Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:4983/2019
CPV Kód:79342000-3
Ajánlatkérő:OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Trinity International Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK19015
Postai cím: Lajos utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 1 5552950
E-mail: kopcso.beatrix@ofa.hu
Fax: +36 1 5552929
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ofa.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Kommunikációs szolgáltatások és elektronikus média megjelenés biztosítása”GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” c. kiemelt projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Kommunikációs szolgáltatások és elektronikus média megjelenés biztosítása”GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” c. kiemelt projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások
ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” c. kiemelt projekt
keretében Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás mellékletét képező Műszaki leírásban
meghatározott szolgáltatásokat kívánja beszerezni az ott meghatározott ütemezés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.2-15-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13318 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/10/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Trinity International Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Miklós tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17820000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások
ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” c. kiemelt projekt
keretében Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás mellékletét képező MÓDOSÍTOTT Műszaki
leírásban meghatározott szolgáltatásokat kívánja beszerezni az ott meghatározott ütemezés
szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17820000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Trinity International Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kiscelli utca 104.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/08/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik, hogy a köztük létrejött vállalkozási szerződést 2016. november 18. napján már módosítottak.
2.1 Jelen Szerződést Felek határozott időtartamra kötik, a Felek által történő aláírástól a 3. pontban rögzített feladatok ellátására. A szerződés hatálya az aláírásának napjától 2019. június 30. napjáig tart. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés megkötésétől a módosított Műszaki leírásban meghatározott határidőknek megfelelően köteles a feladatokat elvégezni.
2.2 A szerződésmódosítást a GINOP-5.1.3.-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzéseprojekt szakmai tevékenységeinek átütemezése indokolja, figyelemmel arra, hogy a szerződéskötés elhúzódása miatt, több esetben a szakmai tevékenység nem tudott az előre eltervezett ütemben megvalósulni, emiatt a látványos, jól bemutatható beruházások nem álltak rendelkezésre a videó(képanyag), továbbá a reklámspotok és az irányított riportok elkészítéséhez. A projekthez kapcsolódó beszámolók elfogadásának hiányában nem állapítható meg pontosan, hogy a szakmai teljesítéshez kapcsolódóan mely szervezetek állíthatóak jó példaként (jó gyakorlatként) a többi, a szakmai teljesítésben érintett szervezet elé. A záró kifizetési kérelem elbíráláság nem állítható meg a projekt szabályossága, ezért azt indokolt a pénzügyi beszámolók elfogadása utánra tenni a riportfilmek, a reklámspotok és az irányított riportok elkészítésének időpontjait.
A műszaki leírás 4. pontjában Promóciós filmek elkészítése társadalmi vállalkozásokról (6 db), Reklámspot a PiacTárs kiemelt projekt megvalósításáról, eredményéről és az Irányított riportok a helyi médiában kivitelezésére vonatkozó műszaki leírást és határidőket tartalmazó műszaki leírásban a 4.4. pontban található ütemezés végső határideje 2019. 06. 30. napjára módosul.
3. Továbbá Felek a Kbt. 197. § (6) bekezdésében foglaltak szerint megállapodnak, hogy a Kbt. 138 § (1) és (5) bekezdésének a 2016. évi CLX. törvény alapján 2017. január 1. napjától módosult rendelkezéseit a Vállalkozási szerződésre alkalmazzák, így szolgáltatás megrendelése esetében nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel korlátozását. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen pont szerinti módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint nem tekintendő lényeges módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítást a GINOP-5.1.3.-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzéseprojekt szakmai tevékenységeinek átütemezése indokolja, figyelemmel arra, hogy a szerződéskötés elhúzódása miatt, több esetben a szakmai tevékenység nem tudott az előre eltervezett ütemben megvalósulni, emiatt a látványos, jól bemutatható beruházások nem álltak rendelkezésre a videó(képanyag), továbbá a reklámspotok és az irányított riportok elkészítéséhez. A projekthez kapcsolódó beszámolók elfogadásának hiányában nem állapítható meg pontosan, hogy a szakmai teljesítéshez kapcsolódóan mely szervezetek állíthatóak jó példaként (jó gyakorlatként) a többi, a szakmai teljesítésben érintett szervezet elé. A záró kifizetési kérelem elbíráláság nem állítható meg a projekt szabályossága, ezért azt indokolt a pénzügyi beszámolók elfogadása utánra tenni a riportfilmek, a reklámspotok és az irányított riportok elkészítésének időpontjait.
A műszaki leírás 4. pontjában Promóciós filmek elkészítése társadalmi vállalkozásokról (6 db), Reklámspot a PiacTárs kiemelt projekt megvalósításáról, eredményéről és az Irányított riportok a helyi médiában kivitelezésére vonatkozó műszaki leírást és határidőket tartalmazó műszaki leírásban a 4.4. pontban található ütemezés végső határideje 2019. 06. 30. napjára módosul.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17820000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 17820000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben