Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:5115/2019
CPV Kód:32260000-3
Ajánlatkérő:MVM NET Zrt.
Teljesítés helye:1134 Budapest Róbert Károly körút 59. vagy Ajánlatkérő egyéb budapesti telephelyei, raktárai.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Euro One Számítástechnikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM NET Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK24002
Postai cím: Róbert Károly körút 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bagi Ida
Telefon: 06 13043419
E-mail: bagi.ida@mvmnet.hu
Fax: 06 13043419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvmnet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mvmnet.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi Keretmegállapodás a GINOP 3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében adatátviteli berendezések és a menedzselésüket biztosító hardver és szoftver eszközök, valamint a rendszertámogatási szolgáltatások beszerzésére aggregációs szolgáltatói router beszerzés és gerinc router bővítése tárgykörben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32260000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Adás-vételi Keretmegállapodás a GINOP 3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében adatátviteli berendezések és a menedzselésüket biztosító hardver és szoftver eszközök, valamint a rendszertámogatási szolgáltatások beszerzésére aggregációs szolgáltatói router beszerzés és gerinc router bővítése tárgykörben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32260000-3
További tárgyak:32422000-7
32424000-1
32428000-9
32413100-2
72250000-2
72315000-6
32420000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1134 Budapest Róbert Károly körút 59. vagy Ajánlatkérő egyéb budapesti
telephelyei, raktárai.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP 3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „Kormányzati hálózatok
konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése” tárgyú projekt keretében adatátviteli
berendezések és a menedzselésüket biztosító hardver és szoftver eszközök, valamint a
rendszertámogatási szolgáltatások beszerzésére aggregációs szolgáltatói router beszerz és és
gerinc router bővítése tárgykörben legfeljebb nettó 382.382.260.- Ft keretösszeg kimerüléséi g,
amelyből
− nettó 3 26.304.700.- HUF keretösszeg áll rendelkezésre az aggregációs és gerinc router
berendezésekre, amelyek a GINOP 3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú,
„Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése ” tárgyú
projekt terhére kerülnek elszámolásra, és
− nettó 56.077.560.- HUF keretösszeg áll rendelkezésre a kapcsolódó rendszertámogatási
(support) szolgáltatások teljesítésére, amelyet Ajánlatkérő saját forrásból finanszíroz.
A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét munkára vonatkozó egyedi szerz ődések
műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igény felmerülésétől függ.
Ajánlatkérő a Keretmegállapodás alapján tervezetten 31 db eszközt, ebből tervezetten 28
aggregációs routert és optikai modulokat és tervezetten 3 gerinc router bővítő kártyát és optikai
modulokat vásárol a Keretmegállapodás terhére, azzal, hogy a pontos darabszám az egyedi
szerződés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek meghatározásával, a keretmegállap odásos
eljárás 2. részében kerül meghatározásra. Az eszközök helyszínre szállítása és lerakodása a
nyertes Ajánlattevő feladata.
A megkötésre kerülő egyedi s zerződés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek a
keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17860 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adás-vételi Keretmegállapodás a GINOP 3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 számú projekt keretében adatátviteli berendezések és a menedzselésüket biztosító hardver és szoftver eszközök, valamint a rendszertámogatási szolgáltatások beszerzésére aggregációs szolgáltatói router beszerzés és gerinc router bővítése tárgykörben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro One Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág u. 5 0-52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: kozbesz erzes@euroone.hu
Telefon: +36 135 86353
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 382382260
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32260000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32420000-3
További tárgyak:32424000-1
32428000-9
32413100-2
72250000-2
32422000-7
72315000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1134 Budapest Róbert Károly körút 59. vagy Ajánlatkérő egyéb budapesti
telephelyei, raktárai.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP 3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „Kormányzati hálózatok
konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése” tárgyú projekt keretében adatátviteli
berendezések és a menedzselésüket biztosító hardver és szoftver eszközök, valamint a
rendszertámogatási szolgáltatások beszerzésére aggregációs szolgáltatói router beszerz és és
gerinc router bővítése tárgykörben legfeljebb nettó 420.620.400.- Ft keretösszeg kimerüléséi g,
amelyből
− nettó 364 816 603.- HUF keretösszeg áll rendelkezésre az aggregációs és gerinc router
berendezésekre, amelyek a GINOP 3.4.3.-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú,
„Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése ” tárgyú
projekt terhére kerülnek elszámolásra, és
− nettó 55 803 797.- HUF keretösszeg áll rendelkezésre a kapcsolódó rendszertámogatási
(support) szolgáltatások teljesítésére, amelyet Ajánlatkérő saját forrásból finanszíroz.
A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét munkára vonatkozó egyedi szerz ődések
műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igény felmerülésétől függ.
Ajánlatkérő a Keretmegállapodás alapján tervezetten 31 db eszközt, ebből tervezetten 28
aggregációs routert és optikai modulokat és tervezetten 3 gerinc router bővítő kártyát és optikai
modulokat vásárol a Keretmegállapodás terhére, azzal, hogy a pontos darabszám az egyedi
szerződés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek meghatározásával, a keretmegállap odásos
eljárás 2. részében kerül meghatározásra. Az eszközök helyszínre szállítása és lerakodása a
nyertes Ajánlattevő feladata.
A megkötésre kerülő egyedi s zerződés(ek) teljesítésére vonatkozó konkrét feltételek a
keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 420620400
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro One Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág u. 5 0-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@euroone.hu
Telefon: +36 13586353
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. sz. módosítás: A módosítás a szerződés keretösszegét érinti és a Kbt. 141. § (2) bekezdésével összhangban került módosításra.
Jelenlegi, 2. sz. módosítás: Árfolyamváltozás miatt az eszközök beszerzésére meghatározott keretösszeg nem lett elegendő, így a szerződés teljes keretösszegének változatlanul hagyása mellett, módosításra kerül az eszközbeszerzés és support szolgáltatás aránya.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Árfolyamváltozás tette szükségessé a módosítást.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 382382260 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 420620400 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben