Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4300/2019
CPV Kód:85120000-6
Ajánlatkérő:Albertirsa Város Önkormányzata Mikebuda Község Önkormányzata;Dánszentmiklós Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Albertirsa, Mikebuda és Dánszentmiklós települések közigazgatási területe. Az ügyelet telephelye 2730 Albertirsa, Vasút u. 4. szám, önkormányzati tulajdonú rendelőintézet.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dr. Pécsi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Albertirsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08823
Postai cím: Irsay Károly utca 2.
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas László polgármester
Telefon: +36 53570053
E-mail: info@albertirsa.hu
Fax: +36 53370175
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.albertirsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.albertirsa.hu
 
Hivatalos név: Mikebuda Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK23701
Postai cím: Fő út 19.
Város: Mikebuda
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2736
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
Telefon: 36 53575208
E-mail: mikebuda@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mikebuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Dánszentmiklós Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16048
Postai cím: Dózsa György u. 100.
Város: Dánszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2735
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Sipeki Zsolt polgármester
Telefon: +36 53574002
E-mail: polgarmester@danszentmiklos.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.danszentmiklos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Háziorvosi központi (felnőtt és gyermekorvosi) ügyelet ellátása Albertirsa, Mikebuda és Dánszentmiklós települések közigazgatási területén.
Hivatkozási szám: KBE-01220/2016
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85120000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Háziorvosi központi (felnőtt és gyermekorvosi) ügyelet ellátása Albertirsa, Mikebuda és Dánszentmiklós települések közigazgatási területén.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Albertirsa, Mikebuda és Dánszentmiklós települések közigazgatási területe. Az ügyelet telephelye 2730 Albertirsa, Vasút u. 4. szám, önkormányzati tulajdonú rendelőintézet.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő köteles vállalni, hogy a központi ügyelet hívásfogadási és irányítási feladatait az Országos Mentőszolgálattal együttműködve - diszpécserszolgálati megállapodás alapján működteti.
Az ellátandó lakosságszám (2015. 01. 01. KSH adatok alapján összesen 15.822 fő) megegyezik az állandó lakosság számával, akik lakóhelyeik alapján jogosultak a szolgáltatást igénybe venni.
A lakosságszám érintett települések közötti megoszlását a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsájtott táblázat tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő 5 éves időtartamra háziorvosi központi ügyelet ellátását köteles biztosítani hétköznap 18.00 órától másnap reggel 7.00 óráig, pénteken 16.00 órától másnap reggel 7.00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 7.00-7.00 óráig úgy, hogy egyszerre egy szakképzett orvosnak, egy ápolónak vagy nővérnek és egy gépkocsivezetőnek a mindenkori egészségügyi szakmai minimumfeltételeknek megfelelően felszerelt gépkocsival kell a telephelyen, illetve a területen tartózkodnia. Hétköznap 07.00-18.00 óráig szakképzett ápolót vagy nővért, valamint az ellátáshoz szükséges, kötelezően előírt nyomtatványt, gyógyszert és műszerkészletet kell biztosítani Albertirsa és Mikebuda lakosai részére készenléti szolgálat keretében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5687 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KBE-01220/2016 Rész száma: Elnevezés: Háziorvosi központi ügyelet ellátása Albertirsa, Mikebuda és Dánszentmiklós településeken. Szolgáltatási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/05/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dr. Pécsi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köztársaság u. 26/A
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69300360
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85120000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Albertirsa, Mikebuda és Dánszentmiklós települések közigazgatási területe. Az ügyelet telephelye 2730 Albertirsa, Vasút u. 4. szám, önkormányzati tulajdonú rendelőintézet.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő köteles vállalni, hogy a központi ügyelet hívásfogadási és irányítási feladatait az Országos Mentőszolgálattal együttműködve - diszpécserszolgálati megállapodás alapján működteti.
Az ellátandó lakosságszám (2015. 01. 01. KSH adatok alapján összesen 15.822 fő) megegyezik az állandó lakosság számával, akik lakóhelyeik alapján jogosultak a szolgáltatást igénybe venni.
A lakosságszám érintett települések közötti megoszlását a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsájtott táblázat tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő 5 éves időtartamra háziorvosi központi ügyelet ellátását köteles biztosítani hétköznap 18.00 órától másnap reggel 7.00 óráig, pénteken 16.00 órától másnap reggel 7.00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 7.00-7.00 óráig úgy, hogy egyszerre egy szakképzett orvosnak, egy ápolónak vagy nővérnek és egy gépkocsivezetőnek a mindenkori egészségügyi szakmai minimumfeltételeknek megfelelően felszerelt gépkocsival kell a telephelyen, illetve a területen tartózkodnia. Hétköznap 07.00-18.00 óráig szakképzett ápolót vagy nővért, valamint az ellátáshoz szükséges, kötelezően előírt nyomtatványt, gyógyszert és műszerkészletet kell biztosítani Albertirsa és Mikebuda lakosai részére készenléti szolgálat keretében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 86388120
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dr. Pécsi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köztársaság u. 26/A
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Dr. Pécsi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. 2019. január 9-én Albertirsa Város Önkormányzatához eljuttatott levelében kérte a szolgáltatási szerződésben rögzített megbízási díj 25%-kal történő emelését az alábbi indokok alapján:
- a 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás során tett ajánlat óta eltelt időszakban az üzemanyag árak átlagosan 30%-al emelkedtek, (ellenőrizhető a NAV üzemanyagár közleményéből: 2016. április: 304 Ft/liter; 2018. december: 396 Ft/liter (ólmozatlan motorbenzin);
- a szolgáltatás ellátásának legjelentősebb költségelemét jelentő bérek tekintetében jelentős változás következett be, az alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér) és a garantált bérminimumnak a növekedése miatt:
Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év Változás 2016-ról 2019-re (%)
Minimálbér 111.000.- 127.500.- 138.000.- 149.000.- 34,2%
Gar. bérmin. 129.000.- 161.000.- 180.500.- 195.000.- 51,2%

- A háziorvosi központi ügyelet ellátásában résztvevő szakemberek 95%-a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben dolgozik, rájuk a garantált bérminimum vonatkozik, melynek tekintetében, 51,2%-os emelkedés következett be 2016-2019 viszonylatában. Az orvosok vonatkozásában a bérek emelkedése ennél is nagyobb mértékű.
- a szolgáltatás ellátásához elengedhetetlen gyógyszerek, készítmények és eszközök árai 20-30%-kal emelkedtek.
Fenti indokokra hivatkozással Dr. Pécsi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. kéri Albertirsa, Mikebuda és Dánszentmiklós Község Önkormányzatát, hogy a jelenlegi - 2016. évtől érvényben lévő - havi nettó 73.- Ft/fő megbízási díj havi nettó 91.- Ft/fő megbízási díjra - azaz kb. 25%-kal emelkedjen, 2019. január 1-jei visszamenőleges hatállyal.
A fenti növekedés településenként megközelítőleg az alábbi éves költségkihatással bír:
Megnevezés Albertirsa Dánszentmiklós Mikebuda
Lakosságszám 12.616 fő 2.977 fő 732 fő
Emelkedés mértéke (Ft/év)2.725.056.- Ft 643.032.- Ft 158.112.- Ft
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Nyertes ajánlattevő 2019. január hónap során értesítette írásos levél formájában Megbízókat, hogy a szerződéskötés óta az üzemanyag árak terén bekövetkezett 30%-os drágulás, a garantált bérminimum tekintetében megvalósult 50%-ot meghaladó emelkedés, valamint a teljesítés során felhasználásra kerülő gyógyszerek, készítmények és eszközök áraiban bekövetkezett 20-30%-os költség növekedés - mint a Megbízott és a Megbízók által előre még kellő gondossággal eljárva sem látható körülmények - a Szerződés 8. pontjában foglalt megbízás díj emelését teszik szükségessé, a szolgáltatás szakmai színvonalának fenntartása érdekében.
Szerződő felek fentiekre való tekintettel a Szerződés módosításában állapodnak meg, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelve, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megbízók kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 69300360 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 86388120 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben