Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4479/2019
CPV Kód:45233000-9
Ajánlatkérő:Kemeneskápolna Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Kemeneskápolna 327 Hrsz út Ároktisztítás miatt érintett az A-1.j. árok az 439, 049, 043helyrajzi számokon.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kemeneskápolna Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21712142
Postai cím: Szabadság Utca 24.
Város: Kemeneskápolna
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9553
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balás Endre
Telefon: +36 95551210
E-mail: balas.endre@janoshaza.hu
Fax: +36 95551213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kemeneskapolna.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hegyi út felújítás
Hivatkozási szám: EKR000095972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Földmunka, Alépítményi munkák.
Irtás, föld- és sziklamunka, Közlekedési pályák különleges földmunkái, Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagydepóniaképzéssel, tömörítés nélkül,I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig 756 m3,
Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Tükörkészítés tömörítés nélkül,sík felületen
gépi erővel,kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV. 1688 m2,
Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés, Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén,
gépi erővel, 3,0 m szélességig 1688 m2
Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,3,00 m szélességig vagy építményen belül,osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom 386,4 m3
Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés,Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen,
tömörségi fok: 85% 386,4 m3
Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés, Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén,gépi erővel,3,0 m szélességig 1680 m2
Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés tömörítés nélkül,helyszínről szállított anyagból, gépi erővel,kiegészítő kézi munkával,
földanyagból 119 m3,
Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés, Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen,
tömörségi fok: 85% 119 m3,
Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés, Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén,gépi erővel, 3,0 m szélességig 595 m2
Irtás, föld- és sziklamunka, Közlekedési pályák különleges földmunkái, Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése,bármely keresztmetszettel, a kitermelt földelteregetésével,gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával,
I-IV. oszt. talajban 1622 m3
Közmű csatornaépítés
Közmű és vízépítési munkák, Közmű csatornaépítés, Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák, Rézsű- és mederburkolat;Burkolat készítése, előregyártott mederlapokból,hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 8 cm, Mederlap 40/40/8 cm 480 m2
Közmű és vízépítési munkák, Közmű csatornaépítés, Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák, Hézagkiképzések;
Betonszerkezetek hézagkiöntése,előregyártott betonelemeknél cementhabarccsal, Hézagkiöntő cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 típusú cementtel, 2550 m
Közlekedési építési munkák
Kőburkolat készítése, Burkolatszegélyek,Folyóka építése előregyártott beton elemekből,átjárható szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztásával, cementhabarcs hézagolással,50 cm szélességben, 25 cm hosszú elemekből, LEIER Folyóka szegély, (átjárható) 25x50x17/11 cm, Cikkszám: HUTGO4347 622 m
Beton pályaburkolat készítése, Út- és térburkolat, Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül,450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül,egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel,kézi erővel,
1,51-3,50 m sávszélesség között, Beton pályaburkolat CP 3/2 jelűpályaburkoló beton (C20) 369,6 m3
Beton pályaburkolat készítése, Betonburkolatok utókezelése, Betonburkolat utókezelőszerrel való bevonása, 4,00 méter szélességig 1688 m2

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hegyi út felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Kemeneskápolna 327 Hrsz út
Ároktisztítás miatt érintett az A-1.j. árok az 439, 049, 043helyrajzi számokon.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földmunka, Alépítményi munkák.
Irtás, föld- és sziklamunka, Közlekedési pályák különleges földmunkái, Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagydepóniaképzéssel, tömörítés nélkül,I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig 756 m3,
Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Tükörkészítés tömörítés nélkül,sík felületen
gépi erővel,kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV. 1688 m2,
Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés, Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén,
gépi erővel, 3,0 m szélességig 1688 m2
Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,3,00 m szélességig vagy építményen belül,osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom 386,4 m3
Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés,Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen,
tömörségi fok: 85% 386,4 m3
Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés, Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén,gépi erővel,3,0 m szélességig 1680 m2
Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés tömörítés nélkül,helyszínről szállított anyagból, gépi erővel,kiegészítő kézi munkával,
földanyagból 119 m3,
Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés, Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen,
tömörségi fok: 85% 119 m3,
Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés, Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén,gépi erővel, 3,0 m szélességig 595 m2
Irtás, föld- és sziklamunka, Közlekedési pályák különleges földmunkái, Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése,bármely keresztmetszettel, a kitermelt földelteregetésével,gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával,
I-IV. oszt. talajban 1622 m3
Közmű csatornaépítés
Közmű és vízépítési munkák, Közmű csatornaépítés, Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák, Rézsű- és mederburkolat;Burkolat készítése, előregyártott mederlapokból,hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 8 cm, Mederlap 40/40/8 cm 480 m2
Közmű és vízépítési munkák, Közmű csatornaépítés, Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák, Hézagkiképzések;
Betonszerkezetek hézagkiöntése,előregyártott betonelemeknél cementhabarccsal, Hézagkiöntő cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 típusú cementtel, 2550 m
Közlekedési építési munkák
Kőburkolat készítése, Burkolatszegélyek,Folyóka építése előregyártott beton elemekből,átjárható szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztásával, cementhabarcs hézagolással,50 cm szélességben, 25 cm hosszú elemekből, LEIER Folyóka szegély, (átjárható) 25x50x17/11 cm, Cikkszám: HUTGO4347 622 m
Beton pályaburkolat készítése, Út- és térburkolat, Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül,450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül,egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel,kézi erővel,
1,51-3,50 m sávszélesség között, Beton pályaburkolat CP 3/2 jelűpályaburkoló beton (C20) 369,6 m3
Beton pályaburkolat készítése, Betonburkolatok utókezelése, Betonburkolat utókezelőszerrel való bevonása, 4,00 méter szélességig 1688 m2

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke 15
2 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, Projekt a.: 1826829358
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hegyi út felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kemeneskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Döntéshozó a Hegyi út felújítás tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában a bíráló bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont alapján tekintettel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére és az érvényes ajánlatban benyújtott nettó ajánlati árra.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HK-HYDRO ÉP-TECH KÖZMŰÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79588300
Postai cím: Fő Utca 32
Város: Kemeneskápolna
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9553
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24698768218

Hivatalos név: Meliorációs és Rekultivációs Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15234234
Postai cím: Vépi Út 39.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10741007218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges