Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4283/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57770316
Postai cím: Kálvin Tér 11
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csehi Roland
Telefon: +36 52550403
E-mail: roland.csehi@kk.gov.hu
Fax: +36 52517682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vámospércsi Mátyás Király Ált. Isk. fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000893792018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2 tagintézményének infrastrukturális fejlesztésére irányuló kivitelezési munkálatok elvégzése az EFOP 4.1.2-17 számú program keretében, 2 rész ajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés formájában (EFOP-4.1.2-17-2017-00054).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02606 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
Az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka
nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának. A
kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli
szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák. Jelen közbeszerzési eljárás
eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák eredményeképpen megvalósítandó létesítmények, építmények
együttese a továbbiakban: "Létesítmény."
Ajánlatkérő az általános iskolai fejlesztést kíván megvalósítani: a mindennapos testneveléshez szükséges tornaterem és sportudvar
felújítása, korszerűsítése, játszótér kialakítása, akadálymentesítés lift építése, valamint iskolakert kialakítása. Ezekhez kapcsolódóan -többek között- : fűtésszerelési-, szellőzés szerelési -, víz-csatorna szerelési munkálatok-, elektromosenergia-ellátás és villanyszerelési munkálatok végzése, belső burkolat cserék, festések, belső ajtó cserék.
Beruházás főbb mennyiségei:
Felújítással érintett épületrész nettó alapterülete: 1294,12 m2
1000 kg teherbírású személyfelvonó létesítése: 1 db
Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése mázas kerámialapból: 648,60 m2
Padlóburkolat készítése greslapból: 479,55 m2
Linóleum burkolat készítése: 380,10 m2
Belső fa nyílászárók elhelyezése: 42 db
Oldalfalburkolat készítése laminált burkolatból: 292,50 m2
Belső mennyezet és oldalfestése szilikátfestékkel: 2892,00 m2
Térburkolat készítése: 232,30 m2
Víz,- csatornaszerelési munkák (ingatlanhatáron belül): 3 fm ACO DRAIN Multiline V200 tip. rácsos folyóka;14 fm DN200 KG-PVC bekötővezeték, 1 db tisztítóakna
Elektromos vezetékek, kábelek és szerelvényeik bontása, új vezetékek fektetése, Interaktív táblák vezetékelése, bekötése
Fűtőtest le/felszerelése: 57 db
Légtechnikai rendszer felújítása.
Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, valamint a felvonó létesítési engedély. A kivitelezés során Ajánlattevőnek szükséges figyelembe venni, hogy a kivitelezési munkák egy részét működő oktatási intézményben kell megvalósítania.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés aláírását követő 10 napon belül organizációs tervdokumentációt-, ezen belül kivitelezési ütemtervet szükséges készítenie, melyet Ajánlatkérővel jóvá kell hagyatnia. Köteles továbbá, minden olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel, összefügg, valamint a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. A kivitelezéshez és a felvonuláshoz igénybevett közterület foglalás szintén Ajánlattevő feladata (amennyiben releváns). A közterület foglalással kapcsolatos forgalomtechnikai (gyalogos és közúti közlekedés) terveket Ajánlattevő készítteti el, közterület foglalási hatósági engedélyt Ajánlattevő szerzi be. A fenti feladatok költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Helyesen:
Az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka
nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának. A
kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli
szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák. Jelen közbeszerzési eljárás
eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák eredményeképpen megvalósítandó létesítmények, építmények
együttese a továbbiakban: "Létesítmény."
Ajánlatkérő az általános iskolai fejlesztést kíván megvalósítani: a mindennapos testneveléshez szükséges tornaterem és sportudvar
felújítása, korszerűsítése, játszótér kialakítása, akadálymentesítés lift építése, valamint iskolakert kialakítása. Ezekhez kapcsolódóan -többek között- : fűtésszerelési-, szellőzés szerelési -, víz-csatorna szerelési munkálatok-, elektromosenergia-ellátás és villanyszerelési munkálatok végzése, belső burkolat cserék, festések, belső ajtó cserék.
Beruházás főbb mennyiségei:
Felújítással érintett épületrész nettó alapterülete: 1294,12 m2
1000 kg teherbírású személyfelvonó létesítése: 1 db
Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése mázas kerámialapból: 648,60 m2
Padlóburkolat készítése greslapból: 479,55 m2
Linóleum burkolat készítése: 380,10 m2
Belső fa nyílászárók elhelyezése: 42 db
Oldalfalburkolat készítése laminált burkolatból: 292,50 m2
Belső mennyezet és oldalfestése szilikátfestékkel: 2892,00 m2
Térburkolat készítése: 232,30 m2
Víz,- csatornaszerelési munkák (ingatlanhatáron belül): 3 fm ACO DRAIN Multiline V200 tip. rácsos folyóka;14 fm DN200 KG-PVC bekötővezeték, 1 db tisztítóakna
Elektromos vezetékek, kábelek és szerelvényeik bontása, új vezetékek fektetése, Interaktív táblák vezetékelése, bekötése
Fűtőtest le/felszerelése: 57 db
Légtechnikai rendszer felújítása.
Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, valamint a felvonó létesítési engedély.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés aláírását követő 10 napon belül organizációs tervdokumentációt-, ezen belül kivitelezési ütemtervet szükséges készítenie, melyet Ajánlatkérővel jóvá kell hagyatnia. Köteles továbbá, minden olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel, összefügg, valamint a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. A kivitelezéshez és a felvonuláshoz igénybevett közterület foglalás szintén Ajánlattevő feladata (amennyiben releváns). A közterület foglalással kapcsolatos forgalomtechnikai (gyalogos és közúti közlekedés) terveket Ajánlattevő készítteti el, közterület foglalási hatósági engedélyt Ajánlattevő szerzi be. A fenti feladatok költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
A következő helyett:
Mindkét rész esetében:
A teljesítés határideje, a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap, de legkésőbb 2019. augusztus 16 napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő azzal, hogy amennyiben a határidő (projektzárás) hosszabbításra vonatkozóan támogatási szerződés módosítás történik, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés szerinti teljesítési véghatáridő (2019. augusztus 16.), új közbeszerzési eljárás lefolytatása, és a jelen szerződés módosítása nélkül, automatikusan, minden további eljárási cselekmény nélkül meghosszabbodik a projektzárás határidejének, a támogatási szerződés módosításában meghatározott módosított időpontját megelőző 45. napra. De a teljesítés időtartama továbbra sem haladhatja meg a 8 hónapot. Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosításának megkötéséről 3 napon belül tájékoztatja nyertes ajánlattevőt.
Az 1. RÉSZ vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a munkavégzés működő, üzemelő intézményben történik, 2019. június 15. - 2019. augusztus 16. között korlátlan munkaterületet kap nyertes Ajánlattevő, ebben az időszakban Ajánlatkérővel történő egyeztetés nélkül-, az ezt megelőző vagy (adott esetben) ezt követő időszakban Ajánlatkérővel egyeztetett időpontokban köteles nyertes Ajánlattevő szervezni és végezni az építési munkákat (az épületen kívül és belül).
A 2. RÉSZ vonatkozásában a szerződés hatálybalépését követően korlátlan munkaterületet kap nyertes Ajánlattevő.
Helyesen:
Mindkét rész esetében:
A teljesítés határideje, a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap, de legkésőbb 2019. augusztus 16 napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő azzal, hogy amennyiben a határidő (projektzárás) hosszabbításra vonatkozóan támogatási szerződés módosítás történik, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés szerinti teljesítési véghatáridő (2019. augusztus 16.), új közbeszerzési eljárás lefolytatása, és a jelen szerződés módosítása nélkül, automatikusan, minden további eljárási cselekmény nélkül meghosszabbodik a projektzárás határidejének, a támogatási szerződés módosításában meghatározott módosított időpontját megelőző 45. napra. De a teljesítés időtartama továbbra sem haladhatja meg a 8 hónapot. Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosításának megkötéséről 3 napon belül tájékoztatja nyertes ajánlattevőt.
A munkaterületet a Vállalkozási szerződés 5. pontjában foglaltak szerint adja át Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőnek.
Az 1. rész esetében:
Tekintettel arra, hogy a munkavégzés működő, üzemelő intézményben történik, 2019. június 15. - 2019. augusztus 16. között korlátlan munkaterületet kap nyertes Ajánlattevő. Ebben az időszakban (2019. június 15. - 2019. augusztus 16) Ajánlatkérővel történő egyeztetés nélkül történhet a munkavégzés. A 2019. június 15. - 2019. augusztus 16 közötti időszakot megelőző vagy (adott esetben) ezt követő időszakban a Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetett, Ajánlatkérő által jóváhagyott időpontokban köteles Nyertes Ajánlattevő szervezni és végezni az építési munkákat (az épületen kívül és belül).
A 2. rész esetében, a munkaterület átadás-átvételét követően korlátlan munkaterületet kap nyertes Ajánlattevő.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/03/13
Helyesen:
2019/03/19
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosítja az alábbi kiadott közbeszerzési dokumentumokat:
- Segédlet az ajánlatok összeállításához, Vállalkozási szerződés (1-2. rész), árazatlan költségvetés és műszaki dokumentáció, a módosított Közbeszerzési dokumentáció szerint. Az elvégzett módosításokat Ajánlatkérő eltérő betűtípussal és szín kijelöléssel (költségvetésekben) emelte ki.

Ajánlatkérő, módosított
közbeszerzési dokumentumot, az eszközölt módosítással egységes szerkezetben korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és
térítésmentesen az EKR felületen teszi hozzáférhetővé.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben