Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4344/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Partiskum-Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szeged, Garam Utcai Óvoda, Tünde Téri Óvoda és a Szentmihályi Bölcsőde felújításának kivitelezési munkái három részajánlati körben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szeged, Szentmihályi bölcsőde felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45214000-0
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6710 Szeged, Óvoda utca 2. (hrsz.: 23309)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Szeged, Szentmihályi Bölcsőde felújítása átalányáras vállalkozási szerződés keretében.
Főépület
Építészet:
- Az összes belső hidegburkolat cserére kerül, a meglévő parketták pedig csiszolásra és lakkozásra
- Hidegburkolat (padló és fal) 218 m2
- Parketta 112 m2
- Az összes külső nyílászáró cserére kerül, 4 új belső ajtó kerül beépítésre
- Homlokzati nyílászárók 70 m2
- Akadálymentes WC kerül kialakításra, a fürösztők teljes felújítása tervezett, a konyhai vizesblokkok isfelújulásra kerülnek, de a berendezés marad
- Teljes belső tisztasági festés készül 865 m2
- Homlokzati hőszigetelés kiegészítő bádogozással 376 m2
- Padlás hőszigetelés 315 m2
- Torony fedés cseréje hódfarkú cserépre 142 m2
- Akadálymentes külső rámpa készül betonból 5,2 m3
- Új térburkolatú járda készítése 150 m2
Gépészet:
- A meglévő konvektoros fűtés elbontásra kerül, helyette új központi fűtés és használati melegvíztermeléstervezett, a hőleadók új radiátorok (150 m csővezeték, 20 db szerelvény DN50 méretig, 18 db gáz-ésfűtésszerelési berendezési tárgy)
- Új radiátorok 23 db
Elektromos:
- Meglévő elektromos hálózat felülújításra kerül a világítási hálózat tekintetében (122 m védőcső, 735 mvezeték,43 db lámpatest)
Melléképület
Építészet:
- Vizesblokkban meglévő hidegburkolatok cseréje, közösségi térben padlóburkolat csere, meglévőparkettaburkolatok csiszolása és lakkozása
- Hidegburkolat (padló és fal) 147 m2
- Parketta 22 m2
- Nyílászáró cserék:
- Új homlokzati nyílászárók 19 m2
- A beépített terasz nyílászáróinak cseréje méretének csökkentésével (befalazások)
- 1 db új ablak kerül kialakításra (dolgozói öltözőben természetes megvilágítás és szellőzés biztosítása)
- Új belső nyílászárók 6 m2
- 2 db új belső ajtó kerül beépítésre (vasaló helység, dolgozói öltözőbe és a házimunkás műhelybe a külön-külön való bejutás biztosítása)
- Dolgozói vizesblokk kialakítása az öltöző mellett (1-1 db mosdó, WC, tusoló)
- Belső felújító festés 320 m2
- Padlás hőszigetelés 96 m2
A műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 80
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-16-SG1-2017-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 164 - 373907

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Átalányáras vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/08/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Partiskum-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kereszt utca 5.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6753
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 53349472 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A vállalkozási szerződés módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.
A vállalkozási szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik.
Jelen 1. sz. szerződésmódosítás a Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.
Felek a szerződést közös megegyezéssel 2018. december 28-ai visszamenőleges hatállyal módosítják.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45214000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6710 Szeged, Óvoda utca 2. (hrsz.: 23309)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, Szentmihályi Bölcsőde felújítása átalányáras vállalkozási szerződés keretében.
Főépület
Építészet:
- Az összes belső hidegburkolat cserére kerül, a meglévő parketták pedig csiszolásra és lakkozásra
- Hidegburkolat (padló és fal) 218 m2
- Parketta 112 m2
- Az összes külső nyílászáró cserére kerül, 4 új belső ajtó kerül beépítésre
- Homlokzati nyílászárók 70 m2
- Akadálymentes WC kerül kialakításra, a fürösztők teljes felújítása tervezett, a konyhai vizesblokkok isfelújulásra kerülnek, de a berendezés marad
- Teljes belső tisztasági festés készül 865 m2
- Homlokzati hőszigetelés kiegészítő bádogozással 376 m2
- Padlás hőszigetelés 315 m2
- Torony fedés cseréje hódfarkú cserépre 142 m2
- Akadálymentes külső rámpa készül betonból 5,2 m3
- Új térburkolatú járda készítése 150 m2
Gépészet:
- A meglévő konvektoros fűtés elbontásra kerül, helyette új központi fűtés és használati melegvíztermeléstervezett, a hőleadók új radiátorok (150 m csővezeték, 20 db szerelvény DN50 méretig, 18 db gáz-ésfűtésszerelési berendezési tárgy)
- Új radiátorok 23 db
Elektromos:
- Meglévő elektromos hálózat felülújításra kerül a világítási hálózat tekintetében (122 m védőcső, 735 mvezeték,43 db lámpatest)
Melléképület
Építészet:
- Vizesblokkban meglévő hidegburkolatok cseréje, közösségi térben padlóburkolat csere, meglévőparkettaburkolatok csiszolása és lakkozása
- Hidegburkolat (padló és fal) 147 m2
- Parketta 22 m2
- Nyílászáró cserék:
- Új homlokzati nyílászárók 19 m2
- A beépített terasz nyílászáróinak cseréje méretének csökkentésével (befalazások)
- 1 db új ablak kerül kialakításra (dolgozói öltözőben természetes megvilágítás és szellőzés biztosítása)
- Új belső nyílászárók 6 m2
- 2 db új belső ajtó kerül beépítésre (vasaló helység, dolgozói öltözőbe és a házimunkás műhelybe a külön-külön való bejutás biztosítása)
- Dolgozói vizesblokk kialakítása az öltöző mellett (1-1 db mosdó, WC, tusoló)
- Belső felújító festés 320 m2
- Padlás hőszigetelés 96 m2
A műszaki dokumentációban és az 1. sz. szerződésmódosításban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 172
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 78580267
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Partiskum-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kereszt utca 5.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6753
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3.1. Felek megállapítják, hogy a bölcsőde fő- és melléképületében a munkálatok megkezdése során tapasztalt meglévő állapot okán felmerülő tervezési munkálatok szükségessége miatt Vállalkozó munkavégzése akadályoztatva volt, így többlet határidő biztosítása szükséges. Az akadályoztatás okán a teljesítési határidő 68 munkanappal történő meghosszabbítása indokolt.
3.2. Felek megállapodnak, hogy a főépület hidegburkolattal ellátott helyiségei padlóburkolatának teljes rétegrend cseréje történik. Felek rögzítik, hogy a módosítás eredményeként Vállalkozónak többletköltsége keletkezik, melynek megtérítésére nettó 15.647.828,-Ft összegre jogosult, mely összeget Megrendelő saját forrásból finanszírozza. Ezen módosítás okán a teljesítési határidő 15 munkanappal történő meghosszabbítása indokolt.
3.3. Felek megállapodnak, hogy a meglévő elektromos hálózat elbontását követően a teljes elektromos hálózat cseréje, új elektromos hálózat kialakítása történik. Felek rögzítik, hogy a módosítás eredményeként Vállalkozónak többletköltsége keletkezik, melynek megtérítésére nettó 7.329.425,-Ft összegre jogosult, mely összeget Megrendelő saját forrásból finanszírozza. Ezen módosítás okán a teljesítési határidő 9 munkanappal történő meghosszabbítása indokolt.
3.4. Felek megállapodnak, hogy a melléképület hidegburkolattal ellátott helyiségei padlóburkolatának teljes rétegrend cseréje történik. Felek rögzítik, hogy a módosítás eredményeként Vállalkozónak többletköltsége keletkezik, melynek megtérítésére nettó 2.253.542,-Ft összegre jogosult, mely összeget Megrendelő saját forrásból finanszírozza.
3.5. A költségvetésre kihatással lévő módosításokra tekintettel a Vállalkozási szerződés V. (A szerződéses ár) 5.1. pontjának harmadik bekezdését a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
Alapszerződésben rögzített nettó vállalkozói díj: 53.349.472,-Ft
1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 25.230.795,-Ft
Nettó vállalkozói díj összesen: 78.580.267,-Ft
ÁFA: 21.216.672,-Ft
Bruttó vállalkozói díj: 99.796.939,-Ft
3.6. A teljesítési határidőre kihatással lévő módosítások eredményeként - mely szerint Vállalkozó 92 munkanap határidő hosszabbításra jogosult - a Vállalkozási szerződés 2.2. pontjának második bekezdését Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
A teljesítés határideje: A munkaterület átadásától számított 172 munkanap.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó által a Vállalkozói követelésekben előadott körülmények a szerződéskötést követően, egyik félnek sem felróhatóan és előre nem láthatóan következtek be, a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4)bekezdés c) pontjának megfelel.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 53349472 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 78580267 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben