Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4477/2019
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Pécsi Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:76633 Pécs, Esztergár Lajos út 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T.A.X. Team Security Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97534714
Postai cím: Batthyány Utca 1-3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernát Alexandra
Telefon: +36 701993511
E-mail: bernat.alexandra@pecsiszc.hu
Fax: +36 72511607
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pecsiszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pecsiszc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolg. Pécsi Radnóti Miklós Szakgimn. r
Hivatkozási szám: EKR001089882018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Takarítási terület:
Pécsi Szakképzési Centrum Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma 76633 Pécs, Esztergár Lajos út 6.
Takarítandó terület: 3156 m2
Naponta ellátandó feladatok
Ügyeletes takarító
Tanítási napokon 06:00 -10:00 között ügyeletes takarító személyzet biztosítása.
Tantermek
Szemét összegyűjtés, szemetes edények ürítése, tisztítása, bélelése a teljes területen.
Padok, tanuló asztalok lemosása (firka eltávolítás, szemét kiszedés, lábazat letörlés is).
Székek letörlése, felrakása (lábazat is).
Fogas, nyitott polcok, képek, ablakpárkányok portalanítása.
Radiátorok, ablak keretek-kilincsek portalanítása (mosása).
Speciális berendezések (Zongora, számítógép, TV stb.) portalanítása.
Szőnyegek, szőnyegpadlók porszívózása.
Ajtó kilincs és környékének kézi nedves fertőtlenítő letörlés, üvegajtók elérhető felületei, villanykapcsolók letörlése.
Padozat tisztítása (sarkok, bútorok alatt, falak mentén) a jellegnek megfelelően száraz és nedves.
Lépcsők, korlátok tisztítása.
Vizes-blokkok
WC-k, mosdó, padozat, csatornaszem fertőtlenítő takarítása.
WC-k, piszoárok vegyszeres takarítása.
Tükrök, csapok takarítása.
WC ajtók, mosható falak, csempék takarítása.
Egyéb termek (Így például: irodák, könyvtár, szertárak, teakonyhák, étkezők folyosó, lépcsők).
Portalanítás, porszívózás, mosható falburkolatok lemosása, felmosás.
Tornaterem:
Padozat (sarkok, padok alatt, korlátok, bordásfal alatt) porszívózása (száraz-nedves)
Öltöző padok, fogasok portalanítása, fertőtlenítő lemosása.
Tornatermi rendezvényszőnyeg eseti jellegű porszívózása
Hetente ellátandó feladatok
Kézmosók, vizes szerelvények vízkőtelenítése, csempék tisztítása.
Szekrények külső felületének tisztítása (teteje is).
Ajtók, üvegajtók, falburkolatok, védőkorlátok teljes körű tisztítása.
Falon kívüli tárgyak tisztítása (kapcsoló szekrények, tűzoltó készülékek, fali képek).
Párkány, radiátor, fali pocok, szerelvények portalanítása.
Kárpitozott székek, bútorok porszívózása.
A mosdókban, illetve irodákban használatos törölközőket, konyharuhákat heti rendszerességgel kérjük mosni, vasalni.
Havonta ellátandó feladatok
Az intézmény közös helységeiben, mint folyosó, mellékhelységek, továbbá a tetőtéri tantermek, gépi technológiás takarítás.
Hűtőgépek, mikrohullámú sütők tisztítása.
Nagytakarítás
Nagytakarítás során ellátandó feladatok
A „nagytakarítás” fogalom alatt az alábbi feladatokat értjük:
A napi takarítási feladatoknál felsoroltakon túlmenően:
Ablakok teljes körű felületének takarítása (Szétszerelt külső-belső felület).
Függönyök leszedése, gépi mosás, szárítás, vasalás, felrakás.
Elérhető lámpatestek, búrák lemosása. Kárpitozott székek vegyi tisztítása
Csövek letakarítása.
Magasan lévő felületek takarítása (pl.: tornatermi rács, ablak, aula, nehezen elérhető világítás, zsibongó, stb.) 5,5 méter magasságig. Időpontja:
- Nyári szünet: Augusztus 1-20. közötti időszakban 10 nap.
- Tavaszi szünet és Őszi szünet időszakában 5 nap.
A szolgáltatás részletes leírását és szerződéses feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27381456 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítási szolg. Pécsi Radnóti Miklós Szakgimn. r
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 76633 Pécs, Esztergár Lajos út 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pécsi Szakképzési Centrum Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma
76633 Pécs, Esztergár Lajos út 6.
Takarítandó terület: 3156 m2
Naponta ellátandó feladatok
Ügyeletes takarító
Tanítási napokon 06:00 -10:00 között ügyeletes takarító személyzet biztosítása.

Tantermek

Szemét összegyűjtés, szemetes edények ürítése, tisztítása, bélelése a teljes területen.
Padok, tanuló asztalok lemosása (firka eltávolítás, szemét kiszedés, lábazat letörlés is).
Székek letörlése, felrakása (lábazat is).
Fogas, nyitott polcok, képek, ablakpárkányok portalanítása.
Radiátorok, ablak keretek-kilincsek portalanítása (mosása).
Speciális berendezések (Zongora, számítógép, TV stb.) portalanítása.
Szőnyegek, szőnyegpadlók porszívózása.
Ajtó kilincs és környékének kézi nedves fertőtlenítő letörlés, üvegajtók elérhető felületei, villanykapcsolók letörlése.
Padozat tisztítása (sarkok, bútorok alatt, falak mentén) a jellegnek megfelelően száraz és nedves. Lépcsők, korlátok tisztítása.

Vizes-blokkok

WC-k, mosdó, padozat, csatornaszem fertőtlenítő takarítása.
WC-k, piszoárok vegyszeres takarítása.
Tükrök, csapok takarítása.
WC ajtók, mosható falak, csempék takarítása.
Egyéb termek
(Így például: irodák, könyvtár, szertárak, teakonyhák, étkezők folyosó, lépcsők). Portalanítás, porszívózás, mosható falburkolatok lemosása, felmosás.

Tornaterem:
Padozat (sarkok, padok alatt, korlátok, bordásfal alatt) porszívózása (száraz-nedves) Öltöző padok, fogasok portalanítása, fertőtlenítő lemosása.
Tornatermi rendezvényszőnyeg eseti jellegű porszívózása

Hetente ellátandó feladatok
Kézmosók, vizes szerelvények vízkőtelenítése, csempék tisztítása.
Szekrények külső felületének tisztítása (teteje is).
Ajtók, üvegajtók, falburkolatok, védőkorlátok teljes körű tisztítása.
Falon kívüli tárgyak tisztítása (kapcsoló szekrények, tűzoltó készülékek, fali képek).
Párkány, radiátor, fali pocok, szerelvények portalanítása.
Kárpitozott székek, bútorok porszívózása.
A mosdókban, illetve irodákban használatos törölközőket, konyharuhákat heti rendszerességgel kérjük mosni, vasalni.

Havonta ellátandó feladatok
Az intézmény közös helységeiben, mint folyosó, mellékhelységek, továbbá a tetőtéri tantermek, gépi technológiás takarítás.
Hűtőgépek, mikrohullámú sütők tisztítása.

Nagytakarítás

Nagytakarítás során ellátandó feladatok

A „nagytakarítás” fogalom alatt az alábbi feladatokat értjük:

A napi takarítási feladatoknál felsoroltakon túlmenően:
Ablakok teljes körű felületének takarítása (Szétszerelt külső-belső felület).
Függönyök leszedése, gépi mosás, szárítás, vasalás, felrakás.
Elérhető lámpatestek, búrák lemosása.
Kárpitozott székek vegyi tisztítása
Csövek letakarítása.
Magasan lévő felületek takarítása (pl.: tornatermi rács, ablak, aula, nehezen elérhető világítás, zsibongó, stb.) 5,5 méter magasságig.

Időpontja:
- Nyári szünet: Augusztus 1-20. közötti időszakban 10 nap.
- Tavaszi szünet és Őszi szünet időszakában 5 nap.
A szolgáltatás részletes leírását és szerződéses feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Minőségterv 20
2 3. AT rendelkezik-e a teljesítéshez szükséges gépek, berendezések javítását végző szervizzel, ahol a meghibásodott berendezések javítására, vagy cseréjére 1 munkanapon belül sor kerülhet (igen/nem) 2
3 4. Felhasználni kívánt vegyszerek leírása a környezetbarát szereket előtérbe helyezve (igen/nem) 4
4 5. ISO tanúsítvánnyal rendelkezik ajánlattevő (igen/nem) 4
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF/m2/takarítási nap) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ponthatár: 0-10 pont
1. értékelési szempont (Nettó Ajánlati ár) fordított arányosítást, a 2. 3. 4. és 5. értékelési részszempont pontozás, a pontszámok kiosztása során AK a Kbt. 69.§ (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatokat önmagukban ítéli meg, azaz az ajánlatok tartalmi elemeinek egymáshoz történő közvetlen viszonyítása nélkül.
4. 5. részszempont bontása lásd KD.
Részletesen lásd KD

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Takarítási szolg. Pécsi Radnóti Miklós Szakgimn. r
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T.A.X. Team Security Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27364684
Postai cím: Erkel Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
E-mail: taxteam@taxteam.hu
Telefon: +36 309790584
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11972411243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27381456
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: napi takarítási feladatok, heti takarítási feladatok, havi takarítási feladatok, nagytakarítási feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241

Hivatalos név: T.A.X. Team Security Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27364684
Postai cím: Erkel Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11972411243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők:
T.A.X. Team Security Kft., 1092 Budapest , Erkel Utca 6 11972411-2-43
Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Attila Utca 34. 11066901-2-41
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges