Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:4746/2019
CPV Kód:45453000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:4014 Debrecen-Pallag, Zsálya köz 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PV Napenergia Szolgáltató és Kivitelező Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01719
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács-Barcsa Tímea
Telefon: +36 52512700/73057
E-mail: dekozbeszerzes@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.unideb.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: DEK-405/2016.: Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma kollégiumi épületének épületenergetikai fejlesztésére a KEHOP-5.2.10 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan (kollégium épület hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése, valamint napelemes rendszer kialakítása)
Hivatkozási szám: DEK-405
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
DEK-405/2016.: Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma kollégiumi épületének épületenergetikai fejlesztésére a KEHOP-5.2.10 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan (kollégium épület hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése, valamint napelemes rendszer kialakítása)
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4014 Debrecen-Pallag, Zsálya köz 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Napelemes rendszer kialakítása 50 kW teljesítménnyel, 192 db 260W-os napelem tábla és 3 db inverter beépítésével, az engedélyezési és üzembe helyezési feladatok elvégzésével.
A megvalósítandó beruházás részletezését a közbeszerzési dokumentumok (tervek és árazatlan költségvetések) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.10. Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15655 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: DEK-405/2016.: Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma kollégiumi épületének épületenergetikai fejlesztésére a KEHOP-5.2.10 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan (kollégium épület hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése, valamint napelemes rendszer kialakítása).
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PV Napenergia Szolgáltató és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3521 Miskolc, Harang u. 6.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3521
Ország:
E-mail: nagy.balint@honorconsulting.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16517314
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:09332000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4014 Debrecen-Pallag, Zsálya köz 4.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Napelemes rendszer kialakítása 50 kW teljesítménnyel, 186 db 270W-os napelem tábla és 3 db inverter beépítésével, az engedélyezési és üzembe helyezési feladatok elvégzésével.
A megvalósítandó beruházás részletezését a közbeszerzési dokumentumok (tervek és árazatlan költségvetések) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16517314
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PV Napenergia Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 3521 Miskolc, Harang u. 6.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3521
Ország:
E-mail: nagy.balint@honorconsulting.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/02/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó a szerződéskötést követően arra hivatkozva, hogy az általa megajánlott napelem modul tekintetében a HELIOS Solar gyártó megszüntette az európai disztribúciót, kérte, hogy a HELIOS Solar HSE 60P, 260 Wp napelem helyett AMERISOLAR AS-6P30, 270 Wp típusú napelemmel teljesíthessen. Vállalkozó által bemutatott műszaki jellemzők alapján a helyettesítő napelem műszakilag magasabb minőségű, mint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő HELIOS Solar HSE 60P, 260 Wp típusú napelem, ezért Felek a szerződés részét képező Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetést akképpen módosították, hogy Vállalkozó HELIOS Solar HSE 60P, 260 Wp napelem helyett AMERISOLAR AS-6P30, 270 Wp típusú napelemmel (a továbbiakban: helyettesítő napelem) teljesít.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A PV Napenergia Kft. részéről megajánlott HELIOS Solar HSE 60P, 260 Wp típusú napelem modul beszerzése előre nem látható külső ok miatt vált lehetetlenné, tekintettel arra, hogy a HELIOS Solar gyártó a szerződés megkötését követően megszüntette az európai disztribúciót.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 16517314 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 16517314 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben