Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4374/2019
CPV Kód:43800000-1
Ajánlatkérő:KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52854033
Postai cím: Áchim András Utca 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Ágnes
Telefon: +36 82527710
E-mail: fazekas.agnes@kkh.hu
Fax: +36 82527718
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposholding.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposholding.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Járműtelep - eszközbeszerzés (1 - 4. rész)
Hivatkozási szám: EKR000187082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43800000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 „40 darab sűrített földgáz (CNG) hajtású autóbusz számára komplex telephely kivitelezése” tárgyú projekt keretében járműtelephez szükséges eszközök szállítása, telepítése, üzembe helyezése tekintetében

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 003198 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 037 - 082754
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
III.2.2. pont folytatása (valamennyi rész tekintetében):
Nyertes ajánlattevő 1 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására és a szerződés - ÁFA nélkül számított - elszámolható összegének 50 % -ának megfelelő mértékű előleg igénybevételére jogosult. A szállítói előleg 50%-ával a résszámla benyújtásakor a résszámlában a fennmaradó 50%-ával pedig a végszámla benyújtásakor a végszámlában kell elszámolni (az egyes számlák összegének arányos csökkentésével).
A kifizetésekre a Kbt. 135. § (4) bekezdése is irányadó.
A kifizetések szállítói finanszírozás útján kerülnek teljesítésre.
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Ptk.;
- Kbt.;
- 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet;
- 2007. évi CXXVII. törvény;
- 2000. évi C. törvény.
A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3) pont folytatása:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21. napján jelent meg) a 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet: P = (Avizsgalt/Alegjobb) * (Pmax -Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgalt: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Pontszám: 0-10
12. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
Helyesen:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
III.2.2. pont folytatása (valamennyi rész tekintetében):
Nyertes ajánlattevő 1 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására és a szerződés - ÁFA nélkül számított - elszámolható összegének 50 % -ának megfelelő mértékű előleg igénybevételére jogosult. A szállítói előleg 50%-ával a résszámla benyújtásakor a résszámlában a fennmaradó 50%-ával pedig a végszámla benyújtásakor a végszámlában kell elszámolni (az egyes számlák összegének arányos csökkentésével).
A kifizetésekre a Kbt. 135. § (4) bekezdése is irányadó.
A kifizetések szállítói finanszírozás útján kerülnek teljesítésre.
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Ptk.;
- Kbt.;
- 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet;
- 2007. évi CXXVII. törvény;
- 2000. évi C. törvény.
A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3) pont folytatása:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21. napján jelent meg) a 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet: P = (Avizsgalt/Alegjobb) * (Pmax -Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgalt: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Pontszám: 0-10
12. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart NEM konzultációs jelleggel, melynek időpontja 2019. március 14. napja 09:00 óra, találkozási helyszín: 7400 Kaposvár, Cseri út 16.
13. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ