Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:4308/2019
CPV Kód:79822500-7
Ajánlatkérő:Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Teljesítés helye:HU11;HU11;HU11;HU11;HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.;Bistro Reklámügynökség Kft.;Bistro Reklámügynökség Kft.;MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.;MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82146863
Postai cím: Szabó Ervin Tér 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Józsefné
Telefon: +36 14115000
E-mail: feketeg@fszek.hu
Fax: +36 12676877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fszek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Marketing és kommunikációs tevékenység az EFOP-3.3
Hivatkozási szám: EKR000064082018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Marketing és kommunikációs tevékenység az EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció keretében
I. rész
Arculattervezés
II. rész
Nyomtatott tájékoztatók, brosúrák, plakát és roll-up grafikai tervezése, nyomdai előkészítése
III. rész
Online kreatív anyagok gyártása
IV. rész
Reklámfilmek gyártása
V. rész
Médiatervezés, médiavásárlás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 70394682 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Arculattervezés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az én könyvtáram projekt arculati kézikönyv elkészítése.
A kézikönyvnek tartalmaznia kell az arculat formai és tartalmi alapelveit, kommunikációs szabályait és szempontjait, illetve a formai elemek és a design-rendszer használatára vonatkozó szabályokat, előírásokat papír alapú könyv és elektronikus adattár formájában.
A nyertes ajánlattevő részletes feladatai:
- Logó elkészítése
- Betűtípus meghatározása,
- Színkód meghatározása,
- Layoutok elkészítése:
 névjegy,
 levélpapír,
 boríték,
 brosúrák,
 e-mail sablon,
 Word fej- és lábléc,
 A4-es dosszié,
 roll-up,
 molinó,
 EDM (eletronikus direct mail),
 PPT template,
 A3-as beltéri plakát,
 SM (Social Media) profilok designja (Facebook, Instagram, YouTube borító és
profilkép),
 banner,
 online hírlevél sablon,
 módszertani kiadvány arculati terve,
 szakmai kiadványok,
 reklámajándékok logózása (jegyzettömb, toll stb.).
Hirdetési és reklámtevékenységgel kapcsolatban:
Nyomtatott és online média eszközök esetében:
- reklámfilmek, reklámszpot
- roll-up
- brosúra
- plakát, szórólap
- egyéb DM anyagok
Belső kommunikációs anyagok esetében:
Facebook marketing (posztok)
Instagram, YouTube marketing (megjelenések)
Publikációk, szakmai tanácskozások, kutatási együttműködések
Web alapú kommunikációs eszközök arculata:
- projekt weboldal
- intranet
- oktatási tananyagok
Részletes meghatározás és műszaki tartalom a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az előírt szakértői gyakorlaton felüli tapasztalat (grafikus szakember 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nyomtatott tájékoztatók, brosúrák, plakát és roll-
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. LA4-es méretű, 6 oldalas brosúra grafikai tervezése
(Nyomdai paraméterek: kétszer hajtott, 4 + 4 szín, min 115 gr műnyomó)
2. A5-ös méretű, 20 oldalas eredménykommunikációs kiadvány grafikai tervezése
(Nyomdai paraméterek: 4 + 16 oldalas, kétszer hajtott, 4 + 4 szín, borító min 200 gr
műnyomó, belív min 115 gr műnyomó)
3. A3-as méretű beltéri plakát grafikai tervezése lakossági ötletpályázatra
(A3-as méretű, 4 + 4 szín, 120 gr műnyomó papírra nyomtatandó plakát tervezése)
4. Roll-up grafikai tervezése
1 db, 850 x 2000 méretű beltéri roll-up grafikai tervezése, a kért módosítások elvégzése és a végleges grafikai terv nyomdai előkészítése a projekt arculati kézikönyvének kötelező elemei megjelenítésével.
Részletes meghatározás és műszaki tartalom a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírásban található
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az előírt szakértői gyakorlaton felüli tapasztalat (grafikus szakember) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Online kreatív anyagok gyártása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Portál kreatív koncepciójának létrehozása, grafikai és UX tervezés
Online megjelenések kreatív tervezése (1 db master banner és 35 db mutáció flash/gif/HTML5 formátumban, 1 db E-dm levél sablon elkészítése)
Az én könyvtáram portál kreatív koncepciójának létrehozása, grafikai és
UX tervezés
Az országos könyvtári központi módszertani fejlesztést és eredményeit bemutató, a projekt előrehaladásáról tájékoztató, a megvalósuló mintaprogramokat bemutató, s a képzésekhez zárt, távoktatási felületet biztosító online tájékoztatási felület kialakítása alapjául szolgáló portál kreatív koncepciójának létrehozása, grafikai és UX tervezés.
A portál három alapfunkciója:
- könyvtárszakmai módszertani funkció
- képzési, képzés-támogatási, távoktatási funkció,
- kommunikációs-disszeminációs funkció.
A portál fontos eleme a Média Center, amely a legkülönbözőbb média tartalmakat (pl. sajtóhírek, fotók a rendezvényekről stb.) teszi elérhetővé a projektről, eredményeiről, a mintaprogramokról, és általában a könyvtárakról, szerepükről, szolgáltatásaikról.
A portálhoz kapcsolódnak a megvalósítás során működtetett közösségi oldalak és alkalmazások: Facebook, Instagram, Slideshare, YouTube.
Online kreatív anyagok gyártása
A nyertes Ajánlattevő feladata a különböző online megjelenések kreatív tervezése, előkészítése és kész formában történő átadása, amely magába foglalja a következőket:
- a megjelenés koncepciójának kialakítása (a kötelező arculati elemek felhasználásával),
- banner készítés (1 db master banner és 35 db mutáció flash/gif/HTML5 formátumban),
- 1 db E-dm levél sablon elkészítése
Részletes meghatározás és műszaki tartalom a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az előírt szakértői gyakorlaton felüli tapasztalat (webdesigner szakember)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Reklámfilmek gyártása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92111210-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- egy 4 db szpotból álló mini „sorozat”, amely 20 másodperces TVC-kből áll össze
- + 3 db 20 + 5 sec online (ötletpályázat népszerűsítő 5 sec promo taggel) az eredeti szpot kibővítése, filmenként 1 db hosszabb vágat (30 sec) készítése. A hosszabb mutációk edukációs eszközként felhasználhatók rendezvényeken, könyvtárak saját oldalain és a projekt portálon, a social médiában.
Részletes meghatározás és műszaki tartalom a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az előírt szakértői gyakorlaton felüli tapasztalat (art director szakember) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Médiatervezés, médiavásárlás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
További tárgyak:79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Médiaterv készítése, melyben meg kell határozni a kommunikáció irányához igazodó, célcsoportok megszólítását biztosító médiaeszközöket. A médiamixnek részletesen tartalmaznia kell a megjelenések idejét, helyét, a felület méretét és típusát.
Ajánlatkérő (AK) a projekt lezárásának időszakában egy országos lakossági online és TV kampánnyal kívánja támogatni a projekt céljait.Ajánlattevő(AT) a médiavásárlási feladatok körében
- megtervezi AK országos TV és online hirdetési kampánya számára a kommunikációs céljait leginkább szolgáló összetételű reklámfelületek összességét,
- lebonyolítja a felületek vásárlását (beleértve a foglalás, leadást és lemondást),
- elvégzi a kampány utóértékelését és benyújtja a kampányigazolásokat.
TV és online kampány megvalósításának tervezett időszaka: 2019. január 22. és 2019. február 28. között, összesen 4 hét.
Ajánlatkérő a kampányban használandó TV csatornák közül az alábbiakat preferálja: MTVA csomag (M1, M3, M4, Duna TV).
TV kampány:
• egy 4 db szpotból álló mini „sorozat”, amely 20 másodperces TVC-kből áll össze.
• + 3 db 20 + 5 sec online (ötletpályázat népszerűsítő 5 sec promo taggel) az eredeti szpot kibővítése, filmenként 1 db hosszabb vágat (30 sec) készítése. A hosszabb mutációk edukációs eszközként felhasználhatók rendezvényeken, könyvtárak saját oldalain és a projekt portálon, a social médiában.
A TV és online kampány megvalósításához várunk konkrét médiatervet a kampányidőszakra, a célcsoport leghatékonyabb elérésére vonatkozóan az AT-től.
A médiatervben meg kell határozni a kommunikáció irányához igazodó, célcsoportok megszólítását biztosító médiaeszközöket. A médiamix kidolgozása folyamán a költséghatékonyságot elsődleges szempont! A médiamixnek részletesen tartalmaznia kell a tervezett megjelenések idejét, helyét, a felület méretét és típusát. A médiamixnek továbbá ki kell térnie az ajánlatkérő által javasolt médiumok körén túli egyéb, az ajánlatkérői igények szerint releváns médiumok körére (a megjelenések idejét, helyét megadva). A médiamix tervnek tartalmaznia kell továbbá a kampányidőszakra javasolt megjelenések ütemezésére (kampányterv, timing), a javasolt megjelenések nettó és bruttó összköltségét, az összköltség kimutatást médiumokra lebontva.
A célcsoport leghatékonyabb elérésére vonatkozó számadatokat kérjük indoklásként feltüntetni (mind a TV kampányra, mind az online kampányra vonatkozóan kérjük az elérési mutatók megadását - a GRP (bruttó elérés) és a CTR (átkattintási arány) adatokat. A csatolt táblázat (Médiatervezés mintasablon TV és online, illetve közösségi média hirdetésekre) mintaként szolgál, melyet kérjük, értelemszerűen egészítsenek ki az árak, illetve a kedvezmények mértékének, valamint az elérési mutatók feltüntetésével. A célcsoport elérésének hatékonyságára vonatkozó szöveges indoklás kifejtését is várjuk, amely alátámasztja a médiatervet. A médiamixben szereplő javaslatoknak összhangban kell lenniük a stratégiával, ezért a médiamixet a médiastratégia felülvizsgálatával együtt aktualizálni kell.
Az AT-nek a kreatív médiahasználat (médiamix) alapváltozatát az ajánlatban kell megadni, melyet a győztes AT a szerződéskötést követően konkretizál. AK TV és online hirdetési kampánya számára a kommunikációs céljait leginkább szolgáló összetételű reklámfelületek összességének megtervezése, a felületek vásárlásának (beleértve a foglalást, leadást és lemondást) lebonyolítása, a kampány utóértékelésétnek elvégzése, kampányigazolások benyújtása
A tevékenység célja kommunikációs üzenetek hatékony és széleskörű továbbítása a konkrét brief alapján és a célok függvényében a következő csatornákon keresztül:
• közszolgálati televízió csatornák
• online média és social média.
Kampányigazolás:
AT köteles minden esetben a támpéldányokat, illetve megjelenések dokumentációját átadni az AK-nek, ezek hiányában a kampány nem tekinthető teljesítettnek és nem kerülhet számlázásra. Az AT feladata a kampányok igazolása is. További feltételek KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A célcsoportra vonatkozó elérési adatok a TV hirdetésekre vonatkozóan (GRP)  10
2 A célcsoportra vonatkozó elérési adatok az online hirdetésekre vonatkozóan (CTR) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 090 - 203228
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Arculattervezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30399000
Postai cím: Szentendrei Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@myad.hu
Telefon: +36 19201668
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201669
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1300000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1126000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Nyomtatott tájékoztatók, brosúrák, plakát és roll-
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bistro Reklámügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80213684
Postai cím: Hegyalja Út 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: tender@bistroreklam.hu
Telefon: +36 306485291
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 300000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 296000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Online kreatív anyagok gyártása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bistro Reklámügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80213684
Postai cím: Hegyalja Út 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: tender@bistroreklam.hu
Telefon: +36 306485291
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1300000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1245000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: online kreatív anyagok gyártása

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Reklámfilmek gyártása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30399000
Postai cím: Szentendrei Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@myad.hu
Telefon: +36 19201668
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201669
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18818170
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: reklámfilmek tervezése és gyártása

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Médiatervezés, médiavásárlás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30399000
Postai cím: Szentendrei Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@myad.hu
Telefon: +36 19201668
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19201669
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52900000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48909512
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: online médiavásárlás salehouse-okon keresztül

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve és címe:
MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 95.
PLANB Magyarország Kft.
1012 Budapest, Logodi utca 53-55. 3. emelet 9.
Bistro Reklámügynökség Kft.
1118 Budapest, Hegyalja út 44.
Insomnia Reklámügynökség Kft.
1055 Budapest, Kossuth tér 18.
Média Center Kft.
1117 Budapest, Sopron út 40.
Netwerk Media Kft.
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. 5/5

II.rész
PLANB Magyarország Kft.
1012 Budapest, Logodi utca 53-55. 3. emelet 9.
Ferling Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7621 Pécs, Mária utca 8. I em. 3.
Bistro Reklámügynökség Kft.
1118 Budapest, Hegyalja út 44.
Insomnia Reklámügynökség Kft.
1055 Budapest, Kossuth tér 18.
Média Center Kft.
1117 Budapest, Sopron út 40.
Netwerk Media Kft.
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.

III. rész
PLANB Magyarország Kft.
1012 Budapest, Logodi utca 53-55. 3.emelet 9.
Bistro Reklámügynökség Kft.
1118 Budapest, Hegyalja út 44.
Insomnia Reklámügynökség Kft.
1055 Budapest, Kossuth tér 18.
Média Center Kft.
1117 Budapest, Sopron út 40.
Netwerk Media Kft.
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.
IV. rész
MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 95.
PLANB Magyarország Kft.
1012 Budapest, Logodi utca 53-55. 3. emelet 9.
Bistro Reklámügynökség Kft.
1118 Budapest, Hegyalja út 44.
Insomnia Reklámügynökség Kft.
1055 Budapest, Kossuth tér 18.
Média Center Kft.
1117 Budapest, Sopron út 40.
V.rész
MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 95.
Bistro Reklámügynökség Kft.
1118 Budapest, Hegyalja út 44.
MediaSales Kft.
1073 Budapest, Kertész utca 33.
Média Center Kft.
1117 Budapest, Sopron út 40.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)