Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4645/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mérk Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:4352. Mérk, Árpád utca (Hrsz.: 0253/5)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kocsis Tibor Egyéni Vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mérk Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18297
Postai cím: Hunyadi utca 45.
Város: Mérk
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4352
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 44554054
E-mail: polgarmester@merkonk.t-online.hu
Fax: +36 44554054
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.merk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosítószámú „Új piac kialakítása Mérken” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosítószámú „Új piac kialakítása Mérken” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45233228-3
45443000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4352. Mérk, Árpád utca (Hrsz.: 0253/5)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a TOP-1.1.3-15-SB1 azonosítószámú ”Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosítószámon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat keretében TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosítószámú projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
4352. Mérk, Árpád utca (Hrsz.: 0253/5) alatti ingatlan Új piac kialakítása.
Telek adatai:
- Övezeti előírások:
Kü-s sportcélú terület
Beépíthetősége: 20%
Minimális zöldfelület: 40%
megengedett építménymagasság: 7,50 m
Telekterület: 15.599 m2
- Jelenlegi beépítési adatok:
Összes beépített terület: 192,91 m2
Összes burkolt felület: m2
Összes zöldfelület: m2
beépítettség: 1,23%
zöldfelület: 98,40%

- Tervezett beépítési adatok:
Összes beépített terület: 563,51 m2
Összes burkolt felület: 297,87 m2
Összes zöldfelület: 14738,16 m2
beépítettség: 3,61%
zöldfelület: 94,45%
építménymagasság: 3,37 m
Környező járdaszint: +-0,00 m
Padlószint: +-0,00 m
Gerincmagasság
fedett piactér: +6,08 m
kiszolgáló épület: +5,86 m
Ereszmagasság: +2,91 m

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat keretében TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosítószámú projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6702 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosítószámú „Új piac kialakítása Mérken” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kocsis Tibor Egyéni Vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Meggyesi u. 48.
Város: Nyírkáta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4333
Ország: HU
E-mail: tibi.kocsis71@gmail.com
Telefon: +36 302901557
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54893354
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111200-0
További tárgyak:45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45233228-3
45443000-4
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4352. Mérk, Árpád utca (Hrsz.: 0253/5)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a TOP-1.1.3-15-SB1 azonosítószámú ”Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosítószámon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat keretében TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00014 azonosítószámú projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:
4352. Mérk, Árpád utca (Hrsz.: 0253/5) alatti ingatlan Új piac kialakítása.
Telek adatai:
- Övezeti előírások:
Kü-s sportcélú terület
Beépíthetősége: 20%
Minimális zöldfelület: 40%
megengedett építménymagasság: 7,50 m
Telekterület: 15.599 m2
- Jelenlegi beépítési adatok:
Összes beépített terület: 192,91 m2
Összes burkolt felület: m2
Összes zöldfelület: m2
beépítettség: 1,23%
zöldfelület: 98,40%

- Tervezett beépítési adatok:
Összes beépített terület: 563,51 m2
Összes burkolt felület: 297,87 m2
Összes zöldfelület: 14738,16 m2
beépítettség: 3,61%
zöldfelület: 94,45%
építménymagasság: 3,37 m
Környező járdaszint: +-0,00 m
Padlószint: +-0,00 m
Gerincmagasság
fedett piactér: +6,08 m
kiszolgáló épület: +5,86 m
Ereszmagasság: +2,91 m

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54893354
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kocsis Tibor Egyéni Vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Meggyesi u. 48.
Város: Nyírkáta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4333
Ország: HU
E-mail: tibi.kocsis71@gmail.com
Telefon: +36 302901557
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződő felek a közöttük 2018. április 18. napján létrejött Vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és a vállalkozási szerződés költségvetését, a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§-ában foglaltakra az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
I.
Felek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának érintett részeit a melléklet szerinti kimutatás "Műszaki tartalom változás" szerinti tartalomra módosítják.
Ennek keretében:
- egyenértékű termékek beépítésére vonatkozó rendelkezések,
- módosított mennyiségekre vonatkozó pótmegrendelések,
kerültek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmában módosításra.

II.
Felek a vállalkozási szerződés költségvetésének érintett részeit a melléklet szerinti kimutatásban meghatározott tartalomra módosítják.

III. A munkák elvégzésének feltételi és határidői:
Szerződő felek a közöttük 2018. április 18. napján létrejött Vállalkozási szerződés II.5. pontját az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:

Eredeti tartalom:
„II.5. A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését követően, 2018. április 20. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja: a szerződés hatálybalépésének napjától számított 8 hónap.
Megrendelő előteljesítést elfogad.”
Jelen szerződésmódosítás során módosított tartalom:
„II.5. A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését követően, 2018. április 20. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja: 2019. február 28.
Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A) Műszaki tartalmú indokolás
I. és II. pont:
A jelen szerződés módosítás mellékletét képező kimutatás (amelyet a műszaki ellenőr is ellenjegyzett) megfelelően, részletesen alátámasztja a vállalkozási szerződés módosításának műszaki indokait.
Az elmaradó munkák, megváltoztatott típusok költsége azonos az új munkák költségével, a műszaki tartalom módosítása a szerződésben foglalt eredeti vállalkozási díjat nem változtatta meg.

III. pont:
A jelen szerződés módosítás mellékletét képező nyilatkozatiok megfelelően, részletesen alátámasztják, hogy műszaki-szakmai szempontból igazolt a 2018. december 20-ai teljesítési határidő meghosszabbítása, tekintettel az alábbi körülményekre:
- az alapozási munkák tekintetében a Vállalkozónak más alapozás szerint kellett teljesíteni a szerződést,
- lakossági igény alapján a tervezett útcsatlakozás nyomvonalát át kellett tervezni, és a módosított tervek alapján kellett a Vállalkozónak a szerződést teljesítenie.


B) Közbeszerzési-jogi indokolás

1. I. pont
A műszaki tartalom módosítása a(z)
- egyenértékű termékek beépítésére vonatkozó rendelkezések esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik, azzal, hogy a műszaki tartalom módosítására a Feleknek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1), (2) és (3) bekezdései alapján jogszerűen lehetősége volt.
A Kbt. 141. § (6) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn (1. nem befolyásolták volna sem más ajánlattevők részvételét, sem másik ajánlat nyertességét a módosított szerződéses feltételek, 2. a módosítás a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg a szerződés gazdasági egyensúlyát, 3. a módosítás nem terjesztette ki a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre), erre tekintettel a Felek jogszerűen módosíthatják a vállalkozási szerződést.
- pótmegrendelésre vonatkozó rendelkezések esetében a Kbt. 141. (3) bekezdésén alapszik.

1. II. pont
A költségvetés módosítása a Kbt. 141. § (3) bekezdésén alapszik.
Az elmaradó munkák, megváltoztatott típusok költsége azonos az új munkák költségével, a műszaki tartalom módosítása a szerződésben foglalt eredeti vállalkozási díjat nem változtatta meg.
Vállalkozó jelen szerződésmódosító okirat mellékletét képező nyilatkozatával kifejezetten lemond műszaki tartalomváltozások miatti felmerülő nettó 65 695 Ft-os többletköltség Megrendelő felé történő érvényesítéséről.

III. pont:
A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetében a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggnek.
Megállapítható, hogy a teljesítési határidő módosítása közvetlenül összefügg a vállalkozói díj (ellenérték) változásával (ugyanis a Vállalkozónak amiatt szükséges több teljesítési határidő, hogy a Megrendelő által kért pótmegrendeléseket, műszaki tartalom módosításokat el tudja végezni), így ezen körülmény módosítása megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 54893354 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 54893354 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben