Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0436/2019
CPV Kód:33600000-6
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pete István
Telefon: +36 307533464
E-mail: pete.istvan@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MH EK patikai gyógyszer
Hivatkozási szám: EKR000256872018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33600000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MH Egészségügyi Központ gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében 24 hónapra: Magyarországon a 2/2008 EüM rendelet szerinti forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező járóbeteg ellátás keretében biztosított gyógyszerek beszerzése nettó.2.482.336.917 HUF keretösszegig.
II,2,5 pont: A támogatott készítmények (gyógyszerek) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára + az egyéb termékek ára alapján a havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti utólagos árengedmény %-os mértéke, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A kedvezmény 0,- Ft rendeléstől értendő) Értékelés sávozás alapján. Sávozás: 1/1. alszempont: 0-10 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1 1/2. alszempont: 10 000 001 - 20 000 000 HUF/hó, súlyszám 1 1/3. alszempont: 20 000 001 - 30 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2 1/5. alszempont: 30 000 001 - 40 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2 1/6. alszempont: 40 000 001 - 50 000 000 HUF/hó, súlyszám : 1 1/7. alszempont: 50 000 001

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 20143 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 216 - 493345
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
MH Egészségügyi Központ gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében 24 hónapra: Magyarországon a 2/2008 EüM rendelet szerinti forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező járóbeteg ellátás keretében biztosított gyógyszerek beszerzése nettó.2.482.336.917 HUF keretösszegig.
II,2,5 pont: A támogatott készítmények (gyógyszerek) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára + az egyéb termékek ára alapján a havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti utólagos árengedmény %-os mértéke, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A kedvezmény 0,- Ft rendeléstől értendő) Értékelés sávozás alapján. Sávozás: 1/1. alszempont: 0-10 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1 1/2. alszempont: 10 000 001 - 20 000 000 HUF/hó, súlyszám 1 1/3. alszempont: 20 000 001 - 30 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2 1/5. alszempont: 30 000 001 - 40 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2 1/6. alszempont: 40 000 001 - 50 000 000 HUF/hó, súlyszám : 1 1/7. alszempont: 50 000 001
Helyesen:
MH Egészségügyi Központ gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében 24 hónapra: Magyarországon a 2/2008 EüM rendelet szerinti forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező járóbeteg ellátás keretében biztosított gyógyszerek beszerzése nettó.2.482.336.917 HUF keretösszegig.
II,2,5 pont:A támogatott készítmények (gyógyszerek) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára +az egyéb termékek ára alapján havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti utólagos árengedmény %-os mértéke,havonta történő elszámolással, kettő tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, kettő tizedes pontossággal, A kedvezmény 0,- Ft rendeléstől értendő) Értékelés sávozás alapján. Sávozás: 1/1. alszempont: 0-10 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1 1/2. alszempont: 10 000 001- 20 000 000 HUF/hó, súlyszám 1 1/3. alszempont: 20 000 001 - 30 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2 1/5. alszempont: 30 000 001 - 40 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2 1/6. alszempont: 40 000 001 - 50 000 000 HUF/hó, súlyszám : 1 1/7. alszempont: 50 000 001
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Teljesítés fő helyszíne
A következő helyett:
Budapesti székhely és telephelyek, Verőce, Hévíz, Balatonfüred, Kecskemét. Pontos cím a KKD-ban.
Helyesen:
Budapesti székhely és telephelyek. Pontos cím a KKD-ban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
MH Egészségügyi Központ (MH EK) ,Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező járóbeteg ellátáshoz szükséges gyógyszerek - ATC kód: A01-től V10 -ig -szállítása eseti megrendelés szerint a KM második részében.
Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő KM második részében AK egyedileg felmerülő igényei szerint rendeli meg a szükséges hatóanyagokat.
A KM-ben részes ajánlattevőknek (AT) AK lehetővé teszi, hogy negyedévenként frissítsék, aktualizálják termékpalettájukat (termékkínálat). A termékpalettának nem kell lefedni (aktualizálást követően sem) a teljes A01- V10 ATC kört, csak az adott nagykereskedő által beszerezhető készítményeket.
AT-nek az aktuális termékkínálatában szereplő hatóanyagokat az értékelési szempontokra adott nagykereskedelmi árréssel köteles szállítani. A gyógyszerkörökből az AK valamennyi elérhető gyógyszerformára és hatáserősségre adhat le megrendelést. A negyedévente küldendő aktuális termék listát az adott negyedév első munkanapját megelőző legalább 7 . nappal megelőzően kell megküldeni elektronikus formában..
A terméklista minimális tartalma: ATC kód (vagy TTT kód),hatóanyagnév, készítmény neve, gyógyszerforma, hatáserősség és a KM első részében megajánlott árkedvezménnyel számított nettó és bruttó egységárat.
Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a szerződés lehívási hatálya alatt a szállítási cím(ek)et az MH EK által végrehajtott feladatátcsoportosítás vagy alapító okirat módosítás miatt megváltoztassa, illetve Magyarország közigazgatási határán belüli szállítási címmel kibővítse. (A szállítási cím kizárólag az alapító okiratban megjelölt székhely és telephely lehet).
AT jelen eljárásban ajánlatának benyújtásával igazolja és kijelenti, hogy a szállítási cím megváltoztatása/kibővítése esetén
semmilyen további költséget nem érvényesíthet, valamint, hogy a szállítási címek módosítása/kibővítése nem minősül a Kbt. 141. §-ban foglalt szerződés módosításnak, és ezt tudomásul veszi.
Elvárt követelmény: napi 2x-i kiszállítás lehetőség biztosítása
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján ellenőrzi, hogy a megajánlott készítmény szerepel-e a Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban
A beszerzésnek nem tárgyai a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján korábban beszerzett, illetve a jelenleg ÁEEK általi beszerzés alatt álló készítmények.
Fő fizetési feltételek:: AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a
jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla AK általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon
belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht) és a 2015. évi CXLIII. tv., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezésekre. Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik. A részletes fizetési feltételeket a keretmegállapodás tervezet tartalmazza. Vevő késedelmes fizetésére a Ptk. 6:155. § (1) bek. az irányadó, Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult
Részletes fizetési feltételek; KM-t biztosító mellékkötelezettségek, azok mértékét közvetlen megrendelés teljesítésének részletszabályai a KM tervezete tartalmazza.
Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Kbt. 104. § (7); Ptk. 6:213. § szerint.
A gyógyszerek, a hatóanyagok esetében a beszerzendő áru konkrét típusa és mennyisége előre nem tervezhető. A részajánlati kör a KM második részében kerül előírásra, biztosításra.
Helyesen:
MH Egészségügyi Központ (MH EK) ,Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező járóbeteg ellátáshoz szükséges gyógyszerek - ATC kód: A01-től V10 -ig -szállítása eseti megrendelés szerint a KM második részében.
Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő KM második részében AK egyedileg felmerülő igényei szerint rendeli meg a szükséges hatóanyagokat.
A KM-ben részes ajánlattevőknek (AT) AK lehetővé teszi, hogy negyedévenként frissítsék, aktualizálják termékpalettájukat (termékkínálat). A termékpalettának nem kell lefedni (aktualizálást követően sem) a teljes A01- V10 ATC kört, csak az adott nagykereskedő által beszerezhető készítményeket.
AT-nek az aktuális termékkínálatában szereplő hatóanyagokat az értékelési szempontokra adott árkedvezménnyel köteles szállítani. A gyógyszerkörökből az AK valamennyi elérhető gyógyszerformára és hatáserősségre adhat le megrendelést. A negyedévente küldendő aktuális termék listát az adott negyedév első munkanapját megelőző legalább 7 . nappal megelőzően kell megküldeni elektronikus formában..
A terméklista minimális tartalma: ATC kód (vagy TTT kód),hatóanyagnév, készítmény neve, gyógyszerforma, hatáserősség és nettó és bruttó egységárat.
Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a szerződés lehívási hatálya alatt a szállítási cím(ek)et az MH EK által végrehajtott feladatátcsoportosítás vagy alapító okirat módosítás miatt megváltoztassa, illetve Magyarország közigazgatási határán belüli szállítási címmel kibővítse. (A szállítási cím kizárólag az alapító okiratban megjelölt székhely és telephely lehet).
AT jelen eljárásban ajánlatának benyújtásával igazolja és kijelenti, hogy a szállítási cím megváltoztatása/kibővítése esetén
semmilyen további költséget nem érvényesíthet, valamint, hogy a szállítási címek módosítása/kibővítése nem minősül a Kbt. 141. §-ban foglalt szerződés módosításnak, és ezt tudomásul veszi.
Elvárt követelmény: napi 1x-i kiszállítás lehetőség biztosítása
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján ellenőrzi, hogy a megajánlott készítmény szerepel-e a Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban
A beszerzésnek nem tárgyai a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján korábban beszerzett, illetve a jelenleg ÁEEK általi beszerzés alatt álló készítmények.
Fő fizetési feltételek:: AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a
jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla AK általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon
belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht) és a 2015. évi CXLIII. tv., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezésekre. Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik. A részletes fizetési feltételeket a keretmegállapodás tervezet tartalmazza. Vevő késedelmes fizetésére a Ptk. 6:155. § (1) bek. az irányadó, Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult
Részletes fizetési feltételek; KM-t biztosító mellékkötelezettségek, azok mértékét közvetlen megrendelés teljesítésének részletszabályai a KM tervezete tartalmazza.
Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Kbt. 104. § (7); Ptk. 6:213. § szerint.
A gyógyszerek, a hatóanyagok esetében a beszerzendő áru konkrét típusa és mennyisége előre nem tervezhető. A részajánlati kör a KM második részében kerül előírásra, biztosításra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Gazdasági szereplőktől érkezett kiegészítő tájékoztatás kérések alapján Ajánlatkérő pontosította a KKD-t, szerződéstervezetet és nyilatkozatmintát. Irányadó a felhívás tartalma.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ