Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4454/2019
CPV Kód:45214000-0
Ajánlatkérő:Óbudai Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76167195
Postai cím: Bécsi Út 96/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Judit Eszter
Telefon: +36 16665673
E-mail: kiss.juditeszter@ka.uni-obuda.hu
Fax: +36 16665653
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.uni-obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SALGÓTARJÁNI KÉPZÉSI ÉS KUTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA
Hivatkozási szám: EKR000024972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés az Óbudai Egyetem részére az EFOP-4.2.1-16-2017-00020 azonosító számú „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban és Székesfehérváron” című projekt keretén belül „SALGÓTARJÁNI KÉPZÉSI ÉS KUTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában
Karakter hiány miatt a "II.2.4) A közbeszerzés mennyisége" pont 1. kiegészítő folytatása:
Elektromos munkák
A meglévő épület átalakításához kapcsolódóan a teljes meglévő elektromos rendszer elbontásra kerül. Ebből az alsó 3 szint az első ütemben valósul meg, a felső két szinten megmarad a meglévő rendszer, és erre csatlakoznak rá a meglévő világítóberendezés, az új fan-coil berendezések, és az új tűzjelző berendezések A tervezett villamos áram igénye: 3x315A.
Az épületen új villámvédelmi rendszer és tűzjelző hálózat kiépítése szükséges, ezek az első ütemben kialakításra kerülnek.
Informatikai, és távközlési hálózat
A kábelezési munkálatokat, a nyomvonalak meghatározását, a kivitelezés előtt az adott épület fenntartásáért, kivitelezéséért felelős egységgel egyeztetni kell. A felső két szinten ennek kiépítése az 1. ütemben nem valósul meg.
Épületfelügyeleti rendszer
Az épületfelügyeleti- és menedzsment rendszer alá tartozik az épület épületgépészeti rendszereinek vezérlése, irányítástechnikai feladatainak ellátása (monitorozás, vezérlés), a villamos kapcsoló berendezések működtetése és ellenőrzése, épülethatékonysági adatrögzítés, optimalizálás és igény szerinti beavatkozás. A felső két szinten ennek kiépítése az 1. ütemben nem valósul meg.
Kertépítés:
A kertészeti munkák keretén belül a zöldfelületek, járdák teljesen megújulnak az első ütemben.
2. ÜTEM (opcionális rész)
A 2. ütem feladata a felső két szint belsejének kialakítása.
- hasznos alapterület: kb. 808 m2
- belső szerelt válaszfalak mennyisége: kb. 263 m2.
A munkálatok során biztosítani kell az épület zavartalan használatára.
A belső terekben új funkciójú helyiségek kerülnek kialakításra, új padló, mennyezet és falburkolatokkal. A létesítményben komplex akadálymentesítés valósul meg,
Az épület akadálymentesítése során akadálymentes mosdók kerülnek kialakításra.
Szennyvízelvezetés:
Az épületen belüli szennyvízelvezetés KA PVC csőből, és idomokból készül. A felszálló vezetékek már az 1. ütemben kiépültek, erre kell rácsatlakozni a 2. 3. emelet szennyvízrendszerével.
Ivóvíz és épületen belüli tűzivíz ellátás:
A meglévő vízmérési pont nem kerül átalakításra. Az épületen belül meglévő fali tűzcsapok helyei nem változnak, az ellátásuk új nyomvonalon a tervek szerinti nyomvonalvezetéssel történik.
Fűtési-hűtési rendszer:
Az épület fűtése zárt rendszerű, szivattyús alacsony hőmérsékletű melegvízfűtés. A felújítás során a felső két szinten a fancoil berendezések fele és a vezetékeik már kiépültek az 1. ütemben, a másik felét szükséges kiépíteni.
Szellőzés:
A könyvtár és a tantermek szellőztetése gépi úton történik, mely a második ütemben épül ki teljesen. Az 1. ütemben a 2. és 3. szinten már kiépültek a vezetékeik, és csak a szellőzőgépeket szükséges beépíteni, míg a felső két szinten a teljes szellőzőrendszert ki kell építeni, a belsőépítészeti takarásokkal együtt.

Elektromos munkák
A felső két szinten a tűzjelző és a fan-coil rendszer elektromos hálózata már kiépült, de ezeket rá kell kötni az új hálózatra, illetve ezeken a szinteken a teljes elektromos rendszer elkészítése szükséges.
Informatikai, és távközlési hálózat
A kábelezési munkálatokat, a nyomvonalak meghatározását, a kivitelezés előtt az adott épület fenntartásáért, kivitelezéséért felelős egységgel egyeztetni kell.

Épületfelügyeleti rendszer
Az épületfelügyeleti- és menedzsment rendszer alá tartozik az épület épületgépészeti rendszereinek vezérlése, irányítástechnikai feladatainak ellátása (monitorozás, vezérlés), a villamos kapcsoló berendezések működtetése és ellenőrzése, épülethatékonysági adatrögzítés, optimalizálás és igény szerinti beavatkozás. A felső két szinten ennek kiépítése szükséges.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02494 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő részére több Gazdasági Szereplő részéről kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett.
Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel a Kbt. 52. § alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.
"A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:" pont az EKR rendszerben működési hiánya miatt "0" számmal kezdődik pontosan az EHR azonosító: 2494/2019
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben