Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4576/2019
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft
Teljesítés helye:1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.;1007 Margitsziget
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magic Design Studio Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75816940
Postai cím: Olof Palme Sétány 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Józsa Alíz
Telefon: +36 203509170
E-mail: a.jozsa@mujegpalya.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Városligeti Műjégpálya és a Margitszigeti Atlétikai Centrum épületeinek és a hozzá tartozó területek teljes körű napi takarítása, és további takarítási szolgáltatások nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000011282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész (Műjégpálya):
I. Téli időszak: a jégpálya üzemelésének időszaka (várhatóan november második hetétől-február hó végégig)
I.1) Takarítási feladatok naponta, minden nap 20.00 és 08.00 óra között hétvégén és ünnepnapokon is - 2.830 m2, 912 db öltöző szekrény ellenőrzése, bezárása
I.2) Takarítási feladatok naponta, nyitvatartási időben, valamint a két nyitva tartás, 13.00 és 17.00 óra között, hétvégén és ünnepnapokon is, minimum 1 fő – a téli iskolai szünet idején minimum 2 fő - folyamatos jelenlétével. - 1.807 m2, 912 db öltöző szekrény ellenőrzése, bezárása
II. Nyári időszak: a jégpálya üzemelését követő időszak- általában minden év március 1. napjától november közepéig.
II.1) Takarítási feladatok naponta 20.00 és 08.00 óra között, heti 5 alkalom - 827 m2
II.2) Takarítási feladatok hetente 20.00 és 08.00 óra között, heti 1 alkalom - 130 m2
Teakonyhában napi rendszerességgel munkaidő után, mosogatás, irodai ablakpárkányok, asztalok, monitorok, szükség szerinti törlése, tisztítása, pókhálózás. Korlátok, villanykapcsolók és egyéb berendezések szükség szerinti portalanítása, tisztítása.
Hulladék tartályok ürítése, gyűjtőzsákok kihelyezése-munkaidő után kb 10 db
Az irodákhoz tartozó mosdókban kéztörlő, folyékony szappan, WC papír kihelyezése (napi 5 kis tekercs, napi 3 cs kéztörlő, havi 1l folyékony szappan)
III. Nagytakarítás, ablakmosással jellemzően évente kétszer (megrendelés alapján) - 2078 m2, 912 db öltöző szekrény, 22,1 m2 üvegfelület alpintechnikával.
IV. Takarítási feladatok, igény szerint (külön megrendelésre):
I. Időszakban - min. 300 m2, max. 1.534 m2
II. Időszakban - min. 430 m2, max. 1.030 m2
2. rész:
I.) Takarítási feladatok heti 5+2 nap reggel, jellemzően egész évben (novembertől-februárig az alacsonyabb látogatói létszám miatt csökkentett műszaki tartalommal heti 6 alkalom) - 920 m2
II.) Takarítási feladatok hetente egyszer - 158 m2, 120 db öltözőszekrény
III.) Takarítási feladatok heti 2 alkalommal - 159 m2
IV.) Nagytakarítás jellemzően évente kétszer - 1.573 m2, 120 db öltözőszekrény
V.) Eseti takarítás (külön igény, v. jelzés alapján) - min. 20, max. 403 m2, 120 db öltözőszekrény
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27990000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Városligeti Műjégpálya
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak:90911300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Téli időszak: a jégpálya üzemelésének időszaka (várhatóan november második hetétől-február hó végégig)
I.1) Takarítási feladatok naponta, minden nap 20.00 és 08.00 óra között hétvégén és ünnepnapokon is - 2.830 m2, 912 db öltöző szekrény ellenőrzése, bezárása
I.2) Takarítási feladatok naponta, nyitvatartási időben, valamint a két nyitva tartás, 13.00 és 17.00 óra között, hétvégén és ünnepnapokon is, minimum 1 fő – a téli iskolai szünet idején minimum 2 fő - folyamatos jelenlétével. - 1.807 m2, 912 db öltöző szekrény ellenőrzése, bezárása
II. Nyári időszak: a jégpálya üzemelését követő időszak- általában minden év március 1. napjától november közepéig.
II.1) Takarítási feladatok naponta 20.00 és 08.00 óra között, heti 5 alkalom - 827 m2
II.2) Takarítási feladatok hetente 20.00 és 08.00 óra között, heti 1 alkalom - 130 m2
Teakonyhában napi rendszerességgel munkaidő után, mosogatás, irodai ablakpárkányok, asztalok, monitorok, szükség szerinti törlése, tisztítása, pókhálózás. Korlátok, villanykapcsolók és egyéb berendezések szükség szerinti portalanítása, tisztítása.
Hulladék tartályok ürítése, gyűjtőzsákok kihelyezése-munkaidő után kb 10 db
Az irodákhoz tartozó mosdókban kéztörlő, folyékony szappan, WC papír kihelyezése (napi 5 kis tekercs, napi 3 cs kéztörlő, havi 1l folyékony szappan)
III. Nagytakarítás, ablakmosással jellemzően évente kétszer (megrendelés alapján) - 2078 m2, 912 db öltöző szekrény, 22,1 m2 üvegfelület alpintechnikával.
IV. Takarítási feladatok, igény szerint (külön megrendelésre):
I. Időszakban - min. 300 m2, max. 1.534 m2
II. Időszakban - min. 430 m2, max. 1.030 m2
V.2) További információk pont folytatása: 15) A "Nettó ajánlati ár" ajánlati elemet az alábbi egységárak súlyozott összege alkotja (zárójelben a súlyszám): 1. rész: Rendszeres takarítás (téli időszak) (8), Rendszeres takarítás (nyári időszak) (20), Díszterem+aula+aulai mosdók (5), Sétány seprése (II. időszakban) (5), Hó takarítás a sétányon, bejárati lépcsőkön (I. időszakban) (9), Stég takarítás (12), Nagytakarítás (5). --- 2. rész: Rendszeres takarítás (28), Hátsó 1-4 számmal jelzett WC + mozgássérült WC (2), Torony épület (2), Elektr. és akku helyiség előtere, stúdió, orvosi és dopping szoba mellékhelyiségei, feljáró lépcső (2), Judo edzőterem (5), Büfé átjáró terület+recepció (5), Öltöző szekrények (2), Nagytakarítás (5). 16) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. 17) A módszerek ismertetése, amellyel az AK megadja a ponthatárok közötti pontszámot: az ajánlati ár esetében a fordított arányosítás, a hibás teljesítési kötbér esetében az egyenes arányosítás. 18) A "hibás teljesítési kötbér" ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra AK egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 20%. A "hibás teljesítési kötbér" ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb, mint 10%.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibás teljesítési kötbér mértéke (min. 10%, max. 20%) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 97
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Megrendelő jogosult, de nem köteles az 1. rész II.2.4) pont IV. alpontjában hivatkozott és az 1. részre vonatkozó műszaki leírás IV. pontjában meghatározott eseti takarítási szolgáltatás(oka)t megrendelni. Az eseti takarítási szolgáltatásra megrendelő kifejezetten külön írásbeli megrendelést ad a vállalkozó számára a takarításra kijelölt terület pontos kijelölésével és a határidő meghatározásával. Az eseti takarítási feladatok elvégzésére vállalkozó az ajánlata szerinti egységár érvényesítésével jogosult külön, alkalmanként számlát kiállítani. Az ajánlati egységárakat "Ft/alkalom" mértékegységgel az alábbi bontásban kell meghatározni: 1. Díszterem+aula+aulai mosdók, 2. Sétány seprése (II. időszakban), 3. Hó takarítás a sétányon, bejárati lépcsőkön (I. időszakban), 4. Stég takarítás.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Margitszigeti Atlétikai Centrum
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1007 Margitsziget
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I.) Takarítási feladatok heti 5+2 nap reggel, jellemzően egész évben (novembertől-februárig az alacsonyabb látogatói létszám miatt csökkentett műszaki tartalommal heti 6 alkalom) - 920 m2
II.) Takarítási feladatok hetente egyszer - 158 m2, 120 db öltözőszekrény
III.) Takarítási feladatok heti 2 alkalommal - 159 m2
IV.) Nagytakarítás jellemzően évente kétszer - 1.573 m2, 120 db öltözőszekrény
V.) Eseti takarítás (külön igény, v. jelzés alapján) - min. 20, max. 403 m2, 120 db öltözőszekrény
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibás teljesítési kötbér mértéke (min. 10%, max. 20%) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 97
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Megrendelő jogosult, de nem köteles a 2. rész II.2.4) pont V. alpontjában hivatkozott és a 2. részre vonatkozó műszaki leírás V. pontjában meghatározott eseti takarítási szolgáltatás(oka)t megrendelni. Az eseti takarítási szolgáltatásra megrendelő kifejezetten külön írásbeli megrendelést ad a vállalkozó számára a takarításra kijelölt terület pontos kijelölésével és a határidő meghatározásával. Az eseti takarítási feladatok elvégzésére vállalkozó az ajánlata szerinti egységár érvényesítésével jogosult külön, alkalmanként számlát kiállítani. Az ajánlati egységárakat "Ft/alkalom" mértékegységgel az alábbi bontásban kell meghatározni: 1. Hátsó 1-4 számmal jelzett WC, + mozgássérült WC, 2. Torony épület, 3. Elektromos és akku helyiség előtere, stúdió, orvosi és dopping szoba mellékhelyiségei, feljáró lépcső, 4. Judo edzőterem, 5. Büfé átjáró terület+recepció, 6. Öltöző szekrények
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KSZ/5/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Városligeti Műjégpálya
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magic Design Studio Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92318144
Postai cím: Szentendrei Út 230
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@mdskft.eu
Telefon: +36 702704503
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13046480241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Magic Design Studio Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92318144
Postai cím: Szentendrei Út 230
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1038
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13046480241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Margitszigeti Atlétikai Centrum
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlat érvénytelen (ld. V.1.4) pont), az értékelési szempontok szerint második legkedvezőbb ajánlat ajánlati ára (nettó 35 823 563 Ft) nettó 23 802 563 Ft-tal (198%-kal) haladja meg a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló, az EKR-ben az eljárás megindítása előtt rögzített fedezeti összeget (nettó 12 021 000 Ft). A különbözetet az ajánlatkérő nem tudja kigazdálkodni, a költségvetésben nincs ekkora tartalék. Az eljárás 2. része a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján eredménytelen
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69600986
Postai cím: Simonffy Utca 17-19.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646231209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges