Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4517/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Győr, Régi Veszprémi út 10.;Győr, Szabolcska út 1/A,Győr, Szabolcska út 1/A, Csorna Szent István tér 22., Győr, Árpád út 28. Győr, Bartók Béla u. 2. továbbiak lásd II.2.13.pont További információk
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság;VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24133650
Postai cím: Árpád Út 32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Klaudia Lilla
Telefon: +36 96795767
E-mail: markus.klaudia@gyor.gov.hu
Fax: +36 96795615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GYMSMKH épületeiben tűz- és munkavéd. beruházás
Hivatkozási szám: EKR001104912018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal egyes épületeiben tűz- és munkavédelmi beruházás két részfeladat keretében.
1. rész:Balesetveszélyes padlóburkolatok javítása, közbeszerzés mennyisége: lásd felhívás II.2.4) pontban
2. rész:Világítás korszerűsítés,közbeszerzés mennyisége: lásd felhívás II.2.4) pontban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47831302 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: balesetveszélyes padlóburkolatok javítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45432130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Régi Veszprémi út 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
az építési munkahely megjelölése:
Cím: Győr, Régi Veszprémi út 10.
Építőmesteri és szakipari munkák:
Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból: 48 m2
Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig: 20 m
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként: 450 m2
Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe: 220 m2
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN ST 12 aljzatkiegyenlítő: 48 m2
Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2: 48 m2
Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2: 60 m
Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN Standard aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D1 alapozó, M 522 ragasztó alá: 450 m2
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGF 65 Totál Flex ragasztóhabarcs, szürke, C2TES1 MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2: 180 m2
Laminált parketta KAINDL NATURAL STANDARD 8 mm
Tölgy Farco Elegance Kód: K4362
Kopásállóság: IP32
4 oldali fózolással: 450 m2
Az előző tételhez színben illő KAINDL szegőléc kód: FN4 L: 300 fm
Burkolatváltó profil elhelyezése. Ajánlott típus : Schlüter Reno-T, eloxált alumínium, vagy küszöb burkolat elhelyezése: 29 fm
Az előző tételhez kapcsolódó, beltéri ajtók asztalos igazítása: 29 db
Vakolatjavítás
homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes
leverésével, durva, sima kivitelben. Előirányzott mennyiség. 60: m2
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen (mennyezet+oldalfal): 3,9/100 m2
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen StoLevell In XXL diszperzió alapú, szerves kötésű natúrfehér glett, ásványi és szerves aljzatokon, Cikkszám: 00749-xxx (mennyezet+oldalfal): 390 m2
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Baumit Divina Classic - fehér színű diszperziós beltéri falfesték, Cikkszám: 956121 (mennyezet+oldalfal): 390 m2
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az épület felújítása során az ott dolgozók nem kerülnek kiköltöztetésre, melyre tekintettel kérjük legyen figyelemmel a munkavégzés során.
 - Kapcsolódó dokumentáció:
Az elvégzendő munka részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama (hónapokban) (min. 24 hónap, max. 60 hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár ) (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: világítás korszerűsítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Szabolcska út 1/A,Győr, Szabolcska út 1/A, Csorna Szent István tér 22., Győr, Árpád út 28. Győr, Bartók Béla u. 2. továbbiak lásd II.2.13.pont További információk
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A világítás korszerűsítés során a mellékelt tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvekben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
Munkanemek:
Győr, Szabolcska út 1/A, :
Meglévő lámpatestek bontása, helyettük 40W 4000K 3600lm Led lámpatestek felhelyezése mennyezetre. Maximális áthelyezés 1,5 m-en belül. Kompletten a fenti műszaki elírás alapján.: 208 db
Meglévő lámpatestek bontása, helyettük 40W 4000K 3600lm Led lámpatestek felhelyezése mennyezetre. Helységen belüli új kiosztás alapján, vezetékezés a mennyezetben. Kompletten a fenti műszaki elírás alapján.: 56 db
Mellékhelységekben meglévő lámpatestekben izzó csere, led izzóra. Kompletten.: 40 db
Győr, Tatai út 3.
Meglévő lámpatestek bontása, helyettük 40W 4000K 3600lm Led lámpatestek felhelyezése mennyezetre, meglévő helyre. Kompletten a fenti műszaki elírás alapján.: 8 db
Meglévő lámpatestek bontása, helyettük 50W 4000K 5600lm Led lámpatestek felhelyezése mennyezetre meglévő helyre. Kompletten a fenti műszaki elírás alapján.: 74 db
Meglévő lámpatestek bontása, helyettük 45W 3000K 3600lm Led lámpatestek felhelyezése oldalfalra, meglévő helyre. Kompletten a fenti műszaki elírás alapján.: 10 db
Csorna Szent István tér 22.,
Győr, Árpád út 28.,
Győr, Bartók Béla u. 2.
Győr, Bécsi u. 2.
Győr, Régi Veszprémi út 10.
Mosonmagyaróvár, Fő út 11.
Sopron, Fő tér 5.,
Sopron Ipar krt. 33.
Sopron, Virágoskert u 3-5.,
Tét, Fő u. 94.,
Tét, Fő u. 100.
Tét, Győri út 12.
Győr, Szent István út 51.
2015. október 29. napján készült tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hibák, hiányosságok javítása.: 1 klt
2015. december 10. napján készült tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hibák, hiányosságok javítása.: 1 klt
2015. december 14. napján készült tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hibák, hiányosságok javítása.: 1 klt
2015. december 29. napján készült tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hibák, hiányosságok javítása.: 1 klt
2016. január 8. napján készült tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hibák, hiányosságok javítása.: 1 klt
2015. szeptember 17. napján készült tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hibák, hiányosságok javítása.: 1 klt
2015. november 13. napján készült tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hibák, hiányosságok javítása.: 1 klt
2015. november 17. napján készült tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hibák, hiányosságok javítása.: 1 klt
2015. november 17. napján készült tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hibák, hiányosságok javítása.: 1 klt
2015. október 26. napján készült tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hibák, hiányosságok javítása.: 1 klt
2015. október 26. napján készült tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hibák, hiányosságok javítása.: 1 klt
2015. október 26. napján készült tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hibák, hiányosságok javítása.: 1 klt
Tűzjelző központ cseréje: 1 klt
Győr, Szabolcska út 1/A,
Mosonmagyaróvár, Fő út 11.
Győr, Szabolcska 1/A irodaépületében a pincében, meglévő üres falnyílásba 1 db tűzgátló ajtó elhelyezése, kiegészítő elemekkel kompletten. Az ajtó méreténél a nyílás nagyobb, min. 12 cm KM tégla falal kell körbeépíteni. A jelenlegi nyílásméret 1,5/2,30 m. A kitöltő falazatot le kell vakolni, le kell festeni. (100/2000 Balos): 1 db
Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. szám alatt a meglévő fém padlásajtó helyére kell egy új tűzgátló ajtót beépíteni. A kibontott ajtót el kell szállítani. Jelenlegi nyílásméret 97/206 cm. Az új ajtót ebbe a nyílásba kell elhelyezni, a falazatot helyreállítani, lefesteni.(Balos): 1 db

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az épület felújítása során az ott dolgozók nem kerülnek kiköltöztetésre, melyre tekintettel kérjük legyen figyelemmel a munkavégzés során.
 - Kapcsolódó dokumentáció:
Az elvégzendő munka részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama (hónapokban) (min. 24 hónap, max. 60 hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár ) (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A beruházásnak a 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletben foglaltakra is figyelemmel kell megvalósulnia.
II.2.3.) pontban foglalt teljesítési helyek a továbbiak: Győr, Bécsi u. 2., Győr, Régi Veszprémi út 10, Mosonmagyaróvár, Fő út 11., Sopron, Fő tér 5., Sopron Ipar krt. 33., Sopron, Virágoskert u 3-5., Tét, Fő u. 94., Tét, Fő u. 100. Tét, Győri út 12., Győr, Tatai út 3., Győr, Szent I. út 51.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: balesetveszélyes padlóburkolatok javítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68327046
Postai cím: Berkenyefa Sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail: kajtar.renata@villkorr.hu
Telefon: +36 96512486
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13564508208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17455271
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17250416
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: burkolási munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68327046
Postai cím: Berkenyefa Sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13564508208

Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800208

Hivatalos név: RENEX-BAU ÉPÍTŐ és SZOLGÁLATATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50727827
Postai cím: Felpéci Utca 137.
Város: Győrszemere
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12923025208

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: világítás korszerűsítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68327046
Postai cím: Berkenyefa Sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail: kajtar.renata@villkorr.hu
Telefon: +36 96512486
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13564508208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31241931
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30580886
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68327046
Postai cím: Berkenyefa Sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13564508208

Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800208

Hivatalos név: RENEX-BAU ÉPÍTŐ és SZOLGÁLATATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50727827
Postai cím: Felpéci Utca 137.
Város: Győrszemere
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12923025208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges