Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4466/2019
CPV Kód:43325000-7
Ajánlatkérő:Adony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Adony Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12767133
Postai cím: Kossuth L. Utca 8
Város: Adony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Krisztina
Telefon: +36 25504550
E-mail: szekely.krisztina@adony.hu
Fax: +36 25504555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.adony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Játszótér telepítés Adony II. p.
Hivatkozási szám: EKR000159872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Játszótér telepítés Adony II. a TOP 2.1.2-15-FE1-2016-00012 projekt kapcsán adásvételi szerződés keretében.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03238 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 13
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információ: A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
A következő helyett:
A II.2.7) pontban A szerződés meghosszabbítható rovat nemmel jelöltsége a már megkötött szerződésre vonatkozik. A szerződés
teljesítési határideje tárgyalásra alkalmas!
Helyesen:
A II.2.7) pontban A szerződés meghosszabbítható rovat nemmel jelöltsége a már megkötött szerződésre vonatkozik. A szerződés
teljesítési határideje tárgyalásra alkalmas- legfeljebb 90 napra módosítva- nem tekintendő lényeges módosításnak!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 1 . 4
A módosítandó szöveg helye: Első tárgyalás időpontja
A következő helyett
Dátum: 2019/03/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezéssel
teljesített - legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett - összesen legalább 1 db referenciával, mely magában foglal legalább 9 db
játszóeszköz szállítását és telepítését.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes
a megajánlott jelen felhívás II.2.4. pontjában előírt releváns játszóeszközök MSZ-EN 1176 számú szabvány előírásoknak történő
megfelelése vonatkozásában TÜV-Rheinland InterCenter Kft. által elfogadott vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő okleveleskertészmérnök vagy okleveles táj- és kertépítő mérnök szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 12 hónap kültéri játszóeszközök felhasználási helyre történő telepítésében szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik. A párhuzamos szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbanhatározta meg.
Helyesen:
M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezéssel
teljesített - legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett - összesen legalább 1 db referenciával, mely magában foglal legalább 9 db
játszóeszköz szállítását és telepítését.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes
a megajánlott jelen felhívás II.2.4. pontjában előírt releváns játszóeszközök MSZ-EN 1176 számú szabvány előírásoknak történő
megfelelése vonatkozásában TÜV-Rheinland InterCenter Kft. által elfogadott vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő okleveleskertészmérnök vagy okleveles táj- és kertépítő mérnök szakemberrel vagy egyéb olyan szakemberrel (egyenértékűségre tekintettel), aki:
legalább 12 hónap kültéri játszóeszközök felhasználási helyre történő telepítésében szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik. A párhuzamos szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/03/19
Helyesen:
2019/03/22
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A korrigendumban eszközölt módosítások a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltakat nem sértik, tekintettel:
- a teljesítési határidő az eredeti felhívás alapján is tárgyalásra alkalmas volt, kiegészítő tájékoztatás kérés ismeretében a leghosszabb, piacilag reális határidő került meghatározásra, jelentős módosítást nem eredményezve;
- az alkalmassági feltételnél előírt szakember típus a kiegészítő tájékoztatás kérés ismeretében az egyenértékűségre tekintettel került módosításra, jelentős módosítást nem eredményezve.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben