyártott áthidaló elh. 62 db
- Teherhordó és kitöltő falazat 125 m2
- Válaszfal építése 860 m2
- Acél és üveg előtető 5 db
- Beépítendő faszerkezetek 20 m3
- Oldalfalvakolás 1 cm vak 1958 m2
- Mennyezetvakolat javítása 513 m2
- Oldalfalvakolás és menny 5 mm vtg. 3797 m2
- Gipszkarton álmennyezet 825 m2
- Mészkőlap homlokzatburkolás 322 m2
- Tégla lap homlokzatburkolás 472 m2
- PVC padló burkolás 422 m2
- PVC sportpadló burkolat készítése 82 m2
- Laminált padlóburkolás 153 m2
- Kétvízorros fallefedés bádoggal 266 fm
- Alu párkánylemez 117 fm
- Külső nyílászáró elhelyezése 102 db
- Belső nyílászáró elhelyezése 32 db
- Belső glettelés 2786 m2
- Diszperziós festés falon 1415 m2
- Diszperziós festés mennyezeten 1338 m2
- Talajnedvesség elleni vízszigetelés 1271 m2
- PVC csapadékvíz vízszigetelés 1477 m2
- Lépésálló EPS hőszig 1477 m2
- Homlokzati hőszigetelés 720 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 24 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap)  20
2 A szerződés teljesítésében közreműködő vezető szakember (építésvezető) szakmai tapasztalata (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet biztosít.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18497 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Salkaházi Iskola C épület komplex felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Morpheus 48 Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14601851
Postai cím: Dózsa György Utca 24
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
E-mail: info@morpheus48.hu
Telefon: +36 204974331
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12799020213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 377904643
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: B&G Generál Üzemeltetési és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98683204
Postai cím: Kunigunda Útja 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@bggeneral.hu
Telefon: +36 303861252
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25398791241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11796675
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000980213

Hivatalos név: Kalotherm Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12586017
Postai cím: Nefelejcs Utca 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12354526242

Hivatalos név: Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65613524
Postai cím: Cziráki Utca 26-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25121254242

Hivatalos név: Morpheus 48 Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14601851
Postai cím: Dózsa György Utca 24
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12799020213

Hivatalos név: B&G Generál Üzemeltetési és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98683204
Postai cím: Kunigunda Útja 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25398791241

Hivatalos név: E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13801513
Postai cím: Páva Utca 32./B. 2.em.12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13565884243

Hivatalos név: BAU-VIP Generál Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45007314
Postai cím: Benyovszky Móric Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14790797242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges