Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4307/2019
CPV Kód:45233125-1
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KE-VÍZ 21” Építőipari zárkörűen működő Részvénytársaság;MHM Product Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 3832 j. összekötő út és a Kisvárda északi bekötőút csomópontjának építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233125-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
3832 j. összekötő út és a Kisvárda északi bekötőút csomópontjának építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233226-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új háromágú, belterületi járműosztályozós csomópont
építése a 3832. j. összekötő út 1+016 és 1+174 km szelvényei között és a tervezett Kisvárda északi
bekötőút 0+000 és 0+200 km szelvényei között.
Az útépítés miatt kiváltandó, átépítendő közművek: kis és középfeszültségű elektromos vezetékek,közvilágítás, kis középnyomású gázvezetékek, távközlési vezetékek, hírközlő kábel, ivóvízvezeték,csapadékvíz csatorna
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 hónap vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4333 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500012330 Rész száma: Elnevezés: 3832 j. összekötő út és a Kisvárda északi bekötőút csomópontjának építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KE-VÍZ 21” Építőipari zárkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vécsey u. 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MHM Product Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízimalom sétány 2. 3. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 290864948
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233125-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233226-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új háromágú, belterületi járműosztályozós csomópont
építése a 3832. j. összekötő út 1+016 és 1+174 km szelvényei között és a tervezett Kisvárda északi
bekötőút 0+000 és 0+200 km szelvényei között.
Az útépítés miatt kiváltandó, átépítendő közművek: kis és középfeszültségű elektromos vezetékek,
közvilágítás, kis középnyomású gázvezetékek, távközlési vezetékek, hírközlő kábel, ivóvízvezeték,csapadékvíz csatorna
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 290864948
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KE-VÍZ 21” Építőipari zárkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vécsey u. 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MHM Product Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízimalom sétány 2. 3. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó 2018. szeptember 17. napján akadályközlést jelentett be egyúttal Tartalékkeret Felhasználási Kérelmet terjesztett elő. Az Ajánlattételi Dokumentációban átadott kiviteli tervek alapján az építendő CS-1-0-0- jelű csatorna szakasz előkészítő-, és közmű feltárási munkáinak végzése során Vállalkozó 2018. szeptember 13-án terven nem szereplő, földalatti csapadékvíz egyesítő műtárgyat tárt fel valamint a feltárás során a műtárgy mellett és alatt szintén a terveken nem szereplő elektromos kábel került elő, mely az építendő CS-1-0-0 vezetéket keresztezi és terv szerinti megépítését akadályozza. A kiviteli terv szerinti az 1. jelű akna megépítése a feltárt meglévő műtárgy esetleges elbontása után sem lehetséges, mivel a megvalósítandó csapadékvíz vezeték befogadóra történő csatlakoztatása jelentősen eltér az ajánlati dokumentációban megadott megoldástól, valamint a meglévő közművek nem az egyeztetett kiviteli terveknek megfelelően helyezkednek el, valamint terven nem szereplő, feszültség alatt lévőnek feltételezhető elektromos kábel is feltárásra került.
Megrendelő - Mérnök javaslatára - a 2018. október 4-én kelt levelében az akadályközlés kiegészítését kérte az összegszerűség és a jogalap érdemi vizsgálatának megítéléséhez. Vállalkozó 2018. október 7-én kelt levelében a Pótmunkaként megvalósítandó és általa javasolt műszaki tartalmat összeállította, költségeit kidolgozta valamint meghatározta a projekt Befejezési Határidőre gyakorolt kihatását. Vállalkozó ugyanezen nyilatkozatában lemondott a tervezési és kivitelezési feladatrészekkel kapcsolatos Pótmunka költségigényéről és a projekt Befejezési Határidejének meghosszabbítását kezdeményezte és az akadályoztatásként 30 napot jelölt meg összhangban az SZF 22.2.pontjában foglaltakkal.
A Mérnök 2018. október 12. napján kelt levelében a Vállalkozó által megjelölt 30 napos Megvalósítási Idő hosszabbítási kérelemmel szemben, a levelében megadott, az elvégzendő többletmunkák és a hozzájuk kapcsolódó technológiai időszükségletet bemutató ütemtervvel megállapított 19 napos Megvalósítási Idő hosszabbítást tartott elfogadhatónak. A Megrendelő a Mérnök javaslatára ismételt kiegészítést kért Vállalkozótól, melyet 2018. október 17-én kelt, akadályközlést kiegészítő változtatási javaslatában teljesített.
A Mérnök a 2018. október 18-án kelt véleményében megállapításra került, hogy a befogadó akna megvalósítása a CS-1-0-0 csapadékcsatorna építése során a projekt üzemszerű működéséhez elengedhetetlen, attól el nem választható függetlenül a kialakítás műszaki tartalmától. A Mérnök véleményében kifejtésre került, hogy a változtatás szükségessége nem volt előre látható, mivel a tervezés során az elektromos vezetékek kezelője az E.ON Áramszolgáltató nem jelezte a feltárt vezetéket a 2017. 04. 06. napján kelt terv- és közműegyeztetési jegyzőkönyvben és üzemeltetői nyilatkozatban sem. Ezt támasztja alá az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 2018. szeptember 15. napján kelt nyilatkozata is, melyben elismerik, hogy a nyilvántartásuktól eltérően 2 db 22 kV-os földkábel van érintett munaketületen, mely feltárt kábel az állaga miatt korábban már kiváltásra került, jelenleg nem üzemel viszont a nyilvántartásukban nem szerepel és ezáltal a tervekre sem került fel, azonban a kábeleket Vállalkozó továbbra is tekintse feszültség alattinak és a szabványban szereplő védőtávolságokat tartsák be. A Pótmunka műszaki tartalmát jelentő csapadékcsatorna építése az adott Projekt kapcsán Vállalkozó szerződéses kötelezettsége és annak elvégzése szükséges a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz.
A feltárás során felmerült Pótmunka nem az Ajánlattételi Dokumentációban rendelkezésre bocsátott tervek hibája, hiányossága miatt merült fel, hanem a kiváltandó kábelek kezelőjének - E.ON Zrt.- adatszolgáltatásának hibájára visszavezethető ok miatt. Továbbá a feltárás során derült ki, hogy a CS-1-0-0 terven a 3832. j. út kereszteződésében lévő 700-as szelvényű befogadó csapadékcsatorna nem egyenes átvezetésű az út alatt és tört átvezetésű egyedi aknával kivitelezett, így a tervezett meglévő befogadó csatornára ültetett 1. sz. 100/60-as akna nem kivitelezhető. Vállalkozónak a fentiekre tekintettel két egyedi aknát kellett terveznie, mely közt a meglévő elektromos vezetéket áthelyezés nélkül hagyta. Mérnök a Vállalkozó által csatolt műszaki dokumentumokat és nyilatkozatokat felülvizsgálva megállapította, hogy a műszaki változtatás indokolt, előre nem látható okból következett be és a tervezett változtatás műszaki szempontból megfelelő. Fent részletezett akadályozó körülmények a Befejezési Határidőre is hatással vannak. Vállalkozó a 2018. október 7-én kelt levelében lemondott a tervezési és kivitelezési feladatrészekkel kapcsolatos Pótmunka költségigényéről. Így jelen szerződésmódosítás tárgya kizárólag Befejezési Határidő módosítását érinti. A fent írtak alapján megállapítható, hogy Vállalkozó a kivitelezés során felmerült, a Felek által előre nem látható akadályoztatások, építési munkálatok következtében mindösszesen 19 naptári napon keresztül akadályoztatva volt. A Szerződéses Feltételek 22.2. pontja alapján a Vállalkozó, amennyiben ellenőrzési körén kívül eső okból nem tartható a Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítésére meghatározott Befejezési Határidő, kezdeményezheti -akár több alkalommal is - a Befejezési Határidő módosítását. Vállalkozó a Tartalékkeret Felhasználási Kérelmében részletesen kifejtett indoklásában igazolta, hogy jogosult az SZF 22. pontja szerint a Befejezési Határidő meghosszabbítására. Az E.ON Zrt. kezelésében lévő elektromos földkábel a terven megadott helyen fellelhető volt, azonban a Vállalkozó ellenőrzési köre nem terjed ki a terven nem szereplő, azonban a feltárási munkák során előkerült további E.ON Zrt. tulajdonú földkábelre, amelynek létezése nem volt feltételezhető a tervek, valamint az E.ON Zrt. tervezési időszakban tett nyilatkozata alapján. Alátámasztja ezt a körülményt a 7. sz. mellékletben szereplő, az E.ON Zrt. által a kivitelezés közben, 2018. szeptember 15-én tett nyilatkozat, mely szerint a feltárás után az E.ON Zrt. a többlet földkábelek esetében is megkövetelte a védőtávolságok betartását, holott ezek a kábelek már nem is voltak feszültség alá helyezve. Fizikailag ugyanezen a szűk területen a tervezett CS-1-0-0 jelű tervezett csapadékcsatorna befogadójának szánt meglévő csapadékcsatorna vonalvezetése a 3832. j út keresztezését biztosító aknánál az út alatt egyenes átvezetéssel szerepel a terven, a feltárás során azonban bebizonyosodott, hogy a meglévő befogadó csatorna nem egyenes, hanem tört vonalvezetésű, ráadásul egyedi aknával kivitelezett, így a tervezett csatorna és a meglévő befogadó csatorna kapcsolatát biztosító új 1. sz. akna a terv szerint nem kivitelezhető.
A Meglévő csatorna vonalvezetésének, a tervezett új akna terv szerinti meg nem valósíthatósága, a meglévő csatorna vonalvezetésének jelentős eltérése, valamint a többlet elektromos vezetékek léte a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső körülmény.
Megállapítható továbbá, hogy az SZF. 22.3. szerinti jogvesztő határidőn belül előterjesztett Kérelmében, illetve az ahhoz csatolt dokumentumokban megfelelő részletezettséggel, egyértelműen bizonyította. Az akadályoztatás 2018. szeptember 13-ai észlelését követően 2018. szeptember 17-én közölt akadályt, melyet később kiegészítve terjesztett elő. Az SZF 22.4. pontjában a Befejezési Határdő meghosszabbításához szükséges konjuktív feltételek - azaz a Befejezési Határidő meghosszabbítását nem a Vállalkozó erőforrásainak hiánya okozza és a Befejezési Határidő meghosszabbítása szükséges ahhoz, hogy a munkák elvégzéséhez technológiailag indokolt idő rendelkezésre álljon - közül mindegyik teljesült, amely a megvalósítás kivitelezési szakaszában relevanciával bír, melyet Mérnök vélemény megerősített.
A Vállalkozó által a 2018. szeptember havi előrehaladást bemutató a Mérnök és a Megrendelő által elfogadott előrehaladási jelentés mellékletében szereplő a hátralévő időszakra vonatkozó erőforrásterv alapján a módosított Szerződés szerinti Befejezési Határidő betartható, az erőforrástervben szereplő erőforrások az építési napló szerint rendelkezésre állnak.
A fent írtakra tekintettel megállapítható tehát, hogy a Befejezési Határidő meghosszabbításának az SZF-ben meghatározott feltételei fennállnak. Megállapítható továbbá, hogy a kivitelezési szakaszban a terven nem szereplő műtárgy és az E.On Zrt. kezelésében lévő terven szintén nem szereplő illetve elektromos vezeték feltárása miatt keletkező feladatok felmerülése mind olyan körülmények voltak, amelyeket a Szerződő felek kellő gondossággal eljárva sem láthattak előre.
A fent írtakra tekintettel a szerződésmódosításra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, mivel a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedésével nem jár. A fentiekben bemutatott indokok megalapozzák a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti szerződésmódosítás alkalmazhatóságát, tekintettel arra, hogy a ca)-cc) alpontokban foglalt körülmények mindegyike fennáll.
Felek a Szerződéses Megállapodás 9. „Teljesítési határidők” pontját, a befejezési határidőt közös megegyezéssel módosítják. Eredeti rendelkezés: Befejezési határidő: a Szerződés hatályba lépésétől számított 7 hónap
Módosított rendelkezés: Befejezési határidő: a Szerződés hatályba lépésétől számított 245 nap
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2018. szeptember 17. napján akadályközlést jelentett be egyúttal Tartalékkeret Felhasználási Kérelmet terjesztett elő. Az Ajánlattételi Dokumentációban átadott kiviteli tervek alapján az építendő CS-1-0-0- jelű csatorna szakasz előkészítő-, és közmű feltárási munkáinak végzése során Vállalkozó 2018. szeptember 13-án terven nem szereplő, földalatti csapadékvíz egyesítő műtárgyat tárt fel valamint a feltárás során a műtárgy mellett és alatt szintén a terveken nem szereplő elektromos kábel került elő, mely az építendő CS-1-0-0 vezetéket keresztezi és terv szerinti megépítését akadályozza. A kiviteli terv szerinti az 1. jelű akna megépítése a feltárt meglévő műtárgy esetleges elbontása után sem lehetséges, mivel a megvalósítandó csapadékvíz vezeték befogadóra történő csatlakoztatása jelentősen eltér az ajánlati dokumentációban megadott megoldástól, valamint a meglévő közművek nem az egyeztetett kiviteli terveknek megfelelően helyezkednek el, valamint terven nem szereplő, feszültség alatt lévőnek feltételezhető elektromos kábel is feltárásra került.
Megrendelő - Mérnök javaslatára - a 2018. október 4-én kelt levelében az akadályközlés kiegészítését kérte az összegszerűség és a jogalap érdemi vizsgálatának megítéléséhez. Vállalkozó 2018. október 7-én kelt levelében a Pótmunkaként megvalósítandó és általa javasolt műszaki tartalmat összeállította, költségeit kidolgozta valamint meghatározta a projekt Befejezési Határidőre gyakorolt kihatását. Vállalkozó ugyanezen nyilatkozatában lemondott a tervezési és kivitelezési feladatrészekkel kapcsolatos Pótmunka költségigényéről és a projekt Befejezési Határidejének meghosszabbítását kezdeményezte és az akadályoztatásként 30 napot jelölt meg összhangban az SZF 22.2.pontjában foglaltakkal.
A Mérnök 2018. október 12. napján kelt levelében a Vállalkozó által megjelölt 30 napos Megvalósítási Idő hosszabbítási kérelemmel szemben, a levelében megadott, az elvégzendő többletmunkák és a hozzájuk kapcsolódó technológiai időszükségletet bemutató ütemtervvel megállapított 19 napos Megvalósítási Idő hosszabbítást tartott elfogadhatónak. A Megrendelő a Mérnök javaslatára ismételt kiegészítést kért Vállalkozótól, melyet 2018. október 17-én kelt, akadályközlést kiegészítő változtatási javaslatában teljesített.
A Mérnök a 2018. október 18-án kelt véleményében megállapításra került, hogy a befogadó akna megvalósítása a CS-1-0-0 csapadékcsatorna építése során a projekt üzemszerű működéséhez elengedhetetlen, attól el nem választható függetlenül a kialakítás műszaki tartalmától. A Mérnök véleményében kifejtésre került, hogy a változtatás szükségessége nem volt előre látható, mivel a tervezés során az elektromos vezetékek kezelője az E.ON Áramszolgáltató nem jelezte a feltárt vezetéket a 2017. 04. 06. napján kelt terv- és közműegyeztetési jegyzőkönyvben és üzemeltetői nyilatkozatban sem. Ezt támasztja alá az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 2018. szeptember 15. napján kelt nyilatkozata is, melyben elismerik, hogy a nyilvántartásuktól eltérően 2 db 22 kV-os földkábel van érintett munaketületen, mely feltárt kábel az állaga miatt korábban már kiváltásra került, jelenleg nem üzemel viszont a nyilvántartásukban nem szerepel és ezáltal a tervekre sem került fel, azonban a kábeleket Vállalkozó továbbra is tekintse feszültség alattinak és a szabványban szereplő védőtávolságokat tartsák be. A Pótmunka műszaki tartalmát jelentő csapadékcsatorna építése az adott Projekt kapcsán Vállalkozó szerződéses kötelezettsége és annak elvégzése szükséges a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz.
A feltárás során felmerült Pótmunka nem az Ajánlattételi Dokumentációban rendelkezésre bocsátott tervek hibája, hiányossága miatt merült fel, hanem a kiváltandó kábelek kezelőjének - E.ON Zrt.- adatszolgáltatásának hibájára visszavezethető ok miatt. Továbbá a feltárás során derült ki, hogy a CS-1-0-0 terven a 3832. j. út kereszteződésében lévő 700-as szelvényű befogadó csapadékcsatorna nem egyenes átvezetésű az út alatt és tört átvezetésű egyedi aknával kivitelezett, így a tervezett meglévő befogadó csatornára ültetett 1. sz. 100/60-as akna nem kivitelezhető. Vállalkozónak a fentiekre tekintettel két egyedi aknát kellett terveznie, mely közt a meglévő elektromos vezetéket áthelyezés nélkül hagyta. Mérnök a Vállalkozó által csatolt műszaki dokumentumokat és nyilatkozatokat felülvizsgálva megállapította, hogy a műszaki változtatás indokolt, előre nem látható okból következett be és a tervezett változtatás műszaki szempontból megfelelő. Fent részletezett akadályozó körülmények a Befejezési Határidőre is hatással vannak. Vállalkozó a 2018. október 7-én kelt levelében lemondott a tervezési és kivitelezési feladatrészekkel kapcsolatos Pótmunka költségigényéről. Így jelen szerződésmódosítás tárgya kizárólag Befejezési Határidő módosítását érinti. A fent írtak alapján megállapítható, hogy Vállalkozó a kivitelezés során felmerült, a Felek által előre nem látható akadályoztatások, építési munkálatok következtében mindösszesen 19 naptári napon keresztül akadályoztatva volt. A Szerződéses Feltételek 22.2. pontja alapján a Vállalkozó, amennyiben ellenőrzési körén kívül eső okból nem tartható a Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítésére meghatározott Befejezési Határidő, kezdeményezheti -akár több alkalommal is - a Befejezési Határidő módosítását. Vállalkozó a Tartalékkeret Felhasználási Kérelmében részletesen kifejtett indoklásában igazolta, hogy jogosult az SZF 22. pontja szerint a Befejezési Határidő meghosszabbítására. Az E.ON Zrt. kezelésében lévő elektromos földkábel a terven megadott helyen fellelhető volt, azonban a Vállalkozó ellenőrzési köre nem terjed ki a terven nem szereplő, azonban a feltárási munkák során előkerült további E.ON Zrt. tulajdonú földkábelre, amelynek létezése nem volt feltételezhető a tervek, valamint az E.ON Zrt. tervezési időszakban tett nyilatkozata alapján. Alátámasztja ezt a körülményt a 7. sz. mellékletben szereplő, az E.ON Zrt. által a kivitelezés közben, 2018. szeptember 15-én tett nyilatkozat, mely szerint a feltárás után az E.ON Zrt. a többlet földkábelek esetében is megkövetelte a védőtávolságok betartását, holott ezek a kábelek már nem is voltak feszültség alá helyezve. Fizikailag ugyanezen a szűk területen a tervezett CS-1-0-0 jelű tervezett csapadékcsatorna befogadójának szánt meglévő csapadékcsatorna vonalvezetése a 3832. j út keresztezését biztosító aknánál az út alatt egyenes átvezetéssel szerepel a terven, a feltárás során azonban bebizonyosodott, hogy a meglévő befogadó csatorna nem egyenes, hanem tört vonalvezetésű, ráadásul egyedi aknával kivitelezett, így a tervezett csatorna és a meglévő befogadó csatorna kapcsolatát biztosító új 1. sz. akna a terv szerint nem kivitelezhető.
A Meglévő csatorna vonalvezetésének, a tervezett új akna terv szerinti meg nem valósíthatósága, a meglévő csatorna vonalvezetésének jelentős eltérése, valamint a többlet elektromos vezetékek léte a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső körülmény.
Megállapítható továbbá, hogy az SZF. 22.3. szerinti jogvesztő határidőn belül előterjesztett Kérelmében, illetve az ahhoz csatolt dokumentumokban megfelelő részletezettséggel, egyértelműen bizonyította. Az akadályoztatás 2018. szeptember 13-ai észlelését követően 2018. szeptember 17-én közölt akadályt, melyet később kiegészítve terjesztett elő. Az SZF 22.4. pontjában a Befejezési Határdő meghosszabbításához szükséges konjuktív feltételek - azaz a Befejezési Határidő meghosszabbítását nem a Vállalkozó erőforrásainak hiánya okozza és a Befejezési Határidő meghosszabbítása szükséges ahhoz, hogy a munkák elvégzéséhez technológiailag indokolt idő rendelkezésre álljon - közül mindegyik teljesült, amely a megvalósítás kivitelezési szakaszában relevanciával bír, melyet Mérnök vélemény megerősített.
A Vállalkozó által a 2018. szeptember havi előrehaladást bemutató a Mérnök és a Megrendelő által elfogadott előrehaladási jelentés mellékletében szereplő a hátralévő időszakra vonatkozó erőforrásterv alapján a módosított Szerződés szerinti Befejezési Határidő betartható, az erőforrástervben szereplő erőforrások az építési napló szerint rendelkezésre állnak.
A fent írtakra tekintettel megállapítható tehát, hogy a Befejezési Határidő meghosszabbításának az SZF-ben meghatározott feltételei fennállnak. Megállapítható továbbá, hogy a kivitelezési szakaszban a terven nem szereplő műtárgy és az E.On Zrt. kezelésében lévő terven szintén nem szereplő illetve elektromos vezeték feltárása miatt keletkező feladatok felmerülése mind olyan körülmények voltak, amelyeket a Szerződő felek kellő gondossággal eljárva sem láthattak előre.
A fent írtakra tekintettel a szerződésmódosításra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, mivel a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedésével nem jár. A fentiekben bemutatott indokok megalapozzák a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti szerződésmódosítás alkalmazhatóságát, tekintettel arra, hogy a ca)-cc) alpontokban foglalt körülmények mindegyike fennáll.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 290864948 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 290864948 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben