Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:4699/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:9700 Szombathely, Barátság utca 22. szám, 6614/34 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Takép-2000 Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12861114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: kozbeszerzes@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szombathely.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése III.
Hivatkozási szám: EKR001109652018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001, Szombathely, Barátság utca 22. 6614/34 hrsz. Idősek klubjának átalakítása, felújítása.(170,82 m2)
TERVEZETT ÁLLAPOT
Alaprajzi elrendezés
Az alaprajz kialakítását a meglévő ablaknyílások, pillérek jelentős mértékben befolyásolják.
A csökkentett méretű bejárati előtérből nyílik egy női, egy férfi és egy akadálymentes WC, valamint az újonnan létesült középfolyosó. Az utóbbira lett fűzve az intézmény összes helyisége: a változatlanul maradó társalgó, étterem, az új (ablakos) pihenő, az idősek részére készült zuhanyzó és a személyzet szociális egysége. A régi személyzeti öltöző és a pihenő összevonásával 19,58 m2-es, átjárás nélküli, új foglalkoztató alakul ki.
Új anyagok, szerkezetek:
Külső fal: A bejárati ajtó melletti falszakasz, valamint három ablak parapetének felfalazása 25 cm vtg. Ytong* téglából készül. Lásd szerkezeti kiviteli tervet is.
Válaszfalak: A vizes helyiségek körül, ahol új padozatra kerülnek 10-es válaszfal téglából, ahol meglévő padozatra kerülnek (és nem vizes helyiség) ott gipszkartonból készülnek.
Padozat: Azon helyiségek alatt, melyek köré tégla válaszfalat terveztünk (vizes helyiségek) új padozat készül, hálós vasalással. A további átalakított (vagy funkciót váltó) helyiségek alatt a padozat megmarad (a burkolat cserélendő). Ezeknél is (keskeny sávban) a szigetelés feletti beton olyan mértékben felvésendő, hogy abban a gépészeti vezetékek besüllyeszhetők legyenek. Lásd alaprajz megjegyzését, gépész és szerkezeti kiviteli tervet is.
Nyílászárók: A bejárati ajtó, új és a 007, 008, 009 helyiségek ablakai újak: fehér hőszigetelt műanyag ablakok, szúnyoghálóval, távnyitóval. Az eredeti ablakokat a közelmúltban cserélték, ezért ezek megmaradnak. A 015 és 016 helyiség távnyitóját pótolni kell.
A belső ajtók nagy része új válaszfalba kerül, ezek új, borított fa ajtók: farostlemez szárnnyal, a meglévő ajtókkal azonos fehér mázolással. Az átalakítással nem érintett két nagy helyiség közé új, (üvegszerű betétes) műanyag harmonikaajtó kerül.
Padlóburkolat: Az átalakítás, falbontások, aljzatvésések miatt (az étkező és a társalgó kivételével) mindenhol új. A terasz burkolata megmarad. A beton virágvályúk bontása után dönthető el, hogy a külső sávban szükséges e új (a meglévővel közel azonos) burkolat. Burkolatok, vezetősáv anyagát lásd alaprajzon. A burkolatcsere során a meglévő padlószintet tartani kell.
Falburkolat: A vizes helyiségekben 2,10m magas csempe.
Hőszigetelés: A külső falszerkezetre (metszet R4 rtg) 15 cm hőszigetelés kerül. Anyaga Austrothem*, a felső 50 cm-es sávban Rockwoll Frontrock*. A lapos tető nem kap új szigetelést.
Talajnedvesség elleni szigetelés: bitumenes lemezből új szigetelés készül (csatlakoztatva a meglévőhöz) a két cserélt padozatmező alatt. A meglévő, megmaradó talajnedvesség elleni szigetelés védelméről (sérülése esetén pótlásáról) gondoskodni kell.
Üzemi víz elleni kent szigetelés: Készül a 007 sz. helyiségben, a megmaradó padozatra (a 2 cm régi lapburkolat és a 2 cm régi fektetőhabarcs felszedése után), valamint a 009 sz. helyiségben (új padozatra). A szigetelést a falra 20 cm, a zuhanyok körül 2,0 m magasságig fel kell hordani.
Külső munkák: Új, térkővel burkolt járdák, és vasalt aljzatú rámpa (füvesített rézsűvel) készül. A meglévő rámpa térdfalát (javítva) az új lejtéshez kell igazítani. A térkő Leier Piazza* (20x10x6) szürke színben. A vezetősáv (a térköves felületeken) 10x10x6 antracit térkő. Lásd alaprajz „ A” megjegyzését. A kerékpártároló előtti tér és a kerítéssel párhuzamos járda jelenlegi burkolata (aszfalt) megmarad. Az új burkolat ezekhez azonos szintben csatlakozzon. A további felületek nagy részét újra kell füvesíteni. A pihenőterasz beton vályúi helyett új fa virágvályúk készülnek.
Az új járdaszakasz melletti két nagy fenyő legalsó ágai levágandók.
Akadálymentesítés: Új rámpa, akadálymentes WC és zuhanyzó (kapaszkodókkal), felfestéssel akadálymentes parkoló, vezetősáv készül. Lásd Rehabilitációs tervdokumentációt.
*vagy azzal egyenértékű
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14417214 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése III.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Barátság utca 22. szám, 6614/34 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001, Szombathely, Barátság utca 22. 6614/34 hrsz. Idősek klubjának átalakítása, felújítása.(170,82 m2)
TERVEZETT ÁLLAPOT
Alaprajzi elrendezés
Az alaprajz kialakítását a meglévő ablaknyílások, pillérek jelentős mértékben befolyásolják.
A csökkentett méretű bejárati előtérből nyílik egy női, egy férfi és egy akadálymentes WC, valamint az újonnan létesült középfolyosó. Az utóbbira lett fűzve az intézmény összes helyisége: a változatlanul maradó társalgó, étterem, az új (ablakos) pihenő, az idősek részére készült zuhanyzó és a személyzet szociális egysége. A régi személyzeti öltöző és a pihenő összevonásával 19,58 m2-es, átjárás nélküli, új foglalkoztató alakul ki.
Új anyagok, szerkezetek:
Külső fal: A bejárati ajtó melletti falszakasz, valamint három ablak parapetének felfalazása 25 cm vtg. Ytong* téglából készül. Lásd szerkezeti kiviteli tervet is.
Válaszfalak: A vizes helyiségek körül, ahol új padozatra kerülnek 10-es válaszfal téglából, ahol meglévő padozatra kerülnek (és nem vizes helyiség) ott gipszkartonból készülnek.
Padozat: Azon helyiségek alatt, melyek köré tégla válaszfalat terveztünk (vizes helyiségek) új padozat készül, hálós vasalással. A további átalakított (vagy funkciót váltó) helyiségek alatt a padozat megmarad (a burkolat cserélendő). Ezeknél is (keskeny sávban) a szigetelés feletti beton olyan mértékben felvésendő, hogy abban a gépészeti vezetékek besüllyeszhetők legyenek. Lásd alaprajz megjegyzését, gépész és szerkezeti kiviteli tervet is.
Nyílászárók: A bejárati ajtó, új és a 007, 008, 009 helyiségek ablakai újak: fehér hőszigetelt műanyag ablakok, szúnyoghálóval, távnyitóval. Az eredeti ablakokat a közelmúltban cserélték, ezért ezek megmaradnak. A 015 és 016 helyiség távnyitóját pótolni kell.
A belső ajtók nagy része új válaszfalba kerül, ezek új, borított fa ajtók: farostlemez szárnnyal, a meglévő ajtókkal azonos fehér mázolással. Az átalakítással nem érintett két nagy helyiség közé új, (üvegszerű betétes) műanyag harmonikaajtó kerül.
Padlóburkolat: Az átalakítás, falbontások, aljzatvésések miatt (az étkező és a társalgó kivételével) mindenhol új. A terasz burkolata megmarad. A beton virágvályúk bontása után dönthető el, hogya külső sávban szükséges e új (a meglévővel közel azonos) burkolat. Burkolatok, vezetősáv anyagát lásd alaprajzon. A burkolatcsere során a meglévő padlószintet tartani kell.
Falburkolat: A vizes helyiségekben 2,10m magas csempe.
Hőszigetelés: A külső falszerkezetre (metszet R4 rtg) 15 cm hőszigetelés kerül. Anyaga Austrothem*, a felső 50 cm –es sávban Rockwoll Frontrock*. A lapos tető nem kap új szigetelést.
Talajnedvesség elleni szigetelés: bitumenes lemezből új szigetelés készül (csatlakoztatva a meglévőhöz) a két cserélt padozatmező alatt. A meglévő, megmaradó talajnedvesség elleni szigetelés védelméről (sérülése esetén pótlásáról) gondoskodni kell.
Üzemi víz elleni kent szigetelés: Készül a 007 sz. helyiségben, a megmaradó padozatra (a 2 cm régi lapburkolat és a 2 cm régi fektetőhabarcs felszedése után), valamint a 009 sz. helyiségben (új padozatra). A szigetelést a falra 20 cm, a zuhanyok körül 2,0 m magasságig fel kell hordani.
Külső munkák: Új, térkővel burkolt járdák, és vasalt aljzatú rámpa (füvesített rézsűvel) készül. A meglévő rámpa térdfalát (javítva) az új lejtéshez kell igazítani. A térkő Leier Piazza* (20x10x6) szürke színben. A vezetősáv (a térköves felületeken) 10x10x6 antracit térkő. Lásd alaprajz „ A” megjegyzését. A kerékpártároló előtti tér és a kerítéssel párhuzamos járda jelenlegi burkolata (aszfalt) megmarad. Az új burkolat ezekhez azonos szintben csatlakozzon. A további felületek nagy részét újra kell füvesíteni. A pihenőterasz beton vályúi helyett új fa virágvályúk készülnek.
Az új járdaszakasz melletti két nagy fenyő legalsó ágai levágandók.
Akadálymentesítés: Új rámpa, akadálymentes WC és zuhanyzó (kapaszkodókkal), felfestéssel akadálymentes parkoló, vezetősáv készül. Lásd Rehabilitációs tervdokumentációt.
*vagy azzal egyenértékű
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-É képesítésű felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001
II.2.9) További információ:
Mennyiség kiegészítése:
Eddig elkészült munkák a benyújtott számlarészletezők alapján százalékos formátumban:
- Építészeti, szerkezeti és szakipari munkák 48 %-ban
- Épületgépészeti munkák 64 %-ban
- Épületvillamosság 51 %-ban

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EKR001109652018 Rész száma: Elnevezés: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése III.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Takép-2000 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46904461
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 94.
Város: Szentpéterfa
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9799
Ország: Magyarország
E-mail: takep2000kft@t-email.hu
Telefon: +36 302373444
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11304188218
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14417214
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészeti munkák, épületvillamossági munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Takép-2000 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46904461
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 94.
Város: Szentpéterfa
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9799
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11304188218

Hivatalos név: PDR Alpok Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46296320
Postai cím: Béke Utca 8.
Város: Kemenesmagasi
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9522
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24777058218

Hivatalos név: TEMPÓ-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83016431
Postai cím: Pohl-tó Utca 3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10713772218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges