Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4470/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:4242 Hajdúhadház Dr. Földi János utca 13914/85. helyrajzi szám alatti ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Anna 95 Építő és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78064326
Postai cím: Bocskai Tér 1
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csáfordi Dénes
Telefon: +36 52583411
E-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu
Fax: +36 52384290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduhadhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vágóhíd építés
Hivatkozási szám: EKR000135142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az Ajánlatkérő által megvalósítandó beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram céljából a Belügyminisztérium (Támogató) BM/13732-6-2016 számú döntésének megfelelően támogatásban részesült.
A Hatósági támogatási szerződés aláírása megtörtént.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a Beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram keretében kiskapacitású vágóhíd építésével kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása:
- 28,00 m x 12,00 m befoglaló méretű, földszintes, nyeregtetős, acélváz szerkezetű, szendvicspanel borítású kiskapacitású vágóhíd építése valósult meg 2018. évben. A vágóhíd épülete használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
A vágóhíd működéséhez további kiegészítő támogatásban részesült az Önkormányzat, melyből az alábbi munkák elvégzése valósulna meg, szakáganként a következők:
Építészeti munkák:
- a két dokkoló kapuknál lévő ajtók bontása és kintebb helyezése, ütközők beépítésével (1)
- a pácoló helyiségben lévő ablak üvegének fóliázása vagy kicserélése műanyag betétre (2)
- szúnyoghálók felszerelése két méretben (3)
- 2 db átadó ablak beépítése a bélürítő helyiségben (4)
- karámnál digitális mérleg szintbe állítása, korlát kialakítása (5)
- belszerv hűtőnél válaszfal bontása (6)
- térkő bontása karámnál, lefolyó kiépítése céljából (7)
- füstölő fölé elszívó elhelyezése füstelvezető csövének bekötése meglévő kéménybe (8)
- füstölő berendezés füstelvezetésének kiépítése tetőszerkezeten, bádogozással (8)
Gépészeti munkák: - a 7 db klímaberendezések kondenzvizének elvezetése
- bélürítőben vízkiállás 2 db csapnak, lefolyó kialakítása, késfertőtlenítő áthelyezése (9)
- vízvételi hely kialakítása hátsó karámnál, szennyvíz lefolyó kialakítása (10)
- érlelőben levegőáramoltatás kialakítása, automatizálása (11)
- tűzcsap telepítése ingatlan előtti közterületen
Elektromos munkák: - a 7 db klímaberendezés és a hozzá tartozó kültéri egység elektromos megtáplálása, új elosztó berendezéssel együtt
- Füstölő helyiségbe új elektromos csatlakozás kiépítése
- légfüggönyök részére elektromos csatlakozások kiépítése
- Darupálya betápláló kábele részére futómacska kialakítása (12)
- Digitális mérleg részére csatlakozó tábla áthelyezése és bővítése, kijelző felszerelése (13)
- Sokkoló berendezés részére ipari 230V-os dugalj felszerelése (12)
- Ládamosó berendezés csatlakozásának átépítése (14)
- Áramváltós fogyasztásmérő szekrény tervezése engedélyeztetése és kialakítása telekhatáron
- érintésvédelemhez fémtárgyak (asztalok, mosdók, mosogatók és egyéb nagy kiterjedésű fém tárgyak) bekötése a földelő hálózatba
Hűtő- és klímatechnikai munkák:
- 7 db beltéri klímaberendezés utólagos kiépítése, csővezetékhálózat szerelése teljes körűen az alábbi helyiségekben: (Bőr raktár, Hulladéktároló, Bél sózó, Daraboló bontó, Közlekedő, Kiadó I., Kiadó II.), 1 db kültéri egység telepítése
- Hűtőkhöz központi GSM távfelügyeleti rendszer kiépítése
- lábazati szegő (holker) kiépítése az alábbi helyiségekben: (vágótér, hasító-bontó, hulladéktároló, bélürítő, daraboló-bontó, hűtők, hidegüzemi gépterem, vágóhídi és húsüzemi kiadó, érlelő, bőr raktár)
- 5 db belső műanyag ajtó cseréje hűtőkamra ajtókra (Belszerv hűtő, Előhűtő I., Előhűtő II., Darabolt hús hűtő, Csomagolt árú hűtő)
- érlelőben hőmérséklet és páraszabályozó egység telepítése (11)
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18925619 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vágóhíd építése 2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45223000-6
45262500-6
45262650-2
45310000-3
45315100-9
45320000-6
45350000-5
45421100-5
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4242 Hajdúhadház Dr. Földi János utca 13914/85. helyrajzi szám alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az Ajánlatkérő által megvalósítandó beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram céljából a Belügyminisztérium (Támogató) BM/13732-6-2016 számú döntésének megfelelően támogatásban részesült.
A Hatósági támogatási szerződés aláírása megtörtént.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a Beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram keretében kiskapacitású vágóhíd építésével kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása:
- 28,00 m x 12,00 m befoglaló méretű, földszintes, nyeregtetős, acélváz szerkezetű, szendvicspanel borítású kiskapacitású vágóhíd építése valósult meg 2018. évben. A vágóhíd épülete használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
A vágóhíd működéséhez további kiegészítő támogatásban részesült az Önkormányzat, melyből az alábbi munkák elvégzése valósulna meg, szakáganként a következők:
Építészeti munkák:
- a két dokkoló kapuknál lévő ajtók bontása és kintebb helyezése, ütközők beépítésével (1)
- a pácoló helyiségben lévő ablak üvegének fóliázása vagy kicserélése műanyag betétre (2)
- szúnyoghálók felszerelése két méretben (3)
- 2 db átadó ablak beépítése a bélürítő helyiségben (4)
- karámnál digitális mérleg szintbe állítása, korlát kialakítása (5)
- belszerv hűtőnél válaszfal bontása (6)
- térkő bontása karámnál, lefolyó kiépítése céljából (7)
- füstölő fölé elszívó elhelyezése füstelvezető csövének bekötése meglévő kéménybe (8)
- füstölő berendezés füstelvezetésének kiépítése tetőszerkezeten, bádogozással (8)
Gépészeti munkák: - a 7 db klímaberendezések kondenzvizének elvezetése
- bélürítőben vízkiállás 2 db csapnak, lefolyó kialakítása, késfertőtlenítő áthelyezése (9)
- vízvételi hely kialakítása hátsó karámnál, szennyvíz lefolyó kialakítása (10)
- érlelőben levegőáramoltatás kialakítása, automatizálása (11)
- tűzcsap telepítése ingatlan előtti közterületen
Elektromos munkák: - a 7 db klímaberendezés és a hozzá tartozó kültéri egység elektromos megtáplálása, új elosztó berendezéssel együtt
- Füstölő helyiségbe új elektromos csatlakozás kiépítése
- légfüggönyök részére elektromos csatlakozások kiépítése
- Darupálya betápláló kábele részére futómacska kialakítása (12)
- Digitális mérleg részére csatlakozó tábla áthelyezése és bővítése, kijelző felszerelése (13)
- Sokkoló berendezés részére ipari 230V-os dugalj felszerelése (12)
- Ládamosó berendezés csatlakozásának átépítése (14)
- Áramváltós fogyasztásmérő szekrény tervezése engedélyeztetése és kialakítása telekhatáron
- érintésvédelemhez fémtárgyak (asztalok, mosdók, mosogatók és egyéb nagy kiterjedésű fém tárgyak) bekötése a földelő hálózatba
Hűtő- és klímatechnikai munkák:
- 7 db beltéri klímaberendezés utólagos kiépítése, csővezetékhálózat szerelése teljes körűen az alábbi helyiségekben: (Bőr raktár, Hulladéktároló, Bél sózó, Daraboló bontó, Közlekedő, Kiadó I., Kiadó II.), 1 db kültéri egység telepítése
- Hűtőkhöz központi GSM távfelügyeleti rendszer kiépítése
- lábazati szegő (holker) kiépítése az alábbi helyiségekben: (vágótér, hasító-bontó, hulladéktároló, bélürítő, daraboló-bontó, hűtők, hidegüzemi gépterem, vágóhídi és húsüzemi kiadó, érlelő, bőr raktár)
- 5 db belső műanyag ajtó cseréje hűtőkamra ajtókra (Belszerv hűtő, Előhűtő I., Előhűtő II., Darabolt hús hűtő, Csomagolt árú hűtő)
- érlelőben hőmérséklet és páraszabályozó egység telepítése (11)
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember építési beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap) 20
2 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. Harmadik rész 115. § szerint az építés becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a tervező által készített költségvetés alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vágóhíd építése 2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Anna 95 Építő és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84737333
Postai cím: Vadas Utca 11
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
E-mail: anna95bt@gmail.com
Telefon: +36 06203359622
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22865168209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16416514
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18925619
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépészeti munkák, Elektromos munkák, Hűtő és klímatechnika, Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Anna 95 Építő és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84737333
Postai cím: Vadas Utca 11
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22865168209

Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16610143
Postai cím: Karabély Utca 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115.§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos, amennyiben az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.
Jelen beszerzés becsült értéke: 16.416.514 Ft volt.
2. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás a Kbt. 115.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 2019. február 8-án került megküldésre az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők számára.
3. Az ajánlattételi határidő 2019. február 18. 14.00 óra volt.
4. Az összegezés megküldésének az időpontja: 2019. március 1. volt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges