Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4469/2019
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Pannon Egyetem
Teljesítés helye:- „A” Szolgálati hely (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. - „B” aula épület porta); - ”B” Szolgálati hely (8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1.); - a műszaki leírásban megadottak szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DET-ŐR Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pannon Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35589017
Postai cím: Egyetem utca 10
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mereteiné Sebestyén Annamária
Telefon: +36 88624000
E-mail: kozbeszerzes@uni-pannon.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-pannon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-pannon.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PE vagyonvédelmi szolgáltatások (1031)
Hivatkozási szám: EKR000969732018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás keretösszege: 225.209.880,- Ft + ÁFA.
Az „A” szolgálati helyhez kapcsolódó ingatlanok tekintetében ellátandó feladatok
A Pannon Egyetem veszprémi objektumai személy- és vagyonvédelmi feladatainak, valamint portaszolgálatának ellátása továbbá rendezvénybiztosítás vállalkozási keretmegállapodás szerint
1) „A” Szolgálati hely (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. - „B” aula épület porta) és a szolgálati helyhez kapcsolódó feladatok
Az „A” szolgálati helyhez kapcsolódó ingatlanok:
a) „B” aula épület portán portaszolgálat és diszpécserszolgálat ellátása.
b) Veszprém, Egyetem u. 1. / Hrsz: 5642, Egyetem u. 3. / Hrsz: 5641, Egyetem u. 5. / Hrsz: 5640, Egyetem u. 1/C. I. em. 1. / Hrsz: 5725/2/A/17, Egyetem u. 1/D. III. em. 12. / Hrsz: 5725/2/A/36, Egyetem u. 10. / Hrsz: 5044,
c) Veszprém, Hóvirág u. 6. / Hrsz: 5121,
d) Veszprém, Csikász u. 2/C. III. em. 3. / Hrsz: 5584/A/36,
e) Veszprém, Móricz Zsigmond u. 8. / Hrsz: 5605/1, Móricz Zsigmond u. 10. / Hrsz: 5605/2,
f) Veszprém, Nárcisz u. 12. / Hrsz: 5600,
Az „A” szolgálati helyhez kapcsolódó ingatlanok tekintetében ellátandó feladatok:
Épületek technikai eszközökkel támogatott (ingatlanok összes alapterülete 63.767 m2, épületek összes nettó alapterülete 54.146 m2) 24 órás őrzés-védelmi feladatai, területi járőrszolgálat.
Munkaidő és szolgálati létszám az „A” szolgálati helyen:
Munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon egyidejűleg 2 fő biztonsági őr az alábbiak szerint:
1 fő biztonsági őr (feladata: portás és diszpécserközpont kezelő) 7:00 – 7:00 óra közötti (24 órás időtartamra)
1 fő biztonsági őr (feladata: járőr szolgálat) 7:00 – 7:00 óra közötti (24 órás időtartamra) időszakban.
”B” Szolgálati hely: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1.
a) 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. szám alatti N épületben (a továbbiakban: N porta) portaszolgálat ellátása;
b) 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. szám alatti M épületben (a továbbiakban: M porta) portaszolgálat ellátása;
c) 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. szám alatti Könyvtár épületben (a továbbiakban: Könyvtár épület) portaszolgálat ellátása.
Az „B” szolgálati hely és az „B” szolgálati helyhez kapcsolódóan a portaszolgálaton felül feladatok:
A Pannon Egyetem vagyonkezelésébe tartozó Wartha Vince utca 1.sz. /Hrsz:6104/25 alatti terület és épületek technikai eszközökkel támogatott (ingatlan alapterülete 37.189 m2, épületek összes nettó alapterülete 17.966 m2) 24 órás őrzés-védelmi feladatai, területi járőrszolgálat.
Munkaidő és szolgálati létszám az „B” szolgálati helyen:
N és M porta esetében:
N porta egyidejűleg 2 fő biztonsági őr munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon az alábbiak szerint:
1 fő (feladata: biztonsági őr, portás) „N” porta 18:00 – 6:00 óra közötti (12 órás) időszakban.
1 fő (feladat: biztonsági őr, járőr szolgálat) 18:00 – 6:00 óra közötti (12 órás) időszakban.
M porta 1 fő biztonsági őr munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon az alábbiak szerint:
1 fő (feladata: biztonsági őr, portás) „M” porta 6:00 – 18:00 óra közötti (12 órás) időszakban.
Könyvtár épület 1 fő biztonsági őr az alábbiak szerint:
Munkanapokon:
1 fő (feladata: biztonsági őr, portás) Könyvtár épület hétfőtől csütörtökig 7:00 – 19:00 óra között (12 órás) időszakban
1 fő (feladat: biztonsági őr, portás) Könyvtár épület pénteken 7:00 – 16:00 óra között (9 órás) időszakban
Igény szerint szombaton
1 fő (feladata: biztonsági őr, portás) Könyvtár épület 7:00 – 14:00 óra között (7 órás) időszakban
A szolgáltatás megkezdésének időpontja a szerződés megkötését követő harmadik naptári nap 0:00, de legkorábban 2019.01.01. 0:00 óra
Fenti feladatok a szolgáltatás ellátásának kezdő időpontjára tervezett szolgáltatásokat tartalmazzák. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy fél évente az eseti megrendelőkben a fentiektől eltérő megrendelést adjon a nyertes ajánlattevőnek a létszám, valamint az objektumok vonatkozásában.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 225209880 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: PE vagyonvédelmi szolgáltatások (1031)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak:79713000-5
79714000-2
79715000-9
98341120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: - „A” Szolgálati hely (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. - „B” aula épület porta);
- ”B” Szolgálati hely (8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1.);
- a műszaki leírásban megadottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1) „A” Szolgálati hely (8200 Veszprém, Egyetem u. 10. - „B” aula épület porta) és a szolgálati helyhez kapcsolódó feladatok
Az „A” szolgálati helyhez kapcsolódó ingatlanok:
a) „B” aula épület portán portaszolgálat és diszpécserszolgálat ellátása.
b) Veszprém, Egyetem u. 1. / Hrsz: 5642, Egyetem u. 3. / Hrsz: 5641, Egyetem u. 5. / Hrsz: 5640, Egyetem u. 1/C. I. em. 1. / Hrsz: 5725/2/A/17, Egyetem u. 1/D. III. em. 12. / Hrsz: 5725/2/A/36, Egyetem u. 10. / Hrsz: 5044,
c) Veszprém, Hóvirág u. 6. / Hrsz: 5121,
d) Veszprém, Csikász u. 2/C. III. em. 3. / Hrsz: 5584/A/36,
e) Veszprém, Móricz Zsigmond u. 8. / Hrsz: 5605/1, Móricz Zsigmond u. 10. / Hrsz: 5605/2,
f) Veszprém, Nárcisz u. 12. / Hrsz: 5600,
Az „A” szolgálati helyhez kapcsolódó ingatlanok tekintetében ellátandó feladatok:
Épületek technikai eszközökkel támogatott (ingatlanok összes alapterülete 63.767 m2, épületek összes nettó alapterülete 54.146 m2) 24 órás őrzés-védelmi feladatai, területi járőrszolgálat.
Munkaidő és szolgálati létszám az „A” szolgálati helyen:
Munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon egyidejűleg 2 fő biztonsági őr az alábbiak szerint:
1 fő biztonsági őr (feladata: portás és diszpécserközpont kezelő) 7:00 – 7:00 óra közötti (24 órás időtartamra)
1 fő biztonsági őr (feladata: járőr szolgálat) 7:00 – 7:00 óra közötti (24 órás időtartamra) időszakban.
”B” Szolgálati hely: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1.
a) 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. szám alatti N épületben (a továbbiakban: N porta) portaszolgálat ellátása;
b) 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. szám alatti M épületben (a továbbiakban: M porta) portaszolgálat ellátása;
c) 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. szám alatti Könyvtár épületben (a továbbiakban: Könyvtár épület) portaszolgálat ellátása.
Az „B” szolgálati hely és az „B” szolgálati helyhez kapcsolódóan a portaszolgálaton felül feladatok:
A Pannon Egyetem vagyonkezelésébe tartozó Wartha Vince utca 1.sz. /Hrsz:6104/25 alatti terület és épületek technikai eszközökkel támogatott (ingatlan alapterülete 37.189 m2, épületek összes nettó alapterülete 17.966 m2) 24 órás őrzés-védelmi feladatai, területi járőrszolgálat.
Munkaidő és szolgálati létszám az „B” szolgálati helyen:
N és M porta esetében:
N porta egyidejűleg 2 fő biztonsági őr munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon az alábbiak szerint:
1 fő (feladata: biztonsági őr, portás) „N” porta 18:00 – 6:00 óra közötti (12 órás) időszakban.
1 fő (feladat: biztonsági őr, járőr szolgálat) 18:00 – 6:00 óra közötti (12 órás) időszakban.
M porta 1 fő biztonsági őr munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon az alábbiak szerint:
1 fő (feladata: biztonsági őr, portás) „M” porta 6:00 – 18:00 óra közötti (12 órás) időszakban.
Könyvtár épület 1 fő biztonsági őr az alábbiak szerint:
Munkanapokon:
1 fő (feladata: biztonsági őr, portás) Könyvtár épület hétfőtől csütörtökig 7:00 – 19:00 óra között (12 órás) időszakban
1 fő (feladat: biztonsági őr, portás) Könyvtár épület pénteken 7:00 – 16:00 óra között (9 órás) időszakban
Igény szerint szombaton
1 fő (feladata: biztonsági őr, portás) Könyvtár épület 7:00 – 14:00 óra között (7 órás) időszakban
A szolgáltatás megkezdésének időpontja a szerződés megkötését követő harmadik naptári nap 0:00, de legkorábban 2019.01.01. 0:00 óra
Fenti feladatok a szolgáltatás ellátásának kezdő időpontjára tervezett szolgáltatásokat tartalmazzák. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy fél évente az eseti megrendelőkben a fentiektől eltérő megrendelést adjon a nyertes ajánlattevőnek a létszám, valamint az objektumok vonatkozásában.
Rendezvénybiztosítás esetén munkaidő és szolgálati létszám: Félévente egyidejűleg maximum 4 fő biztonsági őr igénybevételével, maximum 100 munkaóra/félév keret erejéig.
Részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2. pont szerinti szakember többlet tapasztalata (2 éven felüli őrzésvédelmi területen szerzett vezetői gyakorlat, naptári hónapban, min. 0, max. 60 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. ajánlati ár / vagyonvédelmi óradíj Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje –kiegészítés:
Vállalkozási keretmegállapodás három év határozott időtartamra, az igénybe venni kívánt szolgáltatások megrendelésére/lehívására félévente kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: PE vagyonvédelmi szolgáltatások (1031)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DET-ŐR Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77379214
Postai cím: Radnóti Tér 2
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: detor@det-or.hu
Telefon: +36 88443300
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11866103219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 225209880
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 225209880
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48141745
Postai cím: Zsombor Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vargavivien@topcopgroup.com
Telefon: +36 709300590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19980660
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12786293243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241

Hivatalos név: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48141745
Postai cím: Zsombor Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12786293243

Hivatalos név: "BIZALOM" Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18283525
Postai cím: Torontál Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10947320242

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: G-DEFENSE ZRT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81877177
Postai cím: Hofnerr Albert Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26552253243

Hivatalos név: DET-ŐR Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77379214
Postai cím: Radnóti Tér 2
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11866103219

Hivatalos név: Safety Sector Biztonsági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16252404
Postai cím: Andrássy Út 125.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13247746242

Hivatalos név: Nevada Security Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27327827
Postai cím: Sasülés utca 5
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14965438213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges