Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4408/2019
CPV Kód:71631300-3
Ajánlatkérő:Tatabányai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Almásfüzitő; Bakonysárkány; Bakonyszombathely; Bokod; Császár; Gyermely; Kisbér; Komárom; Környe; Mocsa; Naszály; Oroszlány; Réde; Súr; Szákszend; Szárliget; Tata települések;Almásfüzitő; Bakonysárkány; Bakonyszombathely; Bokod; Császár; Gyermely; Kisbér; Komárom; Környe; Mocsa; Naszály; Oroszlány; Réde; Súr; Szákszend; Szárliget; Tata települések;Almásfüzitő; Bakonysárkány; Bakonyszombathely; Bokod; Császár; Gyermely; Kisbér; Komárom; Környe; Mocsa; Naszály; Oroszlány; Réde; Súr; Szákszend; Szárliget; Tata települések
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PERIÓDUS Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;PERIÓDUS Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;PERIÓDUS Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabányai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55858515
Postai cím: Győri Út 29.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vereckei Judit
Telefon: +36 34795227
E-mail: kozbeszerzes@kbprojekt.hu
Fax: +36 29998630
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/tatabanya
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001119662018/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Köznevelési intézmények villámvédelmi, tűzvédelmi és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata
Hivatkozási szám: EKR001119662018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631300-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Összesen 17 településen (Almásfüzitő; Bakonysárkány; Bakonyszombathely; Bokod; Császár; Gyermely; Kisbér; Komárom; Környe; Mocsa; Naszály; Oroszlány; Réde; Súr; Szákszend; Szárliget; Tata) 30 köznevelési intézményben villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése (1. számú rész); 31 köznevelési intézményben tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése (2. számú rész); 31 köznevelési intézményben érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése (3. számú rész) és az azokhoz tartozó jegyzőkönyvek és minősítő iratok elkészítése a felhívást kiegészítő dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19110000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Almásfüzitő; Bakonysárkány; Bakonyszombathely; Bokod; Császár; Gyermely; Kisbér; Komárom; Környe; Mocsa; Naszály; Oroszlány; Réde; Súr; Szákszend; Szárliget; Tata települések
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése és összesen 30 darab villámvédelmi jegyzőkönyv és minősítő irat elkészítése a felhívást kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint, az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján az alábbi intézményekben:
Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola (Almásfüzitő, Ady Endre utca 4.);
Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola (Bakonysárkány, Béke út 54.);
Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola Béke út 80. szám alatti Telephelye (Bakonysárkány, Béke út 80.);
Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola (Bakonyszombathely, Kossuth utca 55.);
Bokodi Móra Ferenc Általános Iskola (Bokod, Fő utca 27.);
Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola (Császár, Iskola köz 1.);
Gyermelyi Általános Iskola (Gyermely, Iskola utca 10-12.);
Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola (Kisbér, Batthyány tér 2.);
Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája (Kisbér, Vásártér 1.);
Feszty Árpád Általános Iskola (Komárom, Csillag lakótelep 16.);
Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola (Komárom, Klapka György út 54.);
Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola (Komárom, Szabadság tér 2.);
Komáromi Jókai Mór Gimnázium (Komárom, Táncsics Mihály utca 32.);
Koppánymonostori Általános Iskola (Komárom, Koppány vezér út 77-79.);
Szőnyi Bozsik József Általános Iskola (Komárom, Magtár utca 2.);
Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Környe, Beloiannisz utca 1.);
Mocsai Arany János Általános Iskola (Mocsa, Ady Endre utca 13.);
Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola (Naszály, Iskola utca 1.);
Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium (Oroszlány, Eszterházy utca 102.);
Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.);
Oroszlányi József Attila Általános Iskola (Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.);
Rédei Móra Ferenc Általános Iskola (Réde, Rákóczi tér 1.);
Súri Arany János Általános Iskola (Súr, Petőfi Sándor utca 45.);
Szákszendi Öveges József Általános Iskola (Szákszend, Száki utca 95.);
Tima Endre Általános Iskola (Szárliget, Iskola utca 3.);
Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola Fenyő téri telephelye (Tata, Fenyő tér 1.);
Kőkúti Általános Iskola (Tata, Kőkút köz 2.);
Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye (Tata, Fazekas utca 47.);
Vaszary János Általános Iskola (Tata, Országgyűlés tér 4.);
Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye (Tata, Jázmin utca 23.).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 5
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Almásfüzitő; Bakonysárkány; Bakonyszombathely; Bokod; Császár; Gyermely; Kisbér; Komárom; Környe; Mocsa; Naszály; Oroszlány; Réde; Súr; Szákszend; Szárliget; Tata települések
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése és összesen 31 darab tűzvédelmi jegyzőkönyv és minősítő irat elkészítése a felhívást kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint, az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján az alábbi intézményekben:
Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola (Almásfüzitő, Ady Endre utca 4.);
Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola (Bakonysárkány, Béke út 54.);
Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola Béke út 80. szám alatti Telephelye (Bakonysárkány, Béke út 80.);
Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola Béke út 82. szám alatti Telephelye (Bakonysárkány, Béke út 82.);
Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola (Bakonyszombathely, Kossuth utca 55.);
Bokodi Móra Ferenc Általános Iskola (Bokod, Fő utca 27.);
Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola (Császár, Iskola köz 1.);
Gyermelyi Általános Iskola (Gyermely, Iskola utca 10-12.);
Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola (Kisbér, Batthyány tér 2.);
Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája (Kisbér, Vásártér 1.);
Feszty Árpád Általános Iskola (Komárom, Csillag lakótelep 16.);
Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola (Komárom, Klapka György út 54.);
Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola (Komárom, Szabadság tér 2.);
Komáromi Jókai Mór Gimnázium (Komárom, Táncsics Mihály utca 32.);
Koppánymonostori Általános Iskola (Komárom, Koppány vezér út 77-79.);
Szőnyi Bozsik József Általános Iskola (Komárom, Magtár utca 2.);
Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Környe, Beloiannisz utca 1.);
Mocsai Arany János Általános Iskola (Mocsa, Ady Endre utca 13.);
Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola (Naszály, Iskola utca 1.);
Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium (Oroszlány, Eszterházy utca 102.);
Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.);
Oroszlányi József Attila Általános Iskola (Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.);
Rédei Móra Ferenc Általános Iskola (Réde, Rákóczi tér 1.);
Súri Arany János Általános Iskola (Súr, Petőfi Sándor utca 45.);
Szákszendi Öveges József Általános Iskola (Szákszend, Száki utca 95.);
Tima Endre Általános Iskola (Szárliget, Iskola utca 3.);
Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola Fenyő téri telephelye (Tata, Fenyő tér 1.);
Kőkúti Általános Iskola (Tata, Kőkút köz 2.);
Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye (Tata, Fazekas utca 47.);
Vaszary János Általános Iskola (Tata, Országgyűlés tér 4.);
Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye (Tata, Jázmin utca 23.).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 5
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Almásfüzitő; Bakonysárkány; Bakonyszombathely; Bokod; Császár; Gyermely; Kisbér; Komárom; Környe; Mocsa; Naszály; Oroszlány; Réde; Súr; Szákszend; Szárliget; Tata települések
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése és összesen 31 darab érintésvédelmi jegyzőkönyv és minősítő irat elkészítése a felhívást kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint, a 10/2016.(IV.5.) NGM rendelet alapján az alábbi intézményekben:
Almásfüzitői Fekete István Általános Iskola (Almásfüzitő, Ady Endre utca 4.);
Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola (Bakonysárkány, Béke út 54.);
Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola Béke út 80. szám alatti Telephelye (Bakonysárkány, Béke út 80.);
Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola Béke út 82. szám alatti Telephelye (Bakonysárkány, Béke út 82.);
Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola (Bakonyszombathely, Kossuth utca 55.);
Bokodi Móra Ferenc Általános Iskola (Bokod, Fő utca 27.);
Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola (Császár, Iskola köz 1.);
Gyermelyi Általános Iskola (Gyermely, Iskola utca 10-12.);
Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola (Kisbér, Batthyány tér 2.);
Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája (Kisbér, Vásártér 1.);
Feszty Árpád Általános Iskola (Komárom, Csillag lakótelep 16.);
Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola (Komárom, Klapka György út 54.);
Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola (Komárom, Szabadság tér 2.);
Komáromi Jókai Mór Gimnázium (Komárom, Táncsics Mihály utca 32.);
Koppánymonostori Általános Iskola (Komárom, Koppány vezér út 77-79.);
Szőnyi Bozsik József Általános Iskola (Komárom, Magtár utca 2.);
Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Környe, Beloiannisz utca 1.);
Mocsai Arany János Általános Iskola (Mocsa, Ady Endre utca 13.);
Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola (Naszály, Iskola utca 1.);
Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium (Oroszlány, Eszterházy utca 102.);
Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.);
Oroszlányi József Attila Általános Iskola (Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.);
Rédei Móra Ferenc Általános Iskola (Réde, Rákóczi tér 1.);
Súri Arany János Általános Iskola (Súr, Petőfi Sándor utca 45.);
Szákszendi Öveges József Általános Iskola (Szákszend, Száki utca 95.);
Tima Endre Általános Iskola (Szárliget, Iskola utca 3.);
Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola Fenyő téri telephelye (Tata, Fenyő tér 1.);
Kőkúti Általános Iskola (Tata, Kőkút köz 2.);
Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye (Tata, Fazekas utca 47.);
Vaszary János Általános Iskola (Tata, Országgyűlés tér 4.);
Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye (Tata, Jázmin utca 23.).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 5
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PERIÓDUS Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15680556
Postai cím: Koltói Anna Utca 9
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: Magyarország
E-mail: info@perioduskft.hu
Telefon: +36 34473718
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11475213211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2400000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PERIÓDUS Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15680556
Postai cím: Koltói Anna Utca 9
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11475213211

Hivatalos név: G.M.I. Gépészmérnöki Tervező, Kivitelező és Kereskedő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85168747
Postai cím: Vájár Köz 6
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13068820211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PERIÓDUS Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15680556
Postai cím: Koltói Anna Utca 9
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: Magyarország
E-mail: info@perioduskft.hu
Telefon: +36 34473718
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11475213211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8355000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8355000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PERIÓDUS Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15680556
Postai cím: Koltói Anna Utca 9
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11475213211

Hivatalos név: G.M.I. Gépészmérnöki Tervező, Kivitelező és Kereskedő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85168747
Postai cím: Vájár Köz 6
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13068820211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PERIÓDUS Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15680556
Postai cím: Koltói Anna Utca 9
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: Magyarország
E-mail: info@perioduskft.hu
Telefon: +36 34473718
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11475213211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8355000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8355000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PERIÓDUS Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15680556
Postai cím: Koltói Anna Utca 9
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11475213211

Hivatalos név: G.M.I. Gépészmérnöki Tervező, Kivitelező és Kereskedő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85168747
Postai cím: Vájár Köz 6
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13068820211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges