Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4280/2019
CPV Kód:42994200-2
Ajánlatkérő:PoliCell Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
Teljesítés helye:3796 Borsodszirák, Petőfi utca 43. (011/22 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TECOM Costruzioni Meccaniche SRL.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PoliCell Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67719381
Postai cím: Petőfi Utca 43
Város: Borsodszirák
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3796
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gergely Gábor
Telefon: +36 306322336
E-mail: policell.palyazat@gmail.com
Fax: +36 48342918
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.policell.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Technológiai fejlesztés - PoliCell Kft. 3. ütem
Hivatkozási szám: EKR000233482018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42994200-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
S-DAI INDUSTRIAL SDH-323S(NC) konfekcionáló gép
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42994200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3796 Borsodszirák, Petőfi utca 43. (011/22 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TECOM EXK 50B/1300 fólia tömlő gyártó berendezés (Extruder gép) vagy azzal egyenértékű fólia tömlő gyártó berendezés (Extruder gép) 1 db
Műszaki paraméterek:
Film szerkezet: A-A
Alkalmazható alapanyagok: HDPE, LDPE, LLDPE, mLLDPE, MDPE, regranulátum 100 %-ban vagy keverve, az alkalmazott szerszám rés és csiga profil függvényében, normál és magas nyak kivitelű tömlő fólia.
EU standard alapanyagok felhasználása.
- Extruder csiga átmérő: 50 mm (L/D 30)
Max. fólia szélesség: 1250 mm az alkalmazott szerszám átmérő függvényében
Fólia vastagság: LDPE 20-tól 150 mµ-ig, HDPE 10-tól 80 mµ-ig adott vastagsághoz megfelelő folyásindexű anyagok alkalmazásával.
Pályasebesség: 120 mt/perc-ig
Kimeneti kapacitás: 120 kg/h fólia (mint végtermék) ø 180 mm szerszám alkalmazásával, ballon szélesség és vastagság függvényében, figyelembe véve, hogy a hűtőlevegő hőmérséklete nem több 15/18°C-nál
Közepes vastagság tolerancia: ± 7-8 % 60 mμ (2 sigma) vastagság esetén, az alkalmazott alapanyag tulajdonságok, felfúvási arány és pályasebesség függvényében.
A pontos műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg, amely megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak.
A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását, a berendezések teljes körű telepítését, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, 5 munkanap próbaüzem lefolytatását és a berendezések használatának betanítását a felhasználó személyzet számára, amely feladatok elvégzéséhez Ajánlatkérő a szükséges segédszemélyzetet, targoncát, darut, villanyt, vizet, sűrített levegőt és alapanyagot biztosítja. A betanítás 2 fő részére munkaidőben 24 óra időtartamban szükséges.
A teljesítés továbbá magában foglalja az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét, magyar vagy angol nyelvű felhasználói kézikönyv, kezelési és karbantartási útmutató nyomtatott formában és/vagy elektronikus formában (CD-ROM) történő átadását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00230

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18223 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: S-DAI INDUSTRIAL SDH-323S(NC) konfekcionáló gép
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TECOM Costruzioni Meccaniche SRL.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41999800
Postai cím: Via Sant Ambrogio 10
Város: Olgiate Olona
NUTS-kód: IT
Postai irányítószám: 21057
Ország: Olaszország
E-mail: tecom.ung@gmail.com
Telefon: +39 0331624377
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 308000
Pénznem: EUR

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42994200-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42994200-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3796 Borsodszirák, Petőfi utca 43. (011/22 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
TECOM EXK 50B/1300 fólia tömlő gyártó berendezés (Extruder gép) vagy azzal egyenértékű fólia tömlő gyártó berendezés (Extruder gép) 1 db
Műszaki paraméterek:
Film szerkezet: A-A
Alkalmazható alapanyagok: HDPE, LDPE, LLDPE, mLLDPE, MDPE, regranulátum 100 %-ban vagy keverve, az alkalmazott szerszám rés és csiga profil függvényében, normál és magas nyak kivitelű tömlő fólia.
EU standard alapanyagok felhasználása.
- Extruder csiga átmérő: 50 mm (L/D 30)
Max. fólia szélesség: 1250 mm az alkalmazott szerszám átmérő függvényében
Fólia vastagság: LDPE 20-tól 150 mµ-ig, HDPE 10-tól 80 mµ-ig adott vastagsághoz megfelelő folyásindexű anyagok alkalmazásával.
Pályasebesség: 120 mt/perc-ig
Kimeneti kapacitás: 120 kg/h fólia (mint végtermék) ø 180 mm szerszám alkalmazásával, ballon szélesség és vastagság függvényében, figyelembe véve, hogy a hűtőlevegő hőmérséklete nem több 15/18°C-nál
Közepes vastagság tolerancia: ± 7-8 % 60 mμ (2 sigma) vastagság esetén, az alkalmazott alapanyag tulajdonságok, felfúvási arány és pályasebesség függvényében.
A pontos műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg, amely megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak.
A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását, a berendezések teljes körű telepítését, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, 5 munkanap próbaüzem lefolytatását és a berendezések használatának betanítását a felhasználó személyzet számára, amely feladatok elvégzéséhez Ajánlatkérő a szükséges segédszemélyzetet, targoncát, darut, villanyt, vizet, sűrített levegőt és alapanyagot biztosítja. A betanítás 2 fő részére munkaidőben 24 óra időtartamban szükséges.
A teljesítés továbbá magában foglalja az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét, magyar vagy angol nyelvű felhasználói kézikönyv, kezelési és karbantartási útmutató nyomtatott formában és/vagy elektronikus formában (CD-ROM) történő átadását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 308000
Pénznem: EUR
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TECOM Costruzioni Meccaniche SRL.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41999800
Postai cím: Via Sant Ambrogio 10
Város: Olgiate Olona
NUTS-kód: IT
Postai irányítószám: 21057
Ország: Olaszország
E-mail: tecom.ung@gmail.com
Telefon: +39 0331624377
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek megállapodnak, hogy Eladó a teljesítés helyét legkésőbb 2019.03.14. napjáig az Eszköz fogadására alkalmas módon előkészíti, továbbá biztosítja az Eszköz biztonságos üzembe helyezéshez szükséges feltételeket.
A fentiek alapján Felek a szerződés III.2. pontjának első és utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítják:
A Szerződés teljesítésének határideje: Felek rögzítik, hogy a Szerződés új teljesítése határideje: 2019.03.20.
Vevő előteljesítést elfogad, mely nem lehet korábbi, mint 2019. március 14. napja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Eladó 2019. február 13. napján felszólította Vevőt, hogy a Szerződés IV. fejezet 2. pontjában rögzítettek szerint biztosítsa az Eladó helyszínen történő teljesítését, melynek időpontja 2019. 02.14. napja.
Felek rögzítik, hogy Vevő a teljesítés helyének előkészítését nem tudja biztosítani a teljesítési határidőn belül, tekintettel arra, hogy a helyszínen munka folyik és a leállást Vevő kizárólag 2019. március 14. és 2019. március 20. napja között tudja biztosítani, előre nem látható okok miatt.
Felek rögzítik, hogy Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget kívánt tenni, a teljesítés határidőben történő végrehajtására kizárólag Vevő kérésére, neki felróhatóan nem került sor.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény /a továbbiakban Kbt./141. § rendelkezéseit alkalmazza tekintettel arra, hogy a szerződés felek általi módosítása indokolt.
A Kbt. ezen szakasza tartalmazza azon körülmények leírását, melyek esetében a közbeszerzési szerződés jogszerűen módosítható,
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 308000 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 308000 Pénznem: EUR

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben