Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4369/2019
CPV Kód:39161000-8
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Homokbánya Hrsz.: 21929 Agyag u. Hrsz.: 21927/3 Agyag u. Hrsz.: 21927/2 Tóth László sétány 2. Hrsz.: 17/33 Klapka u. 18. hrsz.: 1194;6000 Kecskemét, Agyag u. Hrsz.: 21927/3 Agyag u. Hrsz.: 21927/2 Tóth László sétány 2. Hrsz.: 17/33 Klapka u. 18. hrsz.: 1194;6000 Kecskemét, Homokbánya Hrsz.: 21929 Agyag u. Hrsz.: 21927/3 Agyag u. Hrsz.: 21927/2;6000 Kecskemét, Agyag u. Hrsz.: 21927/3 Agyag u. Hrsz.: 21927/2 Tóth László sétány 2. Hrsz.: 17/33 Klapka u. 18. hrsz.: 1194
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Ditta
Telefon: +36 76513513
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000808202018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000808202018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KMJVÖ Eszközbeszerzés uniós
Hivatkozási szám: EKR000808202018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39161000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Adásvételi szerződések a TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Homokbányán, a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán, a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán, a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008 Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése projektek eszközbeszerzéseihez”
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek az eszközlistákon meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bútorok, berendezések és felszerelések
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39130000-2
További tárgyak:39141000-2
39161000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét,
Homokbánya Hrsz.: 21929
Agyag u. Hrsz.: 21927/3
Agyag u. Hrsz.: 21927/2
Tóth László sétány 2. Hrsz.: 17/33
Klapka u. 18. hrsz.: 1194
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bútorok, berendezések és felszerelések beszerzése az alábbiaknak és a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően:
a) Homokbányai zöldterületet kiszolgáló épület:
1db munkapad, 2,5fm kiszolgáló pult, 12db tárolószekrény, 1db tárolóállvány, 1db papírkosár, 1db pedálos szemetes, 3db wc-kefe szett, 4db kültéri pad, 3db hulladékgyűjtő, 3db virágláda, 2db kerékpártartó.
Karakterkorlát miatt további információt a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) 16.20 pontja tartalmaz.
b) Homokbányai nappali ellátó intézmény:
4db zománcfelületű filctollas acéltábla, 6db asztal, 122db szék, 10 db számítógépasztal, 10db forgószék, 23db egyéni számítógépasztal, 1 db akadálymentes egyén számítógépasztal, 34 db kétsoros nyitott tárolópol.
További információt a KD 16.21 pontja tartalmaz.
c) Homokbányai bölcsőde:
60db óvodai fektető, 4db görgő garnitúra, 6db rácsos fa gyermekágy matraccal, 2db járóka, 64db bölcsődei gyermek ülőke, 16db bölcsődei gyermek asztal, 8db szőnyeg, 6db szekrénysor, 2db álló polc, 9db fali polc, 6db íves álló polcos elem, 4db polcos szekrény, 4db nevelői asztal, 8db nevelői szék, 6db falióra, 4db szobahőmérő.
További információt a KD 16.22 pontja tartalmaz.
d) Árpádvárosi bölcsőde:
10db szekrénysor, 27db szegett szőnyeg, 12db lehúzható vászonroló árnyékoló, 40db fényáteresztő függöny, 40db függönykarnis, 25db nevelői szék, 3db rácsos fa gyermekágy matraccal, 24db térelválasztó polc – játéktárolásra, 8db méhsejt beülő, 24db falipolc, 2db ruhaszárító állvány, 36db öltözőszekrény, 5db ruhafogas – álló, 12 db fektető tároló szekrény, 12db görgős tároló – fektetőkhöz, 3db irodai forgószék, 3db nyitott polcos szekrény, 5db étkező asztal, 20db kárpitozott szék.
e) Klapka utcai bölcsőde:
16db bölcsődei gyermek asztal, 64db bölcsődei gyermekülőke, 7db térelválasztó polc – játéktárolásra, 14db tálaló szekrény fiókos, 1db gondozónői asztal, 2db gondozónői szék, 1db fektető tároló szekrény, 70db polár takaró, 1db pelenkázó szekrény, 4db gyógyszerszekrény – zárható, 15db színes öltözőszekrény, 1db fenyő gyerekágy, matrac betéttel, 10 öltözőszekrény-felnőtt.

A felhívás III.1.3) M/1. a) pontjához kapcsolódó információk:
Összesítve 4165 db és készlet bútor, berendezési tárgy és felszerelési eszköz kerül beszerzésre.
A beszerzendő eszközök részletes műszaki és mennyiségi jellemző adatait a KD. és annak mellékletei tartalmazzák.

Teljesítési határidő:
a) a szerződés aláírását követő 4 hónap az alábbi teljesítési helyek esetében:
6000 Kecskemét, Agyag u. Hrsz.: 21927/3
6000 Kecskemét, Klapka u. 18. hrsz.: 1194

b) az eszközök szállításának feltétele a projektekhez kapcsolódó kivitelezés befejezése. A teljesítési hely átadását a szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül biztosítja Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára. A teljesítési határidő a teljesítési hely átadását követő 4 hónap az alábbi teljesítési helyek esetében:
6000 Kecskemét, Homokbánya Hrsz.: 21929 – kivitelezés: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Homokbányán, Homokbányai zöldterületet kiszolgáló épület
6000 Kecskemét, Tóth László sétány 2. Hrsz.: 17/33 – kivitelezés: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008 Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése
c) a szerződés aláírását követő 3 hónap az alábbi teljesítési hely esetében:
6000 Kecskemét, Agyag u. Hrsz.: 21927/2
A felhívásban, valamint a közbeszerzési KDban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, megkönnyítése érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002, TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001, TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007, TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008.
II.2.14) További információ:
A teljesítési határidőre vonatkozóan további információ a jelen felhívás, 1 - Bútorok, berendezések és felszerelések II.2.4) pontjában.

II.2.1)
Elnevezés: Tornaeszközök, játékok és fejlesztőeszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37420000-8
További tárgyak:37524000-7
37535200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét,
Agyag u. Hrsz.: 21927/3
Agyag u. Hrsz.: 21927/2
Tóth László sétány 2. Hrsz.: 17/33
Klapka u. 18. hrsz.: 1194
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tornaeszközök, játékok és fejlesztőeszközök beszerzése az alábbiaknak, a KD és annak mellékleteinek megfelelően:
a) Homokbányai nappali ellátó intézmény:
1db földgömb, 4db falitérkép, 5 db tornakarika, 2db fa testű tornadob, 2 készlet festett fa maracas, 1db metallofon tokkal, 5db száncsengő nyéllel, 5db páros réz csengő, 8db társasjáték, 1db elektromos fazekas korongozógép, 1db elektromos darts tábla, 4db durranásmentes labda, 2db magyar kártya, 2db Römi kártya, 1db UNO kártya, 5db memória kártya, 5db logikai játék, 5db dominó kicsi.

b) Homokbányai bölcsőde
2db csúszda-bölcsis, 1 készlet egyensúlyozó kígyó, 2db egyensúlyozó tölcsér, 2db forgó-egyensúlyozó ülőke, 1db labdamedence, 7 készlet medencefeltöltő labda, 1 készlet modulkészlet kicsiknek, 2db bújócskacső, 10db ugráló labda, 1db ejtőernyő, 2 készlet szimpla négyzet pihenő szőnyeg hengerpárnával, 32db plüssjáték, 8 készlet formabedobó játék, 4 készlet mini tükrös formaegyeztető, 12db montessori torony-kislány, 8 készlet toronyépítő, 8 készlet fűzhető gyöngyök, 8 készlet fűzhető kéznyomok, 8 készlet bébi pattintós játék, 8 készlet korong építő, 2 készlet óriás csavarok, 2 készlet óriás láncszemek,
Karakterkorlát miatt további információt a KD 16.23.) pontja tartalmaz.
c) Árpádvárosi bölcsőde:
12db szerepjáték bútor, 6db fésülködő, 4db homokozó-vizező asztal, 4 készlet érzékelő korongok, 6 db mini négykerekű, 30db futóbicikli, 1 készlet tüskelabda készlet pumpával, 1 készlet maszírozó lépegető készlet, 1db labdafürdő medence, 3 készlet hangszerkészlet táskában.
d) Klapka utcai bölcsőde
7db kanapé szivacsbetéttel, 4db szerepjáték bútor, 2db (sárga, ill. piros) konyhasarok, 5 készlet barkácspad, 1db hernyó mászóka, 14db piknik asztal, 1 készlet játszókészlet, 2 készlet rotocubo 1. - készlet, 30db mini négykerekű, 3db homokozó
A felhívás III.1.3) M/1. b) pontjához kapcsolódó információk:
Összesítve 1561 db és készlet játék és fejlesztési eszköz kerül beszerzésre.
A beszerzendő eszközök részletes műszaki és mennyiségi jellemző adatait a KD és annak mellékletei tartalmazzák.

Teljesítési határidő:
a) a szerződés aláírását követő 4 hónap az alábbi teljesítési helyek esetében:
6000 Kecskemét, Agyag u. Hrsz.: 21927/3
6000 Kecskemét, Klapka u. 18. hrsz.: 1194
b) az eszközök szállításának feltétele a projektekhez kapcsolódó kivitelezés befejezése. A teljesítési hely átadását a szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül biztosítja Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára. A teljesítési határidő a teljesítési hely átadását követő 4 hónap az alábbi teljesítési helyek esetében:
6000 Kecskemét, Tóth László sétány 2. Hrsz.: 17/33 – kivitelezés: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008 Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése.
c) a szerződés aláírását követő 3 hónap az alábbi teljesítési helyek esetében:
6000 Kecskemét, Agyag u. Hrsz.: 21927/2
A felhívásban, valamint a közbeszerzési KDban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, megkönnyítése érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001, TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007, TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008.
II.2.14) További információ:
A teljesítési határidőre vonatkozóan további információ a jelen felhívás, 2 - Tornaeszközök, játékok és fejlesztőeszközök II.2.4) pontjában.

II.2.1)
Elnevezés: Irodai és számítástechnikai gépek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét,
Homokbánya Hrsz.: 21929
Agyag u. Hrsz.: 21927/3
Agyag u. Hrsz.: 21927/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek beszerzése adásvételi szerződés feltételei alapján, az alábbiaknak megfelelően:

Homokbányai zöldterületet kiszolgáló épület:
1 db projektor, 1 db univerzális mennyezeti projektor tartó konzol, 1 db vetítővászon, mennyezetre szerelhető, rolós lehúzható, 1db univerzális fali TV készülék tartó konzol, 1 db 4K UltraHD smart LED televízió, 1 db Laptop.

Homokbányai nappali ellátó intézmény:
6 db hordozható MP3-as Cd-s rádiós, USB-s rádió, 1db digitális fényképezőgép, 4 db vezeték nélküli router, 1 db menedzselhető rack switch, 5 db notebook, 10 db 7" tablet, 11 db asztali számítógép konfiguráció, 11 db LED monitor 19", 1 db Multifunkciós készülék, 1db asztali hordozható többcélú projektor, SVGA, 2 db TV, 1 db Xbox One 500 Gb Kinect, 1 db szintetizátor, 1 db bázisállomás 6 telefonhoz, 4 db vezeték nélküli telefon.

Homokbányai bölcsőde:
1 db multifunkcionális készülék, 1 db színes nyomtató (kicsi), 2 db vezeték nélküli telefon, 1 db asztali számítógép, 1 db monitor, 1 db billentyűzet + optikai egér, 1 db Microsoft Office 2013,
6 db CD-s rádió magnó.
A felhívás III.1.3) M/1. c) pontjához kapcsolódó információk:
Összesítve 80 db irodai és számítástechnikai gép kerül beszerzésre.
A beszerzendő eszközök részletes műszaki és mennyiségi jellemző adatait a KD annak mellékletét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A felhívásban, valamint a KD és mellékleteiben megnevezett konfigurációval egyenértékű vagy magasabb színvonalú eszköz megajánlható, de alacsonyabb nem.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az eszközök teljesítési helyére való leszállítását, rendeltetési helyiségbe történő elhelyezését, rendeltetésszerű biztonságos használatra alkalmas állapotba történő összeszerelését, beüzemelési és a szoftverek beállításainak költségét is!
Teljesítési határidő:
a) a szerződés aláírását követő 4 hónap az alábbi teljesítési helyek esetében:
6000 Kecskemét, Agyag u. Hrsz.: 21927/3
b) az eszközök szállításának feltétele a projektekhez kapcsolódó kivitelezés befejezése. A teljesítési hely átadását 3 a szerződés aláírásától számított hónapon belül biztosítja Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára. A teljesítési határidő a teljesítési hely átadását követő 4 hónap az alábbi teljesítési helyek esetében:
6000 Kecskemét, Homokbánya Hrsz.: 21929 – kivitelezés: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Homokbányán, Homokbányai zöldterületet kiszolgáló épület
c) a szerződés aláírását követő 3 hónap az alábbi teljesítési hely esetében:
6000 Kecskemét, Agyag u. Hrsz.: 21927/2
A felhívásban, valamint a közbeszerzési KDban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, megkönnyítése érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002, TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001, TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007.
II.2.14) További információ:
A teljesítési határidőre vonatkozóan további információ a jelen felhívás, 3 - Irodai és számítástechnikai gépek II.2.4) pontjában.

II.2.1)
Elnevezés: Villamos háztartási gépek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39710000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét,
Agyag u. Hrsz.: 21927/3
Agyag u. Hrsz.: 21927/2
Tóth László sétány 2. Hrsz.: 17/33
Klapka u. 18. hrsz.: 1194
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos háztartási gépek beszerzése adásvételi szerződés feltételei alapján, az alábbiaknak megfelelően:

Homokbányai nappali ellátó intézmény
1 db digitális konyhai mérleg, 2 db kombinált hűtőszekrény, 1 db mosó-szárítógép, 1 db gőzölős vasaló, 2 db mikrohullámú sütő, 2 db digitális lázmérő, 5 db nagy szövőkeret, 1db varrógép.
Homokbányai bölcsőde:
1 db mosógép, 1 db szárítógép, 1 db vasaló, 2 db hűtőszekrény, 1 db mikrohullámú sütő, 1 db húsdaráló, 1 db turmixgép, 1 db kávéfőző, 1 db digitális konyhai mérleg, 1 db botmixer szett, 2 db hűtőgép, 1 db mikrohullámú sütő, 3 db álló ventilátor, 2 db ipari porszívó, 1 db szőnyeg és kárpit tisztító gép, 1 db varrógép, 1 db mandzsettás vérnyomásmérő, 4 db digitális személymérleg, 8 db digitális lázmérő, 1 db maghőmérő.
Árpádvárosi bölcsőde:
3 db hűtőszekrény, 1 db botmixer, 1 db turmixgép, 1 db mikrohullámú sütő, 1 db elektromos kávéfőző, 6 db digitális személymérleg.
Klapka utcai bölcsőde:
1 db hűtőszekrény
A felhívás III.1.3) M/1. d) pontjához kapcsolódó információk:
Összesítve 64 db villamos háztartási gép kerül beszerzésre.

A beszerzendő eszközök részletes műszaki és mennyiségi jellemző adatait a KD és annak mellékletei tartalmazzák.
A felhívásban, valamint a KDban meghatározott jellemzőkkel egyenértékű vagy magasabb színvonalú eszköz megajánlható, de alacsonyabb nem.


Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az eszközök teljesítési helyére való leszállítását, a rendeltetési helyiségbe történő elhelyezését, rendeltetésszerű biztonságos használatra alkalmas állapotba történő összeszerelését, valamint tartalmaznia kell a beüzemelési, illetőleg szükség esetén bekötési költségét is!

Teljesítési határidő:
a) a szerződés aláírását követő 4 hónap az alábbi teljesítési helyek esetében:
6000 Kecskemét, Agyag u. Hrsz.: 21927/3
6000 Kecskemét, Klapka u. 18. hrsz.: 1194

b) az eszközök szállításának feltétele a projektekhez kapcsolódó kivitelezés befejezése. A teljesítési hely átadását a szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül biztosítja Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára. A teljesítési határidő a teljesítési hely átadását követő 4 hónap az alábbi teljesítési helyek esetében:
6000 Kecskemét, Tóth László sétány 2. Hrsz.: 17/33 – kivitelezés: TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008 Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése
c) a szerződés aláírását követő 3 hónap az alábbi teljesítési hely esetében:
6000 Kecskemét, Agyag u. Hrsz.: 21927/2

A felhívásban, valamint a közbeszerzési KDban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, megkönnyítése érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001, TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007, TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008.
II.2.14) További információ:
A teljesítési határidőre vonatkozóan további információ a jelen felhívás, 4 - Villamos háztartási gépek II.2.4) pontjában.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésére, amely alapján a kizáró okokra és alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés rendelkezései alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett kizáró okokat az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.
Az ajánlattevőknek az alkalmazandó szabályok, az egységes európai közbeszerzési dokumentum használata, valamint a kizáró okok igazolása során a Kr. 2-4. §, 6. §, 8. §, 10. §, valamint 12-16. § figyelembevételével kell eljárniuk.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) és (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési
sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási
kötelezettség körében, a műszaki alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolás valamennyi rész vonatkozásában:

M/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire.
A Kr. 22.§ (5) bekezdése alapján a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Mindkét rész vonatkozásában: a referenciakövetelmények több szerződésből (max.: 3 szerződésből) is teljesíthető.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész vonatkozásában:
M/1. Alkalmatlan ajánlattevő,
a) az I. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett 75 db és/vagy készlet bútor és/vagy berendezési tárgy és/vagy felszerelési eszköz értékesítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával,
b) a II. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett 150 db és/vagy készlet játék és/vagy fejlesztési eszköz értékesítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával,

c) a III. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett 6 db irodai gép és/vagy számítástechnikai gép értékesítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával,
d) a IV. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett 10 db villamos háztartási gép értékesítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával,
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja: év/hónap/nap)
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- szállítás tárgyát;
- az ellenszolgáltatás összegét vagy mennyiségét;
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez
a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 21/A §, illetve a 22. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre
tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa)
szakaszát köteles kitölteni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az igazolt teljesítést követően a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla ellenében, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés alapján, a Ptk. 6:130. §-ában foglaltak szerint. Ajánlattevő a számláit az előzőek mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltakra, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltak figyelemmel köteles kiállítani.
A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Az adott rész vonatkozásában, – az ajánlatában részletezett ajánlat ára szerint – kell kiállítani a 1-1 db. számlát teljesítési helyenként az adott teljesítési helyre vonatkozóan 100%-os teljesítést követően.
További információk a közbeszerzési dokumentumok 16. 19. pontjában.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az EKRr 15. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az EKRr 15. § (4) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdése szerint.
Az EKRr 15. § (5) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls formátumban is, figyelemmel az EKRr 5. § (2) bekezdésére. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelmények az EKRr 10. § (1)-(4) bekezdése irányadó.
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére, valamint az EKRr 13. § (1) bekezdésére.
4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 66. § (1) bekezdésére.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdései szerint előírtakat. Ajánlattevő ajánlatában köteles a Kbt. 66. § (6) rendelkezésiről külön nyilatkozatot csatolni. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
6. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
7. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére.
8. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.
9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
10. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
11. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
12. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni, amely alapján az ajánlati kötöttség 60 nap
13. Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosítékhoz nem köti.
14. FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907.
15. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan eszközlistát, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Ajánlattevőnek az eszközlistában fel kell tüntetni a megajánlott termék megnevezését és típusát, valamint a termék gyártójának megnevezését. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan eszközlista tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki. Amennyiben az eszközlistában szereplő specifikációk helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét a Kr. 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. Amennyiben az eszközlistában szereplő specifikációk helyett mást kíván az Ajánlattevő megajánlani, úgy ennek tényét is köteles feltüntetni az ajánlatban szereplő eszközlistában.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezését alkalmazza.
17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
18. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozatot benyújtani az adatkezelési tájékoztató megismeréséről.
19. A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák