Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:4413/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 MISKOLC, SZENTPÉTERI KAPU 72-76. (HRSZ.: 3086/25)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Centrica Business Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31769316
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 46515207
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkeok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkeok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Távfelügyeleti rendszer rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000973522018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház területén található központi kazánházban és épületek, létesítmények hőközpontjai közötti lévő távfelügyeleti rendszer rekonstrukciója
A közbeszerzési eljárás keretében az alábbi építési beruházás valósul meg:
A felügyeleti rendszer rekonstrukciója az alábbi 3 fő részből tevődik össze:
1. Villamos elosztószekrények rekonstrukciója:
A felügyeleti rendszer cseréjével egyidőben az elosztó szekrények részbeni felújítása, rekonstrukciója is szükségessé vált. A meglévő elosztószekrény szerkezete és benne lévő villamos alkatrészek részben megfelelő állapotúak. Az elosztókban a kontrollámák, relék, mágneskapcsolók cseréjét kell elvégezni az alábbiak szerint.
A kontrollámpák cseréjét Schneider Harmony XB7 vagy ezzel műszaki egyenértékű LED-es jelzőlámpákra kell kicserélni. A mágneskapcsolók cseréje Schneider TesysK típusú-, a relék Schneider RXM típusú, vagy ezekkel műszaki egyenértékű (Siemens, Legrand, stb.) eszközökkel történhet.
Az elosztó rekonstrukciójánál figyelemmel kell lenni a Kórház mindenkori fűtési -, használati melegvízellátására és egyéb technológiai hőellátásra. A kiviteli munkákat úgy kell a Kórház műszaki igazgatóságával egyeztetve és jóváhagyatva elvégezni, hogy az épületek fűtése és használati melegvízellátása az igényelt mennyiségben, hőfokban, optimalizált üzemvizeti feltételek mellett biztosítva legyen.
A rekonstrukcióba bevont elosztók a fűtési rendszer fogyasztóit ellátó, kazánházi- és hőközponti fűtési automatika elosztók.
2. Szabályozó szelepek rekonstrukciója :
A jelenlegi fűtési rendszer szabályozása a 2002-ben, a felügyeleti rendszerrel egy időben telepített terepi eszközök segítségével történik. A szabályzó szelepek szeleptestei és érzékelői működőképesek, azonban a szelepmozgató motorok a 16 éves használat mellett fizikailag elhasználódottak, legtöbbjük csak kézi állítás mellett üzemelnek, allíthatók be a kívánt értékekre. A fentiek alapján és a jövőbeni biztonságos üzenvitel, energiaellátás biztosítása céljából az összes szelep szelepmozgatójának cseréje szükséges. A szelepmozgatóknak alkalmasnak kell lenni a jelenlegi telepített Siemens szeleptestek működtetésére. Típusa: Siemens vagy ezzel műszakilag egyenértékű legyen.
3. Felügyeleti rendszer rekonstrukciója :
A felügyeleti rendszer rekonstrukció során az alábbiakat kérjük figyelembe venni. A telepítésre kerülő felügyeleti rendszer kivitelezéséhez új villamos kiviteli tervek készítése szükséges. A Kórház műszaki igazgatósága által jóváhagyott kiviteli tervek alapján készülhet a kivitelezés.
A telepítésre kerülő felügyeleti rendszernek képesnek kell lenni a meglévő és megmaradó hőmérséklet érzékelők, és egyéb terepi eszközök fogadására. A telepítésre kerülő új fűtési szabályozó rendszernek a meglévő rendszerhez hasonlóan, hőközpontonként telepített külső hőmérséklet érzékelők jele alapján időjárás függő fűtési rendszert és értéktartó HMV szabályozást kell kialakítani. A felügyeleti rendszert a jelenlegivel azonos struktúra szerint, autonóm hőközpontonkénti alrendszerekből kell felépíteni úgy, hogy az egyes hőközpontok a központi rendszertől függetlenül önállóan - amennyiben a kommunikáció a központi felügyeleti rendszerrel megszakad - is képesek legyenek ellátni a hozzájuk tartozó épület fűtési és használati melegvíz igényét., a hőközpontba telepített vezérlők az adott rendszerhez tartozó külső hőmérséklet érzékelő jele alapján, időjárás követő szabályozással zavartalanul kell biztosítaniuk az épület fűtését, illetve a HMV tartály hőmérséklet érzékelők jele alapján a HMV ellátást.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az építési beruházás építési engedélyhez nem kötött.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 66572152 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Távfelügyeleti rendszer rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 MISKOLC, SZENTPÉTERI KAPU 72-76. (HRSZ.: 3086/25)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház területén található központi kazánházban és épületek, létesítmények hőközpontjai közötti lévő távfelügyeleti rendszer rekonstrukciója
A közbeszerzési eljárás keretében az alábbi építési beruházás valósul meg:
A felügyeleti rendszer rekonstrukciója az alábbi 3 fő részből tevődik össze:
1. Villamos elosztószekrények rekonstrukciója:
A felügyeleti rendszer cseréjével egyidőben az elosztó szekrények részbeni felújítása, rekonstrukciója is szükségessé vált. A meglévő elosztószekrény szerkezete és benne lévő villamos alkatrészek részben megfelelő állapotúak. Az elosztókban a kontrollámák, relék, mágneskapcsolók cseréjét kell elvégezni az alábbiak szerint.
A kontrollámpák cseréjét Schneider Harmony XB7 vagy ezzel műszaki egyenértékű LED-es jelzőlámpákra kell kicserélni. A mágneskapcsolók cseréje Schneider TesysK típusú-, a relék Schneider RXM típusú, vagy ezekkel műszaki egyenértékű (Siemens, Legrand, stb.) eszközökkel történhet.
Az elosztó rekonstrukciójánál figyelemmel kell lenni a Kórház mindenkori fűtési -, használati melegvízellátására és egyéb technológiai hőellátásra. A kiviteli munkákat úgy kell a Kórház műszaki igazgatóságával egyeztetve és jóváhagyatva elvégezni, hogy az épületek fűtése és használati melegvízellátása az igényelt mennyiségben, hőfokban, optimalizált üzemvizeti feltételek mellett biztosítva legyen.
A rekonstrukcióba bevont elosztók a fűtési rendszer fogyasztóit ellátó, kazánházi- és hőközponti fűtési automatika elosztók.
2. Szabályozó szelepek rekonstrukciója :
A jelenlegi fűtési rendszer szabályozása a 2002-ben, a felügyeleti rendszerrel egy időben telepített terepi eszközök segítségével történik. A szabályzó szelepek szeleptestei és érzékelői működőképesek, azonban a szelepmozgató motorok a 16 éves használat mellett fizikailag elhasználódottak, legtöbbjük csak kézi állítás mellett üzemelnek, allíthatók be a kívánt értékekre. A fentiek alapján és a jövőbeni biztonságos üzenvitel, energiaellátás biztosítása céljából az összes szelep szelepmozgatójának cseréje szükséges. A szelepmozgatóknak alkalmasnak kell lenni a jelenlegi telepített Siemens szeleptestek működtetésére. Típusa: Siemens vagy ezzel műszakilag egyenértékű legyen.
3. Felügyeleti rendszer rekonstrukciója :
A felügyeleti rendszer rekonstrukció során az alábbiakat kérjük figyelembe venni. A telepítésre kerülő felügyeleti rendszer kivitelezéséhez új villamos kiviteli tervek készítése szükséges. A Kórház műszaki igazgatósága által jóváhagyott kiviteli tervek alapján készülhet a kivitelezés.
A telepítésre kerülő felügyeleti rendszernek képesnek kell lenni a meglévő és megmaradó hőmérséklet érzékelők, és egyéb terepi eszközök fogadására. A telepítésre kerülő új fűtési szabályozó rendszernek a meglévő rendszerhez hasonlóan, hőközpontonként telepített külső hőmérséklet érzékelők jele alapján időjárás függő fűtési rendszert és értéktartó HMV szabályozást kell kialakítani. A felügyeleti rendszert a jelenlegivel azonos struktúra szerint, autonóm hőközpontonkénti alrendszerekből kell felépíteni úgy, hogy az egyes hőközpontok a központi rendszertől függetlenül önállóan - amennyiben a kommunikáció a központi felügyeleti rendszerrel megszakad - is képesek legyenek ellátni a hozzájuk tartozó épület fűtési és használati melegvíz igényét., a hőközpontba telepített vezérlők az adott rendszerhez tartozó külső hőmérséklet érzékelő jele alapján, időjárás követő szabályozással zavartalanul kell biztosítaniuk az épület fűtését, illetve a HMV tartály hőmérséklet érzékelők jele alapján a HMV ellátást.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az építési beruházás építési engedélyhez nem kötött.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 24 hónap, legkedvezőbb szintje: 48 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Távfelügyeleti rendszer rekonstrukciója
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Centrica Business Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19727057
Postai cím: Jászberényi Út 24-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@centrica.com
Telefon: +36 14317700
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12475182442
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66572152
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Centrica Business Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19727057
Postai cím: Jászberényi Út 24-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12475182442

Hivatalos név: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88444433
Postai cím: Kiskőrösi Út 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12974760203

Hivatalos név: CleanErgon Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33755731
Postai cím: Podmaniczky Utca 71
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24110402242

Hivatalos név: IMESZ-CELL Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65012312
Postai cím: Csontváry Utca 23
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23747340213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges