Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4523/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagykarácsony Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 27., hrsz: 104/10
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bajkor 24 Ingatlanügynöki és építőipari Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykarácsony Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35921837
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 27
Város: Nagykarácsony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2425
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Müller Miklós
Telefon: +36 209124083
E-mail: polgarmesteri.hivatal@nagykaracsony.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagykaracsony.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://nagykaracsony.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épületenergetikai Fejlesztések Nagykarácsonyban
Hivatkozási szám: EKR001044962018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fejlesztés eredményeképpen komplex épületenergetikai fejlesztésre kerül sor. Az épületben utólagos külső oldali szigetelés, nyílászzáró korszerűsítés, a fűtési/HMV/hűtési rendszerek korszerűsítése és napelemes rendszer kiépítésével
Az építmény, az építési munka általános leírása:
• Külső falak hőszigetelése 15 cm vastag AT-H80 EPS hőszigetelő rendszerrel
• Teljes nyílászáró korszerűsítés: műanyag hőszigetelő üvegezésű ablakokra és ajtókra
• Padlásfödém hőszigetelése 20 cm vastag Rockwool Multirock ásványgyapot hőszigeteléssel
• Lapostető kiegészítő hőszigetelése 15 cm vastag expandált polisztirolhab hőszigeteléssel
• Fűtési rendszer: Meglévő gázkonvektoros fűtési rendszer kiváltása központi fűtési rendszerrel
• Hőtermelő: kondenzációs gázkazán időjáráskövető szabályozással
• Hőleadók: termosztatikus szelepekkel, acéllemez lapradiátorok
• 4,16 kWp (beépített panel) névleges teljesítményű napelemes rendszer kiépítése az épület sátortetőjén
• Az épület projektarányos akadálymentesítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25767370 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Épületenergetikai Fejlesztések Nagykarácsonyban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45311200-2
További tárgyak:45321000-3
45331100-7
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 27., hrsz: 104/10
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlan önkormányzati tulajdonban van. Tervezett műszaki tartalom: Külső fal: 15 cm vastag AT-H80 EPS hőszigetelő rendszer. Belső fal (fűtetlen tér felé): 14 cm vastag AT-H80 EPS hőszigetelő rendszer. Nyílászárók: a fa nyílászárók cseréje műanyagra. Padlásfödém: 20 cm és 22 cm vastag Rockwool Multirock hőszigetelő rendszer. Lapostető: 20 cm vastag AT-N150 EPS hőszigetelő rendszer. Fűtési rendszer: új központi fűtési rendszer kialakítása. Hőtermelő: kondenzációs gázkazán időjáráskövető szabályozással. Hőleadók: termosztatikus szelepekkel felszerelt acéllemez lapradiátorok. 5 kW csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer kiépítése az épület sátortetején.
A projektarányos akadálymentesítés főbb elemei, koncepciója:
Az akadálymentes bejárat jelen helyzetében is akadálymentesen használható. Az akadálymentes bejárat bejárati ajtaja cserére szorul. Biztosítani kell, hogy a nyíló szárny min. 90 cm szabad belmérettel rendelkezzen. A bejárati ajtó küszöbmentesen, vagy maximum 2 cm-es küszöbbel készülhet. Az akadálymentes mosdó az épület földszintjén, a meglévő konyha-étkező tervek szerinti átalakításával készül. Az akadálymentes wc helyiség közvetlenül az előtérből nyílóan kerül kialakításra, a helyiség ajtaja kifelé nyíló, a helyiség funkciója táblával és piktogrammal jelzett, a helyiségen belül a kerekesszékes irányváltáshoz szükséges hely biztosított. A berendezési tárgyakon felül a wc-csésze mellett vészjelző elhelyezése szükséges, mely az ajtó fölött és az irodai helyiségekben jelez. A wc-zár kívülről nyitható kivitelű. A bejárattól az akadálymentes wc-ig vezető útvonalon az összes helyiség ajtaja mellett sík és braille-felirattal, piktogrammal ellátott funkciójelző táblákat kell elhelyezni. Az épületfunkciót jelző kültéri táblákat az észlelési távolságnak megfelelő betűmérettel kell elkészíteni.
BONTÁS: A meglévő épület összes külső nyílászárója elbontásra kerül. Falbontásra nincs szükség. A meglévő csapadékvíz ereszek és ejtőcsövek az építés idejére bontandóak, deponálandók és lehetőség szerint visszahelyezendőek. Az épület észak-nyugati homlokzatán két új ablak kerül beépítésre. Az egyik egy meglévő, de befalazott nyílásba kerül, míg a másik számára új nyílás készül (új áthidalóval).
Az épület meglévő szerkezetei:
A hivatal épülete két külön épületrészből és az azokat összekötő nyaktagból épül fel. A két épületrész hagyományos, sátortetős épület, az összekötő rész lapostetős. Az összekötő részhez egyik oldalról fűtetlen tároló épületrész toldalék épült, igen rossz minőségben. A polgármesteri irodát és tanácstermet magába foglaló épületrész dél-nyugat felől szomszédos épülethez tűzfalasan csatlakozik. Az épület hagyományos tartószerkezettel épült: sávalapozással, téglafalakkal, vasbeton gerendás födémmel és ácsolt fa fedélszékkel.
Alapozás: Az épület alapozását nem tártuk fel, de az biztosan sávalap, valószínűleg betonból építve. Az alapozás több helyen túlzott mértékben megsüllyedt és az épületen jelentős repedések láthatók.
Falak: Az épület falai 30, illetve 38 cm vastagságban vélhetően falazóblokkból épültek.
Födém: Az épületben vélhetően vasbeton gerendás födém található.
Tető: Az épület felett ácsolt, fa fedélszék található.
Szerkezetek leírása:
FALSZERKEZETEK: Az építési munkák az épület külső falszerkezeteit érintik, ezért azok állapotát a hőszigetelés elhelyezése előtt minden esetben meg kell vizsgálni.
VÁLASZFALAK: Az akadálymentes mosdó kialakítása során a meglévő válaszfalak a tervek szerint bontandóak, majd az új válaszfalak 5 cm aluvázon 2x2 réteg gipszkarton borítással készülnek. Bútorozás, szaniterek szerelési helyén a tartóváz megerősítendő.
KOSZORÚK, ÁTHIDALÓK: Az építési munkák nem érintik. Egy darab új nyílásáthidaló épül az épület észak-nyugati homlokzatán.
VÍZSZIGETELÉSEK: A meglévő vízszigetelések állapota felülvizsgálandó, a hőszigetelési rendszer megvalósítása minden esetben a vízszigetelés kijavítása után kezdhető meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben résztvevő szakember épületenergetikai felújítások terén szerzett szakmai tapasztalata (hónap, minimumérték 12, maximum 36) 20
2 3. Késedelmi kötbér mértéke (%, minimumérték 1, maximum 3) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1.-15-FE1-2016-00038
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Épületenergetikai Fejlesztések Nagykarácsonyban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bajkor 24 Ingatlanügynöki és építőipari Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55331870
Postai cím: Arany János Utca 26
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
E-mail: bajkor@bajkor.hu
Telefon: +36 302074627
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 25434358
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21539745207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25767370
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezető, villamos munkák, gépészeti munkák, burkolási munkák, nyílászáró, festési munkák, bádogos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CUKÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32646175
Postai cím: Árpád Utca 105
Város: Előszállás
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2424
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11109024207

Hivatalos név: Bajkor 24 Ingatlanügynöki és építőipari Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55331870
Postai cím: Arany János Utca 26
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21539745207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges