Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:4611/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szászvár Nagyközség Önkormányzat
Teljesítés helye:7349 Szászvár, Május 1 tér 10., Szászvár 850 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gerle Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szászvár Nagyközség Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63694062
Postai cím: Május 1 Tér 1
Város: Szászvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7349
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalontai András
Telefon: +36 308805065
E-mail: andras.szalontai@protonmail.com.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szaszvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Főtér Vendégház szálláshely fejlesztő építési ber.
Hivatkozási szám: EKR000176592019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Székállás előregyártott födémelemek alátámasztására, fa zsaluzattal, 4,00 m magasságig - 5 m
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe 2 db
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 6 m3
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló 8 db
Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban 2,2 m3

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 510 mm vastag falban, 2 tégla vastag falban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs 10,8 m
Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások nyomott őv kifalazása kisméretű téglával Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs 2,8 m
Vakolás, rabicolás 40 nm
Szárazépítés 560 nm
Hideg, ill. melegburkolatok készítése össz. 626 nm ill. 554 m
Fa- vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, elhelyezése össz. 20 db, továbbá 30 db beltéri ajtó, ill. ajtólap elhelyezése;
Felületképzés 1820 nm
Füstölőtestek le- és visszaszerelése 9 db
Födémáttörés 2 db, fészekfúrás 10 db, fészekvésés 2 db, vésés 9m; Kapcsolódó bontási munkák, villanyszerelés, átszerelés dokumentáció, ill. árazatlan költségvetés szerint.
Felújítási munkákhoz kapcs. épületgépészeti szerelvényezés 144 db
3 db új fürdőhelyiségekhez kapcsolódó tetőfedés, kőművesmunka, szárazépítés, csatornázás, szellőzés kiépítés, csövezés, szerelvényezés dokumentáció, ill. árazatlan költségvetés szerint.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak
mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések, illetve megrendelői
követelmények tartalmazzák.
Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46. § (3)-(6) bek. szerint.
Az árazatlan költségvetés a gazdasági szereplők általi – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – egyoldalú módosítása, vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 15798029 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Főtér Vendégház és panzió fejlesztése ép.ber.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7349 Szászvár, Május 1 tér 10., Szászvár 850 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Székállás előregyártott födémelemek alátámasztására, fa zsaluzattal, 4,00 m magasságig - 5 m
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe 2 db
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 6 m3
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló 8 db
Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban 2,2 m3

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 510 mm vastag falban, 2 tégla vastag falban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs 10,8 m
Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások nyomott őv kifalazása kisméretű téglával Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs 2,8 m
Vakolás, rabicolás 40 nm
Szárazépítés 560 nm
Hideg, ill. melegburkolatok készítése össz. 626 nm ill. 554 m
Fa- vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, elhelyezése össz. 20 db, továbbá 30 db beltéri ajtó, ill. ajtólap elhelyezése;
Felületképzés 1820 nm
Füstölőtestek le- és visszaszerelése 9 db
Födémáttörés 2 db, fészekfúrás 10 db, fészekvésés 2 db, vésés 9m; Kapcsolódó bontási munkák, villanyszerelés, átszerelés dokumentáció, ill. árazatlan költségvetés szerint.
Felújítási munkákhoz kapcs. épületgépészeti szerelvényezés 144 db
3 db új fürdőhelyiségekhez kapcsolódó tetőfedés, kőművesmunka, szárazépítés, csatornázás, szellőzés kiépítés, csövezés, szerelvényezés dokumentáció, ill. árazatlan költségvetés szerint.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak
mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések, illetve megrendelői
követelmények tartalmazzák.
Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46. § (3)-(6) bek. szerint.
Az árazatlan költségvetés a gazdasági szereplők általi – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – egyoldalú módosítása, vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően vállalandó 36 hónap időtartamon felüli jótállás (a hibajelentési időszak) időtartama (hónapban meghatározva, min. 0, max. 12 hónap) 20
2 Környezetvédelmi szempontok érvényesülése – a vállalások darabszáma (max. 15 darab) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Főtér Vendégház és panzió fejlesztése ép.ber.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gerle Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16793262
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3
Város: Komló
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
E-mail: gerlekft@gmail.com
Telefon: +36 72483029
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72483029
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118036202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15889819
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15798029
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Gerle Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16793262
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3
Város: Komló
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118036202

Hivatalos név: Pannon Padló Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63300851
Postai cím: Mikes Kelemen Utca 1/A
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7150
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26147316217

Hivatalos név: Péter'99 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42748957
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 6/d
Város: Komló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11845991202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 13. § (2) d) és e) pontja szerinti díj alól a (7) bekezdésére tekintettel, továbbá a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján mentességre jogosult.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges