Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4346/2019
CPV Kód:45212200-8
Ajánlatkérő:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.;Renalpin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01943
Postai cím: Városháza tér 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sági Péter
Telefon: +36 304084082
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu
Fax: +36 25544178
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dunaujvaros.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztés II. ütem kivitelezési munkáinak elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztés II. ütem kivitelezési munkáinak elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212224-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Közlekedési (stadion megközelítés) rendszer fejlesztése (2 db útcsatlakozás)
1.1 Vasmű úti útcsatlakozás átépítése
1.2 Vendégszurkoló oldali útcsatlakozás kiépítése
2. Tűzoltó felvonulási út építése (a stadion körül 2873,5 m2 aszfaltburkolat)
2.1 Tűzoltó felvonulási terület építése (2 db)
3. Gyalogos megközelítés fejlesztése (2373,9 m2 tárkőburkolat)
3.1 Vasmű úti útcsatlakozás gyalogos térburkolatának építése
3.2 Csatlakozó tereplépcső építése
3.3 Fejépület előtti térburkolat építése
3.4 Gyalogos tereprámpa építése (fejépület északi menekülő lépcsőhöz vezető)
4. Új fejépület építése (4 szint nettó alapterület: 1345,15 m2)
4.1 Korábbi fejépület tartószerkezet bontása
4.2 Új lépcsőházak kialakítása ( 2 db, lifttel - egyik biztonsági)
4.3 Játékosöltözők (4 db 25 fős) és sportszakmai területek kialakítása
4.4 VIP helyiségek építése (VIP lounge és 4 db VIP skybox)
4.5 Média területek építése
5. Szurkolókat kiszolgáló funkciók fejlesztése (új büfék és eü. helyiségek nettó alapterülete:
118,07 m2)
5.1 Mobil árusítóhelyek elbontása
5.2 Vendégoldali büfé, eü helyiség építése
5.3 Vendégoldali (meglévő) vizesblokkok homlokzati felújítása
5.4 Hazai oldali büfé, eü helyiség építése (2-2 db)
5.5 Hazai oldali (meglévő) vizesblokkok felújítása (3 db)
6. Stadion kiürítés biztosításának építészeti elemei
6.1 Stadion saroklelátók részleges megbontása - 2 helyen - új kijáratok
6.2 Lelátón lévő szurkolói lépcsők szélesítése
6.3 Lelátó kijárat előtti közlekedők szélesítése
6.4 Lelátón új terelő korlátok építése
6.5 Pályára vezető meglévő menekülő acéllépcsők áthelyezése
6.6 Pályára vezető új menekülő acéllépcsők elhelyezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8158 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Renalpin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vigadó tér 3. 1. lph. 3/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 775651344
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212224-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212224-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Közlekedési (stadion megközelítés) rendszer fejlesztése (2 db útcsatlakozás)
1.1 Vasmű úti útcsatlakozás átépítése
1.2 Vendégszurkoló oldali útcsatlakozás kiépítése
2. Tűzoltó felvonulási út építése (a stadion körül 2873,5 m2 aszfaltburkolat)
2.1 Tűzoltó felvonulási terület építése (2 db)
3. Gyalogos megközelítés fejlesztése (2373,9 m2 tárkőburkolat)
3.1 Vasmű úti útcsatlakozás gyalogos térburkolatának építése
3.2 Csatlakozó tereplépcső építése
3.3 Fejépület előtti térburkolat építése
3.4 Gyalogos tereprámpa építése (fejépület északi menekülő lépcsőhöz vezető)
4. Új fejépület építése (4 szint nettó alapterület: 1345,15 m2)
4.1 Korábbi fejépület tartószerkezet bontása
4.2 Új lépcsőházak kialakítása ( 2 db, lifttel - egyik biztonsági)
4.3 Játékosöltözők (4 db 25 fős) és sportszakmai területek kialakítása
4.4 VIP helyiségek építése (VIP lounge és 4 db VIP skybox)
4.5 Média területek építése
5. Szurkolókat kiszolgáló funkciók fejlesztése (új büfék és eü. helyiségek nettó alapterülete:
118,07 m2)
5.1 Mobil árusítóhelyek elbontása
5.2 Vendégoldali büfé, eü helyiség építése
5.3 Vendégoldali (meglévő) vizesblokkok homlokzati felújítása
5.4 Hazai oldali büfé, eü helyiség építése (2-2 db)
5.5 Hazai oldali (meglévő) vizesblokkok felújítása (3 db)
6. Stadion kiürítés biztosításának építészeti elemei
6.1 Stadion saroklelátók részleges megbontása - 2 helyen - új kijáratok
6.2 Lelátón lévő szurkolói lépcsők szélesítése
6.3 Lelátó kijárat előtti közlekedők szélesítése
6.4 Lelátón új terelő korlátok építése
6.5 Pályára vezető meglévő menekülő acéllépcsők áthelyezése
6.6 Pályára vezető új menekülő acéllépcsők elhelyezése
A további építési munkák tartalma:
• a 6000 férőhelyes befogadó képességű stadionhoz szükséges menekülő lépcsők kiépítése,
• a meglévő székek bontása, beruházó által kiválasztott 5769 darab új szék terv szerinti beépítése,
• a sportolói épületrész (játékos öltözők, a játékvezetői és egyéb sportszemélyzeti, valamint a porta helyiségek) bútorzatának tervek szerinti beépítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 400
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 917661982
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Renalpin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vigadó tér 3. 1. lph. 3/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám:
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. A Szerződés 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2. A teljesítés határideje: Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítésének határideje: a szerződés aláírásától számított 400 (négyszáz) nap.

3.2. A Szerződés 3.1. és 3.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
„3.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Kivitelezésért vállalkozói díj („Vállalkozói díj”) illeti meg.
A Vállalkozói díj az Eredeti Vállalkozói díj (a továbbiakban: Eredeti Vállalkozói díj) nettó 775.651.344,-Ft+ÁFA azaz: nettó hétszázhetvenötmillió-hatszázötvenegyezer-háromszáznegyvennégy Ft+ ÁFA, valamint az 1. számú szerződés módosítás műszaki tartalmára eső Vállalkozói díj (a továbbiakban: 1. számú szerződés módosítás műszaki tartalmára eső Vállalkozói díj) nettó 142.010.638,-Ft+ÁFA, azaz száznegyvenkettőmillió-tízezer-hatszázharmincnyolc Ft + ÁFA összege, mindösszesen nettó 917.661.982,-Ft+ÁFA, azaz nettó kilencszáztizenhétmillió-hatszázhatvanegyezer-kilencszáznyolcvankettő Ft + ÁFA.
A tartalék keret az Eredeti nettó Vállalkozói díj 2 (kettő) százalékának megfelelő összeg, azaz nettó 15.513.027 Ft+ÁFA, azaz tizenötmillió-ötszáztizenháromezer-huszonhét forint+ÁFA.
Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Kivitelezés engedélyköteles része az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”) 142.§ (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozik, ezért e számlákkal kapcsolatos általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti meg, így a Vállalkozói díjjal kapcsolatos számlát ennek megfelelően kell kiállítani.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A vállalkozási szerződés megkötését követően többlet forráshoz jutott Ajánlatkérő, mely forrást kizárólag a tárgyi létesítmény teljeskörű használatát biztosító kiegészítő munkákra lehet felhasználni. Fenti munkák a létesítmény teljes kapacitásban, megfelelő sportszakmai színvonalon történő használatát hivatottak biztosítani. Az elvégzendő kiegészítő munkák sem műszakilag, sem gazdaságilag nem választhatóak el a jelenlegi kivitelezéstől, ugyanis azok műszakilag összefüggenek, egységet képeznek.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 775651344 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 917661982 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben