Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4301/2019
CPV Kód:22455100-5
Ajánlatkérő:Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Teljesítés helye:1096 Budapest, Haller u. 29.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) c) szerint, költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40904214
Postai cím: Haller Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Tiborné
Telefon: +36 12157240
E-mail: tothne.ildiko@kardio.hu
Fax: +36 12157240
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kardio.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kardio.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000259862019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000259862019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) c) szerint, költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: VEKOP-6.3.5-17-2017-00017 betegazonosító r.besz.
Hivatkozási szám: EKR000259862019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22455100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
VEKOP-6.3.5-17-2017-00017 projekt keretén belül betegazonosító rendszer beszerzése
Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő biztonságos betegazonosítási folyamatainak kialakításához szükséges hardverek, szoftverek és szolgáltatások biztosítása. A rendszer bevezetése az alábbi részfeladatokat foglalja magában: II.2.4) pontban foglaltak szerint.
Irányadó a pályázati kiírás feltételrendszere: https://www.palyazat.gov.hu/vekop-635-17-betegbiztonsg-nvelst-clz-komplex-infrastrukturlis-fejlesztsek-az-egszsggyi-elltrendszerben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: VEKOP-6.3.5-17-2017-00017 betegazonosító r.besz.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22455100-5
További tárgyak:30216000-6
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VEKOP-6.3.5-17-2017-00017 projekt keretén belül betegazonosító rendszer beszerzése
Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő biztonságos betegazonosítási folyamatainak kialakításához szükséges hardverek, szoftverek és szolgáltatások biztosítása. A rendszer bevezetése az alábbi részfeladatokat foglalja magában:
- a biztonságos betegazonosításhoz szükséges betegazonosító karszalagok biztosítása
vízálló, hajlékony, tisztítható, allergiamentes anyagból készült, antibakteriális, kényelmesen viselhető, szakítóerővel szemben kellő ellenállással rendelkező, a tisztálkodást nem akadályozó betegazonosító karszalagok biztosítása, az alábbi mennyiségekkel:
- felnőtt méret: 9600 db
- gyermek méret: 3600 db
- újszülött méret: 2100 db
- a betegek és a műtéti folyamat során használt orvosi eszközök egyértelmű azonosításhoz szükséges GS1 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő licencek biztosítása
- az egyedi azonosítóval rendelkező betegazonosító karszalagok és orvosi eszközök leolvasásához szükséges, vonalkód-olvasók biztosítása a megfelelő helyszínekre
- a betegadatok vezeték nélküli továbbításához szükséges wifi-hálózat kialakítása Ajánlatkérő telephelyén. A rendezőszekrények erősáramú áramellátását és annak kiépítését ajánlatkérő biztosítja a wifi-hálózat kialakításához.
- a meglévő vezetékes hálózat bővítése Ajánlatkérő telephelyén a betegadatok továbbításához szükséges mértékben
- a vitális paraméterek mérése mellett a biztonságos betegazonosításra is alkalmas mobil nővérállomások biztosítása
- kiemelt gyógyászati helyeken (műtők) alkalmazható, magas tűrőképességű és fertőtleníthető kliens eszközök a vonalkódos azonosítók leolvasására, illetve a betegadatok rögzítésére
- a betegadatok biztonságos továbbításához, illetve a kialakítandó wifi hálózat IT biztonsági szempontból megfelelő védelméhez szükséges hardver infrastruktúra és szoftverek biztosítása
- a meglévő ultrahang eszközök alkalmassá tétele a betegazonosítást követő azonnali leletbevitelre
- transzfúziológiai munkaállomások kialakítása a szükséges vérkészítmények a betegazonosítást követő azonnali megrendelésére, illetve beteghez történő hozzárendelésére
- a kialakítandó megoldás meglévő IT biztonsági rendszerhez illesztése, illetve szükség esetén a meglévő IT biztonsági rendszer bővítése
- a kialakítandó rendszer és Ajánlatkérő jelenlegi gazdasági informatikai rendszere közötti, kölcsönös adatátadásra alkalmas kapcsolat kialakítása
- a kialakítandó rendszer és Ajánlatkérő jelenlegi műtéti leíró rendszere közötti, kölcsönös adatátadásra alkalmas kapcsolat kialakítása
- a kialakítandó rendszer és Ajánlatkérő jelenlegi HIS rendszere közötti, kölcsönös adatátadásra alkalmas kapcsolat kialakítása
- Ajánlatkérő jelenlegi műtéti leíró rendszerének fejlesztése a biztonságos beteg- és orvosi eszköz azonosítási folyamatok kialakításának megfelelően
- Ajánlatkérő jelenlegi HIS-rendszerének fejlesztése a biztonságos beteg- és orvosi eszköz azonosítási folyamatok kialakításának megfelelően
- HIS rendszer hardverinfrastruktúrájának megfelelő bővítése a kialakítandó rendszer igényeinek megfelelően
- a telepített POE eszközök szünetmentes ellátása
- a kialakítandó rendszer és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) valamint az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) közötti kölcsönös adatátadásra alkalmas, jogszabályoknak, előírásoknak és határidőknek megfelelő kapcsolat kialakítása
- komplett rendszer telepítése az Ajánlatkérő telephelyén
- orvosi és szakdolgozói oktatás megtartása a rendszer használatának elsajátítása érdekében
- informatikai oktatás megtartása a rendszer paraméterezésének és üzemeltetésének elsajátítása érdekében
- a kialakított rendszert illetően valamennyi írásos és elektronikus dokumentáció átadása Ajánlatkérő részére
A projekt megvalósítása során figyelembe kell venni a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendeletben foglaltakat.
A további műszaki paramétereket és előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M.4.) pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen FELÜLI informatikai rendszer(ek) létesítése/bevezetése területen szerzett szakmai tapasztalata (egész hónap,min.0,max.24) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben, VEKOP-6.3.5-17-2017-00017
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljban nem lehet aj.tevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalm. igazolásában olyan gazd. szereplő,akivel szemben a Kbt. 62.§(1)és(2)-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.)Korm.r. (Alkr.) 1. § (7), 8.,10.12-16. § szerint. A kizáró okok fenn nem állását az ajánlat benyújtásakor az Alkr.II.Fejezetnek megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni. Az EEKD-t elektronikus űrlapként kell benyújtani az EKR-ben. Közös aj.tétel esetén a közös Aj.tevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania az ajánlatban. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az egységes európai közbeszerzési dokumentum tekintetében, így a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha az előírt alkalm. köv.eknek az aj.tevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg,az ajánlatban be kell nyújtani ezen szervezet részéről a Kbt.67.§(1) szerinti nyilatk.t. A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására a Kbt.69.§ szerint felhívott gazdasági szereplőnek a III.Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A 62.§(1)b)ésf) kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére Aj.kérő nem zárja ki a gazd. szereplőt a Kbt. 64. § szerinti esetben (öntisztázás). A határozatot a gazd. szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. Nem szükséges igazolás benyújtása,ha az aj.kérő az EU bármely tagállamában működő,ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítása csatolandó. A magyaro.i nyilvántartások közül a hatósági nyilvántart.k, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántart.k tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántart.nak. Csatolni kell az aj.tevő nyilatkozatát,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a megjelölt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,ha nem releváns akkor is. Nyilatk. szükséges a Kbt. 62. § (1) kb) és kc) alpontokról. Aj.kérő kizárja az eljárásból azt az aj.tevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet,aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik,ill. akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Irányadó a KH vonatkozó útmutatója is.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazd. szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Aj.kérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Karakterszám korlátozás miatt a VI.3) További információk folytatása:
16. Az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtani, melyben T. Ajánlattevőnek mellékelnie kell egy tételes megfelelési nyilatkozatot mely a felhívás II.2.4) pontjában és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak mindenben megfelelőséget támasztja alá a megajánlott termékek és rendszerek vonatkozásában. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlata keretében a megajánlott termék gyártóját, típusát és származási helyét (országát) is meg kell adnia.
A beszerzés tárgyának a felhívás II.2.4) pontjában és a közbeszerzési dokumentumokban történt meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
17. A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a HIS rendszer tulajdonosától (T-Systems Magyarország Zrt., elérhetőség: http://www.t-systems.hu/a-t-systemsrol/ugyfelkapcsolat/ugyfeltamogatasi-kozpont/elerhetosegek) és az illesztett rendszerek gyártójától (CompuTREND Zrt., http://www.computrend.hu/kapcsolat ) támogatói és együttműködési nyilatkozatot mutat be a vevő ajánlatkérő részére.
18. A nyertes ajánlattevő kötelezettsége a megajánlott rendszert alkalmassá tenni, a szükséges feltételrendszert megteremteni ahhoz, hogy a rendszert a vevő 5 évig üzemeltetni tudja (az üzemeltetés és a fenntartás nem a jelen beszerzés tárgya!). (A pályázati kiírás 05_Eszkozspecifikacios_segedlet-ben foglaltak szerint.)
Fenntartási, üzemeltetési feltételek
– Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven.
– Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support.
– Működtető személyzet folyamatos képzése.
– Rendszeres karbantartás és szerviz a fent hivatkozott segédletben foglaltak szerint, egyedi megrendelés alapján, mely nem a jelen beszerzés tárgya.
– Legalább évi 95% feletti üzemidő biztosítása.
– Magyar nyelvű szerviz háttér.
– 7/24-es rendelkezésre állás.
– 12 órán belüli szervizelés.
– Teljes és folyamatos nyomtatóanyag/ karszalag/egyéb a folyamatos működéshez szükséges releváns anyag/eszköz ellátás.
Egyéb elvárások
– A rendszerhez szükséges munkaállomások, szerver, számítógép, szünetmentes táp, és valamennyi szükséges licenc biztosítása (azoknak az elemeknek a kivételével, amelyek a már meglévő HIS rendszer részei).
19. Ajánlatkérő 2019. március 22. 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó a Gazdasági igazgatóság tárgyalójában. A helyszíni bejáráson megjelent gazdasági szereplők megismerhetik a vevő ajánlatkérő eszközparkját.
20. Aj.kérő a részekre történő aj.tételt nem teszi lehetővé.Indokolás:A beszerzendő áru egy komplex rendszert alkot,amely részeinek külön szállítótól történő beszerzése a projekt céljával -betegbiztonság-növelés– ellentétes.A rendszer egyedi tulajdonságainak túlspecifikálása továbbá a verseny szűkítését (kizárását) eredményezné,azonban a több részre történő aj.tétel esetén csak így lenne biztosítható a megalapozott aj.tétel az elemek közötti szoros kapcsolat miatt. (pl. az informatikai rendszer pontos ismerete nélkül a mobileszközre nem tehető megalapozott ajánlat, csak mindkettő túlspecifikálásával.). A nyertes ajánlattevő kötelezettsége a teljesítésben résztvevők koordinálása.
21. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy a VEKOP-6.3.5-17-2017-00017 projekt zárásának dátuma 2019.10.31.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő ezúton megjelöli, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz elégséges az EEKD IV. α kitöltése) és nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az EEKD tekintetében, amelyet közös ajánlattevők nevében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújt be.A Kbt. 69. § (4) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján az alábbiak szerint kell az alkalmasságot az ajánlatkérő felhívására igazolni.
Az Alkr. 21. § (1) b) alapján kérjük bemutatni azt a szakembert / azokat a szakembereket – a megnevezésével, végzettsége vagy képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, - akit / akiket be kíván vonni a teljesítésbe, becsatolva az M.1.-3. pont szerinti szakember(ek) esetében a szakmai önéletrajzukat és az igazolást a szakmai minősítés rendelkezésre állásáról, az M.4. pont szerinti szakember esetében szakmai önéletrajzot, melyben – dátumokkal (év/hó) – ki kell térni a szakember által informatikai rendszer(ek) létesítése/bevezetése területen szerzett informatikai szakmai tapasztalatra.
Valamennyi szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltétel esetén irányadók a Kbt. 65. § (7), (9), (11), Alkr. 1. § (7) rendelkezései.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik minimum 1 fő,
M.1. a megajánlott szerverek gyártója által kibocsátott szakmai minősítéssel rendelkező szakemberrel;
M.2. a megajánlott szerver operációs rendszerek gyártója által kibocsátott szakmai minősítéssel rendelkező szakemberrel;
M.3. a megajánlott virtualizációs technológia gyártója által kibocsátott szakmai minősítéssel rendelkező szakemberrel;
M.4. felsőfokú (főiskolai és egyetemi alapképzésben, a többciklusú képzési rendszerben pedig az alapképzésben és mesterképzésben, illetve a doktori képzésben szerzett végzettség) informatikai vagy azzal egyenértékű végzettséggel és annak megszerzésétől legalább 36 hónapos, informatikai rendszer(ek) létesítése/bevezetése területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Informatikai végzettséggel egyenértékű végzettségek:
• informatikus mérnök vagy
• Villamos mérnök vagy
• Programtervező informatikus vagy
• Programtervező matematikus vagy
• Programozó matematikus
Az M.1.-4. pontok szerinti követelmény igazolható 2 vagy több fő szakemberrel amennyiben kevesebb mint 4 fő szakember összességében rendelkezik a minimumkövetelményként előírt szaktudásokkal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Utófinansz.,100,000000% VEKOP-6.3.5-17-2017-00017 támogatásból. 30 napos fiz. határidő,átutalás,Ptk.6:130.§(1)-(2) szer. Alkalmazandó a Kbt.135.§(1),(5)-(6).
Vevő 20% előleget biztosít mely a végszámlából kerül elszámolásra (igénybe vét. esetén előleg visszafizetési biztosíték Kbt.134.§(6)b) szerint a teljes igénybe vett előleg összegére von.).
Az ajánlat és az elszámolás pénzneme HUF. Fiz. késed.:Ptk.6:155.§(1).
I.részszámla:20% készültségi szint elér.
II.részsz.:20+30(50)% készültségi szint elér.
III.részsz.:50+20(70)% készültségi szint elér.
IV.végsz.:fennmaradó 30% a 100% készültségi szint elér.kor.
Késedelmi kötb.:alapja a késed. szállított tétel/nyújtott szolg. nettó ellenértéke,1%/nap.
Hibás telj.:hibásan telj. termékek kicserél./hibásan nyújtott szolg. kijavít.ig késed. kötbér,max.:20naptári nap késed.
Meghiúsulási kötbér:le nem szállított termékek/szolgáltatások nettó értékének 20 %-a érvényesíthető a késedelmi kötbér max. elérése esetén. (Részletesen ld. szerződésterv.)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR r.) 15. §-a tartalmazza.Az ajánlatok felbontását az EKR végzi.A Kbt. 68. § (4)–(5) szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Aj.kérő az alkalm. feltét. és igazol. az Alkr.28.§(3)hoz képest szigorúbban állapítja meg az alk. köv.k von.ban.
2.Értékelés során adható pontszám alsó-felső határa:0-10. ár szemp. ford. arányosítás, szakemb. szemp. egy. arányosítás
3.Foly.ban lévő vált.bej. elj. esetén csatolni kell a cégbír.hoz benyújtott vált.bej. kérelmet és annak érkez.ről a cégbír. által küldött igazolást.Nemleges nyil. is csatolandó.Elektronikus űrlapként.
4.FAKSZ:Csősz-Horváth Alexandra(00104)1196Bp,Fő u.164.
5.Aj.kérő külön közbesz. dokum.t készít.A közbesz. műszaki leírást,teljesítéssel kapcs. min. követelm.ket,iratmintákat,szerz.tervezetet a dok. tart.
6.Ajánlatnak tart. kell Kbt.66.§(2) és (nemleges tartalom esetén is, EKR űrlapként) a (6) szerinti nyil.t. A Kbt. 66.§(4) szerint az aj.tevő az EKR regisztrációkor nyilatkozik. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67.§(4) szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével. A felolvasólap az EKR űrlapon töltendő ki.
7.A gazd. szereplő az alkalm. követelm.k teljesítésére von. részletes adatokat tartal. igazolások benyújtására Aj.kérő 69.§ szerinti felhívására köt.Aj.kérő nem bocsát ki újabb hiánypótlást,ha a hiányp.sal Aj.tevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az elj.ba,és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiányp.
8. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Vevő a következő bontó feltételt köti ki: Vevő szerződéses kötelezettséget kizárólag a 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevontközbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzésieljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Ebből Vevőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
9. Ir.adó idő és jog:magyarorsz.i helyi (irányadó az EKR rendszeridő) és az elj. megindításakor(jelen hird. feladásakor)hatályos jogsz.k.
10. Érv.telen az ajánlat különösen,ha nem felel meg azoknak a körny.véd.,szoc. és munkajogi követelm.nek,amelyeket a jogsz.k v. kötelezően alkalmazandó kollektív szerz.,ill a Kbt.4.mell.ben felsor. körny.véd.,szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
11. A 2011.éviCXCV.tv.41.§(6) miatt Vállalkozó vállalja,h az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó változásról,az átláth. megszűnéséről köt. írásban tájék. a Vevőt.Az ajánlatban kötelező nyil. az átláth.ról.
12. Aj.kérő nem alkalmazza Kbt.75.§(2)e)-t.
13. A IV.2.6)pontban a Kbt.81.§(11) szerinti 60 nap ajánlati kötöttséget kell érteni.
14. Az eljárásban való részvétel feltétele a gazd. szereplő regisztrációja az EKR-ben és a tárgyi elj. közbesz. dokumentumainak az onnan való letöltése.A tárgyi eljárásba történő regisztrálás automatikusan azt jelenti, hogy az érdeklődő gazd. szereplő a közbesz. dokumentumokat letöltötte és megismerte.
15. Aj.kérő a Kbt. 41.§(3) alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. szabályai szerint (továbbiakban:EKR r.).Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR r. 10-13. §-ai vonatkoznak. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas)
16.-21. pontok ld. III.1.2) pontban!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák