Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4294/2019
CPV Kód:45234126-5
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, a BKV Zrt. villamos vágányhálózata és telephelyei, az egyes megrendelésekben meghatározottak szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Gara Richárd beszerzési főosztályvezető
Telefon: +36 14616500/11403
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyitott villamos vágányok saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítási munkáinak elvégzése
Hivatkozási szám: T-277/16
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234126-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nyitott villamos vágányok saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítási munkáinak elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234126-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, a BKV Zrt. villamos vágányhálózata és telephelyei, az egyes megrendelésekben meghatározottak szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyitott villamos vágányzónákban elvégzendők a saját
fenntartási kapacitást meghaladó, speciális tárgyi feltételeket igénylő fenntartási karbantartási és
javítási munkák.
A tárgyi közbeszerzés építési beruházás megvalósítására irányul, mely a műszaki tartalma szerint a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a) pontja alapján a Kbt. 1. mellékletében foglalt
tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezésére irányul.
Az elvégzendő feladatok a következő kategóriákra oszthatók:
1.2.1. Előkészítő munkák;
1.2.2. Zúzottkő ágyazatú vágányok saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítási munkái;
1.2.3. Burkolatépítési munkák, tartozékok elhelyezése.
Az elvégzendő feladatok részletezését, a tervezett mennyiségeket és a részletes műszaki
követelményeket a „Beárazandó tételes költségvetés”, valamint a „Műszaki követelmények, elvégzendő feladatok listája” mellékletek tartalmazzák.
Az eljárás eredményeként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati ár alapján - a közbeszerzési útmutatóban részletezettek szerint - rögzítésre kerül a keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg, mely a szerződés hatálya alatt -30%-kal változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16881 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-277/16 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/09/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentgyörgyi Albert utca 2.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail: triman@triman.hu
Telefon: +36-1-784-6442
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36-1-784-6346
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 448.857.425,-
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234126-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234126-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, a BKV Zrt. villamos vasúti vágányhálózata és telephelyei, az egyes megrendelésekben meghatározottak szerint.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyitott villamos vágányzónákban elvégzendők a saját fenntartási kapacitást meghaladó, speciális tárgyi feltételeket igénylő fenntartási karbantartási és
javítási munkák.
A tárgyi közbeszerzés építési beruházás megvalósítására irányul, mely a műszaki tartalma szerint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a) pontja alapján a Kbt. 1. mellékletében foglalt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezésére irányul.
Az elvégzendő feladatok a következő kategóriákra oszthatók:
1.2.1. Előkészítő munkák;
1.2.2. Zúzottkő ágyazatú vágányok saját fenntartási kapacitást meghaladó nagyjavítási munkái;
1.2.3. Burkolatépítési munkák, tartozékok elhelyezése.
Az elvégzendő feladatok részletezését, a tervezett mennyiségeket és a részletes műszaki követelményeket a „Beárazandó tételes költségvetés”, valamint a „Műszaki követelmények, elvégzendő feladatok listája” mellékletek tartalmazzák.
Az eljárás eredményeként megkötött keretszerződésben a nyertes ajánlati ár alapján - a
közbeszerzési útmutatóban részletezettek szerint - rögzítésre kerül a keretszerződés alapján
felhasználható keretösszeg, mely a szerződés hatálya alatt -30%-kal változhat
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 448.857.425,-
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRIMAN Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentgyörgyi Albert utca 2.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail: triman@triman.hu
Telefon: +36-1-784-6442
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36-1-784-6346
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés tárgyát képező - a szerződés mellékletében nem szereplő - további tételek megrendelése vált szükségessé. Tekintettel a 2018. augusztus 8. napján hatályba lépett üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényre, a szerződés titok- és adatvédelmi rendelkezéseinek módosítása is szükségessé vált.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés megkötése óta eltelt időszakban a Ferencvárosi kocsiszín műszaki állapotának jelentős mértékű romlása következett be, ezért a kocsiszínben lévő nyitott villamos vágányok nagyjavítási munkáinak elvégzése vált szükségessé.
A nagyjavítási munkák elmaradása a kocsiszín biztonságos üzemeltetését nagy mértékben veszélyeztetné, illetve Budapest villamos hálózatának egy részén közlekedő járatok üzemeltetésében is fennakadást okozhat.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 448.857.425,- Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 448.857.425,- Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben