Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4416/2019
CPV Kód:45252124-3
Ajánlatkérő:Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:Baranya megye, kotrás: a Boros-Dráva 0+325,9 - 1+131,5 km szelvények közötti szakasza. Az eltávolított hordalék elhelyezésére az Old 0106/8 és Old 055/1 hrsz-ú területek szolgálnak
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BÉKÉS DRÉN Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK01754
Postai cím: Köztársaság tér 7.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kanyukné Fenyvesi Ildikó
Telefon: +36 72506349
E-mail: fenyvesi.ildiko@ddvizig.hu
Fax: +36 72506350
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ddvizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ddvizig.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az INTERREG 5A- HUHR/1601/2.2.1/0016 számú Boros-Dráva revitalizációs projekt kivitelezési és tervezési feladatainak ellátására 1. szerződésmódosítás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45252124-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés az INTERREG 5A- HUHR/1601/2.2.1/0016 számú Boros-Dráva revitalizációs projekt kivitelezési és tervezési feladatainak ellátására 1. szerződésmódosítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya megye,
kotrás: a Boros-Dráva 0+325,9 - 1+131,5 km szelvények közötti szakasza. Az eltávolított hordalék elhelyezésére az Old 0106/8 és Old 055/1 hrsz-ú területek szolgálnak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Humuszos termőréteg leszedése 35 cm vastagságban
(Old 0106/8a hrsz, talajvédelmi terv alapján 19.445 m3)
Deponált humuszos talajréteg elterítése (19.445 m3)
Iszapkotrás földtömegszámítás alapján (48.338,3 m3)
Iszap átszállítása tehergépkocsival Old 055/1 hrsz. területre (29.696,5 m3)
11 db új stég építése a régiek helyén (2x3 m-es, négy lábra épített, 60 cm-es bejáróval)tájba illeszkedően, fa szerkezettel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: INTERREG 5A- HUHR/1601/2.2.1/0016

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5483 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÉKÉS DRÉN Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi S. u 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
E-mail: info@dren.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 414.565,40
Pénznem: EUR

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45252124-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Baranya megye,
kotrás: a Boros-Dráva 0+325,9 - 1+131,5 km szelvények közötti szakasza. Az eltávolított hordalék elhelyezésére az Old 0106/8 és Old 055/1 hrsz-ú területek szolgálnak
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Humuszos termőréteg leszedése 35 cm vastagságban
(Old 0106/8a hrsz, talajvédelmi terv alapján 19.445 m3)
Deponált humuszos talajréteg elterítése (19.445 m3)
Iszapkotrás földtömegszámítás alapján (48.338,3 m3)
Iszap átszállítása tehergépkocsival Old 055/1 hrsz. területre (29.696,5 m3)
11 db új stég építése a régiek helyén (2x3 m-es, négy lábra épített, 60 cm-es bejáróval)tájba illeszkedően, fa szerkezettel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 414.565,40
Pénznem: EUR
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÉKÉS DRÉN Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi S.u.20
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
E-mail: info@dren.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. A Szerződés IV. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1./ „A Vállalkozó teljesítésének határideje:
- A Boros-Dráva területen végzendő munkálatok határideje 2019. március 31.
- Az anyagelhelyezési területen végzendő munkálatok határideje 2019. április 15.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2019. február 12. napján a Szerződés teljesítésével kapcsolatos akadályközlést jelentett Megrendelő felé, az alábbiak szerint:
Megrendelő Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2018. november 1. és november 11. közötti időszakban a kotrási munkák leállítását, illetve az iszap-nyomócső szétbontását rendelte el, a Boros-Dráva megemelkedett vízállása miatt. Ezen időszakban, a munkaterület nem állt rendelkezésre, a munkavégzés nem volt lehetséges. Továbbá, az iszapnyomó vezeték szétbontása és újbóli összeszerelése további időveszteséget okozott. 2018. december - 2019. január időszakban a folyamatos fagyos téli időjárás a vízfelület összefüggő befagyását okozta, mely nagyban lassította a kotrási munkákat.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 414565,4 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 414565,4 Pénznem: EUR

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben