Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:4934/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Zagyvaszántó Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Zagyvaszántó, Fő út 24.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Moviád-Energy Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zagyvaszántó Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14755356
Postai cím: Ifjúság Tér 1.
Város: Zagyvaszántó
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete László
Telefon: +36 36386400
E-mail: postmaster@zagyvaszantopolghiv.t-online.hu
Fax: +36 36386400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zagyvaszanto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gesztenyevirág Óvoda felújítása
Hivatkozási szám: EKR000504832018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gesztenyevirág Óvoda felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45260000-7
45310000-3
45321000-3
45331000-6
45421100-5
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Zagyvaszántó, Fő út 24.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
545 m2 kültéri vakolás
180 m2 homlokzati hőszigetelés
37 db műanyag kültéri nyílászáró
398 m2 diszperziós beltéri festés
572 m2 tetőfedéscsere
1 db akadálymentes mosdó kialakítása
1 db akadálymentes rámpa kialakítása
1 db akadálymentes parkoló kialakítása
2 db 26 kW-os kondenzációs falikazán és szerelvényei
34 db acéllemez lapradiátor
1 db 500 literes hőcserélős indirekt fűtésű melegvíztároló
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1.-16-HE1-2017-00018

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15923 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gesztenyevirág Óvoda felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Moviád-Energy Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57552246
Postai cím: Nyaraló utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: moviadkft.kozbeszerzes@gmail.com
Telefon: +36703622031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31996527
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45260000-7
45310000-3
45321000-3
45331000-6
45421100-5
45442110-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Zagyvaszántó, Fő út 24.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
545 m2 kültéri vakolás
180 m2 homlokzati hőszigetelés
37 db műanyag kültéri nyílászáró
398 m2 diszperziós beltéri festés
572 m2 tetőfedéscsere
1 db akadálymentes mosdó kialakítása
1 db akadálymentes rámpa kialakítása
1 db akadálymentes parkoló kialakítása
2 db 26 kW-os kondenzációs falikazán és szerelvényei
34 db acéllemez lapradiátor
1 db 500 literes hőcserélős indirekt fűtésű melegvíztároló
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31996527
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Moviád-Energy Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57552246
Postai cím: Nyaraló utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: moviadkft.kozbeszerzes@gmail.com
Telefon: +36 703622031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szöveg:
Szerződő felek a szerződés teljesítési határidejét a szerződéskötéstől számított 5 hónapban határozzák meg, azaz 2019.01.22. Előteljesítés lehetséges.
Módosított szöveg:
Szerződő felek a szerződés teljesítési határidejét 2019.03.31.-ben határozzák meg. Előteljesítés lehetséges.
A módosítás nem ütközik a Kb.t 141.§ (4) c) bekezdése szerinti tilalmi körbe, tekintve az alábbi feltételek együttes teljesülésére:
• a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
• a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
• az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Jelen módosítást a fentebb részletezett okok következtében olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
A módosítás a szerződés általános jellegét az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem változtatja meg, mivel az elvégzendő feladat nem változik, csak a befejezési határidő módosul. A szerződés ellenértékének növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, mivel az nem változik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó a szerződés megkötését követően 2018.09.05.-i dátummal megrendelte a tetőfedéshez szükséges anyagokat a beszállító felé, melyről 2018.09.10.-én visszaigazolást is kapott, 2018.11.05.-i szállítási határidőre. Azonban beszállító 2018.11.05.-én jelezte, hogy a megnövekedett rendelések, anyagmozgatási határidők miatt két ütemben: 2018.11.20.-án és 2018.12.04.-én tudja leszállítani a szükséges építési anyagokat. Tekintettel arra, hogy a téli időszak miatt a tetőfedést az üzemszerűen működő óvodában nem lehet végezni, a Vállalkozó önhibáján kívűl nem tudja teljesíteni a szerződésben vállal befejezési határidőt (2019. január 22.), így akadályközlést juttatott el a Megrendelő részére 2018. november 6.-án. A Megrendelő a Vállalkozó által kezdeményezett befejezési határidőre tett szerződésmódosítási javaslatát elfogadta tekintettel arra, hogy a szerződés határidőre történő befejezésének ellehetetlenülése a Vállalkozó érdekkőrén kívüli okok miatt következett be.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 31996527 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 31996527 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben