Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4352/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kisvárda Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4600 Kisvárda Hrsz.: 4131/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15981091
Postai cím: Szent László Utca 7-11
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Leleszi Tibor
Telefon: +36 45500700
E-mail: hivatal@kisvarda.hu
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MATÁV székház földszinti átalakítás
Hivatkozási szám: EKR000012692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az iroda épület földszintjén kétnemű és akadálymentes vizesblokkokat, trafikot és ajándéküzletet kell kialakítani a hozzátartozó raktárakkal és személyzeti szociális blokkal.
Kialakítandó helyiségek:
Jelenlegi rendeltetés: Új rendeltetés: Alapterület (m2)
Szélfogó Szélfogó 8,34
Előcsarnok Előcsarnok 34,65
Szélfogó Szélfogó 8,34
Porta Trafik 7,52
Takarítószer t. Ajándéküzlet 7,52
Raktár 2. Raktár 2. 17,02
Előtér, teakonyha Férfi mosdó 14,04
Öltöző, mosdó, WC Férfi WC 27,39
Hibaelhárítás Női mosdó 13,30
Hibaelhárítás Női WC 26,21
Közlekedő, előtér Közlekedő 45,08
Raktár 3. Személyzeti mosdó 2,52
Raktár 3. Személyzeti WC 1,71
Raktár 3. Személyzeti öltöző 14,57
Raktár 3. Személyzeti zuhanyzó 3,09
Raktár 3. Akadálymentes mosdó 8,76
Raktár 1 . Raktár 1 . 28,55
Összesen: 268,61
A földszint tiszta belmagassága 3,36 m, az álmennyezettel szerelt helyiségekben az álmennyezet alsó síkja pv. +3,00 m.
Építési munkák:
Válaszfalak, befalazások:
A válaszfalak 10 cm vtg. YTONG pórusbeton falazóelemekből építendők, a megszűnő nyílások YTONG falazóelemekkel építendők be. Az új falfelületek glettelendők, a foltszerű befalazások szintbehozó simított beltéri vakolat felületképzéssel kivitelezendők. A válaszfalak csak az aljzatbetonra építhetők, az érintett burkolatszakaszokat fel kell vésni.
Nyílásáthidalók:
Az új válaszfalakban az áthidalások elemmagas YTONG pórusbeton áthidaló szerkezettel kivitelezendők.
Külső nyílászárók:
A külső, cserélendő nyílászárók (2 db) hőhídmentes, porszórt felületű, alumínium szerkezetű, hőszigetelő üvegezésű, befelé nyíló átadóablakkal szerelt, mélyen üvegezett lakatos szakipari szerkezetek.
Belső nyílászárók:
A belső ajtók egységesen HÖRMANN ZK porszórt felületű, sajtolt acél tokszerkezettel, furatos faforgács belső maggal, HPL felületképzésű szárnnyal gyártandók.
Padlóburkolatok:
Az egységesen hidegpadlós helyiségek 30*30 cm-es, hálósan fektetett, matt kőporcelán lapokkal burkoltak. A vizes helyiségek, illetve a közlekedők vezetősávjai csúszásmentes, rusztikus felületű kőporcelán burkolattal kivitelezendők, a vizes helyiségekben 2 rtg. kent szigetelésre, flexibilis ragasztóba fektetve. A lábazatok a padlóburkolat anyagából alakítandók ki, egységesen 15 cm magassággal. A burkolatok SCHLÜTER dilatációs és burkolatváltó profilok beépítésével kivitelezendők.
Falburkolatok, felületképzések:
A falfelületek, mennyezetek általánosságban vizes diszperziós falfestékkel 2 rétegben festendők. A vizes helyiségekben pv.+2,10 m-ig, a munkaközi kézmosók és vízvételi helyek mögött min. 75 cm szélességben 1,50 m magasságig csempe burkolat készítendő, 15*30 cm-es álló helyzetű lapokból hálósan, használati víz elleni kent szigetelésre ragasztva. A közforgalmú helyiségek pv.+1,00 m magasságig mosható lábazati vakolattal alakítandók ki, világosszürke színben.
Álmennyezet:
A 01-03 és 11 jelű közösségi közlekedő helyiségek jelenleg is álmennyezettel szereltek, a sérült lapok cserélendők, az álmennyezet a 11 számú közlekedő helyiségben a meglévő 60*60 cm-es, horganyzott függesztékes, horganyzott sínes, látszóbordás, ásványgyapot álmennyezettel egyezően kiegészítendő, alsó sík pv.+3,00.
Előlépcső, rámpa:
A főbejárat előtt az új előlépcső és rámpa az E-1 jelű tervlapon jelöltek szerinti geometriával, beton szerkezettel, 4 cm vtg. csúszásmentes felületű beton térkő burkolattal kivitelezendő.
Mázolás:
A meglévő, megmaradó ajtók, a látszó belső gépészeti vezetékek felülete előkészítést követően alapozást és 2 rtg. fedőmázolást kapnak az
újonnan kivitelezett szerkezetekkel egyező színben.
Beépített bútorok:
A takarítószer és eszköztároló szekrény, valamint a mosdók pultjai laminált faforgácslapból, egyedileg készített asztalos szakipari szerkezetek. A munkapultok 28 mm vtg. lekerekített élű lapból kivitelezendők. A zuhanyozó elválasztó falak típus melaningyanta borítású vízálló lapból gyártott szakipari szerkezetek.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49970500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: MATÁV székház földszinti átalakítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda Hrsz.: 4131/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az iroda épület földszintjén kétnemű és akadálymentes vizesblokkokat, trafikot és ajándéküzletet kell kialakítani a hozzátartozó raktárakkal és személyzeti szociális blokkal.
Kialakítandó helyiségek:
Jelenlegi rendeltetés: Új rendeltetés: Alapterület (m2)
Szélfogó Szélfogó 8,34
Előcsarnok Előcsarnok 34,65
Szélfogó Szélfogó 8,34
Porta Trafik 7,52
Takarítószer t. Ajándéküzlet 7,52
Raktár 2. Raktár 2. 17,02
Előtér, teakonyha Férfi mosdó 14,04
Öltöző, mosdó, WC Férfi WC 27,39
Hibaelhárítás Női mosdó 13,30
Hibaelhárítás Női WC 26,21
Közlekedő, előtér Közlekedő 45,08
Raktár 3. Személyzeti mosdó 2,52
Raktár 3. Személyzeti WC 1,71
Raktár 3. Személyzeti öltöző 14,57
Raktár 3. Személyzeti zuhanyzó 3,09
Raktár 3. Akadálymentes mosdó 8,76
Raktár 1 . Raktár 1 . 28,55
Összesen: 268,61
A földszint tiszta belmagassága 3,36 m, az álmennyezettel szerelt helyiségekben az álmennyezet alsó síkja pv. +3,00 m.
Építési munkák:
Válaszfalak, befalazások:
A válaszfalak 10 cm vtg. YTONG pórusbeton falazóelemekből építendők, a megszűnő nyílások YTONG falazóelemekkel építendők be. Az új falfelületek glettelendők, a foltszerű befalazások szintbehozó simított beltéri vakolat felületképzéssel kivitelezendők. A válaszfalak csak az aljzatbetonra építhetők, az érintett burkolatszakaszokat fel kell vésni.
Nyílásáthidalók:
Az új válaszfalakban az áthidalások elemmagas YTONG pórusbeton áthidaló szerkezettel kivitelezendők.
Külső nyílászárók:
A külső, cserélendő nyílászárók (2 db) hőhídmentes, porszórt felületű, alumínium szerkezetű, hőszigetelő üvegezésű, befelé nyíló átadóablakkal szerelt, mélyen üvegezett lakatos szakipari szerkezetek.
Belső nyílászárók:
A belső ajtók egységesen HÖRMANN ZK porszórt felületű, sajtolt acél tokszerkezettel, furatos faforgács belső maggal, HPL felületképzésű szárnnyal gyártandók.
Padlóburkolatok:
Az egységesen hidegpadlós helyiségek 30*30 cm-es, hálósan fektetett, matt kőporcelán lapokkal burkoltak. A vizes helyiségek, illetve a közlekedők vezetősávjai csúszásmentes, rusztikus felületű kőporcelán burkolattal kivitelezendők, a vizes helyiségekben 2 rtg. kent szigetelésre, flexibilis ragasztóba fektetve. A lábazatok a padlóburkolat anyagából alakítandók ki, egységesen 15 cm magassággal. A burkolatok SCHLÜTER dilatációs és burkolatváltó profilok beépítésével kivitelezendők.
Falburkolatok, felületképzések:
A falfelületek, mennyezetek általánosságban vizes diszperziós falfestékkel 2 rétegben festendők. A vizes helyiségekben pv.+2,10 m-ig, a munkaközi kézmosók és vízvételi helyek mögött min. 75 cm szélességben 1,50 m magasságig csempe burkolat készítendő, 15*30 cm-es álló helyzetű lapokból hálósan, használati víz elleni kent szigetelésre ragasztva. A közforgalmú helyiségek pv.+1,00 m magasságig mosható lábazati vakolattal alakítandók ki, világosszürke színben.
Álmennyezet:
A 01-03 és 11 jelű közösségi közlekedő helyiségek jelenleg is álmennyezettel szereltek, a sérült lapok cserélendők, az álmennyezet a 11 számú közlekedő helyiségben a meglévő 60*60 cm-es, horganyzott függesztékes, horganyzott sínes, látszóbordás, ásványgyapot álmennyezettel egyezően kiegészítendő, alsó sík pv.+3,00.
Előlépcső, rámpa:
A főbejárat előtt az új előlépcső és rámpa az E-1 jelű tervlapon jelöltek szerinti geometriával, beton szerkezettel, 4 cm vtg. csúszásmentes felületű beton térkő burkolattal kivitelezendő.
Mázolás:
A meglévő, megmaradó ajtók, a látszó belső gépészeti vezetékek felülete előkészítést követően alapozást és 2 rtg. fedőmázolást kapnak az
újonnan kivitelezett szerkezetekkel egyező színben.
Beépített bútorok:
A takarítószer és eszköztároló szekrény, valamint a mosdók pultjai laminált faforgácslapból, egyedileg készített asztalos szakipari szerkezetek. A munkapultok 28 mm vtg. lekerekített élű lapból kivitelezendők. A zuhanyozó elválasztó falak típus melaningyanta borítású vízálló lapból gyártott szakipari szerkezetek.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés vállalása (nap) 10
2 Jótállás időtartama (hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MATÁV székház földszinti átalakítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48210900
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: info@nyirepszer.hu
Telefon: +36 52520820
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52520821
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724483241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49970500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Síkalapozási munkák, Helyszíni beton munkák, Falazási munkák, Vakolási munkák, asztalos munkák, lakatos munkák, elektromos munkák, gépészeti munkák; Térkő burkolat készítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48210900
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724483241

Hivatalos név: ALFÖLD KOMPLEX KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93774684
Postai cím: SZŰCS UTCA
Város: HAJDÚSÁMSON
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23458909209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges