Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4603/2019
CPV Kód:79611000-0
Ajánlatkérő:MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1138 Budapest, Tomori utca 34. 5. emelet, 1138 Budapest, Madarász utca 4749. 6. emelet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Márton Áron Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Tomori utca 34.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Jaksics Milán
Telefon: +36 13463709
E-mail: jaksics.milan@mkkzrt.hu
Fax: +36 13463730
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mkkrt.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Márton Áron Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Postai cím: Bécsi út 324
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
x Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Az MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére iskolaszövetkezeten keresztül történő diákmunkaerő közvetítése megbízási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 25
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
1138 Budapest, Tomori utca 34. 5. emelet, 1138 Budapest, Madarász utca 4749. 6. emelet
NUTS-kód HU110
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/09/30 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Diák munkaerő közvetítése az alábbi irodai kisegítői feladatok ellátása érdekében:
iratok sorba rendezése vagy csoportosítása az Ajánlatkérő által esetenként meghatározott szempontok szerint,
iratok szkennelése, fénymásolása, tűzése, fűzése, küldemények
csomagolása, címzése, postai jelzésekkel történő ellátása, adatrögzítési feladatok végrehajtása (Microsoft Word, Excel programban),
egyéb irodai feladatok ellátása
A teljes munkaidő munkanapokon 8:00 16:20 óráig tart (amelyből 20 perc az ebédidő), ezen időszakon belül részmunkaidős igénybevétel is lehetséges. A nyertes Ajánlattevő köteles minden munkanapon, reggel 8:00 óra és délután 16:20 óra közötti időszakban folyamatosan 10 fő diákmunkaerőt az Ajánlatkérő rendelkezésére tartani, és az Ajánlatkérő igénye szerint rendelkezésére bocsátani.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79611000-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 712 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14048 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/08/05 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19983 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/12 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A Felek az Alapszerződés 4.2. pontját közös akarattal 2019. január 01. napi hatályba lépéssel (igazodva a Kormányrendelet hatályba lépésének napjához) akként módosítják, hogy a Felek a Megbízott részére kifizetésre kerülő megbízási díj mértékét a 857,- Ft (minimálbér) és az 1,178-szoros szorzó szorzataként 1.010,- Ft + ÁFA / fő / óra, azaz Ezertíz,- Ft + ÁFA / fő / óra összegben határozzák meg.
IV.1.3) A módosítás indoka:
2019. január 01. napján lépett hatályba a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) Kormányrendelet, melynek 2.§ (1) bekezdésének rendelkezései szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől órabér alkalmazása esetén 857,- forint. A 2019. január 01-jét követő időszakra az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 274/2017. (IX. 21.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése szerint az iskolaszövetkezet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet számára fizetendő minimális szolgáltatási óradíj összege változatlanul megegyezik a minimálbér egy órára vetített összegének 1,178-szorosával. Az iskolaszövetkezet részére fizetendő szolgáltatási díj összege tehát 2019. január 01. napjától 1.010,- Ft + ÁFA / fő / óra összegre emelkedik.
A Felek az Alapszerződést a módosuló jogszabályi rendelkezésekre tekintettel 2019. január 01. napi hatályba lépéssel - igazodva a 324/2018. (XII.30.) Kormányrendelet hatályba lépéséhez - módosítják közös akarattal.
A Felek a módosítást közös akarattal, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontjára, valamint a 2. számú Módosítás C. rész 5.) pontjában foglaltakra is figyelemmel határozták el.

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás a Kbt 141.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelel, az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2019/02/26 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A II.2. pontban, valamint a IV.1.2. pontban szereplő értékek óradíjat jelölnek.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/03/11 (év/hó/nap)