Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0046/2019
CPV Kód:44212317-4
Ajánlatkérő:Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye:1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30.;1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30.;1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30.;1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58886216
Postai cím: Andrássy Út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Dóra
Telefon: +36 18147196
E-mail: drkissdora@opera.hu
Fax: +36 13127070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.opera.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001123832018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001123832018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eiffel_logisztikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001123832018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44212317-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határidős adásvételi szerződés keretében a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma logisztikai eszközeinek beszerzése
A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, a nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében kerülnek meghatározásra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Állványrendszer eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44212317-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mobil állványrendszer jelmezek tárolására
Rendelendő darabszám: Egy rendszer 2 fix és 13 megosztott mobil kocsi.
Funkciója: A próba, illetve játszó és archív jelmezek tárolására szolgál. Az állványrendszer mobil kocsijainak rendszerét a középső oszlopsor kettéosztja, de a rendszert úgy kell megalkotni, hogy az elválasztott elemek szinkronban mozogjanak. A kocsik aljának magasítottnak kell lennie, hogy a stacker támasztó lábai elférjenek alatta. Az állványrendszer elemeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező koncepciórajz mutatja. Ajánlattevőnek a tervezés megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőriznie kell.
Az állványrendszer tárolókapacitása 1280 db láda.
Irattár galéria és polcok
Darabszám: Egy rendszer - polcok, galéria védőkorláttal, csigalépcső
Funkciója: A Magyar Állami Operaház és Eiffel Műhelyház archív dokumentumainak tárolása.
A terem belmagassága lehetővé teszi a galériás megoldást, így a polcok magassága 4500-5000mm lehet. Ajánlattevőnek a tervezés megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőriznie kell.
A polcrendszer 5 egységből áll:
1. 5 mezős szimpla állványsor 11 szintes
2. 2 mezős szimpla állványsor 11 szintes a csigalépcső mellett
3. 3 mezős iker állvány 11 szintes
4. 3 mezős szimpla állvány 11 szintes
5. 4 mezős szimpla állvány a galérián 5 szintes
A polcrendszer szimpla állványainak polcok közötti nettó magasság 400 mm, mélysége 400 mm, szélessége 1000 mm. Polconkénti megoszló terhelés 100 kg. A galérián egy időben 2 fő is dolgozhat.
A galéria szint kialakításában nincs megkötés, de az fontos, hogy járófelülete rácsszerkezettel legyen borítva. A lépcső kialakítása is csak irányadó ettől részleteiben el lehet térni, helyzete azonban kötött.
A kiírás szereléssel és beüzemeléssel együtt értendő.
Világítás és Hangtár tároló, mozgatható fal és polcok
Darabszám: Egy rendszer - polcok, mozgatható tároló falak
Funkció: A Magyar Állami Operaház és Eiffel Műhelyház reflektorainak, világítási eszközeinek, csillárjainak és hangtárhoz tartozó eszközeinek tárolása. Ajánlattevőnek a tervezés megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőriznie kell.
A rendszer két egységből áll:
1. Kispolcos állvány rendszer
2. Eltolható tároló fal
A polcrendszer állványainak polcok közötti nettó magasság 400 mm, mélysége 400 mm, szélessége 1000 mm. Polconkénti megoszló terhelés 100 kg.
Az eltolható panelek alul felül sínekkel vannak megvezetve, az alsó síneket a beton felső 4 cm es (vasalás nélküli) sávjába kell süllyeszteni utólagos bevágással és hézag kitöltéssel. A panel hossza nem lehet több mint 4 m, magassága idomulhat a terem adottságaihoz, de legalább 4,5 m kell, hogy legyen.
Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát, nevét, gyártóját, továbbá azon adatokat, amelyekből a műszaki paramétereknek való megfelelés, adott esetben az egyenértékűség megállapítható.
A benyújtott ajánlatnak szakmai ajánlat keretében tartalmaznia kell:
• kereskedelmi ártáblázatot,
• 3D műszaki terv (Csatolt melléklet) DWG kiterjesztéssel.
• 2 D nézet rajzok (3 irány) fölülről és 2 oldalról. DWG kiterjesztéssel.
A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, a nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a Műszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Összes soroló hossza a mobil állványrendszerben (minimum 1600, maximum 2000) (m) 15
2 3. Egy mobil kocsi mélysége a mobil állványrendszerben (minimum 2000, maximum 2400) (mm) 15
3 4. Munkafolyosó szélessége a mobil állványrendszerben (minimum 2500, maximum 2800) (mm) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlattevő kereskedelmi ajánlatát - a teljes körűen kitöltött árazott kereskedelmi ártáblázatban - részenként köteles csatolni excel táblázatban. (Az ártáblázatot Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti!)
2. Értékelés módszere:
-1. szempont (ár): Fordított arányosítás
- 2-4. szempontok: Arányosítás – előny a nagyobb

II.2.1)
Elnevezés: Anyagmozgató gépek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44212317-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Díszletmozgató kerekes kocsi
Egyedi gép
Darabszám: 150 db
Ajánlattevő feladata a díszletmozgató kerekes kocsi tervezése, elfogadott gyártmányterv alapján gyártás és eszköz szállítás.
A benyújtott ajánlatnak szakmai ajánlat keretében tartalmaznia kell:
• 3D műszaki terv (Csatolt melléklet) DWG kiterjesztéssel.
• 2 D nézet rajzok (3 irány) felülről és 2 oldalról, DWG kiterjesztéssel.
A benyújtott ajánlatot a mellékletben csatolt Műszaki leírás vonatkozó fejezetében meghatározott paraméterek alapján foga Ajánlattevő elbírálni. A Díszletmozgató kerekes kocsira vonatkozó követelmények a Műszaki leírás 3. és 4. oldalán találhatóak.
4 utas targonca
Darabszám: 1 db
A Eiffel Műhelyház és Próbacentrum területén, jellemzően a díszletraktárakban a díszletkonténerek rakodása, szállításhoz fel és lepakolni a teherautóról.
Teherbírás: Q= 6T névleges 5,5 T maradék h3=7500-on
A benyújtott ajánlatnak szakmai ajánlat keretében tartalmaznia kell:
• 2 D nézet rajzok (3 irány) felülről és 2 oldalról, DWG kiterjesztéssel.
• műszaki paraméterek igazolása a mellékletben csatolt Műszaki leírásban meghatározottak alapján
A benyújtott ajánlatot a mellékletben csatolt Műszaki leírás vonatkozó fejezetében meghatározott paraméterek alapján foga Ajánlattevő elbírálni. A 4 utas targoncára vonatkozó követelmények a Műszaki leírás 5. és 6. oldalán találhatóak.
Gyalog-kíséretű targonca Stacker
Darabszám: 3 db
A gyalogkíséretű targoncákat három helyen fogják használni:
• Lakatos műhely,
• Asztalos műhely,
• Jelmeztár,
A benyújtott ajánlatnak szakmai ajánlat keretében tartalmaznia kell:
• 2 D nézet rajzok (3 irány) felülről és 2 oldalról, DWG kiterjesztéssel.
• műszaki paraméterek igazolása a mellékletben csatolt Műszaki leírásban meghatározottak alapján
A benyújtott ajánlatot a mellékletben csatolt Műszaki leírás vonatkozó fejezetében meghatározott paraméterek alapján foga Ajánlatkérő elbírálni. A 4 utas targoncára vonatkozó követelmények a Műszaki leírás 8. és 9. oldalán találhatóak.
6T homlokvillás targonca
Darabszám: 1 db
Funkciója:
1. Konténer pakolása szállító-trélerre abban az esetben, ha a 4 utas targonca kiesik vagy foglalt
2. Az alapanyag raktárba érkező szálanyag és egyéb áruk rakodása, illetve minden kültéri rakodás.
A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, a nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében kerülnek meghatározásra.
A benyújtott ajánlatnak szakmai ajánlat keretében tartalmaznia kell:
• 2 D nézet rajzok (3 irány) felülről és 2 oldalról, DWG kiterjesztéssel.
• műszaki paraméterek igazolása a mellékletben csatolt Műszaki leírásban meghatározottak alapján
A benyújtott ajánlatot a mellékletben csatolt Műszaki leírás vonatkozó fejezetében meghatározott paraméterek alapján fogja Ajánlatkérő elbírálni. A 6T homlokvillás targoncára vonatkozó követelmények a Műszaki leírás 10. és 11. oldalán találhatóak.
Kiegészítő kézikocsik, molnár kocsik, hidraulikus emelők (béka)
Funkciója:
Műhelyek kézi anyagmozgatási feladatainak könnyítése.
A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, a nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében kerülnek meghatározásra.
A benyújtott ajánlatnak szakmai ajánlat keretében tartalmaznia kell:
• kereskedelmi ártáblázatot,
• 2 D nézet rajzok (3 irány) felülről és 2 oldalról, DWG kiterjesztéssel.
• műszaki paraméterek igazolása a mellékletben csatolt Műszaki leírásban meghatározottak alapján
Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát, nevét, gyártóját, továbbá azon adatokat, amelyekből a műszaki paramétereknek való megfelelés, adott esetben az egyenértékűség megállapítható.
A benyújtott ajánlatot a mellékletben csatolt Műszaki leírás vonatkozó fejezetében meghatározott paraméterek alapján foga Ajánlatkérő elbírálni. A vonatkozó követelmények a Műszaki leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. 4 utas targonca névleges teherbírása (minimum 5,5 maximum 6,5 tonna) (T) 20
2 3. Jótállás vállalt többletidőtartama a 4 utas targonca esetében (36 hónapon felül) (legalább 0 hónap, legfeljebb 60 hónap) (hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlattevő kereskedelmi ajánlatát - a teljes körűen kitöltött árazott kereskedelmi ártáblázatban - részenként köteles csatolni excel táblázatban. (Az ártáblázatot Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti!)
2. Értékelés módszere:
-1. szempont (ár): Fordított arányosítás
- 2-3. szempontok: Arányosítás – előny a nagyobb

II.2.1)
Elnevezés: Logisztikai díszlettároló eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44212317-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ISO 30 lábas konténer méreteinek megfelelő díszlet szállító és tároló konténer
Darabszám: 250 db konténer ütemezett szállítása. A szerződéskötést követően 15 db/hónap bontásban.
Ajánlattevő feladata a díszlet szállító és tároló konténer tervezése, elfogadott gyártmányterv alapján gyártás és eszköz szállítás.
A benyújtott ajánlatnak szakmai ajánlat keretében tartalmaznia kell:
• 3D műszaki terv (Csatolt melléklet) DWG kiterjesztéssel.
• 2 D nézet rajzok (3 irány) felülről és 2 oldalról, DWG kiterjesztéssel.
A benyújtott ajánlatot a mellékletben csatolt Műszaki leírás vonatkozó fejezetében meghatározott paraméterek alapján foga Ajánlatkérő elbírálni.
Funkciója:
A feladat 30 lábas ISO konténerek, vagy ezeknek megfelelő méretű és kapcsolású egyedi konténerek gyártása és tervezése. Ajánlattevőnek egyértelműen jelölnie kell, hogy a szállított konténer:
• újonnan gyártott/felújított 30’-as ISO standard konténer
• 40’as konténerből vágott és felújított 30’-as ISO standard konténer
• Vagy egyedi tervezésű könnyített szerkezetű, de az önsúlyát és a teherbírását kivéve ISO 30’ konténer minden paraméterével egyező 30’-as konténer.
Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát, nevét, gyártóját, továbbá azon adatokat, amelyekből a műszaki paramétereknek való megfelelés, adott esetben az egyenértékűség megállapítható.
Az árazatlan kereskedelmi ártáblázatban fel kell tüntetni a megajánlott termék kiszerelési egységét, ahol ez értelmezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Önsúly (minimum 1, maximum 2,2) (T) 25
2 3. Hasznos teherbírás (minimum 2,8, maximum 3,5) (T) 10
3 4. Átrozsdásodás elleni védelem (minimum 18, maximum 60) (hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlattevő kereskedelmi ajánlatát - a teljes körűen kitöltött árazott kereskedelmi ártáblázatban - részenként köteles csatolni excel táblázatban. (Az ártáblázatot Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti!)
2. Értékelés módszere:
-1. szempont (ár): Fordított arányosítás
- 2. szempont: Fordított arányosítás
- 3-4. szempontok: Arányosítás – előny a nagyobb

II.2.1)
Elnevezés: Konténer szállító tréler
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44212317-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Swing Lifteres trailer
Alap gép
Menet irány szerint balra emelő swing lifttel felszerelt félpótkocsi 30’ as ISO konténereknek megfelelő méretű és súlyú konténerek fel illetve és lerakodáshoz illetve a konténerek szállításához. A gép alap felszereltsége: csavarodás gátló, nyerges vontató hidraulika rendszerét használó Hidraulika hidraulika pumpa rendszer, elektromos szem, távirányító a lift funkciókhoz.
Darabszám: 1 db
Funkciója:
Feladata a díszletekkel teli konténerek mozgatása az Eiffel csarnok, a Magyar Állami Operaház, és az Erkel Színház között. Belvárosi forgalomban egy teljes kör időigénye kb. (15+5+8)*2=1 óra. Le és felrakodásra az Erkel színházban 15 percet, az Operaháznál 20 percet, az Eiffel csarnokban (4 utas targoncás leemelés miatt) 5 percet számolhatunk. Ezért a gép egy műszakban kb. 4 kört tud futni. Körönként 10 Km napi 40 évi 12000 Km futást feltételez. (nem minden nap fog 4 kört futni, de turnékra az Opera használhatja hosszabb távolságokra is.
A berendezés 30 lábas ISO konténereket, vagy ezeknek megfelelő mérető méretű és kapcsolású egyedi konténereket fog szállítani. Átlagos összes teher nem fogja meghaladni a 6 Tonnát, de a berendezést úgy kell méretezni, hogy a Standard 30’ as konténer bruttó megengedett tömegével elbírjon! Ez 25,4 tonna.
A beadott dokumentációnak tartalmaznia kell:
- műszaki adatlapok
- fenti műszaki, garanciális és karbantartási paraméterek tekintetében ajánlott értékeket
Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát, nevét, gyártóját, továbbá azon adatokat, amelyekből a műszaki paramétereknek való megfelelés, adott esetben az egyenértékűség megállapítható.
Az árazatlan kereskedelmi ártáblázatban fel kell tüntetni a megajánlott termék kiszerelési egységét, ahol ez értelmezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Hordkapacitás (minimum 25, maximum 30) (tonna) 16
2 3. GCM (bruttó kombinált tömeg) (minimum 40, maximum 50) (tonna) 12
3 4. Vállalt garancia (minimum 18, maximum 60) (hónap) 6
4 5. Vészhelyzeti kiállás vállalt ideje Pest megyén belül (minimum 3, maximum 8) (óra)  6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlattevő kereskedelmi ajánlatát - a teljes körűen kitöltött árazott kereskedelmi ártáblázatban - részenként köteles csatolni excel táblázatban. (Az ártáblázatot Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti!)
2. Értékelés módszere:
-1. szempont (ár): Fordított arányosítás
- 2. és 4. szempontok: Arányosítás – előny a nagyobb
- 3. és 5. szempontok: Arányosítás – előny a kisebb

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban (valamennyi részben) nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. § - kivéve a 8. § i) pont ib) alpontja -, 10. § - kivéve 10. § g) pont gb) alpontja - és 12-16. § szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más szervezet/személy vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell részenként az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb a közbeszerzési eljárás részenkénti tárgya szerinti szállításait.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
- a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám);
- a szállítás vagy adásvétel tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható);
- a szállítás vagy adásvétel mennyiségét (darabszám);
- a teljesítés idejét [kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban vagy amennyiben a teljesítés ideje határnapra esett, a szállítás napját (év/hónap/nap)];
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető.
Előzetes igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) űrlapjának kitöltésével és EKR-en keresztül történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD űrlapjában foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát az űrlap IV. része „a” (alfa) szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell az űrlapon feltüntetni.
Utólagos igazolás: Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Irányadó a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.
Az alkalmassági követelmény(ek) előzetes és utólagos igazolásának részletes szabályait és feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező Útmutató az ajánlattevők számára c. dokumentum tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - legalább 1 db olyan referenciával, mely referencia tartalmazott
- az 1. rész esetében legalább 1 db legalább 300 db láda tárolására alkalmas mobil állvány szállítása,
- a 2. rész esetében legalább 1 db 4 utas legalább 3T teherbírású targonca gyártása és szállítása,
- a 3. rész esetében legalább 150 db ISO 40’ vagy ISO 30’ konténer szállítása,
- a 4. rész esetében 1 db swing liftes ISO 40’ vagy ISO 30’-as konténer szállítására alkalmas tréler
gyártása és szállítása.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelmény referencia előírás részenként több referenciával (szerződéssel) igazolható. Több részre történő ajánlattétel esetén Ajánlatkérő ugyanazon referenciát is elfogadja, azonban az adott részben előírt alkalmassági minimum követelményt a referenciának igazolnia kell.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (11) bekezdéseire és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére.
Ajánlatkérő előleget és részletfizetést nem biztosít.
Ajánlatkérő/Vevő 1 db számlát (a 3. rész esetében megrendelésenként 1 db számlát) fogad be és csak a megrendelt teljes mennyiség leszállítását követően, a mindkét fél által aláírt szállítólevél, valamint a kiállított teljesítési igazolás alapján teljesíti fizetési kötelezettségét. A részletes fizetési feltételeket a határidős adásvételi szerződés tartalmazza.
Ajánlatkérő szerződést biztosító mellékkötelezettségként késedelem, hibás teljesítés és meghiúsulás esetére kötbért, valamint jótállást ír elő.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési- és kötbérfeltételeket a határidős adásvételi szerződés tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmaznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére.
3. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől.
4. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, valamint az ajánlat nem megfelelő helyre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli.
5. Az ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. Az ajánlat részeként a kereskedelmi ajánlathoz mellékletként csatolni szükséges az egyenértékűség bizonyítására vonatkozó gyártói dokumentumot (adott esetben).
7. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
8. Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem rendel el.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
10. Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az ajánlatok értékelésének pontos módszerei a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.
11. A IV.2.6) pontban részenként rögzített 6 hónapos időtartam 180 naptári napnak felel meg.
12. Ajánlatkérő 2018. január 22. napján 14:00 órakor – nem konzultációs jelleggel – biztosítja a helyszín (mely jelenleg építési terület) megtekintését. Találkozási hely: 1101 Budapest, Kőbányai út 30. (Térkép a Közbeszerzési dokumentumok részeként megtalálható.)
A belépés feltétele:
- részvételi szándék jelzése az EKR rendszeren keresztül (Egyéb kommunikáció formájában), a résztvevők nevének és gépjárművel érkezés esetén a rendszám megadásával a bejárást megelőző nap végéig;
- munkavédelmi bakancs, sisak és mellény megléte.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Vincze-Pap Gergely (lajstromszáma: 00392)
14. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Folytatás a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

Folytatás a VI.3) pontból
16. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
17. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban (árazatlan kereskedelmi ártáblázatban) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
18. Az alkalmasság minimumkövetelménye (M/1.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra
19. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kívánja lefolytatni. A közbeszerzés fedezete rendelkezésre áll, amennyiben a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyházának korszerűsítését célzó beruházásának többlettámogatásáról a Kormány, a tárgyi közbeszerzésre fedezetet nyújtó jóváhagyó döntést hoz. A jóváhagyó döntés elmaradása esetén a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja vagy az eljárás eredményeként megkötött szerződés nem lép hatályba.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák